Darbuotojų įvairovė ir įtraukimas

Darbuotojų įvairovė ir įtraukimas

Remiame įvairovės
kultūrą, kad
sukurtume geresnę ateitį

Remiame įvairovės kultūrą, kad sukurtume geresnę ateitį

2 vyrai ir 2 moterys iš skirtingų etninių grupių pliaukšteli vienas kito delną (duoda penkis) virš stalo ir šypsosi. 2 vyrai ir 2 moterys iš skirtingų etninių grupių pliaukšteli vienas kito delną (duoda penkis) virš stalo ir šypsosi.

Sukurkime geresnį rytojų būdami savimi

„Samsung“ tiki, kad naujoves ir augimą skatina įtraukianti kultūra ir įvairove pasižyminti darbo jėga.
Mes stengiamės sukurti globalią komandą, kurioje kiekvienas jaustųsi jos nariu ir turėtų vienodas galimybes, įkvėpdamas mūsų talentus būti savimi.
Kartu mes kuriame geresnį rytojų mūsų klientams, partneriams ir bendruomenėms.

„Samsung“ darbuotojai

Praturtindami „Samsung“ įvairiomis patirtimis ir požiūriais, mūsų darbuotojai mums padeda kurti geresnį rytojų.

Darbuotojų išteklių grupės (DRG)

Tikime, kad įvairovės puoselėjimas yra esminis nuolatinio tobulėjimo aspektas. Įvairovės tinklo kūrimo grupės sukurtos tam, kad darbuotojai galėtų bendrauti ir puoselėti bendrą siekį kelti profesinę kvalifikaciją ir kurti įtraukiančią kultūrą.

*Skirtinguose regionuose „Samsung“ turi DRG grupes skirtingų lyčių ir rasių atstovams, LGBTQ+ nariams, dirbantiems tėvams, veteranams ir kt.

Kairėje – koliažas su nuotraukomis, kuriose „Samsung“ darbuotojos iškelia ranką, taip išreikšdamos solidarumą. Dešinėje grupinė moterų technologių dirbančių „Women in Technology at Samsung“ (WITS) nuotrauka. Po nuotraukomis rodomi skirtingų organizacijų logotipai, įskaitant naujos kartos lyderius, karinio įvertinimo grupę, lygybės aljansą, juodųjų profesionalų galaktiką, moteris iš „Samsung Electronics“, veteranų bendruomenę, dirbančius tėvus, „Women Plus“, „Samsung“ moteris technologijose, ir „Samsung“ rytojaus lyderius. Kairėje – koliažas su nuotraukomis, kuriose „Samsung“ darbuotojos iškelia ranką, taip išreikšdamos solidarumą. Dešinėje grupinė moterų technologių dirbančių „Women in Technology at Samsung“ (WITS) nuotrauka. Po nuotraukomis rodomi skirtingų organizacijų logotipai, įskaitant naujos kartos lyderius, karinio įvertinimo grupę, lygybės aljansą, juodųjų profesionalų galaktiką, moteris iš „Samsung Electronics“, veteranų bendruomenę, dirbančius tėvus, „Women Plus“, „Samsung“ moteris technologijose, ir „Samsung“ rytojaus lyderius.

Kitos iniciatyvos

Vykdome įvairias įvairovės ir įtraukimo programas, skatinančias įtraukiančią darbo aplinkos kultūrą.

Mokymasis ir tobulėjimas

Suteikia savo darbuotojams galimybę keisti ne tik „Samsung“, bet ir visą likusią visuomenę.

Mes, „Samsung“, savo žmonėms suteikiame augimo ir tobulinimosi galimybes tapti geriausiais ir labiausiai įtraukiančiais lyderiais. Tai apima sąmoningumo ugdymą siekiant išplėsti perspektyvas, mąstysenos pertvarkymą, kad padidėtų objektyvumas, ir įtraukties praktikavimą, siekiant skatinti inovacijas.

 • Požiūrio keitimas

  Įvairovės vertės komandoje pripažinimas

 • Sąmoningumo ugdymas

  Darbuotojų įvairovės ir įtraukimo svarbos pripažinimas verslo požiūriu

 • Praktiškas įtraukimas

  Siekiant pokyčių plėtoti įvairovei atvirus ir įtraukiančius santykius

Vadovų lygmuo Asmeninis lygmuo Komandų lygmuo
Komandų vadovų
gidas, skirtas
skatinti per
įvairovę
įtraukiančią
kultūrą
Mokymasis apie
save ir
kitus
Įvairių
ir
įtraukiančių
santykių kūrimas

„Samsung“ moterys

Remdami talentingas moteris esame pasiryžę ugdyti naujos kartos lyderes.

Pasaulio moterys

2010

2015

2020

Iš viso (%)※ išskyrus operatorius

20.3

25.0

28.6

Darbo funkcija

Tech
(%)

14.2

16.6

18.0

Pardavimai ir rinkodara
(%)

27.5

28.9

31.5

Lyderystė

Vadovai
(%)

1.4

4.5

6.6

Vadybininkai
(%)

8.3

12.4

15.3

Moterys pagal pareigas (%)

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tech(%)

Pardavimai ir rinkodara(%)

Moterų lyderystė (%)

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Vadovai(%)

Vadybininkai(%)

Išoriniai pripažinimai ir apdovanojimai

Jau dedame pastangas siekdami įvairovės.