A Samsung termékeinek a Samsung.com/hu weboldalon található webáruházban történő értékesítésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi általános szerződési feltételek („Felhasználási Feltételek”) kötelező érvényű megállapodásnak minősülnek Ön és a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Samsung”) között.

 

A Felhasználási Feltételek a Samsung.com/hu/ oldalon található webáruházban („Samsung Webáruház”) elérhető Samsung termékek Ön által a Samsungtól történő megvásárlására vonatkoznak.

 

A Samsung mint eladó adatai:

 

Teljes név: Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely címe: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

Üzleti tevékenység helye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2. 7. em.

Telefonszám: 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486)

Postai cím: 1385 Budapest 62. Pf.:890

Az ügyfelekkel való rendszeres kapcsolattartáshoz használt e-mail cím:

A Samsung Webáruház tárhelyszolgáltatójának neve: https://www.shop.samsung.com/hu

 

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

 

Telefonszám: 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486)

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása: Hétfőtől – péntekig, 8:00 – 20:00

E-mail cím: webshop@samsung.com

 

Az ügyfélszolgálat ünnepnapokon és munkaszüneti napokon nem elérhető.

 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló, 2008. Évi XLVII. Törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

KÉRJÜK, HOGY FIGYELMESEN OLVASSA EL A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MERT AZ ÖN JOGAIRA ÉS FELELŐSSÉGÉRE VONATKOZNAK.

 

1.              A Felhasználási Feltételek hatálya

 

1.1.          A jelen Felhasználási Feltételek a Samsung Webáruházban vásárló valamennyi személyre vonatkoznak és szabályozzák a Samsung Webáruházelérését és használatát, a Samsung Webáruházbanvagy azon keresztül elérhető összes tartalmat, terméket és szolgáltatást, valamint bármely, a Samsung Webáruházonkeresztül történő termék vagy szolgáltatás megvásárlását vagy bármilyen rendelés leadását.

 

1.2.          A jelen Felhasználási Feltételek Ön által történő elfogadásával a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott tartalommal szezrődés jön létre Ön és a Samsung között.

 

1.3.          A Samsung Webáruházban Ön csak fogyasztóként tud vásárolni. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. Évi V. törvény („Polgári Törvénykönyv”) 8:1. § (1) bekezdés 4. Pontja szerinti vállalkozás a Samsung Webáruházban nem vásárolhat. Amennyiben Ön vállalkozásként kíván Samsung terméket vásárolni, ezt megteheti valamelyik forgalmazónk üzletében, illetve internetes webáruházában, ha rendelkezik ilyennel.

 

1.4.          A Samsung Webáruház használata során személyes adatai kezelésére kerül sor. Az erre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató elérhető a [https://www.samsung.com/hu/webshop-adatkezelesi-tajekoztato/] oldalon.

 

1.5.          Jelen Felhasználási Feltételek tekintetében a „Samsung” a Samsung Electronics Magyar Zártkörűen Működő Részvénytársaságot („Samsung”, vagy „mi”) jelenti. 

 

2.              A Samsung Webáruház használatának általános feltételei

 

2.1.          A Samsung Webáruház használatával Ön a jelen Felhasználási Feltételeket kötelező érvényűnek fogadja el. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, kérjük, ne használja a Samsung Webáruházat.

 

2.2.          Ha Ön rendelést ad le a Samsung Webáruházban, arra a rendelés leadásakor a Samsung Webáruház oldalán közzétett Felhasználási Feltételek lesznek kötelező érvényűek. 

 

2.3.          A Samsung Webáruházat Ön csak akkor használhatja, ha Ön nagykorú, cselekvőképes személy. A Samsung Webáruház használata kapcsán be kell tartania az összes vonatkozó jogszabályt, és annak meghatározása, hogy ez megtörtént-e, az Ön felelőssége.

 

2.4.          A Samsung saját döntési jogkörében egyoldalúan jogosult a Samsung Webáruházban elérhető szolgáltatások, tartalom, funkciók, a Samsung Webáruházban elérhető termékek megváltoztatására, kibővítésére, csökkentésére, új szolgáltatások, tartalmak, funkciók és termékek bevezetésére. A Samsung Webáruházban új szolgáltatások, funkciók, tartalmak és termékek elérhetőségéről a Samsung többek között a Samsung Webáruházban tájékoztatja a fogyasztókat.

 

A Samsung Webáruházat minden fogyasztó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

 

A Samsung Webáruház böngésző független módon együttműködik valamennyi rendszeresen használt és széles körben elterjedt operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobileszközzel (mobiltelefon, táblagép).

 

2.5.          A Samsung Webáruházból a Samsung terméket csak Magyarország területére szállít ki.

 

2.6.          A Samsung Webáruházban termék vásárlása elektronikus úton, elektronikus szerződéskötéssel lehetséges.

 

2.7.          A Samsung Webáruházban történő vásárlásra vonatkozóan jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával és alapján létrejövő szerződés távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül.

 

2.8.          A Samsung Webáruházban csak háztartási, illetve nem kereskedelmi mennyiségben lehetséges terméket vásárolni, és a megvásárolt termékeket tilos újraértékesíteni vagy továbbértékesíteni kereskedelmi célból.

 

2.9.          Tilos a Felhasználási Feltételek megkerülése vagy kijátszása.

 

2.10.       A Samsung jogosult a fogyasztó Samsung Webáruházban megadott megrendelését visszautasítani, illetve annak teljesítését megtagadni, azaz a szerződétől elállni az alábbi esetekben:

 

a)          Ha a Samsung Webáruházban a háztartásban használatos mennyiséget meghaladó mennyiségre adtak le megrendelést;

b)          Ha alappal feltételezhető, hogy a Samsung Webáruházban megrendelt termékeket a fogyasztó nem háztartási mennyiségben, illetve újraértékesítési vagy továbbértékesítési célból vásárolta meg;

c)          Ha a fogyasztó a jelen Felhasználási Feltételek rosszhiszemű megkerülésével, annak kijátszásával adja le megrendelését, így különösen, de nem kizárólag, ha a fogyasztó a Felhasználási Feltételeket úgy igyekszik kijátszani vagy megkerülni, hogy:

 

‒        a maximált értékesítési korlátozással érintett termékre, illetve a háztartási mennyiségen felül saját adatainak/profiljának felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy

‒        a maximált értékesítési korlátozással érintett termékre, illetve a háztartási mennyiségen felül hamis vagy hamisított vásárlói adatok/profil felhasználásával több, egymástól függetlenül megrendelést ad le; és/vagy

‒        bármilyen más módon az értékesítési korlátozást, a háztartási mennyiségre vonatkozó korlátozást kijátssza vagy annak kijátszására törekszik; és/vagy

‒        jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet adatait tünteti fel a megrendelő neveként vagy számlázási neveként, címeként és ezáltal igyekszik kijátszani a Felhasználási Feltételek azon rendelkezését, amely szerint a Samsung Webáruházban csak fogyasztónak minősülő természetes személy jogosult vásárolni, és/vagy

‒        az 500.000,- Ft-os utánvétes készpénzfizetési limitet úgy igyekszik kijátszani, megkerülni, hogy ugyanarra a címre más felhasználónévvel, más névre, más e-mail címre, más személyre, vagy ugyanazon személy részére, de külön-külön ad le az 500.000,- Ft-os készpénzfizetési limitet meg nem haladó végösszegű megrendelést készpénzes fizetéssel, azonban az így egyidejűleg kiszállított, készpénzfizetéssel érintett megrendelések összeszámított, a fogyasztó által készpénzben fizetendő végösszege meghaladja az 500.000,- Ft-ot; és/vagy

‒        visszaél a biztosított kedvezményekkel, kuponokkal, kuponkódokkal, így különösen, de nem kizárólag, ha azokat meghamisítja, vagy ha egy megrendeléshez több kedvezményt, több kupont, több kuponkódot vesz igénybe;

d)          Ha a fogyasztó 500.000,- Ft-ot meghaladó összegű megrendeléseket ad le készpénzes utánvétes fizetési móddal;;

e)          Ha az azonos fogyasztóhoz köthető egy éven belül lebonyolított termékvásárlások összesített ellenértéke eléri a 3 millió forintot és a fogyasztó nem tesz eleget a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása és megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) szerinti ügyfél-átvilágítási, azonosítási, igazolási és nyilatkozattételi kötelezettségeinek, akkor azon megrendelés vonatkozásában, amellyel a fogyasztó elérte a 3 millió forintos összeghatárt és minden ezt meghaladó, ezen időszakon belüli készpénzes utánvétes megrendelései vonatkozásában;

f)           Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a Samsung Webáruházban feltüntetett időtartamon belül;

g)          Ha a termék kiszállítása előtt alapos okkal feltételezhető, hogy a fogyasztó nem volt cselekvőképes, nagykorú személy;

h)          Ha a fogyasztó a Samsung Webáruházban történő vásárlás során hamis, valótlan adatokat ad meg, más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy alapos gyanú merül fel arra, hogy a fogyasztó a Samsung Webáruházban történő vásárlás során a megadott adatokkal vagy egyéb módon visszaél;

i)           Ha a Samsung Webáruházban a fogyasztó által lebonyolított online bankkártyás vásárlás esetén a Samsung nem kap legkésőbb 3 munkanapon belül visszaigazolást az online bankkártyás fizetést biztosító pénzforgalmi szolgáltatótól arról, hogy a bankkártyás fizetés sikeres volt;

j)           Ha a Samsung Webáruházban a fogyasztó által lebonyolított online bankkártyás vásárlás esetén a fogyasztó pénzforgalmi szolgáltatója vagy a Samsung pénzforgalmi fizetési szolgáltatója nem engedélyezi, vagy elutasítja bármely okból a bankkártyás fizetési tranzakciót, vagy a fizetési tranzakció bármely okból sikertelen;

k)          Ha a termék Samsung Webáruházban feltüntetett ára vagy leírása hibás, pontatlan vagy hiányos;

l)           Ha a fogyasztó a jelen Felhasználási Feltételeket megszegte.

 

2.11.       A Samsung a fogyasztót e-mail útján értesíti a fenti elállásról. Ilyen esetben a Samsung a fogyasztó által már kifizetett megrendelések/termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget visszatéríti a fogyasztónak.

 

2.12.       A fenti 2.10. pont c), d) és e) pontja esetén az 500.000,- Ft-os készpénzfizetési limit elérésének megállapításakor össze kell számítani az azonos fogyasztó által azonos szállítási címre, vagy eltérő fogyasztó által, de azonos szállítási címre egy napon belül megrendelt termékekre  a fogyasztó által fizetendő végösszeget. A fenti 2.10. pont c), d) és e) pontja esetén a Samsung utasítására a kiszállítást végző futárszolgálat, ha a bankkártyás fizetés a futárszolgálatnál elérhető, jogosult a készpénzes fizetést megtagadni; ilyen esetekben a fogyasztó a termékeket a futárnál tudja bankkártyás fizetéssel kifizetni. Amennyiben a fogyasztó erre nem hajlandó, a futárszolgálat a terméket a Samsung utasítására visszaszállítja a Samsunghoz, amelyet úgy kell tekinteni, hogy a Samsung élt a 2.10. pont szerinti elállási jogával.

 

2.13.       Ha a fogyasztó vagy a Samsung él elállási jogával, a fogyasztó ugyanazokat a termékeket később újra megrendelheti a Samsung Webáruházban az új megrendelésnél éppen aktuálisan elérhető kedvezményekkel (ha vannak), feltételekkel és áron; a jelen Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában ilyen új megrendelésnél a fogyasztó nem jogosult az elállással érintett eredeti megrendelésénél számára biztosított kedvezményekre, árra; kivételt képez ez alól a jelen Felhasználási Feltételek kellékszavatossági két lépéses kicserélésre vonatkozó esetköre.

 

3.              Regisztráció, felhasználói fiókok

 

3.1.          A Samsung Webáruház egyes funkcióinak eléréséhez Ön használhatja Samsung-fiókjának bejelentkezési adatait. Amennyiben nem rendelkezik Samsung-fiókkal, előfordulhat, hogy egy új felhasználói fiókot kell regisztrálnia a Samsungnál („Samsung-fiók”). Alternatív megoldásként használhatja vendégként a Samsung Webáruházat. A Samsung Webáruház tartalmának vásárlás nélküli megtekintéséhez regisztráció és felhasználói fiók létrehozása nem szükséges.

 

3.2.          Jelen Felhasználási Feltételek kiegészítik a Samsung-szolgáltatások használati feltételeit, amelyek a https://account.samsung.com/membership/terms címen érhetők el. A Samsung-szolgáltatások használati feltételei a jelen Feltételek szerves részét képezik. Bármilyen ellentmondás vagy összeütközés esetén a jelen Felhasználási Feltételek és a Samsung-szolgáltatások használati feltételeiközött, a jelen Felhasználási Feltételek az irányadók.  

 

3.3.          Kizárólag Ön felel a felhasználói fiókjában végrehajtott tevékenységekért, és az Ön felelőssége, hogy biztonságban tartsa fiókja jelszavát.

 

3.4.          Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Samsungot a felhasználói fiókjának bármilyen biztonsági incidenséről vagy illetéktelen használatáról. A jogszabályi keretek között lehetséges legteljesebb mértékben kizárjuk felelősségünket az Ön fiókjához történő illetéktelen hozzáférésből vagy felhasználásból eredő károkért.

 

3.5.          A regisztrációkor és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárláskor megadott  adat nem tartalmazhat, trágár, obszcén vagy bántó kifejezést. Amennyiben a fogyasztó ilyen adatot ad meg regisztrációkor vagy a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárláskor, a Samsung jogosulttá válik arra, hogy a szolgáltatást korlátozza, vagy a fogyasztó regisztrációját, illetve Samsung Webáruházban leadott megrendelését törölje.

 

3.6.          A Samsung Webáruházban minden fogyasztó egyszer regisztrálhat. A fogyasztó regisztrációja a fogyasztó személyéhez kapcsolódik, nem a regisztrációkor megadott egyéb adataihoz. A Samsung törli azokat a regisztrációkat, melyek többszöri regisztrációra utalnak (pl. név, lakcím, telefonszám, e-mail cím tekintetében egyezőséget mutatnak), akkor is, ha az adott fiókok külön-külön e-mail címről és/vagy telefonszámról kerültek aktiválásra.

 

3.7.          A regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során a fogyasztók kötelesek adataikat a valóságnak és érvényes személyi igazolványuknak és lakcímkártyájuknak megfelelően megadni és kötelesek ezen adataikban bekövetkezett bármilyen változásról a Samsungot haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A fogyasztó vállalja, hogy a regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

3.8.          A Samsung kizárja felelősségét a regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a fogyasztótól. A fogyasztónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Samsung jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a fogyasztó személyazonosságát, adatainak valódiságát ellenőrizni.

 

3.9.          A Samsung fenntartja magának a jogot, hogy a fogyasztó regisztrációját és a Samsung Webáruházban történő megrendelését visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során a megadott adatokkal vagy egyéb módon történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

 

3.10.       Amennyiben a Samsung tudomást szerez arról, hogy a fogyasztó a jelen Felhasználási Feltételeket sértő, valamely harmadik személy jogait sértő vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon más személy vagy nem létező személy személyes adatait adja meg, vagy hamis, nem valós adatokat ad meg a Samsung Webáruház használata, illetve a regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során, a Samsung jogosult a fogyasztóval fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint attól elállni és a fogyasztó regisztrációját, illetve a Samsung Webáruház megrendelését törölni.

 

3.11.       A regisztráció és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás során megadott személyes adatok nem nyilvánosak és harmadik személy számára nem hozzáférhetőek. A jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a fogyasztó az új jelszó igénylése funkció igénybe vételével tud új jelszót igényelni regisztrált e-mail címe megadásával. A Samsung az új jelszót a fogyasztó regisztrált e-mail címére küldi meg. Az ily módon generált jelszó ideiglenes jelszó, azt a fogyasztó köteles a Samsung Webáruházba történő első belépés alkalmával megváltoztatni. A jelszó módosításának elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Samsung a felelősségét kizárja.

 

3.12.       A Samsung fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti szolgáltatások nyújtásának megtagadásával érintett fogyasztó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a szolgáltatások nyújtását a jövőben megtagadja.

 

3.13.       A fogyasztót teljes körű felelősség terheli a Samsung Webáruházban való regisztrációjához és a Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárláshoz tartozó e-mail cím és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű tevékenységgel kapcsolatban. A fogyasztó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Samsung ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából vagy az e-mail cím és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Samsung nem felel.

 

3.14.       A fogyasztó a regisztrációt bármikor, a Samsung Webáruház meglátogatása során teheti meg. Amennyiben a Samsung Webáruház számítástechnikai eszközön, mobilkészüléken történő működéséhez egyéb programok, segédprogramok, applikációk letöltése és telepítése is szükséges, a fogyasztó gondoskodik azok letöltéséről és telepítéséről.

 

3.15.       A fogyasztó a regisztrációját a Samsung Webáruházból maga törölheti.  Fogyasztó tudomásul veszi, hogy regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi, a Samsung Webáruház használata során rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül, kivéve, ha az Adatkezelési Tájékoztató ettől eltérően rendelkezik.

 

3.16.       A sikeres regisztráció feltétele a jelen Felhasználási Feltételek fogyasztó által történő elfogadása.

 

3.17.       Amennyiben a regisztrációt a rendszer elfogadta, a fogyasztó az általa megadott e-mail címre üzenetet kap, amelyben a Samsung tájékoztatja a sikeres regisztrációról.

 

3.18.       Amennyiben a regisztrációt visszaigazoló e-mail valamilyen okból a fogyasztóhoz nem érkezik meg a regisztrációt követő 48 órán belül, kérjük, szíveskedjen felkeresni a Samsungot az ügyfélszolgálat elérhetőségein.

 

3.19.       A regisztráció aktiválását követően a fogyasztó a megadott e-mail cím és jelszó megadásával léphet be a Samsung Webáruházba.

 

4.              A Felhasználási Feltételek elfogadása, módosítása, a létrejövő szerződés jellemzőire vonatkozó tájékoztatás

 

4.1.          A fogyasztók a regisztráció során, a regisztráció befejező lépéseként kattintással magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

 

4.2.          A nem regisztrált fogyasztók a Samsung Webáruház meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen Felhasználási Feltételeket.

 

4.3.          A Samsung Webáruházban történő regisztráció nélküli vásárlás esetén a fogyasztó a megrendelést csak úgy küldheti el a Samsungnak, ha a Felhasználási Feltételeket kifejezetten, külön elfogadta.

 

4.4.          A fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Samsung Webáruházat csak akkor jogosult használni, ha a Felhasználási Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

4.5.          A Samsung Webáruházban kínált szolgáltatások és a Samsung Webáruházban történő vásárlások vonatkozásában a fogyasztó és a Samsung között távollevők közötti, elektronikus szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

4.6.          A szerződéskötés, ügyintézés, ügyfélszolgálat, panaszkezelés, szavatssági, jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződésre Magyarország joga az irányadó, és az azzal kapcsolatos jogviták elbírálására a magyar bíróságok és hatóságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

 

4.7.          Az elektronikus szerződést a Samsung nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az elektronikus szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra, megvásárolt termékekere vonatkozó adatok igazolják, továbbá termék megrendelése, vásárlása esetén a megrendelésről küldött visszaigazolás.

 

4.8.          A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja nem merül fel.

 

4.9.          A jelen Felhasználási Feltételek folyamatosan elérhetők a Samsung Webáruházban és onnan letölthetők.

 

4.10.       A Felhasználási Feltételeket a Samsung jogosult egyoldalúan módosítani bármikor, különösen az alábbi esetekben:

 

a)          jogszabályváltozás

b)          a Samsung tevékenységére hatással levő körülményekben bekövetkezett lényeges változás

c)          a Samsung tevékenységére hatással levő technológia lényeges változása

d)          a Samsung működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki, technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával kapcsolatos ok.

 

A Samsung a Felhasználási Feltételek módosított verzióját közzéteszi a Samsung Webáruházban. A módosított Felhasználási Feltételek a Samsung Webáruházban való közzététellel lépnek hatályba és a hatályba lépést követően létrejött szerződésekre alkalmazandók.

 

Ha a fogyasztó nem ért egyet a Felhasználási Feltételek módosításával, jogosult a már megkötött termék adásvételi szerződéstől elállni vagy azt felmondani a módosítás hatályba lépésétől számított 8 napon belül megküldött nyilatkozatával.

 

A Felhasználási Feltételek módosítása nem eredményezheti a már megkötött termék adásvételi szerződések szerinti vételár emelkedését.

 

5.              Termékek vásárlása a Samsung Webáruházban

 

5.1.          A fogyasztó a Samsung Webáruházban regisztrációt, regisztrált fogyasztó esetében a Webáruházba történő belépést követően, vagy regisztráció nélkül, vendégként tud megrendelést leadni, terméket vásárolni.

 

5.2.          A fogyasztó a Samsung Webáruházban a kiválasztott és kívánt termék kosárba helyezésével tud vásárolni és terméket megrendelni.

 

5.3.          Az egyes termékek típusát, fajtáját és egyéb lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék Samsung Webáruházban elérhető információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a termék részletes tényleges tulajdonságait a a termékhez mellékelt használati utasítás tartalmazza.

 

5.4.          A Samsung nem vállal felelősséget azért, hogy az adott termék a fogyasztónak a termék használati utasításán túlmutató elvárásainak, illetve a fogyasztó által a termékre meghatározott felhasználási célnak megfelel. A fogyasztó felelőssége a vásárlást megelőzően meggyőződni arról, hogy a megvásárolni kívánt termék megfelel-e az elvárásainak, a felhasználási célnak, a téves rendelésért a Samsung nem vállal felelősséget.

 

5.5.          A Samsung szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a Samsung Webáruházban, a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék használati utasítását - ahol ezt a jogszabályok előírják - a termékhez mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt a terméket használatba veszi - jelezze Ügyfélszolgálatunknál, és azt pótoljuk. Amennyiben a Samsung Webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a Samsung Webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét a jelen Felhasználási Feltételekben találja.

 

5.6.          A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, az a termék vételárán felül fizetendő, amelynek összege a rendelési összesítőben kerül feltüntetésre a megrendelés beküldése előtt. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) áfával növelten kerül feltüntetésre. Kedvezmény biztosítása esetén a százalékos kedvezmény összegszerű mértéke a kosárba helyezéskor kerül feltüntetésre és levonásra a vételárból. Árcsökkentés esetén a korábbi ár a termék termékoldalán áthúzással kerül feltüntetésre, amely már termék oldalon is feltüntetésre kerül. A korábbi ár az árcsökkentés alkalmazását megelőző naptári napot közvetlenül megelőző, 30 napnál nem rövidebb idő alatt a Samsung által a Samsung Webáruházban eladásra kínált termékek vonatkozásában alkalmazott legalacsonyabb eladási árat jelenti. Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban a Samsung Webáruházban a korábbi ár a Samsung által a termékre egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti eladási ár. A korábbi ár nem kerül megjelenítésre az általános mennyiségi / százalékos és értékalapú kedvezmények és egyéb, nem az árhoz kapcsolódó marketing stratégiák esetén (pl. vásárlás mellé ajándék, ingyenes szállítás, három kettő áráért, egyet fizet kettőt kap akciók). A feltüntetett vételárak mindig végleges eladási árak, azaz árcsökkentés alkalmazása esetén azok már a kedvezményt tartalmazzák, kivéve kupon akcióban szereplő termékeket.

 

5.7.          A Samsung Webáruházban történő termékekre vonatkozó több kedvezmény nem vonható össze, egy megrendelés alkalmával csak egyféle kedvezmény érvényesíthető.

 

5.8.          A Samsung Webáruházból megrendelhető termékek árai egyoldalú változtatásának jogát a Samsung fenntartja azzal, hogy a módosítás a Samsung Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már sikeresen megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A megrendelés elküldését követően bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

 

5.9.          Amennyiben a Samsung minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Samsung Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Samsung nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a fogyasztó elállhat vásárlási szándékától.

 

5.10.       A megrendelést a Samsung a Samsung Webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a fogyasztó a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha a fogyasztó valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap.) A Samsungot a fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

5.11.       Megrendelés feladására a Samsung Webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, vagy vendégként történő vásárlással, majd a kosár használatával van lehetőség. A fogyasztó a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” vagy hasonló feliratú gomb használatával teheti kosarába, a csak a flagship konfigurátoron keresztül megvásárolható termékek esetében pedig a “Tovább” feliratú gomb használatával teheti a kosarába. A kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Samsung Webáruházban található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a kosár tartalma törölhető. Amennyiben a fogyasztó a kosár tartalmát véglegesítette, be kell jelentkeznie a Samsung Webáruházba vagy regisztrálnia kell, vagy vendégként történő regisztráció nélküli vásárlás esetén meg kell adnia az ott feltüntetett adatait, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a megfelelő gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor utánvétes fizetés választása esetén a megrendelés beküldésre kerül, ha pedig bankkártyás fizetés került kiválasztásra, akkor a bankkártyás fizetőoldal kitöltése után kerül a megrendelés beküldésre. A megrendelés beküldése előtt a fogyasztó visszaléphet és módosíthatja megadott adatait és a megrendelendő termékeket is.

 

5.12.       A Samsung kifejezetten felhívja a fogyasztó figyelmét arra, hogy a Samsung Webáruházban a kosárban lévő áru más számára is hozzáférhető, a vásárlási szándék csak a "Megrendelés" vagy hasonló gomb megnyomása után válik hatályossá. Amennyiben két különböző fogyasztó által egyszerre kerül megrendelésre ugyanazon termék, amelyből csak egy darab áll rendelkezésre, az a fogyasztó jogosult megvásárolni a terméket, akinek a megrendelése a Samsunghoz hamarabb érkezett be. Az elhagyott kosarakat a Samsung rendszere szabályos időközönként, automatikusan kiüríti.

 

5.13.       A Samsung Webáruházban megjelenített készletinformációk tájékoztató jellegűek, és arra az időpillanatra vonatkoznak, amikor a Samsung Webáruház adatbázisa frissítve lett. A Samsung mindent megtesz azért, hogy ezek az adatok naprakészek legyenek, azonban a raktárkészlet gyors mozgásai miatt azokat szavatolni nem tudja, és így egyes (fogyóban levő) termékeket annak ellenére elérhetőnek mutathat még az adott termékoldal, hogy azok időközben elfogytak.

 

5.14.       A megrendelés feladására a „Megrendelés elküldése” vagy hasonló feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” vagy hasonló gombra kattintással történik, amely a fogyasztó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 

5.15.       A fogyasztónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Samsung részére való elküldéséig a Samsung Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, a megrendelés módosítására és visszavonására, törlésére a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból).

 

5.16.       A Samsung Webáruházban a fogyasztó által megvásárolt termékre vonatkozó adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a fogyasztó a Megrendelés elküldése vagy más hasonló gomb megnyomásával beküldte megrendelését a Samsung-hoz és ezzel egyidejűleg elfogadta a Felhasználási Feltételeket.

 

5.17.       A megrendelés elküldését követően a fogyasztó a Samsung Ügyfélszolgálatának küldött e-mailben vagy telefonszámon tudja kérni a megrendelése, így különösen a megrendelt termék szállítási címének a módosítását, amelyet a Samsung saját belátása szerint teljesít. A Samsung nem köteles az ilyen módosítást teljesíteni, és a módosítás teljesítésének megtagadása esetén a fogyasztó semmilyen igénnyel nem léphet fel a Samsunggal szemben; a fogyasztó a leszállított terméket ebben az esetben köteles kifizetni és átvenni, elállási jogát azonban gyakorolhatja a jogszabály és a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései szerint. A megrendelés fenti módosítása addig kérhető, amíg a Samsung raktárát a termék elhagyta. A fogyasztó által elküldött megrendelés megérkezését és a termék adásvételi szerződés létrejöttét a Samsung 48 órán belül e-mail útján visszaigazolja a fogyasztó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a fogyasztó által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail pusztán tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a megrendelése a Samsunghoz megérkezett.

 

5.18.       A fogyasztó mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Samsungtól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

5.19.       Ha a fogyasztó rendelését már elküldte a Samsung részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Samsung felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Samsung telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

 

5.20.       A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

 

5.21.       A termékek értékesítése azok rendelkezésre állásának függvényében történik.

 

6.              Fizetési módok a Samsung Webáruházban, a fizetésre vonatkozó rendelkezések

 

6.1.          A termékek ellenértékét (és a szállítási díjat, ha van ilyen) az alábbi módon egyenlítheti ki:

 

a)          utánvétes fizetéssel 500 000,- Ft értékig;

b)          online bankkártyás fizetéssel a megrendelés leadásával egyidejűleg;

c)           banki átutalással;

d)          Cofidis áruhitellel.

 

6.2.          A fizetéshez kövesse az egyes fizetési módok utasításait a fizetési oldalon. 

 

6.3.          A termék kifizetésével kapcsolatban a fogyasztó érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illeték, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való bankkártyás fizetés, banki átutalás költsége - minden esetben a fogyasztót terheli.

 

6.4.          A Samsung Webáruházban történt termékértékesítés esetén a teljesítési időpont az a nap, amikor az árut a Samsung a kiszállítást végző logisztikai partnerének átadja. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szerinti számviteli bizonylaton az átadás napja kerül feltüntetésre mint a teljesítés időpontja.

 

6.5.          A fogyasztó köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes számlázási adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számviteli alapbizonylaton szereplő adatokat a fogyasztó köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. A Samsung nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a bizonylat fogyasztói adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve - a bizonylat kiállítását követően nincs lehetőség. A Samsung a számviteli bizonylatot forintban állítja ki.

 

6.6.          A kiszállított termék a Samsung tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik (tulajdonjog fenntartás).

 

7.              A Pmt. szerinti ügyfél átvilágításra vonatkozó rendelkezések

 

Ha az azonos fogyasztóhoz köthető egy éven belül a Samsung Webáruházban lebonyolított termékvásárlások összesített ellenértéke eléri a 3 millió forintot, a Samsung köteles a fogyasztó Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítását elvégezni, beleértve a fogyasztó Pmt. szerinti azonosítását, tényleges tulajdonosi és kiemelt közszereplői nyilatkoztatását, vagyon forrására vonatkozó igazolást és nyilatkozatot is. A fogyasztó köteles eleget tenni a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási, azonosítási, igazolási és nyilatkozattételi kötelezettségeinek a Samsung erre irányuló felhívásától számított 8 napon belül a Samsung székhelyén történő személyes megjelenéssel.

 

8.              Cofidis áruhitel

 

8.1.          A Samsung által meghatározott termékek ellenértékét a fogyasztónak minősülő vásárló Cofidis Áruhitel szolgáltatás igénybevételével is kiegyenlítheti. A Cofidis Áruhitel kezes és ingatlan fedezet nélküli fogyasztók részére, kizárólag áru megvásárlására nyújtott, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény szerinti hitel.

 

8.2.          A Samsung pénzügyi partnere a Cofidis Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1133 Budapest, Váci út 96-98., Cg: 01-17-000367, adószám: 22196796-2-41; a továbbiakban: Cofidis). A Samsung a Cofidis-nek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 10.§ (1) bekezdés rendelkezéseinek értelmében a Hpt. 10.§ (1) ab) pontja szerinti függő ügynökének minősül és a Cofidis Cofidis Áruhitel kölcsöntermékét közvetíti a Samsung Webáruházban vásároló, azt igénybe vevő fogyasztóknak.

 

8.3.          A Cofidis Áruhitel igénybe vétele esetén a Cofidis a fogyasztó által a Samsung Webáruházban megvásárolt termék vételárát a fogyasztó helyett és nevében a fogyasztó felhatalmazása alapján a Samsungnak mint a termék értékesítőjének fizeti ki közvetlenül.

 

8.4.           A Cofidis Áruhitelt a fogyasztók a Samsung Webáruházban tudják igényelni a Cofidis-től.

 

8.5.          A Cofidis Áruhitelre a Cofidis a www.cofidis.hu honlapon folyamatosan elérhető „COFIDIS Áruhitel Általános Szerződési Feltételei” megnevezésű Cofidis ÁSZF rendelkezései alkalmazandók.

 

8.6.          A fogyasztó a Cofidis Áruhitelre vonatkozó szerződést a Cofidis-szal köti meg (a továbbiakban: Cofidis szerződés) és a Cofidis végzi a hiteligénylés elbírálását, a Cofidis szerződés előkészítését, megkötését, a fogyasztó tájékoztatását a Cofidis Áruhitel feltételeiről. A fogyasztó a Cofidis Áruhitellel, Cofidis Szezrődéssel kapcsolatos valamennyi igényét, követelését közvetlenül a Cofidis-szel szemben érvényesítheti, a Samsung e tekintetben a fogyasztóval szemben felelősséggel nem tartozik.

 

8.7.          A Samsung nyomatékosan felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy

 

a)          A Samsungot semmilyen felelősség nem terheli a Cofidis működésével, döntéseivel, eljárásával kapcsolatban;

b)          A Cofidis Áruhitel odaítélése minden esetben a finanszírozó Cofidis által elvégzett hitelbírálat függvénye;

c)          A Samsung Webáruházban közzétett Cofidis Áruhitel hirdetés és igénylés lehetővé tétele nem minősül a Ptk. 6:64.§-a szerinti ajánlatnak;

d)          A Cofidis Áruhitel kondíciói, igénylési feltételei tekintetében a Cofidis ÁSZF és a Cofidis mindenkori hirdetményei az irányadóak.

 

8.8.          A részletes feltételekről, költségekről és a pontos THM-ről érdeklődjön a www.cofidis.hu oldalon vagy a 06-1-354-5000-es telefonszámon!

 

8.9.          A Cofidis Áruhitel igénybevételének részletes feltételei az alábbi linken tekinthetőek meg a Samsung Webáruházban: https://www.samsung.com/hu/campaign/cofidis-instalment-payment/

 

8.10.       A Cofidis Áruhitel igénylése kapcsán a Samsung az alábbi általános tájékoztatást adja:

 

a)          A Cofidis Áruhitel csak olyan megrendelésre vehető igénybe, amelynek bruttó, ÁFA összeget is magában foglaló együttes vételára eléri az 50.000,- Ft-ot, és nem haladja meg az 1.500.000,- Ft-ot, függetlenül attól, hogy az adott megrendelés hány terméket tartalmaz

b)          A Cofidis Áruhitel csak a megrendelés teljes vételárára vehető igénybe, a vételár egy részére nem. A Cofidis Áruhitel csak a megrendelésben szereplő termékre és annak vételárára vehető igénybe, a szállítási és egyéb járulékos költségekre nem.

c)          A Samsung akkor tekinti sikeresnek a Cofidis Áruhitel igénybevételével teljesített fizetést, amennyiben a fogyasztó a Cofidis jóváhagyása után a hitelszerződést aláírta és a Samsung a Cofidis-től értesítést kap erről. A Samsung ezt követően intézkedik a termék fogyasztó részére történő birtokba adása iránt.

d)          Ha a fogyasztó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet szerint jogszerűen eláll a termék adásvételére a Samsunggal kötött adásvételi szerződésétől, az a Cofidis szerződést is felbontja. Ha a Cofidis Áruhitel a Samsung részére már folyósításra került, a Samsung a Cofidis Áruhitel folyósított összegét visszautalja a Cofidisnek, és ha a fogyasztó részére a megvásárolt termék már kiszállításra került, a fogyasztó a terméket köteles a Samsungnak visszaküldeni, ha pedig a termék még nem került részére kiszállításra, akkor a Samsung a terméket nem szállítja ki a fogyasztónak.

e)          Ha a Samsung a fogyasztóval kötött termék adásvételi szerződés teljesítésével késedelembe esik vagy a szerződés hibás teljesítése a termék rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi, és a fogyasztó késedelemből, illetve hibás teljesítésből eredő követeléseinek a Samsung nem tett határidőben eleget, a fogyasztó a Cofidis Áruhitelre vonatkozó Cofidis szerződés alapján esedékessé váló törlesztést az igénye kielégítéséig visszatarthatja. A visszatartási jog gyakorlását a fogyasztó a Cofidis-nek köteles bejelenteni a Cofidis szerződésben meghatározott módon.

f)           Ha a fogyasztó a Cofidis szerződéstől a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 21. §-a szerinti elállási jogát gyakorolva eláll, akkor ezen elállás a fogyasztó Samsunggal kötött, a Cofidis Áruhitellel érintett termék adásvételi szerződését is felbontja.

g)          Ha a fogyasztó a Cofidis szerződést a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 21. §-a szerinti felmondási jogát gyakorolva felmondja, akkor ezen felmondás a fogyasztó Samsunggal kötött, a Cofidis Áruhitellel érintett termék adásvételi szerződésétől a fogyasztó által történő elállásnak minősül, és az a Samsung és a fogyasztó közötti a Cofidis Áruhitellel érintett termék adásvételi szerződését felbontja. A fogyasztó köteles a Samsungnak a terméket visszaküldeni. A fogyasztót a Cofidis-szel szemben a fenti jogszabály alapján még kamatfizetési kötelezettség is terhelheti, amelyre a Cofidis szerződés rendelkezései az irányadók.

h)          Ha a fogyasztó él a jótállás vagy jogszabály által számára biztosított elállás jogával, és emiatt a Samsung és a fogyasztó közötti termék adásvételi szerződés is felbontásra kerül, akkor a Samsung a Cofidis Áruhitel összegét a Cofidisnek fizeti vissza, a fogyasztó pedig a Cofidis-szel számol el az őt megillető pénzösszeggel a Cofidis szerződés rendelkezései szerint.

i)           A fogyasztó és a Cofidis között a Samsung Webáruházban megrendelt termék adásvételre vonatkozóan megkötött Cofidis szerződés a Samsung és a fogyasztó közötti adásvételi szerződés hatályba lépésének előfeltétele. Ha bármely okból mégsem jön létre a Cofidis szerződés a Cofidis és a fogyasztó között (mert például a Cofidis elutasítja a fogyasztó hitelkérelmét, vagy a fogyasztó mégsem kívánja a Cofidis Áruhitelt felvenni, vagy egyéb okból), a Samsung és a fogyasztó közötti termék adásvételi szerződés sem lép hatályba, azt a Samsung nem teljesíti. Ha a fogyasztó mégis meg kívánja Cofidis Áruhitel nélkül vásárolni az adott terméket, új megrendelést köteles leadni a Samsung Webáruházban az adott termékre azzal, hogy az adott termékre az új megrendelés leadásakor a Samsung Webáruházban feltüntetett vételár és egyéb feltételek alkalmazandók és a Samsung nem garantálja az adott termék elérhetőségét az új megrendelés leadásakor.

j)           A fogyasztó a Cofidis Áruhitellel, a Cofidis szerződéssel, a hitelkérelem elbírálásával, hitelképesség vizsgálatával, a szerződés megkötésével, előkészítésével, meghatározott dokumentumok benyújtásával, a Cofidis Áruhitel törlesztésével, feltételeivel, kamatával, THM-jével, a Cofidis működésével kapcsolatos kérdésekben a Cofidis ügyfélszolgálathoz fordulhat, a Samsung ügyfélszolgálata ezekkel kapcsolatban segítséget nem tud nyújtani, és a panaszt nem tudja továbbítani a Cofidis-nek. A Samsung ügyfélszolgálata a Samsung Webáruházban történő termékek adásvételével, a termékekkel és a Samsung Webáruházban nyújtott szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatos kérdésekben tud felvilágosítást nyújtani és ügyet intézni.

k)          Cofidis Áruhitellel történő fizetés esetén a termék tulajdonjoga a Cofidis Áruhitel Cofidis által a Samsung bankszámláján történő jóváírással és a termék fogyasztónak történő kézbesítésével száll át a fogyasztóra.

l)           A Samsung a számlát akkor is a fogyasztó nevére állítja ki, ha a fogyasztó a terméket Cofidis Áruhitellel vásárolja meg.

m)         A Cofidis Cofidis Áruhitel esetén sem szerez tulajdonjogot a fogyasztó által Cofidis Áruhitellel megvásárolt terméken.

n)          Egyebekben a Cofidis Áruhitellel érintett termékvásárlásra a jelen Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések megfelelően irányadók.

 

9.              Szállításra vonatkozó rendelkezések

 

9.1.          A Samsung csak valós magyarországi szállítási címekre szállítja a termékeket.

 

9.2.          A Samsung Webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását a Samsung SDS Global SCL Szlovákia, s.r.o. (Gáň 318, 924 01 Gáň, Szlovákia, székhely: Revolučná 953/1, 924 01 Galanta, Szlovákia) szervezi. A szállítást egy harmadik fél futárszolgáltató végzi. A rendelkezésre álló szállítási lehetőségeket, szolgáltatók felsorolását és a szolgáltatók által esetlegesen felszámított szállítási díjára vonatkozó információt a fogyasztó a megrendelés során a webáruházban találja.

 

9.3.          A megvásárolt termékeket a megrendelés leadásakor megadott magyarországi szállítási címre szállítjuk. Az Ön által megvásárolt termékekkel kapcsolatos kockázatok a termékek rendeléskor megadott szállítási címre történő kiszállításakor szállnak át Önre. Az ilyen termékek tulajdonjoga akkor kerül átruházásra Önre, amint az Ön kifizetése teljesült és az Ön részére a termék átadásra került. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek másként nem rendelkeznek, Ön elfogadja a megvásárlandó, a rendeléskor megadott szállítási címre már kézbesített termékek elvesztésének, ellopásának vagy károsodásának minden kockázatát. 

 

9.4.          Ha Ön nem kapja meg a megrendelt terméket a szállítást visszaigazoló e-mailben megadott becsült szállítási határidőn belül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Samsunggal az ingyenesen hívható 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486) telefonszámon vagy a webshop@samsung.com emailcímen keresztül. A Samsung arra törekszik, hogy az Ön panaszát a lehető leghamarabb megoldják, a jelen Felhasználási Feltételek fogyasztói panaszokra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

 

9.5.          Ha Ön visszautasítja vagy elmulasztja átvenni a megrendelt termékeket, kivéve a látható, szállítással kapcsolatos károk miatt, vagy az alábbiakban található, a visszaküldés feltételeire vonatkozó szakaszban megfogalmazott okok miatt történő visszautasítást, a veszteség, lopás vagy kár kockázata ennek ellenére Önre hárul, és nem korlátozza a Samsung semmilyen más jogát vagy jogorvoslati lehetőségét:

 

a)          A Samsung továbbra is teljes mértékben jogosult lesz az Ön szállítási címére szállított termékek teljes ellenértékére, beleértve a felmerült szállítási költségeket is; és

b)          A Samsung bármilyen, általa megfelelőnek ítélt módon végrehajthatja a kézbesítést, és Ön felelős lesz minden olyan további költségért, amely az ilyen elutasítás vagy a szállítás elfogadásának elmulasztása miatt merül fel. 

 

9.6.          Háztartási nagygép házhozszállítása esetén a Samsungnak lehetősége van a küldemény felvételét, szállítását, vagy kézi erővel történő mozgatását megtagadni, amennyiben azt a körülmények vagy a helyszín nem teszi lehetővé, illetve az munka- és vagyonbiztonsági kockázattal jár. Ilyen esetnek minősül többek között:

 

a)           Ha a rendeltetési hely (ahova a termék lerakását a címzett kéri) és a szállító járművel megközelíthető legközelebbi parkoló között több, mint 30 méter távolság van.

b)          Az ingatlan megközelítése a küldemény kézi mozgatásával az útviszonyok miatt nem lehetséges, vagy munka, illetve vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

c)           Lépcsőn történő szállítás esetén a lépcső bármilyen okból balesetveszélyes (pl. nincs korlát, a lépő felület, lépő magasság eltér a szabványostól; lépcső felülete csúszós stb…), illetve amennyiben a lépcső adottságainál fogva (szűk; a küldeménnyel nem lehet elfordulni; az elforduláshoz a küldeményt derékmagasság fölé kellene emelni stb…) alkalmatlan a biztonságos szállításra.

d)          Lakótéren belüli mozgatás esetén a rendeltetési hely megközelítése bármilyen okból balesetveszélyes és vagyonvédelmi okok miatt kockázatos.

e)           Küldemény csomagolt állapotban ajtónyíláson nem fér be, vagy a lakótéren belül nem mozgatható.

 

Amennyiben ezen körülmények a kiszállítási címen állnak fenn, akkor a kiszállítás teljesítettnek minősül akkor is, ha a fent részletezettek, vagy egyéb akadályozó körülmények okán a küldeményt a szállítók nem juttatják el a megbízáskor megadott címen lévő kiszállítási címre, illetve rendeltetési helyre.

 

 

10.           A Samsung Webáruházban megvásárolt termék átvételének, visszaküldésének feltételei (elállás)

 

10.1.       A fogyasztó az alábbi 22. pont szerinti jogok gyakorlásán túl bármely terméket ingyenesen visszaküldheti a Samsung Webáruház / MG Cargo Kft. 2220 Vecsés, Lőrinci utca 59. B1 címre a termék kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, ha:

 

a)          a termékkel együtt a fogyasztó visszaküld minden eredeti csomagolást, kézikönyvet, kiegészítőt, ingyenes cikket és egyéb alkatrészt, amely a termékkel együtt érkezett; és

b)          a termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban érkezett a fogyasztóhoz, vagy más olyan gyártási hiba merült fel, amely a termék rendeltetésszerű használatát kizárja, és amelyet a termék átvételekor észlelt a fogyasztó.

 

Nem minősül a termék rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak akkor, ha a termékkel kapcsolatban esztétikai hiba merült fel.

 

10.2.       Ha az Ön terméke sérültnek vagy hibásnak tűnik, kérjük, forduljon a Samsunghoz az ingyenesen hívható 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486) telefonszámon vagy az webshop@samsung.com címen. A Samsung segít a diagnosztikai ellenőrzés elvégzésében.

 

10.3.       A termékek visszaküldéséhez vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal az ingyenesen hívható 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486) telefonszámon keresztül.

10.4.       A terméket az eredeti csomagolásban található összes tartozékával együtt kell visszaküldenie, vagy az eredeti csomagolásban, vagy egy másik, biztonságos szállításra alkalmas csomagolásban. Ha a termék visszaküldéséről Ön gondoskodik, akkor Ön vállalja a visszaküldött termék elvesztésének, ellopásának vagy sérülésének minden kockázatát, amíg azt raktárunkba nem szállítják. Ha nem küldi vissza a terméket az összes tartozékával, a hozzá adott ajándéktermékekkel, ingyenes termékekkel együtt, akkor a csomagot az Ön költségén visszaszállítjuk Önnek. Ha a termék visszaküldéséről a Samsung gondoskodik, a Samsungot terheli a termék Samsungnak vagy elszállítást végző megbízottjának való átadásának időpontjától kezdődően a visszaküldött termék elvesztésének, ellopásának vagy sérülésének minden kockázata.

 

10.5.       A fogyasztó elállási jogától, valamint a jótállási és szavatossági jogoktól függetlenül, a termék kézhezvételekor kérjük, alaposan vizsgálja meg annak állapotát. Ha a termék megsérült, vagy kevesebb, vagy több terméket kap meg, mint amennyit rendelt és / vagy gyanítja, hogy az áru egy része elveszett, kérjük, forduljon a Samsunghoz az ingyenesen hívható 06 80 PREMIUM (06 80 773 6486) telefonszámon vagy a webshop@samsung.com címen keresztül. Ha a termék külső dobozán bármilyen sérülés (pl. karcolás, szakadás, foltok stb.), manipuláció (pl. nyitott termék, törött pecsétek, újracsomagolás stb.) vagy visszaélések jelei észlelhetőek, KÉRJÜK, JELEZZE A FUVARLEVÉLEN, HOGY A TERMÉK SÉRÜLT, ÉS UTASÍTSA EL AZ ÁTVÉTELT. A Samsung semmilyen módon nem felelős semmilyen kárért, illetéktelen beavatkozásért vagy visszaélésért, amelyet a termék szállításának elfogadásakor nem jeleztek.   

 

10.6.       A termék fentieknek megfelelő visszaküldése esetén Ön jogosult a termék ellenértékének teljes visszatérítésére (az esetleges befizetett adókat is beleértve), az alkalmazandó jogszabályok betartásával.

 

10.7.       Mielőtt visszaküldené valamelyik terméket, az Ön felelőssége minden bizalmas, üzleti vagy személyes adat törlése, ideértve a Google-azonosító törlését és a termékhez kapcsolódó bármely más fiók deaktiválását, valamint a terméken tárolt összes adat és tartalom eltávolítását. Ha a megvásárolt termék telefon, tablet, laptop vagy televízió, kérjük, a visszaküldés előtt törölje a készüléken található személyes adatait a következő módon:

 

a)          Lépjen a Beállítások menübe

b)          Válassza az Általános beállítások lehetőséget

c)          Válassza a Visszaállítás lehetőséget

d)          Válassza a Gyári adatok visszaállítása lehetőséget

e)          Válassza az Eszköz visszaállítása lehetőséget (az eszköz végfelhasználói mintát / PIN-kódot igényel)

f)           Válassza a Mindent töröl lehetőséget.

 

10.8.       A készülék teljes törlése előtt ellenőrizze, hogy elmentette-e adatait. Az alkalmazandó jogszabályok keretei között a Samsung semmilyen módon nem vállal felelősséget a terméken tárolt adatok vagy tartalmak elvesztéséért, megosztásáért vagy károsodásáért, és a Samsung semmilyen módon nem felelős a terméken tárolt adatok vagy tartalmak visszaszolgáltatásáért.

 

10.9.       A vezeték nélküli szolgáltatóknak eltérő szabályzataik vannak szolgáltatásaik törlésével kapcsolatban. Kizárólag Ön felel a termékéhez kapcsolódó szolgáltatási díjakért. A Samsung semmilyen módon nem felel semmilyen összegért vagy díjért (ideértve a felmondási díjakat is), amelyek a vezeték nélküli szolgáltatóhoz kapcsolódnak. Az Ön felelőssége, hogy kapcsolatba lépjen a vezeték nélküli szolgáltatóval a szabályzataival kapcsolatos információkért.

 

10.10.    A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) – 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségének megfelelően – 2021. december 1. napjától kezdődően az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét biztosító alkalmazás térítésmentes használatát biztosítja az NMHH hivatalos honlapjáról elérhető törlőportálon keresztül a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztók részére (közszolgáltatás). A közszolgáltatásról további információ az NMHH alábbi linken elérhető oldalán érhető el: https://nmhh.hu/veglegestorles

10.11.    A közszolgáltatás igénybevételére az a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § a) pontja szerinti végső felhasználó természetes vagy jogi személy jogosult, aki a hivatkozott rendelet szerinti tartós adathordozót vásárol. Az adattörlő alkalmazás a Samsung által a tartós adathordozó megvásárlásakor a számviteli bizonylathoz, vagy a jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához kapcsolt címkén található adattörlő kód segítségével használható. A címke olyan, a fogyasztó számára térítésmentesen biztosított, egyedi sorszámú vonalkóddal és fedőréteggel ellátott adattörlő kódot, valamint a szolgáltatás internetes elérésének helyét megjelölő feliratot tartalmazó matrica, amelynek segítségével a fogyasztó a NMHH által térítésmentes szolgáltatásnyújtás keretében biztosított adattörlő alkalmazás használatával, egy alkalommal képes a tartós adathordozón teljes körű, visszaállíthatatlan adattörlést végezni.

 

10.12.    Tartós adathordozónak minősül a címkén megjelölt internetes oldalon közzétett, elektronikus adatok tárolását és felülírását támogató, számítógéphez fizikailag csatlakoztatható informatikai eszközök köre.

 

10.13.    Az NMHH a tartós adathordozók körét az alábbi weboldalon tette közzé: https://nmhh.hu/veglegestorles/tartos_adathordozok

 

10.14.    Az adattörlő alkalmazás a tartós adathordozó eszközök – például mobiltelefonok és laptopok – széles körénél teszi lehetővé az eszközön tárolt adatok teljes körű, visszaállíthatatlan törlését. A Samsung mint kereskedő az adattörlő alkalmazás egyszeri használatát lehetővé tevő, szigorú számadású címkét a tartós adathordozó eszközt vásárló fogyasztó számára ingyenesen biztosítja. Egy címkével egyetlen tartós adathordozó eszköz adatainak egyszeri törlésére nyílik lehetőség.

 

10.15.    A Samsung Webáruház az adattörlő kódot tartalmazó címkét a megvásárolt tartós adathordozót tartalmazó külön csomagolóanyagra (kartondobozra) ragasztva helyezi el.

 

10.16.    A Samsung kizárólag az adattörlő kódot tartalmazó sértetlen címke fogyasztó részére történő átadására köteles, azt meghaladóan semmilyen felelősség – így különösen, de nem kizárólagosan az adattörlő alkalmazás működéséért – nem terheli. A címke és a címkén rögzített adattörlő kód önállóan nem forgalomképes. A címke átvételét követően a fogyasztó köteles azt megőrizni, illetve rendeltetésszerűen, a jogszabályokkal összhangban jogosult felhasználni. Az átadást követően elveszett, felhasznált, az átadást követően sérült stb. címke pótlása a Samsungtól nem kérhető.

 

10.17.    Felhívjuk a szíves figyelmet arra, hogy a jótállási vagy szavatossági jogok vagy elállás gyakorlása esetén a Samsung mint kereskedő a fogyasztótól csak a sértetlen fedőréteggel ellátott címkét veheti át, de nem köteles azt visszavenni.

 

11.           További felhasználási feltételek hatálya alá tartozó termékek

 

Bármely Samsung termék megvásárlására további feltételek vonatkoznak:  

https://www.samsung.com/hu/support/warranty/ .

 

12.           Az Ön nyilatkozatai

 

12.1.       A Samsung Webáruházhoz történő hozzáféréssel és a Samsung Webáruház használatával ön szavatolja, hogy:

 

a)          Ön a lakóhelye szerinti jogszabályok alapján nagykorúnak minősül és a Felhasználási Feltételek elfogadására kiterjed a cselekvőképessége;

b)          a Samsung Webáruház használata során közölt adatok valósak, pontosak és teljesek;

c)          Ön teljes felelősséget vállal a Samsung Webáruház vagy a felhasználói fiók használatából eredő összes díjért, vámért, illetékért és adóért, valamint minden egyéb pénzügyi kötelezettségért.

 

13.           A Samsung Webáruházban forgalmazott elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó kötelező forgalmazói tájékoztatás

 

13.1.       A Samsung Webáruházban forgalmazott elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó kötelező forgalmazói tájékoztatás a [https://www.samsung.com/hu/estore-recycle/] linken érhető el.

 

13.2.       Amennyiben elektromos és elektronikus berendezések Samsung Webáruházban történő forgalmazása és/vagy házhozszállítása okán fennálló, a fenti linken elérhető tájékoztatóban részletezett kötelezettségünk alapján a fogyasztótól használt elektromos és elektronikus berendezést veszünk át és szállítunk el, akkor abban az esetben, ha Ön a Samsung Webáruházban történő vásárlástól az új termék házhozszállítását és a használt elektromos vagy elektronikus berendezés általunk történő elszállítását követően a jelen Felhasználási Feltételek alapján eláll, akkor az Öntől elszállított használt elektromos vagy elektronikus berendezést a Samsungnak nem áll módjában Önnek visszaszolgáltatni, tekintettel arra, hogy annak hulladékként történő megfelelő kezelése az elszállítást követően haladéktalanul megkezdődik.

 

14.           Szerzői jog, védjegyek

 

14.1.       A Samsung Webáruháznak, illetve annak tartalmának, ideértve korlátozás nélkül a szerzői és védjegyjogokat, minden információt, szöveget, ikont, prezentációt, elrendezést, a weboldalon található videó- és hanganyagokat, grafikus és képi elemeket (a „Tartalom”) szellemi tulajdonjogait a Samsung birtokolja vagy licenszeli. A Samsung Webáruház használata Önt nem jogosítja fel semmilyen tulajdonjogi vagy egyéb jogi igényre vagy érdekeltségre a weboldallal vagy a Tartalommal kapcsolatban. A Samsung Webáruházat és a Tartalmat a vonatkozó jogszabályok, valamint a nemzetközi szerzői, védjegy- és egyéb jogszabályok védik. 

 

14.2.       Ön vállalja, hogy előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül nem linkel, hivatkozik, használ fel, másol, terjeszt vagy ad ki újra semmilyen Tartalmat, beleértve az ikonjainkat, logóinkat és védjegyeinket és vállalja, hogy a weboldalról és a Termékekről nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

 

14.3.       A Samsung Webáruházban vagy a jelen Felhasználási Feltételekben semmi nem biztosítja Önnek a Samsung Webáruházban megjelenő nevek, minták, védjegyek vagy logók (a továbbiakban: „Márkajelek”) használatának jogát. A Márkajelek a Samsung vagy szolgáltatói tulajdonában lévő vagy licenszelt bejegyzett vagy be nem jegyzett védjegyek, szolgáltatási védjegyek, márkanevek és logók. Az Ön számára tilos a Márkajelek bármilyen felhasználása, sokszorosítása, közzététele, módosítása vagy terjesztése.

 

15.           Linkek

 

A Samsung Webáruház weboldala linkeket és hivatkozásokat mutathat más olyan weboldalakra, amelyek harmadik felek tulajdonában és üzemeltetésében vannak. Nem támogatunk vagy erősítünk meg semmilyen információt, terméket, árut vagy szolgáltatást, amelyet a linkelt weboldalak tartalmaznak, vagy amelyeket azokon keresztül kínálnak. Harmadik felek ilyen weboldalait nem a Samsung tartja fenn, nem üzemelteti és nem ellenőrzi, és nem vállalunk kötelezettséget vagy vállalunk valamiért szavatosságot, illetve jótállást az ilyen weboldalakkal kapcsolatban. Ön kizárólagos felelősséget vállal az ilyen harmadik fél weboldalaihoz, azok tartalmához való hozzáféréséért vagy ezek használatáért.

 

16.           Hibák, a termékek elérhetősége, árazási információk és a rendelések

 

16.1.       Arra törekszünk, hogy a Samsung Webáruházbanaktuális és pontos információkat jelenítsünk meg. A változó piaci viszonyok és verseny miatt azonban néha elírások, kihagyások vagy más hibák fordulhatnak elő, ideértve, de nem kizárólagosan, a termékek helytelen árait és / vagy specifikációit. A Samsung nem tud kötelezettséget vállalni azért, hogy a Samsung Webáruházban meghirdetett termékek és szolgáltatások elérhetőek lesznek megtekintésükkor, vagy kiskereskedelmi helyszíneink ezt követő felkeresésekor.

 

16.2.       Arra törekszünk, hogy vásárlóink igényeinek megfelelő megoldásokat nyújtsunk. Nem vállalunk azonban kötelezettséget azért, hogy a Samsung Webáruház tartalma, ideértve a termékleírásokat, az árakat vagy a fényképeket is, pontos vagy teljes.

 

16.3.       Fenntartjuk a jogot a Samsung Webáruházban szereplő bármely ajánlat visszavonására, valamint az esetleges hiányosságok, hibák vagy pontatlanságok kijavítására, beleértve az online rendelés leadását követően is, függetlenül attól, hogy az online rendelést megerősítették-e, vagy az Ön kifizetését feldolgozták-e, a jogszabályok szerinti keretek között.

 

17.           Változások a Samsung Webáruház tartalmában, ajánlataiban vagy a rendelésekben

 

A Samsung minden esetben fenntartja az arra vonatkozó jogát, hogy:

 

a)          bármikor, előzetes értesítés nélkül kijavíthat minden hibát, pontatlanságot vagy hiányt a Samsung Webáruház tartalmában anélkül, hogy ez bármilyen felelősséget vonna magával Önnel vagy bármely más személlyel szemben;

b)          bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a Samsung Webáruházban hirdetett vagy értékesítésre rendelkezésre bocsátott termékeket és szolgáltatásokat, az ilyen termékek és szolgáltatások ellenértékét, díjait, specifikációit, az esetleges promóciós ajánlatokat és a Samsung Webáruházweboldalának bármely más tartalmát, anélkül, hogy ez bármilyen felelősséget vonna magával Önnel vagy bármely más személlyel szemben;

c)          korlátozza az értékesíthető vagy eladott mennyiségeket.

 

18.           Promóciók

 

18.1.       Ön megértette és elfogadja, hogy a Samsung Webáruházban és a reklámokban megjelenített promóciós ajánlatok korlátozott időre szóló ajánlatok, azok bármikor megváltozhatnak, és időről időre meghirdetett kiegészítő feltételek vonatkozhatnak rájuk.

 

18.2.       Amennyiben Ön olyan promóciós ajánlat keretében vásárolt terméket vagy termékeket, amelynek keretében a vásárlása mellé Ön egy vagy több terméket ingyenesen kapott, úgy a már megkötött termék adásvételi szerződéstől való elállás az ingyenesen juttatott termékre vagy termékekre is kiterjed, így Ön az ingyenesen jutatott terméket vagy termékeket is köteles visszaküldeni a Samsung számára, feltéve, hogy az elállás következtében az Ön vásárlása már nem felel meg a promóció azon feltételeinek, amelyek mellett a Samsung a termék vagy termékek ingyenes juttatását vállalta.

 

18.3.       Amennyiben Ön olyan promóciós ajánlat keretében vásárolt termékeket, amelynek keretében a megvásárolt termékek mennyisége vagy összértéke alapján valamennyi megvásárolt terméket kedvezményes áron vásárolta meg, és Ön a szerződéstől a termékek egy része tekintetében eláll, úgy a Samsung az Ön által kifizetett vételár megfelelő részét úgy utalja vissza, mintha Ön a termékeket a kedvezmény nélküli, eredeti áron vásárolta volna, feltéve, hogy az elállás következtében az Ön vásárlása már nem felel meg a promóció azon feltételeinek, amelyek mellett a Samsung a kedvezmény biztosítását vállalta.

 

19.           Az információk pontossága

 

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy minden, a Samsung Webáruház használata során megadott információ pontos, teljes és naprakész legyen, ideértve a felhasználói fiók megnyitásához szükséges információkat, fizetési információkat (hitelkártya), elérhetőségeket és minden tranzakciós információt. Kizárólag Ön felel minden olyan veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely Önnél vagy bármely más személynél hamis, helytelen, félrevezető vagy hiányos információk közlése miatt keletkezett.

  

20.           Felelősség

 

20.1.       A SAMSUNG WEBÁRUHÁZHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE ÉS ANNAK HASZNÁLATA SAJÁT KOCKÁZATRA TÖRTÉNIK. A HONLAP ÉS A TARTALOM „AS IS” („AHOGYAN VAN”) ÉS „AS AVAILABLE” („AMINT ELÉRHETŐ”) ALAPON BIZTOSÍTOTT, BÁRMILYEN TÍPUSÚ, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, SZAVATOSSÁG  VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE A PONTOSSÁGRA, HOZZÁFÉRHETŐSÉGRE, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKAMASSÁGRA, ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, TELJESÍTMÉNYRE, FENNTARTHATÓSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, SZAVATOSSÁGOT  VAGY FELTÉTELT, MELYEKET A SAMSUNG A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁR.

 

20.2.       A SAMSUNG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ARRA, HOGY A SAMSUNG WEBÁRUHÁZ, VAGY A SAMSUNG WEBÁRUHÁZ TARTALMA MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ VAGY HIBÁTLANUL MŰKÖDŐ LESZ, HOGY A HIBÁK KI LESZNEK JAVÍTVA, ILLETVE, HOGY A SAMSUNG WEBÁRUHÁZ, VAGY AZ ÁLTALA ELÉRHETŐ SZERVER MENTES VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS ÁRTALMAS TARTALMAKTÓL.

 

20.3.       BIZONYOS JOGHATÓSÁGOK JOGSZABÁLYAI MEGHATÁROZOTT ESETEKBEN NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT. HA ÖNRE IS VONATKOZNAK ILYEN JOGSZABÁLYOK, A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁNAK KÖVETKEZŐ ESETEI KÖZÖTT LEHETNEK OLYANOK, AMELYEK ÖNRE NEM VONATKOZNAK, HANEM RENDELKEZHET BIZONYOS TÖBBLETJOGOKKAL. A SAMSUNG ÉS ALKALMAZOTTAI, MEGBÍZOTTJAI, TISZTVISELŐI ÉS IGAZGATÓI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETLEGES, BÜNTETŐ, KÖVETKEZMÉNY-, KÜLÖNLEGES, VAGY EGYÉB KÁROKOKÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE BEVÉTELEK VAGY JÖVEDELEM VESZTESÉGÉT, TESTI VAGY LELKI FÁJDALMAT ÉS SZENVEDÉST, VAGY (1) TARTALMI HIBÁKBÓL VAGY HIÁNYOSSÁGOKBÓL, (2) SZERVEREINKHEZ ÉS / VAGY FIÓKJÁHOZ ÉS / VAGY BÁRMILYEN TÁROLT SZEMÉLYES ADATHOZ ÉS PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓHOZ TÖRTÉNŐ ENGEDÉLY NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉSBŐL, (3) A SAMSUNG WEBÁRUHÁZHOZ VAGY ONNAN TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY SZÜNETELÉSÉBŐL VAGY (4) BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ÁLTAL A WEBOLDALUNKRA TOVÁBBÍTHATÓ PROGRAMHIBA, VÍRUS, TRÓJAI PROGRAM VAGY HASONLÓ OKBÓL EREDŐ KÁROKÉRT. A FELELŐSSÉG E KORLÁTOZÁSA A KÁROKAT MEGALAPOZÓ ELMÉLETI HÁTTÉRRE TEKINTET NÉLKÜL (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY A SÚLYOS GONDATLANSÁGOT) ÉRVÉNYES, ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A SAMSUNGOT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRE. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA AZ ILLETÉKES JOGHATÓSÁG JOGSZABÁLYI KERETEI KÖZÖTT LEHETSÉGES LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN ÉRTENDŐ. 

 

21.           A Samsung Webáruházhoz való hozzáférés megszűnése

 

21.1.       Saját belátásunk szerint módosíthatjuk, megváltoztathatjuk, korlátozhatjuk, felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Samsung Webáruházat, vagy annak bármely részét előzetes értesítést követően, amelyet 30 nappal a változás előtt közzéteszünk. Saját hatáskörünkben azonnali hatállyal visszavonhatjuk az Ön Samsung Webáruház elérésére és használatára vonatkozó engedélyét, ha Ön megsérti a jelen Felhasználási Feltételek bármelyikét.

 

21.2.       Ha Önnek bármilyen okból megszűnik az engedélye a Samsung Webáruház használatára, a jelen Felhasználási Feltételek fennmaradó feltételei maradnak hatályban. A jelen Felhasználási Feltételek felmondása vagy a Samsung Webáruház használatára vonatkozó jogainak visszavonása nem befolyásolja az Ön és a Samsung között létrejött egyéb megállapodások érvényesíthetőségét.

 

22.           Tájékoztatás a fogyasztó elállási és felmondási jogáról, valamint a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról

 

22.1.       Elállási jog

 

22.1.1.   Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Samsung Webshop-on keresztül megkötött szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

22.1.2.   Az elállási/felmondási határidő áru adásvételére irányuló szerződés esetében:

 

a)       attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

b)      több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

c)       több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d)      áru meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első árut.

 

22.1.3.   Az elállási/felmondási határidő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

 

22.1.4.   Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

a)       e-mailben: elallas@samsung.com

b)      Postán: 1385 Budapest 62. Pf.:890.

 

22.1.5.   Ebből a célból felhasználhatja az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is (1. melléklet).

 

22.1.6.   Lehetősége van letölteni az Elállási/Felmondási Nyilatkozat mintáját, és kitöltve benyújthatja, vagy benyújthat bármilyen más nyilatkozatot, amely egyértelműen kifejezi a szerződéstől való elállási/felmondási szándékát, az elallas@samsung.com címre küldött e-mailben vagy a fenti postai címre küldött levélben. Amennyiben Ön így rendelkezik, az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának tartós adathordozón (pl. e-mailben) történő kézbesítését haladéktalanul visszaigazoljuk.

 

22.1.7.   Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

22.1.8.   Az elállás joghatásai: Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes készpénzes fizetés esetén banki átutalással az Ön által megadott bankszámlaszámra térítjük vissza a kifizetett összeget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

22.1.9.   A terméket visszafuvarozzuk Öntől.

 

22.1.10. A termék visszaküldésének költségeit mi viseljük.

 

22.1.11. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

22.1.12. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

22.1.13. Önt nem illeti meg az elállási jog

 

a)       lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Ön a csomagolást felbontotta;

b)      olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

c)       olyan zárt csomagolású termék (így különösen fülhallgató, fejhallgató, headset, gamer headset; aktivitásmérő, „okosóra”, vérnyomás- és/vagy pulzusmérők), amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

22.2.       Kellékszavatosság

 

22.2.1.   Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a Samsung hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

22.2.2.   Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha Ön kicserélést kér, először felajánljuk Önnek a termék vételárának visszatérítését. Ha Ön nem kéri a termék vételárának visszatérítését, hanem a termék kicseréléséhez ragaszkodik, akkor a Samsung két lépcsőben tudja Önnek teljesíteni a kicserélést:

 

a)       Visszautalja Önnek az eredeti termék vételárát; és

b)      Ön a terméket újra megrendelheti Ügyfélszolgálatunkon, a kicseréléssel érintett termékre annak eredeti megvásárlásakor alkalmazott eredeti vételáron,

 

A Samsung akkor tudja az újonnan megrendelt terméket Önnek csereként kiszállítani, ha a termék még elérhető.

 

Ha a termék már nem elérhető, vagy egyéb okból nem lehetséges a termék újbóli megrendelése, akkor a Samsung a kicserélést nem tudja teljesíteni, ezesetben Ön kijavítási, vételár leszállítási vagy elállási jogát tudja érvényesíteni a Samsunggal szemben, csak árleszállítási vagy elállási jogával élhet.

 

Ha Ön a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a hibát Ön javítja ki vagy mással kijavíttaja, a termék jótállását és az így javított termékre vonatkozó szavatossági jogait elveszíti.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Samsung adott okot.

 

22.2.3.   Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

22.2.4.   Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a Samsunggal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

22.2.5.   Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Samsung nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

22.3.       Termékszavatosság

 

22.3.1.   Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

22.3.2.   Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

22.3.3.   Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

22.3.4.   Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

22.3.5.   Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

22.3.6.   A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

‒                a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

‒                a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

‒                a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

22.4.       Jótállás

 

22.4.1.   Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

 

Hibás teljesítés esetén bizonyos termékek tekintetében a Samsung az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállást vállal.

 

A Samsung által önként vállalt jótállási jogokról információt a http://www.samsung.com/hu/support/warranty weboldalon talál.

 

22.4.2.   Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A kötelező jótállás alapján Önt a kellékszavatossági jogokkal megegyező jogok a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott határidőkön belül illetik meg.

 

A Samsung által önként vállalt jótállás körében érvényesíthető jogairól és gyakorlásuk határidejéről további információt a http://www.samsung.com/hu/support/warranty weboldalon talál.

 

22.4.3.   Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 22.2. és a 22.3. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

23.           Panaszkezelés

 

23.1.       Ha Önnek bármilyen panasza van a Samsung Webáruházban kínált termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi e-mail címre küldött e-mailben: webshop@samsung.com, vagy a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott postai címünkre küldött postai levélben, vagy hívjon minket a +36 80 PREMIUM (+36 80 773 6486) telefonszámon a jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott ügyfélfogadási időben. A panaszok kezelése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. §-ának megfelelően történik.

 

23.2.       A Samsung és a fogyasztó között a jelen Felhasználási Feltételekből vagy a Samsung Webáruházban történő bármilyen vásárlásból eredő bármilyen fogyasztói vita esetén, ahol a vita nem oldható meg közös megegyezéssel, az ügyfél kérelmet nyújthat be a lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez vagy a Samsung székhelye szerint illetékes békéltető testülethez. A békéltető testületek elérhetőségei a következő linken találhatók: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Samsung székhelyén illetékes békéltető testület elérhetőségei a következők:

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület

 

‒            Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. II. emelet, 212. szoba

‒            Telefon: +36 20 373-2570

‒            E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

23.3.       A fogyasztó az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformot is használhatja: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken: [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztónak minősülő vásárló beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 

23.4.       Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

24.           Általános rendelkezések

 

24.1.       A Samsung felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a bankkártya kibocsátó pénzügyi partnerek tájékoztatása szerint számos esetben előfordult a múltban eltulajdonított, hamisított stb. bankkártyával való visszaélés. Ezért a Samsung mind saját, mind pedig a fogyasztók védelme érdekében fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a pénzügyi partner a fizetési tranzakció végrehajtásakor visszaélés gyanújára okot adó körülményt észlel, illetve arról szerez tudomást a kártyakibocsátó társaságtól és erről a Samsungot tájékoztatja, úgy a Samsung a szerződés teljesítését az eset körülményeinek kivizsgálásáig és a pénzügyi partner újabb tájékoztatásáig felfüggessze. Ebben az esetben a Samsung elektronikus üzenet formájában tájékoztatást küld a fogyasztó által megadott e-mail címre és a tőle elvárható módon törekszik az eset körülményeinek felderítésében és kivizsgálásában a pénzügyi partnerekkel, illetve bűnüldöző hatóságokkal együttműködni. A visszaélés gyanús esetekben a Samsung a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét - különösen, de nem kizárólagosan - a szerződésszegésre (nem teljesítés, késedelmes teljesítés stb.) alapított vásárlói igények vonatkozásában.

 

24.2.       A jelen Felhasználási Feltételek nem helyettesítik vagy egészítik ki a Samsunggal kötött bármely más megállapodást.

 

24.3.       Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Samsung Webáruházban keresztül megvásárolt vagy megszerzett termékekre, árukra és szolgáltatásokra további feltételek vonatkoznak, ideértve, de nem kizárólag, az esedékes összegekre, a vételárra, a díjakra és az adók kifizetésére vonatkozó feltételeket, és Ön kötelezettséget vállal minden ilyen feltétel betartására.

 

24.4.       A jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem befolyásolja más rendelkezések érvényességét vagy végrehajthatóságát. Abban az esetben, ha valamely rendelkezést érvénytelennek, más módon végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek találnak, a jelen Felhasználási Feltételek egyébként érvényben maradnak, és a feltételeiknek megfelelően úgy kell értelmezni őket, mintha az érvénytelen vagy jogellenes rendelkezés nem szerepelne.

 

24.5.       A Samsung jelen Felhasználási Feltételek szerinti jogainak, hatáskörének vagy jogorvoslati lehetőségeinek gyakorlásával kapcsolatosan a Samsung bármely késedelme, mulasztása vagy a jogok gyakorlásának elmulasztása nem jelenti a Samsung lemondását ezekről a jogokról, hatáskörökről vagy jogorvoslatokról.

 

24.6.       A jelen Felhasználási Feltételek felépítésével, érvényességével, értelmezésével és érvényesíthetőségével kapcsolatos minden kérdésre és problémára valamint a Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos minden más ügyre a hatályos jogszabályok alkalmazandóak  a hatályos jogszabályok keretei között lehetséges legteljesebb mértékben anélkül, hogy ez érvényre juttatná a jogválasztást, a kollíziós feltételeket vagy bármilyen rendelkezést, amely bármely más joghatóság jogszabályainak alkalmazását vonná maga után. A felek ezennel hozzájárulnak a Magyarországon található bíróságok kizárólagos joghatóságához a jelen Felhasználási Feltételekre vonatkozó vagy a Samsung Webáruház használatával kapcsolatos igények érvényesítése során.

 

24.7.       Ön nem ruházhatja át a Felhasználási Feltételek szerinti szerződéses pozícióját, és nem ruházhat át jogokat és kötelezettségeket a jelen Felhasználási Feltételek alapján.

 

24.8.       A velünk kötött bármely más megállapodás függvényében a jelen Felhasználási Feltételek és a Samsung Webáruházban közzétett minden egyéb értesítés vagy nyilatkozat teljes megállapodást képez Ön és a Samsung között a Samsung Webáruház használatáról, ideértve a Tartalmat is. A jelen Felhasználási Feltételek felülírnak minden korábbi vagy egyidejű, elektronikus, szóbeli, vagy írásbeli kommunikációt és javaslatot Ön és a Samsung között a Samsung Webáruház és a Tartalom vonatkozásában.