Darbuotojų įvairovė ir įtraukimas

Darbuotojų įvairovė ir įtraukimas

Remiame įvairovės
kultūrą, kad
sukurtume geresnę ateitį

Remiame įvairovės kultūrą, kad sukurtume geresnę ateitį

Sukurkime geresnį rytojų būdami savimi

„Samsung“ tiki, kad naujoves ir augimą skatina įtraukianti kultūra ir įvairove pasižyminti darbo jėga.
Mes stengiamės sukurti globalią komandą, kurioje kiekvienas jaustųsi jos nariu ir turėtų vienodas galimybes, įkvėpdamas mūsų talentus būti savimi. Kartu mes kuriame geresnį rytojų mūsų klientams, partneriams ir bendruomenėms.

„Samsung“ darbuotojai

Kadangi mūsų darbuotojai į „Samsung“ įneša skirtingas perspektyvas,
jie leidžia mums kurti geresnį rytojų.

Leslie Baker

B2B Sales Management / USA

Nuo pat prisijungimo prie „Samsung“ kolektyvo įvairovė ir įtrauktis – tai temos, kurias palaikome, skatiname ir remiame. Tai yra išskirtinis jausmas kasdien ateiti į darbą organizacijoje, kuri skatina mus būti savimi ir tuo didžiuotis.

Seth Nicaulas Brown

Business Strategy / USA

Kiekvieną dieną atsibundame, kad galėtume formuoti labiau įsitraukiančius ir įvairesnius visų lygių darbuotojus, kurie atspindėtų mus supantį pasaulį ir mūsų aptarnaujamus klientus. Ši minčių, įgūdžių ir patirties įvairovė didina komandų gebėjimus ir pasiekiamumą, kad būtų užtikrinta didesnė lygybė bei lygiateisiškumas.

Sajid Sadi

System Structure Design / USA

Pradžioje turite tai pajusti, kad suprastumėte, kiek tai yra reikšminga. Turėti lankstų požiūrį yra labai svarbu. Tik tada, kai tampame vieningi savo dvasia ir esybe, galime visapusiškai prisidėti prie šio tikslo.

Charlotte Grant

Internal Communication / UK

Esame pasaulinė įmonė, todėl susiduriame su skirtingomis religijomis, rasinėmis ir etninėmis tapatybėmis. Jūsų pareiga suprasti savo išankstines nuostatas ir atvirai jas priimti. Kita vertus, mūsų pareiga – pirmiausia skirti dėmesį savo žmonėms ir klientams, todėl turime suprasti visus ir lanksčiai komunikuoti.

Laixin Zhang

Corporate Social Responsibility / China

Vystantis skaitmeninimui, išmaniosioms technologijoms ir automatizavimui China vis daugiau moterų skiria dėmesį socialinei ir ekonominei plėtrai, siekia įgyvendinti savo svajones ir tapti pasitikinčiomis, tobulėjančiomis, atsakingomis ir išradingomis bei talentingomis moterimis mokslo ir technologijų srityje. Suteiksime mokymo galimybes ir ateityje lauksime daugiau talentingų moterų, besidominčių mokslo ir technologijų sritimi.

Trang Thi Hoang

Counselling / Vietnam

Tai daugiau negu tik darbo vieta – „Samsung“ suteikia progą kurti gėrį pasaulyje. Turiu galimybę skleisti dalijimosi ir džiaugsmo žinią psichologinių konsultacijų metu, jos teikiamos „Samsung“ darbuotojams, taip padedu jiems atrasti jų vertybes ir kartu kuriame sveiką dvasinį gyvenimą. Visa tai yra tobulėjimas kartu, to „Samsung“ ir siekia. Visada tuo didžiuojuosi ir tai gerbiu.

Kanokchon Taemchim

Manufacturing Line Management / Thailand

Šioje įmonėje dirbu daugiau nei 14 metų. Priklausau LGBTQ, bet niekada nesijaučiau kitoks būdamas tarp kitų. Veikiau gavau galimybę tobulėti. Mano kolektyvas palaiko įvairovę ir skatina mane sėkmingai siekti karjeros, pabrėždamas mano gebėjimus, o ne lytį. Mėgaujuosi savo darbu ir toliau kaip įmanoma ilgiau dirbsiu su „Samsung“.

Kunj Sood

HR Business Partner / India

Kadangi esu neįgalus asmuo ir D&I tarybos narys, manau, kad mūsų pareiga yra kartu keisti kultūrą ir tapti labiau įtraukiančia organizacija. D&I tarybos įkūrimas yra puikus SIEL žingsnis siekiant didesnio tikslo, ir aš visiškai tikiu, kad tai padės pritraukti į „Samsung“ geriausius įvairių grupių talentus.

Sarah Alnahdi

Retail Operation / Saudi Arabia

Būdama Saudi moteris, dirbanti „Samsung Electronics“ įmonėje, jaučiuosi privilegijuota galėdama būti tokios aplinkos, kurioje su visais elgiamasi lygiateisiškai, dalimi. Visi vieningai dirbame siekdami įmonės tikslų ir gerindami darbo atmosferą. Jaučiuosi šeimos, kuri bet kada bus šalia manęs, o aš šalia jų, dalimi.

Rim Chehabi

Corporate Social Responsibility / UAE

Ilgaamžės organizacijos pasižymi tuo, kad sukuria ir įdiegia įtikinamą įvairovės ir įtraukties praktiką, nes tai padeda joms atsižvelgti į skirtingas perspektyvas ir kartu siekti bendros vizijos.

Hlubi Shivanda

Business Process Management / South Africa

Įvairovė ir įtrauktis užtikrina, kad į mūsų organizaciją atvyktų asmenys su įvairialype patirtimi ir kompetencija. Verslo atžvilgiu galima klestėti tuomet, kai žodis yra suteikiamas visiems, nepriklausomai nuo lyties, rasės, odos spalvos ar tikėjimo. Pas mus visa tai galima matyti iš to, kaip mums pavyko išlikti aktualiems ir greitai reaguoti įvairiose rinkose.

Constanza Sepulveda

CS Planning / Colombia

Kadangi turėjau galimybę vadovauti savo komandai, puikiai supratau, kaip suburti įvairialypę komandą, kuri galėtų sustiprinti mūsų inovacijas, sprendimus ir rezultatus. D&I yra daugiau nei teisingumo tendencija. Tai yra efektyvumo, kokybės ir sėkmės verslo strategija.

Employee Resource Groups (ERGs)

Esame įsitikinę, kad įvairovę, lygybę ir įtrauktį gerbianti kultūra yra labai svarbus aspektas, padedantis kurti nuolatines naujoves.
Mūsų darbuotojų resursų grupės kviečia žmones keistis idėjomis ir nuomonėmis,
todėl galime mokytis ir vertinti vieni kitų skirtumus bei paversti juos vertingais resursais.

* „Samsung“ yra įvairių ERGs, susijusių su lytimi, LGBTQ+, rase, dirbančiais tėvais ir veteranais iš skirtingų regionų, įskaitant US, Europe, Latin America ir Southwest Asia.

Initiative Highlights

Toliau stengiamės kurti įtraukią organizacinę kultūrą,
vykdydami įvairią D&I veiklą įvairiuose regionuose.

Mokymasis ir tobulėjimas

Suteikia savo darbuotojams galimybę keisti ne tik „Samsung“, bet ir visą likusią visuomenę.

Mes, „Samsung“, savo žmonėms suteikiame augimo ir tobulinimosi galimybes tapti geriausiais ir labiausiai įtraukiančiais lyderiais.
Tai apima sąmoningumo ugdymą siekiant išplėsti perspektyvas, mąstysenos pertvarkymą, kad padidėtų objektyvumas, ir įtraukties praktikavimą, siekiant skatinti inovacijas.

Požiūrio keitimas

Įvairovės vertės
komandoje pripažinimas

Sąmoningumo ugdymas

Darbuotojų įvairovės
ir įtraukimo svarbos pripažinimas
verslo požiūriu

Praktiškas įtraukimas

Siekiant pokyčių
plėtoti įvairovei atvirus ir
įtraukiančius santykius

Vadovų lygmuo

Komandų vadovų gidas,
skirtasskatinti per įvairovę
įtraukiančią kultūrą

Asmeninis lygmuo

Mokymasis apie save ir kitus

Komandų lygmuo

Įvairių ir
įtraukiančių santykių kūrimas

„Samsung“ moterys

Esame pasiryžę suteikti galimybes augti naujai moterų vadovių kartai
bei palaikyti savo srityje pasižyminčias talentingas moteris.

Status of women's leadership by position and job function of SEC
Moterys „Samsung“ (pasauliniu mastu) 2011 2016 2021
Darbo funkcija Tech (%) 15.0 16.6 18.8
Pardavimas ir rinkodara (%) 28.0 29.0 32.3
Lyderystė Vadybininkai (%) 1.5 6.2 6.5
Vadovai (%) 9.0 12.7 16.1

Moterys „Samsung“
(pagal darbo funkciją)

Moterys „Samsung“ (pagal darbo funkciją) Tech. (%) 2011 m. 15,0 % / 2016 m. 16,6 % / 2021 m. 18,8 %, Pardavimai ir rinkodara (%) 2011 m. 28,0 % / 2016 m. 29,0 % / 2021 m. 32,3 %. Nuo 2011 m. iki 2021 m. moterų, dirbančių technologijų, pardavimų ir rinkodaros srityse, skaičius akivaizdžiai išaugo. Moterys „Samsung“ (pagal darbo funkciją) Tech. (%) 2011 m. 15,0 % / 2016 m. 16,6 % / 2021 m. 18,8 %, Pardavimai ir rinkodara (%) 2011 m. 28,0 % / 2016 m. 29,0 % / 2021 m. 32,3 %. Nuo 2011 m. iki 2021 m. moterų, dirbančių technologijų, pardavimų ir rinkodaros srityse, skaičius akivaizdžiai išaugo.

Moterys „Samsung“
(pagal lyderystę)

Moterys „Samsung“ (pagal lyderystę) Vadovai (%) 2011 m. 1,5 % / 2016 m. 6,2 % / 2021 m. 6,5 %, Vadybininkai (%) 2011 m. 9,0 % / 2016 m. 12,7 % / 2021 m. 16,1 %. Nuo 2011 m. iki 2021 m. išaugo moterų vadovių ir vadybininkių reitingas. Moterys „Samsung“ (pagal lyderystę) Vadovai (%) 2011 m. 1,5 % / 2016 m. 6,2 % / 2021 m. 6,5 %, Vadybininkai (%) 2011 m. 9,0 % / 2016 m. 12,7 % / 2021 m. 16,1 %. Nuo 2011 m. iki 2021 m. išaugo moterų vadovių ir vadybininkių reitingas.

Pripažinimai ir apdovanojimai

Nuo tada, kai pradėjome bendravimo ir įtraukties kelionę,
mūsų pastangas pripažino advokatų grupės, vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos.
Pakliuvome į „Forbes“ sąrašo pirmaujančią vietą „Geriausi darbdaviai pasaulyje“ ir buvome pripažinti kaip
bendrovė, kuri yra viena iš America’s „Geriausių veteranų darbdavių“ dvejus metus iš eilės (2020–2021 m.).