Ką apima jūsų garantija?

GARANTINĖ KORTELĖ

Šiam Samsung produktui („Produktas“) taikoma dvidešimt keturių (24) mėnesių garantija nuo datos, kai jį įsigijo galutinis vartotojas („Garantinis laikotarpis“), dėl trūkumų turinčių medžiagų ir darbų kokybės („Garantija“). Produktams, kurie naudojami komerciniais tikslais, įskaitant nuomą, arba kurie naudojami kitoje nei namų aplinkoje, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija. Visiems priedams, kurie pateikiami pakuotėje ar įsigyjami atskirai, suteikiama tik dvylikos (12) mėnesių garantija.

 

Garantiniu laikotarpiu Samsung savo pasirinkimu pašalins Produkto trūkumus arba nemokamai pakeis Produktą ar jo dalis, turinčias trūkumų („Garantinis aptarnavimas“). Dalių remontas arba Produkto pakeitimas vykdomas pakeičiant Produktą ar jo dalį nauju arba atnaujinant taip, kad savo funkcionalumu Produktas būtų prilyginamas naujam. Visi Produktai ar dalys, pakeistos garantinio remonto metu, tampa Samsung nuosavybe. Sutaisytam ar pakeistam daiktui (atsarginėms dalims ar priedams) Garantija negali būti pratęsiama ir bus taikoma likusį Garantinio laikotarpio laiką. Originalios programinės įrangos įdiegimas iš naujo (Kliento pageidavimu) gali būti papildomai apmokestinamas.

 

Norėdamas pasinaudoti Garantija, jūs privalote susisiekti su pasirinktu Samsung įgaliotu aptarnavimo centru („Įgaliotas aptarnavimo centras“ arba „ĮAC“), kuris suteiks Garantinį aptarnavimą. Kontaktus galite rasti Samsung tinklapyje arba galite nemokamai susisiekti su skambučių centru (šalies viduje) nurodytu numeriu. Prašome pateikti užpildytą garantinę kortelę, originalų pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį arba sąskaitą faktūrą su apmokėjimą patvirtinančiu dokumentu), kuriame nurodyta pirkimo data, serijos numeris, pardavėjo pavadinimas, aiškiai apibūdinkite defektą ar trūkumą, užtikrinkite, kad Produktas būtų tinkamai supakuotas transportavimui, ir pateikite visą Produktą ĮAC. ĮAC įvertins jūsų pretenziją ir suteiks Garantinį aptarnavimą, atsižvelgiant į šio Garantinės kortelės nuostatas ir taikytinus įstatymus. Samsung turi teisę atsisakyti suteikti Garantinį aptarnavimą, jeigu yra aukščiau nurodytų dokumentų trūkumų ar jie yra neįskaitomi.

 

Samsung Electronics Baltics SIA 

Registracijos Nr. 40003963909, Duntes g. 6, Ryga LV-1013, Latvija

Tinklapis: www.samsung.lt (Lietuva), www.samsung.lv (Latvija), www.samsung.ee (Estija)

Skambučių centras: 8800-77777 (Lietuva), 80007267 (Latvija), 8007267 (Estija)

 

Samsung suteikiama ribota gamintojo garantija (Jungtinė europinė garantija) 

Samsung suteikia ribotą gamintojo garantiją galutiniams vartotojams, kurie perka Europos ekonominėje erdvėje ir Šveicarijoje (kartu "Europa") produktą, kurį Samsung pateikia į rinką Europoje. Galutiniai vartotojai gali reikalauti garantinio aptarnavimo visoje Europoje. Garantijos sąlygos (garantijos terminas ir suteikiamos paslaugos) priklausys nuo valstybės, kurioje pareikalaujama garantinio aptarnavimo. Prašome atkreipti dėmesį, kad tai savanoriška gamintojo garantija ir suteikia papildomas teises greta ir neįtakojant teisių, kurias galutiniams vartotojams suteikia taikytini nacionaliniai įstatymai, susiję su prekių pardavimu.

 

Pasiūlymai, kuriais pratęsiama ribota gamintojo garantija ar pagerinamos jos sąlygos pateikiami tik konkrečiose valstybėse ir jų negalima reikalauti kitose valstybėse nei tos, kuriose jie pateikiami.

 

Garantija netaikoma Produkto trūkumams ir jų galimoms pasekmėms, kurie atsirado dėl

• Įprastinio nusidėvėjimo, nelaimingo atsitikimo, kosmetinio pažeidimo;

• Netinkamo naudojimo ar nepriežiūros (įskaitant netinkamo slaptažodžio nustatymą ar atstatymą);

• Elektros energijos svyravimą, trumpąjį jungimą ar netinkamos įtampos naudojimą;

• Tinkamos ir reikalingos priežiūros neužtikrinimo (įskaitant, be apribojimų, galvučių, vidinių ertmių ir vartotojui prieinamų filtrų neišvalymą);

• Vabzdžių, parazitų ar virusų užkrėtimo;

• Netinkamo ar nevisiško įdiegimo;

• Naudojimo instrukcijų nesilaikymo, be kita ko, dėl pernelyg dažno naudojimo ar perkrovos virš nurodytų pajėgumo ribų;

• Naudojimo kitais tikslais, nei tie, kuriems Produktas skirtas;

• Drėgmės, ekstremalių terminės aplinkos sąlygų poveikio ar dėl greito tokių sąlygų pasikeitimo, taip pat korozijos, oksidacijos, maisto ar skysčio išsiliejimo arba cheminių produktų įtakos, netinkamų ar nesandarių baterijų naudojimo;

• Neleistino remonto kitoje vietoje, nei Samsung grupės įmonė ar Įgaliotas aptarnavimo centras;

• Nepatvirtintų dalių ar medžiagų, kurios nėra pagamintos, tiekiamos ar patvirtintos Samsung, naudojimo arba dėl trečiųjų šalių programinės ar kompiuterijos įrangos naudojimo, operacinės sistemos problemų ar konfigūracijos klaidų;

• Veikimo sutrikimų ar žalos dėl gaisro, žaibo, potvynio, žemės drebėjimo ar kitų stichinių nelaimių, įtampos sutrikimo, nenumatytų nelaimingų atsitikimų, ar bet kokių kitų išorinių faktorių, kurių gamintojas, Produktą pardavusi pardavimų bendrovė ar Įgaliotas aptarnavimo centras negalėjo kontroliuoti.

 

Garantija netaikoma

• Produktui, jeigu jo originalus gamintojo serijos numeris ar IMEI numeris (ta apimtimi, kuria taikomas IMEI numeris) buvo bet kokiu būdu ištrintas, sugadintas ar yra neįskaitomas;

• Išlaidoms, susijusioms su produkto transportavimu, šalinimu ar įdiegimu;

• Trečiosios šalies programinei ar kompiuterinei įrangai, net jeigu tokia įranga buvo parduodama ar supakuota kartu su Produktu;

• Kliento duomenims, saugomiems ar gautiems Produkto pagalba;

Mes neprisiimame atsakomybės už Kliento duomenis. Jūs privalote saugoti duomenis, kurie jums svarbūs, ir laikas nuo laiko daryti tokių duomenų kopijas! 

Sunaudojamoms dalims, tokioms kaip baterijos, kurios su laiku gali susilpnėti, nebent gedimas atsirado dėl medžiagų ar darbo trūkumų;

• Suvartojamoms medžiagoms (komponentams, kuriuos naudojantis Produktu reikia periodiškai pakeisti), įskaitant, bet neapsiribojant, įvairias informacijos laikmenas, tokias kaip garso ir vaizdo diskai, atminties kortelės, kasetės, antenos, patefono adatos, atjungiami maitinimo laidai, radijas, juostos, minkšti viršeliai, diržai, stygos, diegimo įrenginiai, instrumentai, dokumentai, pridedami prie Produkto, ir t.t.

• LCD ar OLED ekranai ar projektoriaus lempos, kurių ryškumas su laiku mažėja;

• Oro gaivikliai, oro valikliai (biodezodorantai), lentynos, dėžės, šaldytuvų atramos;

• Lėkštės, iešmai, grilis, indai orkaitėms;

• Žarnos, vamzdžiai, šepečiai, antgaliai, dulkių surinkikliai dulkių siurbliams;

• Žarnos vandens padavimui/išleidimui skalbimo mašinoms.

 

Garantija neapima kompensacijos už nuostolius, patirtus naudojantis Produktu, ir tiesioginių nuostolių ar bet kokių išlaidų. Programinės įrangos Produktams Garantija taikoma tiktai dėl programavimo instrukcijų neįvykdymo. Samsung negarantuoja, kad Produkto veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.

 

Tarptautinės garantinės taisyklės, taikomos Samsung Produktams, veikiantiems vidinės baterijos pagrindu („Note PC produktai“), nėra ribojamos šiuo Garantine kortele; detalesnės informacijos ieškokite Samsung tinklapyje. Garantijos apribojimai pagal šią Garantinę kortelę neturi įtakos jūsų, kaip Kliento, įstatymų suteiktoms teisėms šalyje, kurioje įsigijote Produktą.

 

Užsienio valstybėms skirti produktai

Garantija negalioja gaminiams, įsigytiems už Europos ekonominės erdvės, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės ribų.

Gaminiai, kurie šiuo metu nėra parduodami nurodytose šalyse (kaip, pavyzdžiui, asmeninis nešiojamasis gaminys, tiesiogiai pirktas užjūryje), gali būti taisomi už pinigus, jeigu gali būti pataisyti.

 

• Jums reikės sumokėti už jo taisymą, o jis gali būti taisomas ilgiau nei įprasta.

• Tikslią kainą ir numatomą taisymo laiką patikslins techninės priežiūros centras.

• Jiems reikės patvirtinimo, kad būtų galima nustatyti, ar taisymas (ne)įmanomas.

• Kai kurie gaminiai, kurių dalys yra didelės (TV ekranai, šaldytuvai ir kt.) arba neparduodamos (nebegaminamos ir pan.), nebegali būti pataisomi. 

• Gaminiai, kurie šiuo metu nėra parduodami nurodytose šalyse, negali būti pataisyti.

• Negalima taisyti gaminio, kurio specifikacijų skirtumai yra dideli.

• Taip pat taisyti negalima, jei skiriasi aptarnavimo aplinka: pralaidumas, įtampa ir kt.