Kako upotrebljavati HDMI ARC na Samsung Smart TV-u

HDMI je uobičajeni priključak za zvuk i video. Uređaji za zvuk i projektori upotrebljavaju ovaj standard. Za bolje iskustvo zvuka možete upotrijebiti HDMI kabel da biste usmjerili zvuk sa Smart TV-a na uređaj za zvuk. ARC (Audio Return Channel, kanal za povrat zvuka) posebna je funkcija za certificirane HDMI kabele velike brzine putem koje se zvuk može poslati natrag na odašiljač.

Što je HDMI ARC?

 

Većina Samsung TV-a podržava HDMI značajku kanal za povrat zvuka (ARC). HDMI ARC izrađen je kako bi se broj kabela između vašeg TV-a i vanjskog sustava kućnog kina ili soundbara smanjio. Audiosignal može putovati u dva smjera, prema govorniku i od njega, što će poboljšati kvalitetu zvuka i smanjiti kašnjenje signala.

 

Drugim riječima, neće vam trebati drugi optički/audio kabel koji je povezan na zvučnik kompatibilan s funkcijom HDMI ARC. Da biste povezali TV na zvučnik na kojemu je omogućena funkcija ARC, pobrinite se da upotrebljavate HDMI kabel 1.4 ili noviji. Funkcija HDMI-ARC dostupna je samo putem posebnog priključka na TV-u ili One Connect Boxu, a vanjski zvučnici moraju biti kompatibilni. Također ćete možda morati podesiti postavke vanjskih zvučnika da biste uključili kontrole za HDMI ARC.

Razlika HDMI ARC-a

Audioformati koje podržava HDMI ARC:

 • PCM (2 kanala)
 • Dolby Digital (do 5.1 kanal)
 • DTS Digital Surround (do 5.1 kanal)

Napomena: DTS je dostupan samo na modelima lansiranima prije 2018.

Kako povezati HDMI kabel

 

Slijedite korake u nastavku da biste povezali Smart TV na zvučnik:

 

1. korak Pripremite HDMI kabel.

2. korak Povežite kabel na HDMI IN (ARC) na TV-u.

3. korak Povežite na priključak HDMI OUT (TV-ARC) zvučnika koji želite povezati.

4. korak Uključite zvučnike koji su povezani na TV.

5. korak Zvuk TV-a reproducirat će se putem vanjskih zvučnika.

Veza HDMI kabela

Anynet + (HDMI CEC) aktivira se u tvornici za Samsung Soundbar i sustav kućnog kina. Ako vaš uređaj nije Samsung Soundbar ili sustav kućnog kina, pobrinite se da je funkcija Anynet + (HDMI-CEC) aktivirana na vašem Smart TV-u.

 

 • Za serije T/Q, R/Q, N/Q i M/Q Smart TV-a (iz 2017.)

       Početni zaslon > Postavke > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajem > Anynet + (HDMI CEC)

 • Za seriju K Smart TV-a (2016.)

       Početni zaslon > Postavke > Sustav > Stručne postavke > Anynet + (HDMI-CEC)

 • Za Smart TV do serije J (2015.)

       Izbornik > Sustav > Anynet + (HDMI-CEC)

Napomena:

 • Da biste upotrebljavali eARC, na Smart TV-u mora biti omogućena funkcija Anynet + (HDMI-CEC).
 • Ako upotrebljavate neovlašteni kabel, može doći do pogreške.
 • Priključak HDMI imat će oznaku ARC na stražnjoj strani TV-a ili One Connect Boxa.
 • Većina uređaja One Connect Box ima priključak HDMI-ARC (to je obično treći priključak HDMI).

Rješavanje problema s HDMI vezom

 

Ako postoji problem s radom ARC/eARC, najprije uklonite sve vanjske uređaje (STB, OTT uređaje itd.) povezane na TV, a zatim ponovno pokušajte s reprodukcijom. Neki vanjski uređaji možda neće biti kompatibilni sa specifikacijama za povezivanje HDMI-ja, što bi moglo uzrokovati probleme. Ako i dalje imate problema, provjerite sljedeće metode.

Morate omogućiti protokole HDMI-CEC u izborniku Postavke na TV-u. Na Samsung TV-ima protokol HDMI-CEC zove se Anynet+.

 

Put izbornika za uključivanje Anynet+ izgledat će otprilike ovako:

1. korak Pritisnite gumb za POČETNI ZASLON na daljinskom upravljaču Samsung, a zatim odaberite Postavke.

Izbornik Postavke početnog zaslona

2. korak Na zaslonu Postavke odaberite izbornik Općenito i Upravitelj vanjskim uređajem.

Općeniti upravitelj vanjskim uređajem

3. korak Navigirajte Anynet+ (HDMI-CEC) u izborniku Upravitelja vanjskim uređajem i pritisnite enter na daljinskom upravljaču da biste uključili Anynet+.

Anynet HDMA-CEC

Ako upotrebljavate soundbar ili sustav kućnog kina treće strane, provjerite je li funkcija HDMI CEC ili ARC aktivirana. Zatim na zvučniku prebacite ulazni izvor na HDMI ARC.

 

Ovisno o seriji, napravite sljedeće postavke na Smart TV-u kako bi se zvuk reproducirao na zvučniku:

 • Smart TV iz 2017. (serija T / Q, R / Q, N / Q i M / Q)

       Otvori početni zaslon > Postavke > Zvuk > Izlaz zvuka. Odaberite prijemnik (HDMI) s popisa.

 

 • Smart TV iz 2016. (serija K)

       Otvori početni zaslon > Postavke > Zvuk > Postavke zvučnika. Odaberite prijemnik (HDMI) s popisa. 

 

 • Smart TV iz 2015. (serija J)

       Otvori izbornik > Zvuk > Popis zvučnika. Odaberite prijemnik (HDMI) s popisa.

 

 • Smart TV iz 2013. do 2014. (serije F / H)

       Otvori izbornik > Zvuk > Postavke zvučnika. Postavite izlaz zvuka TV-a na prijemnik.

 

 • Smart TV iz 2011. do 2012. (serije D / E)

       Otvori izbornik > Sustav > Anynet + (HDMI-CEC). Postavite funkciju prijemnika na uključeno. 

Kada TV nema zvuka ili je zvuk isprekidan, a slušate nešto s uređaja koji je povezan HDMI kabelom, jedan od najjednostavnijih mogućih uzroka problema loša je kvaliteta kabela. S obzirom na to da zamjena kabela kvalitetnijim kabelom nije uvijek jednostavna ili prikladna, modeli Samsung Smart TV-a imaju postavku koja se može upotrebljavati za podešavanje načina na koji TV interpretira HDMI signal i poboljšanje kompatibilnosti kabela.

Idite na Izbornik > Podrška > Samodijagnoza > Informacije o signalu > Povijest signala > HDMI razina odgode i odaberite jednu od opcija:

(Iz modela iz 2020.: Izbornik > Podrška > Briga o uređaju > Samodijagnoza > Informacije o signalu > Povijest signala > HDMI razina odgode)   

 

 • Osnovno: ovo je zadana postavka za uobičajeni rad.
 • Sporo 1: dodaje malu odgodu prije određivanja da HDMI kabel ne šalje signal.
 • Sporo 2: dodaje značajnu odgodu.

 

Ako postavite ovu opciju na Sporo 1 ili Sporo 2, to će poboljšati kvalitetu signala sa slabog HDMI kabela, ali će doći i do odgode zbog promjene izvora.

Ako povežete kabel HDMI ARC na Soundbar i ako su sve postavke ispravne, ali on i dalje ne radi, možete ponovno postaviti uređaj Soundbar tako da slijedite korake u nastavku.

1. korak Isključite TV i Soundbar. (Način mirovanja)

2. korak Pritisnite i držite gumbe za povećanje glasnoće (+) i smanjenje glasnoće (-) na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi sve dok se ne prikaže INIT.

3. korak Uključite TV i Soundbar.

4. korak Pritisnite gumb Početni zaslon na daljinskom upravljaču TV-a. Odaberite Postavke i promijenite Izlaz zvuka na Soundbar.

5. korak Na prednjem zaslonu prikazuje se obavijest TV ARC, a zatim se reproducira TV zvuk.

Napomena: snimke zaslona uređaja i izbornik samo su primjeri na engleskom, no dostupni su i na vašem jeziku.

Zahvaljujemo na povratnim informacijama