Aplinka

Aplinka

„PlanetFirst“:
Žemė yra
mūsų prioritetas

„PlanetFirst“:
Žemė yra
mūsų prioritetas

Aplinkosaugos valdymas

„Samsung Electronics“ pirmą kartą pradėjo savo kelionę aplinkosaugos valdymo link 1992 m. – tuomet mes paskelbėme „Samsung“ aplinkosaugos deklaraciją. Nuo to laiko nuolat plečiame aplinkosaugos valdymą, skelbiame kitas aplinkosaugos deklaracijas ir vidutinės trukmės strategijos pranešimus, pavyzdžiui, 1996 m. paskelbėme naująją aplinkosaugos valdymo deklaraciją, o 2009 m. – EM2013 vidutinės trukmės strategijos pranešimą.

„Samsung Electronics“ laikosi savo aplinkosaugos valdymo filosofijos – prisidėti prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo ir pasaulinės aplinkos išsaugojimo kartu išlaikant pagarba žmogui ir gamtai.
Taip siekiame teikti klientams ekologiškas vertybes ir kurti tvarią ateitį.

Aplinkosaugos valdymo strategijos

„Samsung Electronics“ parengė vidutinės trukmės ir ilgalaikes aplinkosaugos strategijas, kuriose numatyti konkretūs tikslai ir veiksmų planai, siekiant iki 2050 m. pasiekti nulinį anglies dioksido išmetimą.
Išsamesnės informacijos rasite toliau nurodytoje svetainėje.

Klimato kaita yra labai svarbi problema, kurią privalo spręsti visa žmonija. Siekiame dalyvauti ir spręsti šią pasaulinę problemą mažindami tiesioginį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, naudodami daugiau atsinaujinančiosios energijos ir kurdami itin efektyviai energiją vartojančius gaminius.

Klimato politika

Nulinio anglies dioksido kiekio išmetimo į aplinką deklaracija ir įgyvendinimas

„Samsung Electronics“ stengiasi atsisakyti linijinės ekonomikos, kur ištekliai naudojami vieną kartą, ir pereiti prie žiedinės ekonomikos, kurioje ištekliai naudojami efektyviai, pakartotinai ir yra perdirbami.

Išteklių cirkuliacija

Mūsų pastangos pereiti prie žiedinės ekonomikos

Siekiame kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, atsižvelgdami į visus gaminio ciklo etapus – gaminio planavimą, kūrimą, gamybą, naudojimą ir šalinimą.

Aplinką tausojantys veiksmai

Develop Products and Manage Facilities that Minimise Environmental Impact

Aplinkos duomenys

Atsisiųskite ir sužinokite apie „Samsung Electronics“ aplinkosaugos politiką ir gaires