Тағылатын құрылғылардың арнайы мүмкіндіктері

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых отображается меню “Специальные возможности”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых отображается меню “Специальные возможности”.

Экраннан оқу құралы

Voice Assistant

Құрылғы экранда көрсетілгендерді, сондай-ақ басуға, таңдауға немесе қосуға болатын элементтерді дыбыстай алады.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Параметр меню “Voice Assistant” включен. С помощью этой функции озвучивается сообщение “Десять часов восемь минут”. Параметр меню “Voice Assistant” включен. С помощью этой функции озвучивается сообщение “Десять часов восемь минут”.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Күңгірт экран

Құпиялықты сақтау мақсатында экранды үнемі күңгірт етіп қоюға болады.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Вид спереди на часы Galaxy Watch и изображение экрана с включенным параметром меню “Темный экран”. Часы с темным экраном озвучивают текущее время — “Десять часов восемь минут”. Вид спереди на часы Galaxy Watch и изображение экрана с включенным параметром меню “Темный экран”. Часы с темным экраном озвучивают текущее время — “Десять часов восемь минут”.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Көріну қасиеттерін жақсарту құралдары

Сұр түс градациясы/ Инверттелген түстер

Ақ-қара түсті кескінге көшіңіз немесе ыңғайлырақ көру және навигация үшін түстер инверсиясын қосыңыз.

Показан экран часов с обычным представлением в режиме “Градации серого”. Показан экран часов с обычным представлением и параметром меню для инвертирования цветов, а также экран часов с включенным параметром “Инвертированные цвета”. После применения параметра “Градации серого” все цвета на экране часов изменились на черный и белый, включая значки. После применения параметра “Инвертированные цвета” все цвета фона и текста были инвертированы. Показан экран часов с обычным представлением в режиме “Градации серого”. Показан экран часов с обычным представлением и параметром меню для инвертирования цветов, а также экран часов с включенным параметром “Инвертированные цвета”. После применения параметра “Градации серого” все цвета на экране часов изменились на черный и белый, включая значки. После применения параметра “Инвертированные цвета” все цвета фона и текста были инвертированы.

Масштаб

Масштабты үлкейту немесе кішірейту үшін экранды бір саусақпен үш рет басыңыз.

Двое часов Galaxy Watch: на первых отображается параметр меню “Масштаб”, на вторых — представление масштабирования. Двое часов Galaxy Watch: на первых отображается параметр меню “Масштаб”, на вторых — представление масштабирования.

Сағат дірілі

Уақыттың қанша болғаны туралы ақпаратты Экранды екі саусақпен түрту арқылы діріл түрінде алыңыз.

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых отображается включенный параметр меню “Вибрация часов”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых отображается включенный параметр меню “Вибрация часов”.

Дыбыстың естілуін арттыру құралдары

Барлық дыбыстарды өшіру

Телефондағы барлық дыбыстарды, оның ішінде қоңыраулар дыбысын өшіріңіз.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Отключение всех звуков”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Отключение всех звуков”.

* Бұл функция барлық құрылғыларда қолжетімді болмауы мүмкін.

Моно дыбыс

Құлаққаптағы дыбысты стереодан моноға ауыстырыңыз.

.

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Звук моно”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Звук моно”.

.

Қосымша параметрлер

Хабарламалар барын еске салу

Оқылмай қалған хабарламалар туралы дыбыстық немесе дірілді белгі арқылы еске салуды пайдаланыңыз.

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Напоминания об уведомлениях”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Напоминания об уведомлениях”.

Арнайы мүмкіндіктерді жылдам ашу

Арнайы мүмкіндіктерді немесе тиісті баптауларды жылдам ашу үшін экранды екі саусақпен үші рет түртіңіз (экранда немесе көрсетіліп тұрғаны маңызды емес).

Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Тройное касание двумя пальцами”. Вид спереди на часы Galaxy Watch, на которых показан включенный параметр меню “Тройное касание двумя пальцами”.

* Құрылғылардың суреттері көрнекілік мақсатта берілген.