Pārbaudiet žāvētāja informācijas kodus

Ja veļas mazgājamā mašīna nedarbojas, tās ekrānā var būt redzams informācijas kods. Vairumā gadījumu tā nav mehāniska problēma. Aplūkojiet tālāk redzamos kodus un norādījumus un izmēģiniet sniegtos ieteikumus. Ja ekrānā turpina parādīties noteikts kods, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību. 

Galvenie informācijas kodi

Lai atgrieztu žāvētāju darba režīmā, pirms jebkādu citu darbību veikšanas atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla, uzgaidiet vismaz 30 sekundes un tad pievienojiet to atpakaļ. Reizēm ar šo darbību ir pietiekami, lai notiktu žāvētāja iekšējās mātesplates atiestatīšana un iekārta sāktu darboties pareizi.

Major information codes

Informācijas kodi

Risinājumi

dC, dE

Durvis ir vaļā

Žāvētājs darbojas ar vaļā atstātām durvīm

-Aizveriet durvis un sāciet visu no jauna.

-Pārbaudiet, vai durvīs nav ieķērusies veļa.

-Pārbaudiet, vai ir aktivizēta bērnu drošības funkcija. Ja ir aktivizēta bērnu drošības funkcija, varat saņemt šo ziņojumu, kad atverat durvis, pat ja žāvētājs nedarbojas.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

NC, NC1

Pārbaudīt filtru

Plūksnu filtra problēma

-Pārbaudiet plūksnu filtra bloku.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

NC2

Pārbaudīt siltummaiņa iekšējo vāku

Siltummaiņa iekšējā vāka problēma

-Pārbaudiet siltummaiņa iekšējā vāka montāžu.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

5C, 5E

Pārbaudīt drenāžu

Drenāžas darbības traucējumi / drenāžas sūkņa darbības traucējumi / aizsalusi ūdens izlaišanas šļūtene / pilna ūdens tvertne

-Pārbaudiet, vai ūdens izlaišanas šļūtene nav salocīta vai sabojāta.

-Ja šļūtene ir aizsalusi, aptuveni uz desmit minūtēm aptiniet šļūteni ar siltā ūdenī iemērktu dvieli, lai to atkausētu.

-Iztukšojiet ūdens tvertni, ieslēdziet žāvētāju un sāciet visu no jauna.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

tC, tE

Gaisa temperatūras sensora problēma

-Iztīriet plūksnu filtru vai siltummaini.

-Pārbaudiet, vai nav aizsērējis plūksnu siets.

-Pārbaudiet, vai nav aizsprostota ventilācijas sistēma.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

tC5, tE5

Kompresora temperatūras sensora problēma

-Uzgaidiet divas līdz trīs minūtes.

-Ieslēdziet atpakaļ strāvas padevi un sāciet visu no jauna.

-Pārbaudiet, vai nav aizsērējis plūksnu siets.

-Pārbaudiet, vai nav aizsprostota ventilācijas sistēma.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

FIL + tEr

Skan signāls

Siltummainim nepieciešama tīrīšana

-Iztīriet siltummaini.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Piezīme. 

  • Ja ieraugāt informācijas kodu, kas nav norādīts šajā lapā, sameklējiet konkrētā modeļa rokasgrāmatu.
  • Atkarībā no iekārtas modeļa šis kods var atšķirties.
  • Ja informācijas kods no veļas mazgājamās mašīnas nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Citi informācijas kodi

Major information codes

Informācijas kodi

Risinājumi

3C, 3E

Invertora motora darbības pārbaude
-Mēģiniet iedarbināt ciklu no jauna.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

AC, AE

Elektroniskās vadības problēma (sakaru traucējumi)

-Sazinieties ar Samsung servisa centru.

AC6, AE6

Sakaru pārbaude starp galveno un invertora PBA plati

-Mēģiniet iedarbināt ciklu no jauna.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

HC, HE

Kompresora pārkaršana / pārāk lielas uzkaršanas pārbaude

-Pārbaudiet jaudas slēdžus sava mājokļa vadības skapī, lai redzētu, vai tie nav izsisti. Ja tie ir izsisti, iestatiet tos atpakaļ.

-Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla un pārbaudiet sildelementa vadu savienojumus. (Tam nepieciešama licencēta, profesionāla elektriķa palīdzība.)

-Iztīriet plūksnu filtru.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar vietējo Samsung servisa centru.

FC, FE

Nederīga barošanas avota frekvence

-Mēģiniet iedarbināt ciklu no jauna.

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

9C1/9E1

9C2/9E2

Nepieciešama elektroniskās vadības pārbaude

-Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta pienācīga strāvas padeve.

-Pārbaudiet, vai ir pievienots strāvas vads. 

-Ja šis informācijas kods nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru.

dF

Durvju slēdža darbības traucējumi

-Atvienojiet žāvētāju no elektrotīkla un pārbaudiet, vai durvju bloķēšanas slēdža ķēdē nav vaļīgu vai bojātu vadu savienojumu.

-Var būt nepieciešams nomainīt visu durvju bloķēšanas slēdzi. Šādā gadījumā sazinieties ar Samsung servisa centru.

Piezīme. 

  • Ja ieraugāt informācijas kodu, kas nav norādīts šajā lapā, sameklējiet konkrētā modeļa rokasgrāmatu.
  • Atkarībā no iekārtas modeļa šis kods var atšķirties.
  • Ja informācijas kods no veļas mazgājamās mašīnas nepazūd, sazinieties ar Samsung servisa centru, lai saņemtu palīdzību.

Paldies par jūsu atsauksmēm