Etika

Etika

Teisinga ir skaidri
įmonės kultūra

Teisinga ir skaidri
įmonės kultūra

Siekiame, kad principingumas būtų neatskiriama mūsų kasdienio
darbo dalimi, kad gerai atliktume savo socialinį vaidmenį ir būtume
atsakingi, kaip tai pridera atsižvelgiant į mūsų aukščiausios klasės
pasaulinės įmonės statusą.

Siekiame, kad principingumas būtų neatskiriama mūsų kasdienio darbo dalimi, kad gerai atliktume savo socialinį vaidmenį ir būtume atsakingi, kaip tai pridera atsižvelgiant į mūsų aukščiausios klasės pasaulinės įmonės statusą.

Mums ir toliau sėkmingai veikiant daugybėje šalių visame pasaulyje, siekiame suprasti ir išanalizuoti įstatymų, taisyklių ir praktikų skirtumus kiekvienoje valstybėje ir vykdyti veiklą laikantis teisės ir etikos reikalavimų. Taip pat kuriame ir įgyvendiname pasaulines asmens duomenų apsaugos politikos nuostatas, kuriomis siekiame gerbti mūsų klientų ir darbuotojų privatumą bei saugoti jų asmens duomenis. „Samsung“ visuotinis elgesio kodeksas bei Verslo gairės, kurie leidžia visiems mūsų darbuotojams imtis tinkamų veiksmų bei tinkamai įvertinti situaciją, padeda mums sistemiškai valdyti atitikties ir etikos rizikas. Mūsų atitikties komanda, kuri anksčiau buvo Teisės skyriaus dalis, šiuo metu atsiskaito tiesiogiai generaliniam direktoriui, o atitikties komandos vadovas dalyvauja visuose direktorių tarybos susirinkimuose ir palaiko svarbius jos sprendimus. Visuose mūsų verslo padaliniuose ir regioniniuose skyriuose užsienyje veikia specialiai paskirtos specialistų komandos, kurios administruoja kiekvienam verslo pobūdžiui ir regionui būdingas su atitiktimi susijusias problemas.

Etikos valdymas

Savo pasaulinį elgesio kodeksą („Samsung“ verslo vykdymo principus) tiekėjams, klientams, kitiems išoriniams suinteresuotiesiems asmenims ir savo darbuotojams pateikiame per etikos valdymo svetainę, taip pat suteikiame kanalą, per kurį galima pranešti apie bet kokį etikos standartų pažeidimą. Be to, siūlome „Darbuotojų elgesio vykdant verslo veiklą gaires“, pateiktas mūsų įmonės vidinėje sistemoje, kuriose išdėstyti ir į 15 kalbų (įskaitant korėjiečių) išversti mūsų darbuotojų etikos standartai. Aktuali išsami informacija platinama bei bendrinama su visais mūsų darbuotojais visame pasaulyje ne rečiau kaip kartą per metus, rengiant bendrus internetinius garso / vaizdo mokymus. Mūsų tiekėjams taip pat pateikiamos atskiros „Verslo veiklos gairės“, kad būtų užtikrintas verslo praktikos skaidrumas.

Atitikties valdymas

Mūsų atitikties programa siekiama formuoti atitiktimi pagrįstą įmonės kultūrą, kad būtų sumažinta verslo rizika, galinti iškilti dėl kainų koregavimo ar intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, ir kad prisiimtume didesnę atsakomybę žmogaus teisių, sveikatos ir saugos bei aplinkos srityse. Atitikties programos valdymo sistema (angl.– „Compliance Program Management System“, CPMS) – tai IT sistema sukurta siekiant valdyti su atitiktimi susijusią riziką. Joje pateikiamos konkrečiai sričiai taikomos politikos nuostatos ir išsami regioninių problemų stebėsenos informacija. Mūsų pagalbos tarnyba pasiruošusi padėti darbuotojams pateikti užklausas tiesiogiai specialistams, kai jiems iškyla su darbu susijusių klausimų arba kai jie mano, kad mūsų gairės nėra pakankamai išsamios, kad pagal jas jie galėtų spręsti apie neteisėtą veiklą. Mūsų informavimo apie neteisėtą veiklą sistema, kuri mūsų darbuotojams sukurta CPMS pagrindu, užtikrina informatorių konfidencialumą.

Atitikties
valdymo
procesas

 • Prevencija

  Siūlome mokymus darbuotojams, suteikiame orientuotus gidus, sisteminius įsivertinimus, nuolatinę pagalbą ir tvarkomas bei atnaujinamas taisykles.

 • Stebėjimas

  Per specialiai paskirtuosius padalinius ar darbuotojus nuolat arba pagal poreikį vykdyti stebėjimus

Privatumo politika

Mes oficialiai paskelbėme savo pasaulinę standartinę privatumo politiką ir suformulavome atitinkamas politikos nuostatas, kurios atspindi konkrečiam regionui būdingas reguliavimo sąlygas ir vietos charakteristikas. Tokių tikslų siekdami mūsų darbuotojams rekomenduojame remtis „Pasauliniu asmens duomenų gidu“ ir „Asmens duomenų perdavimo išorės paslaugų teikėjams vadovu“, kaip vadovavimo taisyklėmis. Savo procesus ir sistemas valdome taip, kad atitinkamos politikos nuostatos būtų įtrauktos į mūsų kasdienybę vykdant verslo veiklą, taip pat toliau vykdome apžvalgas ir visoje įmonėje siūlome mokymus.

 • Nustatytos paskirties padalinių veikimas

  Create the Global Privacy Office within the Corporate
  Įsteigti Pasaulinį privatumo biurą, kaip Bendrovės teisės biuro padalinį, tiesiogiai vadovaujamą
  Paskirti juristus, atsakingus už privatumo politiką atitinkamuose verslo padaliniuose

 • Privatumo politikos
  veikimo /
  valdymo sistemų išsamesnė apžvalga

  Vykdyti reguliarias apžvalgas ir įdiegti būtinus patobulinimus mūsų sistemose ir paslaugose, skirtose mūsų klientų ir darbuotojų administravimo, techninės ir fizinės apsaugos sistemai, kuri valdo visą duomenų rinkimo, apdorojimo ir naikinimo procesą.

 • Privatumo politikos mokymas

  Atsižvelgiant į kiekvieno departamento (planavimo, R&D, rinkodaros ir t.t.) darbo specifiką, internetu ir tiesiogiai, teikti privatumo politikos ir visiems darbuotojams tinkančius bendro pobūdžio mokymus.

 • Privatumo teisinio valdymo sistemos (PTVS)
  veikimas

  Nustatyti prievolę imtis prevencinių priemonių naudojant duomenų privatumo rizikos kontrolinį sąrašą, skirtą vertinti duomenų privatumo riziką kiekviename produktų ir paslaugų kūrimo etape, nuo planavimo ir kūrimo iki operacijų bei gamybos nutraukimo; tokį kontrolinį sąrašą tikrina paskirtieji teisininkai.