Válassz földrajzi helyet és nyelvet.
Helyi cikkek

A „SAMSUNG – BOOKR EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL PROMÓCIÓ” RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

2021-12-01

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASSA EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYEN RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, AMENNYIBEN AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRT, VALAMINT AMENNYIBEN ELMÚLT 18 ÉVES.

 

1.           A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE

1.1.        A „SAMSUNG – BOOKR EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) szervezője a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16; kapcsolat: https://www.samsung.com/hu/support/email/) (a továbbiakban: „Szervező”).

1.2.        A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-10-0041153; adószám: 10220993-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2.           RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

2.1.        A Promócióban kizárólag az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, valamint valamennyi jogi személyiséggel rendelkező társaság (a továbbiakban együttesen: „Résztvevő”) vesz részt, aki, vagy amely a jelen Szabályzat 4. pontjában megjelölt időszak alatt, a Szervező által forgalmazott valamennyi Samsung Galaxy okostelefon és táblagép

(a továbbiakban együttesen: „Promócióban Résztvevő Termékek” vagy külön-külön: „Promócióban Résztvevő Termék”)

 

készülékek valamelyikén belép a Samsung Members alkalmazásba és az „Élvezd a 12 hónapos BOOKR előfizetést a Samsung Galaxy készülékeden” elnevezésű bannerre ablakra történő kattintással megigényli a 12 (tizenkét) hónapra szóló díjmentes BOOKR Mesetár hozzáférést (a továbbiakban: „Kedvezmény”).

2.2.        Amennyiben a Résztvevő cselekvőképességében korlátozott 18. életévét betöltött természetes személy, úgy a Kedvezmény igénybevételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.3.        Amennyiben a Résztvevő 18. életévét betöltött cselekvőképtelen természetes személy, úgy nevében kizárólag a törvényes képviselője járhat el, a törvényes képviselő személyazonosságának igazolását követően.

2.4.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a jelen Promóció keretén belül biztosított 12 (tizenkét) hónapra szóló díjmentes BOOKR Mesetár hozzáférés lejártát követően az előfizetés a BOOKR Mesetár mindenkori általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerint meghosszabbodhat díjfizetés levonása mellett, amennyiben azt a Résztvevő kifejezetten nem szünteti meg. A BOOKR Mesetárról további információ a BOOKR általános szerződési feltételeiben (https://bookrkids.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek), valamint a vásárlásói tájékoztatójában (https://bookrkids.com/vasarloi-tajekoztato) található meg.

2.5.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a BOOKR alkalmazás által biztosított szolgáltatásokat a Szervezőtől független harmadik fél biztosítja. A Szervező, valamint a Lebonyolító a BOOKR alkalmazás használatából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

3.           A Promóció tárgya

3.1.        Amennyiben a Résztvevő a Promóciós Időszak alatt a Promócióban Résztvevő Termékek valamelyikéről belép a Samsung Members alkalmazásba és az „Élvezd a 12 hónapos BOOKR előfizetést a Samsung Galaxy készülékeden” elnevezésű bannerre kattint és kódot igényel, úgy a Résztvevő jogosulttá válhat 1 (egy) darab díjmentes 12 (tizenkét) hónapra szóló BOOKR Mesetár hozzáféréshez (a továbbiakban: „Kedvezmény”). A Kedvezmény a Promócióban Résztvevő Terméken keresztül igényelhető, a Samsung Members alkalmazásban.

3.2.        A Szervező kifejezetten felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy a Kedvezmény kizárólag korlátozott darabszámban, összesen a Szervező által rendelkezésre bocsátott 50.000 (azaz Ötvenezer) darabos készlet erejéig érhető el.

3.4.        1 (egy) darab Promócióban Résztvevő Termék mellé kizárólag 1 (egy) darab Kedvezmény, valamint 1 (egy) Résztvevő részére legfeljebb összesen 5 (öt) darab Kedvezmény igényelhető.

3.5.        Szervező a Promóciót kizárólag a rendelkezésre álló 50.000 (ötvenezer) darab Kedvezmény készletének erejéig tudja biztosítani.

3.6.        A Kedvezmény másra át nem ruházható, valamint készpénzre illetve más termékre át nem váltható.

3.7.        A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

3.8.        Ugyanakkor amennyiben valamely Kedvezmény működésképtelen, úgy a Szervező az adott Résztvevő számára lehetőséget biztosít, hogy az adott Kedvezmény átvételétől számított 17 (tizenhét) naptári napon belül a Résztvevő által észlelt problémát az alábbi e-mail címen jelezze a Szervező részére: info@bookrkids.hu. A Szervező minden esetben fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Kedvezmény megjelölt hibáját megvizsgálja, valamint, hogy amennyiben beigazolódik, hogy a Kedvezmény működése során nem tapasztalható az észlelt probléma, úgy a Kedvezmény kicserélésére vonatkozó igényt elutasítsa. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges.

4.           A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA

4.1.        A Promóció 2021. december 01. napján 00 óra 00 perctől az 50.000 (ötvenezer) darabos Kedvezmény készletének erejéig, illetve visszavonásig tart (a továbbiakban „Promóciós Időszak”).

4.2.        Szervező a Promóciót kizárólag a Kedvezmény készletének erejéig tudja biztosítani.

5.           A KEDVEZMÉNY IGÉNYLÉSE A SAMSUNG MEMBERS ALKALMAZÁSON KERESZTÜL

5.1.        A Résztvevő a Promócióban Résztvevő Terméken belép a Samsung Members alkalmazásba, elolvassa, majd elfogadja az alkalmazás használatához szükséges feltételeket, majd rákattint az ’Indítás’ gombra.

5.2.        A Résztvevő a ’Kedvezmények’ fül alatt rákattint az „Élvezd a 12 hónapos BOOKR előfizetést a Samsung Galaxy készülékeden” elnevezésű bannerre, majd ezt követően az ’Utalvány megtekintése’ gombra.

5.3.        A Résztvevő a ’Hol használható fel ez a kupon’ gombra kattint, amely után a https://bookrkids.com/bejelentkezes weboldalra irányítja őt a rendszer.

5.4.        Amennyiben a Résztvevő még nem rendelkezik BOOKR-fiókkal, úgy a 12 (tizenkét) hónapra szóló díjmentes BOOKR Mesetár hozzáférés aktiválásához létre kell hoznia egyet. Amennyiben már rendelkezik BOOKR-fiókkal, be kell jelentkeznie a promóciós kód aktiválásához.

5.5.        A sikeres regisztrációt / bejelentkezést követően a Résztvevő beírja az “Aktiváló kód felhasználása” mezőbe az aktiváláshoz szükséges promóciós kuponkódot.

5.6.        A Résztvevő letölti a BOOKR Kids alkalmazást a Promócióban Részvevő Termékre.

5.7.        A Résztvevő az alkalmazás megnyitása után be tud jelentkezni a BOOKR honlapon használt e-mail címével és jelszavával.

5.8.        A Szervező kifejezetten fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Résztvevő Kedvezmény igénylését elutasítsa, amennyiben az nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi követelménynek. A Résztvevőt e tekintetben jogorvoslat nem illeti meg, a Szervező döntése végleges és irányadó.

6.           ADÓZÁS, KÖLTSÉGEK

6.1.        A Kedvezményhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Kedvezmény adóvonzatának kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7.           SZEMÉLYES ADATOK

7.1.        A Játékkal kapcsolatos adatkezelésre a Szervező https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ linken elérhető adatvédelmi tájékoztatója, valamint az „Adatkezelési tájékoztatás a „SAMSUNG – BOOKR EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL PROMÓCIÓHOZ elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint kerül sor.

7.2.        A Promócióban Résztevő Termékek megvásárlásakor történő adatkezelés során a Szervező nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Promócióban Résztvevő Üzletek által, az adott Promócióban Résztvevő Üzlet adatkezelési tájékoztatójában rögzítettek szerint történik.

8.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1.        A Kedvezmény átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, illetve az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2.        A Szervező a Kedvezmény esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Kedvezmény vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

8.3.        Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit (ideértve a jelen Szabályzatot) indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Promóció megszüntetését is, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A módosítást követően a Résztvevők a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétel önkéntes. A Promócióval kapcsolatos felelősségkorlátozások és felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

8.4.        A Szervező nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az a jóváhagyása nélkül történik.

8.5.        A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

8.6.        Jelen Szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra.

8.7.        Amennyiben a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Szabályzattól. A Résztvevő és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

8.8.        Jelen Szabályzat az alábbi oldalon érhető el: www.samsung.com/hu/article/.

 

Budapest, 2021. december 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

A „SAMSUNG – BOOKR EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL PROMÓCIÓHOZ”

 

1.              Az adatkezelő

 

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; fióktelep és levelezési cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; a továbbiakban: „Samsung”, vagy „Adatkezelő”). A Samsung elérhetőségei: http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html vagy 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864). A Samsung adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu; cím: European Data Protection Officer, Samsung Electronics (UK) Limited, Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS. A Samsung adatkezelésivel kapcsolatos részletes információk: https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/.

 

2.              Az adatkezelés megnevezése és célja; az adatfeldolgozók

 

A Samsung, mint adatkezelő a „SAMSUNG – BOOKR EGYÜTTMŰKÖDÉS 12 HÓNAPOS DíJMENTES HOZZÁFÉRÉSSEL” ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ” (a továbbiakban: „Promóció”) a résztvevők (a továbbiakban: „Résztvevő”) a Promóció lebonyolításához szükséges személyes adatait kezeli. A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az Ogilvy Group Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53. C. ép. 2. em.; cégjegyzékszám: 01-10-0041153; adószám: 10220993-2-43; a továbbiakban: „Lebonyolító”).

 

3.              Az adatkezelés jogalapja

 

Az Adatkezelő a Promócióban résztvevő természetes személyek részvételhez, valamint a Kedvezmény szállításához szükséges személyes adatait (lsd. 5. pont) kezeli. Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Promóció) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Résztvevő az egyik fél.

 

4.              A kezelt adatok köre

 

A Samsung a Promócióval kapcsolatban a Résztvevők alábbi adatait kezeli:

 

·       Résztvevő vezetékneve;

·       Résztvevő keresztneve;

·       Résztvevő e-mail címe.

 

5.              Az adatkezelés időtartama

 

A szerződés (Promóció) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen alakul:

 

A Résztvevők személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

 

Amennyiben a Résztvevők személyes adatait a Samsung az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202. § szakasza alapján a Résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

Ha a Résztvevők személyes adatait a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az a vonatkozó személyes adatokat csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. A Résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

6.              Az adatok megismerésére jogosult személyek

 

A személyes adatokhoz a Promóció lebonyolításában részt vevő személyek férhetnek hozzá a Samsung és a Lebonyolító szervezetén belül.

 

7.              Harmadik országba történő adattovábbítás és automatizált döntéshozatal

 

7.1.             A Résztvevők személyes adatai harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz nem kerülnek továbbításra.

 

7.2.             A Samsung a Résztvevők személyes adataival automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevekénységet nem végez.

 

8.              Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

 

9.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről. A Samsung adatkezelési tevékenységéről bővebb információért, kérjük, látogasson el a https://www.samsung.com/hu/helyi-adatkezelesi-tajekoztato/ weboldalra.

 

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

A Samsung az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Samsung részére igazolja.

 

9.2       Az érintett hozzáférési joga

 

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsungtól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)     az adatkezelés céljai;

b)     az érintett személyes adatok kategóriái;

c)     azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)     adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)     az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsungtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)      valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)     ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

(2)   Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)   Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

9.3       A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

9.4       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)     a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)     az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)     az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)     a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)     a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)   Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)   Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)     a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)     a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)     a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)     jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

9.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)     a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)   Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)   Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

9.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

9.7       A tiltakozáshoz való jog

 

(1)   Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2)   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3)   Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhető.Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(4)   Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

9.8       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím:1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

9.9       A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)   Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)   A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

9.10     A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)   Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)   A Samsunggal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 

Budapest, 2021. december 01.

Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szervező

© 2021 Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság Minden jog fenntartva!