Priekšējās ielādes veļas mazgājamās mašīnas tīrīšanas funkcijas un nodalījumi

Regulāra apkope nodrošina labu darbību. Turklāt tā pasargās veļu no baktērijām un smakām. Izlasiet tālāk sniegtās norādes, kā uzturēt savu veļas mazgājamo mašīnu daudz tīrāku un veselīgāku.

Tvertnes tīrīšanas funkcija priekšējās ielādes veļas mazgājamās mašīnās

Samsung priekšējās ielādes veļas mazgājamās mašīnas ir aprīkotas ar efektīvām tvertnes tīrīšanas funkcijām ECO DRUM CLEAN un ECO DRUM CLEAN+ putekļu un baktēriju likvidēšanai tvertnes iekšpusē. Pēc noteikta mazgāšanas reižu skaita jūsu veļas mazgājamā mašīna ar mirgojošu gaismiņu kontrolpanelī atgādinās par nepieciešamību iztīrīt tvertni.

Eco drum clean funkcijas izmantošana

Piezīme:

 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.
ECO DRUM CLEAN funkcija

ECO DRUM CLEAN funkcija palīdz automātiski iztīrīt veļas mazgājamo mašīnu, likvidējot pelējumu, kas var būt uzkrājies tvertnē. Šo programmu tiek ieteikts palaist regulāri, lai iztīrītu tvertni no baktērijām. Šajā programmā ūdens tiek uzkarsēts līdz 60–70 °C temperatūrai un tiek aizskaloti uzkrātie netīrumi no durtiņu gumijas. 
 

Izmantojot ECO DRUM CLEAN funkciju, tvertni faktiski var iztīrīt bez tīrīšanas līdzekļiem.

ECO DRUM CLEAN funkcijas izmantošana

1. solis. Nospiež ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

2. solis. Displejā izvēlas ECO DRUM CLEAN funkciju.

3. solis. Aizver durtiņas un nospiež iedarbināšanas/pauzes pogu.

Piezīme: ECO DRUM CLEAN un ECO DRUM CLEAN+ programmas izpildes laikā NEIZMANTOJIET parasto veļas mazgājamo līdzekli.

ECO DRUM CLEAN+ funkcija

ECO DRUM CLEAN+ funkcija, tāpat kā ECO DRUM CLEAN, arī uztur veļas mazgājamo mašīnu tīru, uzlabo tās veiktspēju, samazina nepieciešamību pēc remonta un pagarina ierīces darbības ilgumu. Tvertni var tīrīt bez tīrīšanas līdzekļa.
 

ECO DRUM CLEAN+ atgādinājums kontrolpanelī mirgo ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. (Ir ieteicams regulāri palaist ECO DRUM CLEAN+ programmu. Ja parādās paziņojums, iztīriet arī netīrumu filtru.)

ECO DRUM CLEAN+ funkcijas izmantošana 

1. solis. Nospiež ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.

2. solis. Pagriež programmas atlasītāju uz ECO DRUM CLEAN+.

3. solis. Nospiež un tur nospiestu iedarbināšanas/pauzes pogu (uzsākšanai tur nospiestu).

Eco drum clean plus funkcijas izmantošana

Piezīme:

 • Kontrolpaneļa faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Šis attēls ir tikai piemērs angļu valodā, bet izvēlne ir pieejama jūsu valsts valodā.

Brīdinājumi

 • Izmantojot ECO DRUM CLEAN funkciju, tvertni var iztīrīt bez tīrīšanas līdzekļiem. (ECO DRUM CLEAN un ECO DRUM CLEAN+ programmas izpildes laikā NEIZMANTOJIET parastu tīrīšanas līdzekli.)
 • Ķīmisko vielu atliekas tvertnē var nodarīt kaitējumu veļai vai veļas mazgāšanas tvertnei. 
 • Nekad neizmantojiet ECO DRUM CLEAN+ funkciju, ja veļas mazgājamā mašīnā ir veļa. Tas var nodarīt kaitējumu veļai vai radīt problēmas ar veļas mazgājamo mašīnu.

Par ECO DRUM CLEAN+ atgādinājumu

 • Atkarībā no ierīces modeļa ECO DRUM CLEAN+ atgādinājums parādās kā ikona vai kā LED gaismiņa.
 • Ikonas izgaismojas kontrolpanelī.
 • LED izgaismojas blakus ECO DRUM CLEAN+ funkcijai vai kontrolpaneļa funkciju zonā.
 • ECO DRUM CLEAN+ atgādinājums kontrolpanelī mirgo ik pēc 40 mazgāšanas reizēm. Ir ieteicams regulāri palaist ECO DRUM CLEAN+ programmu.
 • Kad pirmoreiz redzat mirgojošu atgādinājumu, to var ignorēt 6 secīgas mazgāšanas reizes. Sākot ar 7. mazgāšanas reizi, atgādinājums vairs netiek attēlots, bet tiek atkal attēlots pēc nākamajām 40 mazgāšanas reizēm.
 • Pat ja pēdējais process ir pārtraukts, 0 ziņojums var saglabāties.
 • Jūs varat reģistrēt pašreizējo ECO DRUM CLEAN+ programmas izpildes skaitu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Tas neapturēs un neizslēgs iekārtu, bet atzīmēs izpildīto programmu skaitu.
 • Pat ja 0 nepazūd, iekārta darbojas normāli.
 • Higiēnas apsvērumu dēļ tiek ieteikts regulāri palaist programmu.

Uzziniet vairāk par tīrāmām veļas mazgājamās mašīnas daļām

Priekšējās ielādes veļas mazgājamās mašīnas kopskats

Piezīme: veļas mazgājamās mašīnas faktiskais izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

Durtiņu blīves tīrīšanas padomi

Veļas mazgājamā mašīnā vajadzētu pārbaudīt gumijas blīvi, kas uzstādīta gar atveres malu. Šeit nereti var rasties pelējums, jo gumijas blīvē uzkrājas ūdens. Kad gumijas blīve ir notīrīta ar mīkstu birsti un virtuves dvieli, veļas mazgājamās mašīnas durvis ir jāatstāj atvērtas, līdz ūdens ir nožuvis.

 • Atveriet veļas mazgājamās mašīnas durvis un izņemiet no tās apģērbu un priekšmetus.
 • Apskatiet, vai uz pelēkās blīves starp durvīm un tvertni nav netīru vietu.
 • Atvelciet blīvi, lai paskatītos zem tās un pārbaudītu, vai zem tās nav svešķermeņu.
 • Notīriet blīvi ar mīkstu birsti, virtuves dvieli vai mitru lupatiņu.
 • Ja nepieciešams tīrīt ar mazgāšanas līdzekli, sajauciet šķidro hlora balinātāju ar siltu krāna ūdeni.
 • Noslaukiet blīvi ar iegūto šķīdumu, izmantojot mitru lupatiņu.
 • Pēc blīves notīrīšanas kārtīgi noslaukiet to ar sausu lupatiņu un ļaujiet tai nožūt.
Veļas mazgājamās mašīnas durtiņu blīves tīrīšana

Piezīme:

 • Ja tīrīšanas darbus veicat ilgāku laiku, izmantojiet gumijas cimdus un skatiet balinātāja ražotāja norādes par pareizu lietošanu.
 • Durtiņu blīve var deformēties, ja durvju tīrīšanai izmantosiet hlora balinātāju vai citus tīrāmos līdzekļus.
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrīšana

1. solis. Turot nospiestu uz leju atvilktnes iekšpusē esošo atbrīvošanas sviru, izvelk atvilktni.

Tur nospiestu sviru atvilktnes iekšpusē un izvelk

2. solis. Iztīra atvilktnes nodalījumus zem tekoša ūdens, izmantojot mīkstu birsti.

Iztīra atvilktnes nodalījumus

3. solis. Iztīra atvilktnes padziļinājumu, izmantojot mīkstu birsti.

Iztīra atvilktnes padziļinājumu

4. solis. Ievieto šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ atvilktnē. Iebīda atvilktni atpakaļ vietā, lai aizvērtu to.

Ievieto mazgāšanas līdzekļa ieliktni atpakaļ atvilktnē

Piezīme:

 • Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa.
 • Lai iztīrītu atlikušo mazgāšanas līdzekli, ar tukšu tvertni palaidiet programmu RINSE+SPIN.
Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana

Lai novērstu ūdens padeves vai novades problēmas, ieteicams vienu vai divas reizes gadā iztīrīt ūdens caurules sieta filtru. Ierīcei ir divu veidu filtri, no kuriem viens ir ūdens caurules iekšpusē, bet otrs ir netīrumu filtrs veļas mazgājamās mašīnas apakšdaļā. 

1. solis. Atskrūvē cauruli un izņem sieta filtru.

Atskrūvē cauruli un izņem sieta filtru

2. solis. Ar knaiblēm no caurules gala uzmanīgi izvelk sieta filtru.

Uzmanīgi no caurules izvelk sieta filtru

3. solis. Izskalo to ūdenī. Papildus sieta filtram iztīra arī vītņoto savienotāju no iekšpuses un ārpuses.

Izskalo filtru ūdenī

4. solis. Ievieto filtru atpakaļ.

Ievieto filtru atpakaļ

5. solis. Pieskrūvē cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.

Pieskrūvē cauruli atpakaļ
Netīrumu filtra tīrīšana

Netīrumu filtru ir ieteicams tīrīt 5 vai 6 reizes gadā, lai novērstu tā nosprostošanos.

1. solis. Atver netīrumu filtra vāciņu. 

Atver netīrumu filtra vāciņu

2. solis. No avārijas novadcaurules noņem balto aizbāzni un notecina ūdeni piemērotā traukā.

Noņem novadcaurules aizbāzni un notecina ūdeni

3. solis. Kad no avārijas novadcaurules beidz tecēt ūdens, izņem netīrumu filtru, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izvelkot to ārā. 

Pēc ūdens notecināšanas izņem netīrumu filtru, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam

4. solis. Notīra netīrumu filtru ar mīkstu birsti.

Notīra netīrumu filtru ar mīkstu birsti

5. solis. Apskata un notīra filtru, pēc tam ievieto to atpakaļ, piespiežot un pagriežot pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas. Uzliek atpakaļ avārijas novadcaurules vāciņu un nofiksē arī to.

Ieliek atpakaļ filtru, piespiežot to un pagriežot pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas nofiksējas

6. solis. Uzliek atpakaļ vāciņu, ievietojot to piekļuves paneļa atvēruma apakšpusē esošajos caurumos un iespiežot vai ielokot atpakaļ augšpusi.

Uzliek atpakaļ vāciņu

Piezīme:

 • Jūs varat atvērt netīrumu filtra piekļuves vāciņu, atverē virs piekļuves paneļa ievietojot monētu vai atslēgu un viegli paliecot to.
 • Pirms vāciņa atvēršanas zem tā novietojiet dvieli vai bļodu, lai novērstu ūdens radītus bojājumus grīdai.

Lūdzu, noklikšķiniet uz zemāk esošās pogas "Iesniegt", lai sniegtu savu atsauksmi. Paldies par dalību!

Paldies par jūsu atsauksmēm