SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe
Adatkezelési Tájékoztató - ÖsszefoglalóUtolsó módosítás: 2020.11.28.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

A Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe („Samsung”) harmadik felekkel, szerződéses partnerei kapcsolattartóival és egyéb személyekkel, például fogyasztókkal (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

A jelen összefoglaló ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló adatkezelési tájékoztató összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek. Az adatkezelési tájékoztató teljes változata itt érhető el:
Samsung Helyi Adatkezelési Tájékoztató

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Samsung által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését.

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön külön kap tájékoztatást.

A Samsung elérhetőségei:

A Samsung székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
A Samsung fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet
A Samsung cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001767
A Samsung-ot nyilvántartja a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága
A Samsung adószáma: 10276451-2-44
A Samsung telefonszáma: 06-80-SAMSUNG (06-80-7267864)
A Samsung elérhetősége:
http://www.samsung.com/hu/info/contactus.html
A Samsung cégcsoport belső adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Samsung DPO: Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS, UK, https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu

Ha egy adatkezelési cél a Samsung vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Samsung a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

Minden érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

2. A Samsung által végzett egyes adatkezelések összefoglalója

Panaszok rögzítése jogszabály alapján - Az érintett elérhetőségének, panaszának és a Samsung telefonos ügyfélszolgálatával (Call Center) folytatott telefonbeszélgetésének jegyzőkönyvben való rögzítése.

A Samsung telefonos ügyfélszolgálatával (Call Center) folytatott telefonbeszélgetés rögzítése az érintett hozzájárulása alapján - A telefonbeszélgetés rögzítésének célja: az érintett elérhetőségének, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása.

A Samsung számára, közösségi oldalon (pl. https://www.facebook.com/SamsungMagyarorszag/), chat-en, e-mailen és egyéb üzenet formájában érkező megkeresések (pl. a Samsung tevékenységével kapcsolatos kérések, panaszok) megválaszolása és archiválása a Samsung jogos érdeke alapján. Ilyen megkeresés például: az érintettek kommenteket és üzeneteket tudnak küldeni a Samsungnak a Facebookon keresztül, chat szolgáltatáson keresztül és e-mailben, például kérdezhetnek a Samsung termékekről és/vagy szolgáltatásokról. (A Facebook, a chat és az e-mail nem minősül a fogyasztói panaszok kezelése hivatalos fórumának, csak a hivatalos panaszkezelési/és vagy ügyfélszolgálati elérhetőségekre küldött megkeresés minősül ilyen panasznak.)

A Samsung termékeivel kapcsolatos szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítése, valamint a termékek szervizelése – adatkör: az érintett neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, a meghibásodott készülék adatai (termék (modellkód), vásárlás dátuma, sorozatszám, gyári jótállás, IMEI szám, termékregisztrációs plusz jótállás, a vásárlás helye, jótállási idő lejárta, termékregisztráció ideje, SIM lock) és hibaleírás, a szervizigény adatai, javítás helye és időpontja.

A Samsung termékeit és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérése, a visszajelzések áttekintése és archiválása. Adatkör: a Samsung vagy megbízottai számára adott minden visszajelzés a Samsung termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban.

Távoli támogatás - adatkör: IMEI szám, üzenetek (sms, e-mail), telefonkönyv/névjegyzék, alkalmazások, fotók, videók, a készüléken tárolt dokumentumok. A Smart Tutor alkalmazás használata során a Samsung és szervizpartnere távolról hozzáfér az adott készülékhez (pl. mobiltelefon és televíziókészülék) és adott esetben így is teljesíteni tudja a készülékkel kapcsolatos kérést vagy el tudja hárítani a hibát. A Smart Tutor alkalmazással kapcsolatban egyéb, az alkalmazás használatát megelőzően megismerhető feltételek is irányadók.

Promóciók, nyereményjátékok, kampányok és média megjelenések lebonyolítása (a vonatkozó részvételi feltételek szerint). Az adott promócióval, nyereményjátékkal, kampánnyal vagy média megjelenéssel kapcsolatban egyéb, az adott promóciót, nyereményjátékot, kampányt vagy média megjelenést megelőzően megismerhető feltételek is irányadók.

Törzsvásárlói kártya igénylése és a törzsvásárlói programban való részvételi jogosultság ellenőrzése a Samsung Experience Store-okban. Adatkör: az igénylő neve, lakcíme (levelezési címe), e-mail címe, születési dátuma, telefonszáma, törzskártyaszáma, vásárlásai. Az adatok kezelése a törzsvásárlói kártya kiállításának és a törzsvásárlói programban való részvételnek az előfeltétele.

Reklámanyagok küldése e-mailben, telefonos megkereséssel, vagy SMS-ben – csak azoknak az érintetteknek, akik a Samsung Experience Store-okban („SES”) adták meg erre a célra személyes adataikat. Adatkör: a lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a Samsung Experience Store-ban vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra.

Reklámanyagok küldése postai úton – csak azoknak a fogyasztóknak, akik a Samsung Experience Store-okban adták meg erre a célra személyes adataikat. Adatkör: a lehetséges címzett érdeklődési köre az általa a Samsung Experience Store-ban vásárolt termékek és szolgáltatások alapján kerül megállapításra.

Facebook Pixel használatával un. „hirdetési célközönség” (Custom Audience) azonosítása és elemzése a www.samsung.com/hu/ weboldal és aloldalai használata során („Weboldal”), valamint ennek segítségével személyre szabott hirdetések megjelenítése a felhasználók számára a Facebookon. A Facebook Pixel lehetővé teszi a Samsung számára, hogy a Weboldalra ellátogató felhasználóknak a Facebookon személyre szabott, érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket jelenítsen meg a Samsung termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. A Facebook Pixel működésével és általában a Facebook-hirdetések megjelenítésével kapcsolatos további információ a Facebook adatkezelési szabályzatában található: https://www.facebook.com/policy.php. A Facebook süti szabályzata elérhető: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Részvétel a Samsung SDS Europe Limited („SDSE”) által lefolytatott reklámkampányok meghatározásában (például: célközönség, tartalom meghatározása). A reklámkampányok során további adatkezelőként az SDSE jár el, a saját adatbázisában tárolt adatok felhasználásával, saját adatkezelési tájékoztatója („Global Privacy Policy”) szerint (https://www.samsung.com/uk/info/privacy). A Samsung személyes adatokat nem küld az SDSE számára, csak a reklámkampányok meghatározásában vesz részt.

Adatmásolási szolgáltatás – az érintett készülékén levő adatok másolása az érintett egy másik készülékére. Az adatok átmásolását az adott Samsung Experience Store, vagy márkaszerviz munkatársai végzik. Ha a másolás során technikailag nem biztos, hogy megoldható a két készülék közötti közvetlen adatmásolás, akkor szükség lehet arra, hogy az adott Samsung Experience Store, vagy márkaszerviz előbb egy saját eszközre másolja az adatokat, majd onnan az érintett másik készülékére.

myGalaxy Workshop szolgáltatás nyújtása - szolgáltatás keretében az érintett a Samsung Experience Store-ban időpontot tud foglalni, hogy a Samsung Experience Store munkatársai személyre szabott telefonhasználati oktatást tartsanak számára.

Szerződéses partnerek (így különösen szervizpartnerek) kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződés teljesítése (napi szintű végrehajtása) céljából. Ez magában foglalja például a kapcsolattartó személyek postai címének kezelését, a kapcsolattartó személyek utasításait a kifizetések teljesítése érdekében, vagy hivatalos értesítések küldését a kapcsolattartási adatok és a teljesítendő szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos információk felhasználásával.

Szerződéses partnerek (így különösen szervizpartnerek) kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek adatainak kezelése a szerződéssel összefüggő megfelelési kérdéssel vagy a szerződés végrehajtásával kapcsolatos bármilyen egyéb teendő céljából, ideértve a szerződéses jogok biztosítása érdekében szükséges jogorvoslatok keresését. Adatkör: szerződéses partnerek (így különösen szervizpartnerek) kapcsolattartóinak, valamint a teljesítésbe és a teljesítés ellenőrzésébe bevont személyek neve, kapcsolattartási adatai (e-mail, telefonszám, mobiltelefonszám, fax szám) és a szerződéssel kapcsolatos bármilyen, személyes adatot tartalmazó tevékenység és kommunikáció (pl. a kapcsolattartó személytől, vagy bármely, a partner oldalán eljáró természetes személytől érkező kommunikáció).

Az egyes adatkezelések jogalapja és időtartama alapvetően az alábbi jogszabályok alapján került meghatározásra:

„Art.” – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat a Samsung köteles megőrizni.

„Fogyasztóvédelmi Törvény” a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

„GDPR”: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete.

„Ptk.” - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Ha az adatkezelés időtartamaként az adatkezelési tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (Ptk. 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).

„Reklámtörvény”: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

„Számviteli Törvény” – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, vagy a Samsung és szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. egy szállítási szerződésben, megrendelésben), a könyvelést alátámasztó iratokban vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Samsung köteles a Számviteli Törvény alapján megőrizni.

3. Adatfeldolgozásra jogosult társaságok

Sykes Enterprises Eastern Europe S.R.l. - a Samsung termékek szervizelésében történő segítségnyújtásában, a Samsung termékeit és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésében, visszajelzések áttekintésében és archiválásában, ügyfélpanaszok kezelésében, távoli támogatásban lát el adatfeldolgozási feladatokat. Ezen túlmenően a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát (Call Center) üzemelteti.

Sykes Central Europe - a Samsung termékeit és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésével, a visszajelzések áttekintésével és archiválásával, időszakos promociók lebonyolításával, ügyfélkapcsolatok kezelésével kapcsolatban lát el adatfeldolgozási feladatokat. Ezen túlmenően a Samsung telefonos ügyfélszolgálatát (Call Center) üzemelteti.

Rhubarb Business Services Limited - a Samsung termékeit és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésével, a visszajelzések áttekintésével és archiválásával kapcsolatban lát el adatfeldolgozási feladatokat.

Strong & Unique Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Bravotel Üzletházak Kft., Extreme Digital Zártkörűen Működő Részvénytársaság – reklámanyagok küldésével, telefonos megkereséssel, a Samsung termékei és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésével, visszajelzések áttekintésével és archiválásával, valamint a myGalaxy Workshop szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban lát el adatfeldolgozási feladatokat.

BRAVOPHONE Korlátolt Felelősségű Társaság - reklámanyagok küldésével, telefonos megkereséssel, Samsung termékei és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésével, visszajelzések áttekintésével és archiválásával kapcsolatban lát el adatfeldolgozási feladatokat

TMX Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Kft. – a termékek szervizelésével a Samsung megbízásából, továbbá a Samsung termékeit és szolgáltatásait használó érintettek elégedettségének mérésével, a visszajelzések áttekintésével és archiválásával kapcsolatban lát el adatfeldolgozási feladatokat.

OKTOGON-SZERVIZ Híradástechnikai Kft., Ekron Elektronika Kft., CORDON Electronics Kft., Mobile Connect Kft., FixDirect Kft., VRG Elektronikai és Orvos Szolgáltató, Kereskedelmi Kft., C Szerviz Kft., Reworks Szerviz Kft., Klíma Áruház Kft., KEVECOM Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft. – a Samsung megbízásából termékek szervizelésével kapcsolatban látnak el adatfeldolgozási feladatokat.

Samsung SDS Europe Ltd. – feladata a Samsung által kezelt személyes adatok tárolása.

Mito Communications Zrt. – feladata a myGalaxy Workshop szolgáltatással kapcsolatban e-mail küldése, és a myGalaxy Workshop rendszer üzemeltetése.

MMS Communications Hungary Kft. – megszervezi a Samsung bizonyos promócióit, kampányait és media megjelenéseit.

Perfect International Trading Management & Co. Ltd. – törzsvásárlói kártya informatikai rendszer üzemeltetésének feladatát látja el. A szolgáltató Thaiföldön működik, ahol a személyes adatok eltérő szintű védelemben részesülhetnek. A Perfect International Trading Management & Co. Ltd. a Samsung által igénybe vett szolgáltatással összefüggésben az Európai Unió Bizottsága által jóváhagyott formájú adattovábbítási mintaszerződés alkalmazásával (un. „EC Model Clauses”) biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Az adattovábbítási mintaszerződés formája elérhető itt: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en. A konkrét szerződés másolatát a Samsung a fent meghatározott elérhetőségeire küldött kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

Facebook Ireland Ltd. – az SDSE az általa lefolytatott reklámkampányok során használhatja a Facebook hirdetési rendszerében a „Facebook Custom Audiences” megoldást (például: célközönség, tartalom meghatározása).

Google LLC – az SDSE az általa lefolytatott reklámkampányok során használhatja a Google Customer Match megoldást (GCM) megoldást (például: célközönség, tartalom meghatározása).

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Társaság ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az érintett hozzáférési joga - Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsung-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.

Az adatkezelés korlátozásához való jog – Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség – A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog - Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog – Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.birosag.hu.