* Негізгі функция негізгі сипаттамалардан өзгеше болуы мүмкін.