Zašto se neke Android aplikacije ruše?

Određene Android aplikacije mogu se srušiti čim se otvore. Te aplikacije uključuju Tumblr, Google Search, Waze, Tik Tok, Gmail i neke bankarske aplikacije.

Problem se može pojaviti na nekim Android uređajima, a uzrokovao ga je problem u Google web-prikazu.  Ovaj je problem riješen sa najnovijim ažuriranjem aplikacija za Android System Webview i Google Chrome.

Da biste osigurali da se Vaše aplikacije ne ruše pri pokretanju, ažurirajte Google Chrome i Android System Webview.

Ažurirajte Google Chrome

1 Open Postavke
2 Tap Aplikacije
3 Tap Chrome
4 Tap Detalji aplik. u trgovini
5 Tap Ažuriraj

Ažurirajte Android System Webview

1 Open Postavke
2 Tap Aplikacije
3 Tap Android System Webview
4 Tap Detalji aplik. u trgovini
5 Tap Ažuriraj

Nakon što dovršite ove korake, ponovo pokrenite Vaš uređaj.

Kliknite gumb "POŠALJI" kako biste poslali svoju povratnu informacije. Zahvaljujemo na sudjelovanju.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama