Galaxy ұялы құрылғылар қол жетімділігі

«Арнайы мүмкіндіктер» мәзірі көрсетіледі. Мұнда: «Экран оқу құралы», «Көрініс жақсартулары», «Есту жақсартулары» және «Өзара әрекет және ептілік» тармақтары бар.

Әмбебап қосқыш

Әмбебап қосқыш телефонда белгілі бір әрекеттерді басқару үшін белгілі бір түрту немесе қимыл тағайындауға мүмкіндік береді. Бір қосқышты орнатуға немесе бірнеше қосқышты иеленуге болады, оның ішінде Bluetooth жабдығы құрылғысы, алдыңғы камера немесе экранды түрту. Жеке қажеттіліктеріңізге сәйкестендіруге қажет Әмбебап қосқыш параметрлерін орната аласыз.

"Қосқыш қосу" мәзірі көрсетіледі. Үш опция бар: Керек-жарақтар, камера және экран

Қосқыш

Қосқыш ретінде пайдалануға болатын 3 опция түрі бар. Телефонды басқаруға белгілі бір әрекетті тағайындау үшін бірнеше қосқышты қоса аласыз.

 • Экран

  Экранды түрту (жалғыз қосқыш қызметін атқарады)

 • Камера

  Алдыңғы камераны пайдалану (алты қосқышқа дейін қолдау көрсетіледі: ауызды ашып, көзді жыпылықтатып, басты солға, оңға, жоғары және төмен жылжыту)

 • Сыртқы жабдық қосқышы

  Әр түрлі жабдық қосқыштарынан таңдау және оларды Bluetooth немесе USB арқылы құрылғыға жалғау

 • Әрбір қосқышқа екі түрле әрекетті тағайындай аласыз.

  "Экран - экранды түрту, экранды басып тұру
  Керек-жарақтар - басу, басып тұру"

"Параметрлер" бөлімдерін сканерлеу мәзірі көрсетіледі.

Элементті немесе орынды таңдау

Әмбебап қосқыш экрандағы элементті немесе орынды таңдаудың екі түрлі жолын береді: нүктелік сканерлеу және қатарлап сканерлеу. Нүктелік сканерлеу тік және көлденең сканерлеулерден қиылысу нүктесін таңдау арқылы экраннан арнайы орынды таңдауға мүмкіндік береді. Қатарлап сканерлеу қатарлар бойынша жылжып, сіз таңдаған әрбір қатарды бөлектейді.

 • Авто қарап шығу

  авто қарап шығуды қосу немесе өшіру (қатарлап сканерлеу режимі)

 • Авто қарап шығу аралығы

  авто қарап шығу қосылған кезде сканерлеу аралығын орнату (қатарлап сканерлеу режимі)

 • Сканерлеулер саны

  сканерлеу циклдері санын орнату

 • Сканерлеу әдісі

  қатарлап сканерлеу және нүктелік сканерлеу арасынан таңдау

 • Сканерлеу бағыты

  сканерлеу бағытын (үстінен астына немесе астынан үстіне) сканерлеу

 • Нүктелік сканерлеу жылдамдығы

  сканерлеу жылдамдығын орнату

 • Баяу сканерлеу үшін түрту

  нүктелік сканерлеу жылдамдығын уақытша төмендету

"Қосқыш әрекетін таңдау" мәзірі көрсетіледі.

Қосқыш әрекеті

Экраннан белгілі бір элементті немесе орынды таңдаған кезде, әр түрлі байланысты әрекеттерді орындай аласыз.

 • Элементті таңдау

  таңдалған элементке немесе орынға байланысты қалқымалы әрекет мәзірі

 • Түрту

  таңдалған элементті белсендіру

 • Мәзір опцияларын көру

  таңдалған элементке байланысты көбірек опциялары бар кеңейтілген қалқымалы мәзір

 • Келесі/алдыңғы элементке жылжыту

  сканерлеу фокусын келесі немесе алдыңғы элементке жылжыту (тек авто қарап шығу өшірулі қатарлап сканерлеу режимі)

 • Хабарландыруларды ашу

  хабарландыру тақтасын ашу

 • Негізгі экран, Артқа, Соңғы пайдаланылған қолданбалар

  тиісті түймелерді басу баламасы

 • Дыбыс деңгейін арттыру/төмендету

  қоңырау үні немесе медиа дыбыс деңгейін арттыру немесе төмендету

 • Авто қарап шығуды қосу/өшіру

  Қатарлап сканерлеу режимінде авто қарап шығуды қосу немесе өшіру

"Параметрлер" мәзірінің Қосымша параметрлер бөлімі көрсетіледі. Автоматты түрту, Пернетақтаны автоматты түрту, Ұзақтықты түрту және Қайталанатын әрекеттерді елемеу параметрлері бар.

Уақытты реттеу

Әмбебап қосқыш уақытын орнату параметрлерін келесі жолмен реттеуге болады:

 • Алғашқы элементті кідірту

  қатарлап сканерлеу режимінде алғашқы элементті кідірту ұзақтығын таңдау

 • Автоматты түрту

  элементті таңдау үшін қосқыш әрекетін таңдаған кезде әрекет мәзірін күшейту орнына жүйелі түрту әрекетін орындау. Одан кейін орнатылған автоматты түрту уақыты ұзақтығында қосқыш әрекетін екі рет орындау арқылы әрекет мәзірін күшейте аласыз.

 • Ұзақтықты түрту

  қосқыш әрекеті ретінде анықталатын қосқыштың орындалу ұзақтығын таңдау (бұл автоматты түрту ұзақтығынан қысқа болуы қажет)

 • Жалғыз өзара әрекет аралығы

  бірнеше қосқыш әрекеті жалғыз қимыл ретінде өңделетін уақыт ұзақтығын орнату

"Әмбебап қосқыш" мәзірінің қалқымалы әрекет мәзірі көрсетіледі. Түрту, Қимылдар, Әрекеттер және Параметрлер белгішелеріне фокустаңыз.

Әрекет мәзірі

Экраннан белгілі бір элементті немесе орынды таңдаған кезде, әр түрлі әрекеттер орындалатын әрекет мәзірі көрсетіледі.

 • Қимылдар

  жанап өту, басып тұру, сүйреу

 • Әрекеттер

  экран мазмұнын үлкейту, экранды бұру, дыбыс режимін орнату, соңғы қолданбаларды ашу, телефонды құлыптау, хабарландыруларды ашу, скриншотқа түсіру

 • Параметрлер

  сканерлеу жылдамдығын, режимін және бағытын өзгерту және кері байланысты реттеу

 • Соңғы қолданбалар

  Соңғы қолданбалар экранын ашу

 • Негізгі экран

  Негізгі экранға өту

 • Артқа

  алдыңғы экранға өту

 • Түймелер мен пернелер

  қоңырау үні мен медиа дыбыс деңгейін реттеу және Қуат пернесі мәзірлерін көру (Қуат пернесін басу ұзақтығына балама)

 • Мәтінді өңдеу

  мәтінді енгізу терезесін таңдаған кезде, пайда болған осы мәзір таңбаларды таңдауға, курсорды жылжытуға, көшіруге, қоюға және қиюға мүмкіндік береді

 • Мәтінмәндік мәзір

  әрекетке байланысты алғашқы қатарға мәтінмәндік мәзірді қою

"Параметрлер" мәзірінің Дисплей және дыбыс бөлімі көрсетіледі. Дыбыстық кері байланыс параметрі "қосулы".

Кері байланыс

Әмбебап қосқыш дауыстық және дыбыстық кері байланысты береді. Сонымен қатар, ол көріністі жетілдіру үшін сканерлеу қиылысулары түсін (нүктелік сканерлеу режимі) немесе контурлық фокустау түсін (қатарлап сканерлеу режимі) өзгертуге мүмкіндік береді

* Құрылғы кескіндері көрнекілік мақсаттарға үлгіленген.