Kaip įkrauti „POWERbot“?

„POWERbot“ robotizuotas siurblys yra plonesnis, bet galinga jo siurbimo funkcija dėl to nė kiek nenukenčia. Be to, jis veiksmingai valo nešvarumus ir dulkes, glūdinčias giliai kilimo plaušeliuose. Įrenkite „POWERbot“ vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis, kad dulkių siurbimas būtų vienas džiaugsmas.

Įkrovimo stotelės įrengimas

  • Įkrovimo stotelę įrenkite ten, kur nėra kliūčių ir pavojaus nukristi, kur lygios ir grindys, ir siena.
  • Pasirūpinkite, kad įkrovimo stotelė būtų visada prijungta prie maitinimo tinklo ir įjungta. (Įkrovimo stotelės maitinimas visada turi būti įjungtas.)
  • Jeigu įkrovimo stotelei nebus tiekiamas maitinimas, „POWERbot“ negalės jos rasti ir negalės automatiškai pasikrauti. 

 

1) Įkrovimo stotelė: prijunkite akumuliatoriaus įkrovimo lizdą prie įkrovimo stotelės.

2) Akumuliatoriaus įkroviklis: prijunkite maitinimo laidą prie akumuliatoriaus įkroviklio (pusė su lipduku turi būti nukreipta žemyn).

3) Maitinimo laidas: prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo tinklo lizdo.

Įrenkite įkrovimo stotelę.

Pastaba. 

  • Tikroji jūsų turimo prietaiso modelio konstrukcija gali būti kitokia.
  • Jeigu bus išjungtas avarinis jungiklis, „POWERbot“ nebus įkraunamas, net jei ir bus prisijungęs prie įkrovimo stotelės. 
  • „POWERbot“ palikus atjungtą nuo įkrovimo stotelės per tam tikrą laiką išsikraus jo akumuliatorius. 
  • „POWERbot“ persijungus į miego režimą, jo maitinimas nebus įjungtas net ir išjungus ir vėl įjungus avarinį jungiklį. Paspauskite ir palaikykite „POWERbot“ mygtuką [Start/Stop] (paleisti / stabdyti), kad išjungtumėte miego režimą.
  • Jeigu ilgesniam laikui išvykstate į kelionę arba keliaujate darbo reikalais, išjunkite „POWERbot“ avarinį jungiklį ir atjunkite įkroviklį.
Įjunkite avarinį jungiklį.

Pastaba. 

  • Tikroji jūsų turimo prietaiso modelio konstrukcija gali būti kitokia.

Įkrovimas

Rankinis „POWERbot“ įkrovimas

1 veiksmas. Įjunkite apačioje esantį avarinį jungiklį. (Avarinį jungiklį būtina įjungti norint įjungti „POWERbot“.)

2 veiksmas. Rankiniu būdu įkraukite „POWERbot“ – dėkite jį ant įkrovimo stotelės.

3 veiksmas. Patikrinkite įkrovimo būseną.

Pastaba. Įkrovimo metu akumuliatoriaus indikatorius blyksi 1 sekundės intervalais, o akumuliatoriui visiškai įsikrovus indikatorius lieka šviesti.

Išmanusis įkrovimas 

Jeigu „POWERbot“ įkrova išseks veikiant automatinio valymo režimu, jis automatiškai grįš prie įkrovimo stotelės, kad būtų įkrautas, o kai jo akumuliatoriaus įkrova pasieks du trečdalius, jis vėl pradės valymą. (Ne daugiau kaip 2 kartus.)

Automatinis įkrovimas

Jeigu akumuliatoriaus indikatorius blyksi 0,4 sek. intervalais, „POWERbot“ automatiškai grįš į įkrovimo stotelę, kad būtų įkrautas.

Blyksi akumuliatoriaus indikatorius.

Pakartotinis įkrovimas

Galite duoti valymo režimu veikiančiam „POWERbot“ komandą pakartotinai įsikrauti įkrovimo stotelėje. Paspauskite mygtuką ekrane. 

Išsikrovęs akumuliatorius (Lo)

Rankiniu būdu įkraukite „POWERbot“ – dėkite jį ant įkrovimo stotelės.

Ekrane rodomas išsikrovusio akumuliatoriaus kodas.

Įspėjimai. Patikrinkite įkrovimo įrenginio maitinimą ir švarą

Jeigu dingusi elektra arba įkrovimo stotelė atjungta nuo maitinimo tinklo, „POWERbot“ negalės rasti įkrovimo stotelės ir nebus automatiškai įkrautas. Įkrovimo stotelę visada laikykite įjungtą. Žiūrėkite, kad ant įkrovimo kontaktų nebūtų jokių pašalinių dalykų. „POWERbot“ įkrovimo kontaktus ir įkrovimo stotelę nuvalykite sausa šluoste.

Pastaba. Naudokite 100–220 V arba aukštesnės įtampos srovės maitinimo šaltinį.

Jei jums reikia išsamesnės pagalbos, apsilankykite „Samsung Community“ forume. „Samsung Community“ forumas yra platforma, kurioje galite rasti naudingos informacijos ir patarimų, susijusių su „Samsung“ technologijomis ir susilaukti bendruomenės narių bei ekspertų pagalbos.

Dėkojame už jūsų atsiliepimus