Izbaudiet savu Samsung Smart TV ar slēptajiem subtitriem vēl iekļaujošākai pieredzei

Iepazīstinām ar pieejamības funkcijām lietotājiem, kuri ir akli vai vājdzirdīgi. Skatoties TV programmas, ir iespējams ieslēgt CC (slēpto subtitru) funkciju un pārvietot tos vēlamajā vietā uz ekrāna.

Visos Samsung Smart TV modeļos ir iebūvētas pieejamības funkcijas, padarot šīs ierīces vēl iekļaujošākas un tīkamākas lietotājiem. 

Kas ir pieejamības funkcija?

Pieejamības funkcija sniedz papildu atbalstu lietotājiem, kuri ir akli vai vājdzirdīgi. Samsung Smart TV ierīcēs ir iebūvētas dažādas pieejamības funkcijas, tostarp balss vadība, video apraksts, augsts kontrasts, palielināšana (fokusa palielināšana), TV tālvadības pults apguve, subtitru iestatījumi u.tml.

RNIB (Karaliskais valsts neredzīgo institūts) ir atzinis šīs inovatīvās funkcijas kā pirmās plaša patēriņa elektronikas jomā. Samsung Smart TV ir saņēmis RNIB akreditāciju par izmēģināšanu un testēšanu. 

Televizorā parādītās pieejamības funkcijas

Piezīme.

  • Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un programmatūras versijas.
  • Subtitru funkciju var izmantot tikai ar programmām, kas ietver subtitru pārraides signālus.

Ir iespējams iestatīt vieglu pieejamības funkciju piekļuvi. Veiciet tālāk norādītās darbības atkarībā no jūsu tālvadības pults veida.

1. variants. Smart tālvadības pultīm

Turiet nospiestu skaļuma regulēšanas vai skaņas izslēgšanas pogu, lai izsauktu izvēlni Pieejamības saīsnes.

2. variants. Vispārīgām tālvadības pultīm

Nospiediet izvēlnes Pieejamības saīsnes opciju Subtitri.

Pieejamības izvēlnē atlasīta opcija "Balss vadība"

Piezīme. Balss vadībai var piekļūt pieejamības saīsnēs pat tad, ja balss vadības iestatījums ir izslēgts vai apklusināts. 

Veiciet tālāk norādītās darbības vienkāršai iestatīšanai.

1. darbība. Tālvadības pultī nospiediet sākuma pogu un dodieties uz Iestatījumi > Vispārīgi.

2. darbība. Atlasiet Pieejamība > Subtitru iestatījumi.

Pieejamības izvēlnē atlasīta opcija "Subtitru iestatījumi"

3. darbība. Atlasiet Subtitri, lai iespējotu šo iestatījumu.

Pieejamības izvēlnē atlasīta opcija "Subtitri"

Subtitrus iespējams izvietot vēlamajā vietā uz ekrāna.

Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. darbība. Tālvadības pultī nospiediet sākuma pogu un dodieties uz Iestatījumi.

2. darbība. Atlasiet Vispārīgi > Pieejamība > Subtitru iestatījumi.

Pieejamības izvēlnē atlasītas digitālo subtitru opcijas

3. darbība. Dodieties uz Digitālo subtitru opcijas un atlasiet Izvietojums.

Izvēlieties, kādā izvietojumā rādīt subtitrus – augšpusē pilnā izvietojumā, apakšpusē pilnā izvietojumā, augšpusē oriģinālajā attiecībā vai apakšpusē oriģinālajā attiecībā. 

Digitālo subtitru opciju izvēlnē atlasītais izvietojums

Piezīme. Šī funkcija pieejama tikai programmām, kas atbalsta apraides subtitrus. 

Ja subtitru lielums ir pārāk mazs vai vēlaties lielāku kontrastu starp slēptajiem subtitriem un ekrāna fonu, varat atbilstoši pielāgot subtitru lielumu vai fonta krāsu.

1. darbība. Tālvadības pultī nospiediet sākuma pogu un dodieties uz Iestatījumi.

2. darbība. Atlasiet Vispārīgi > Pieejamība > Subtitru iestatījumi.

Subtitru iestatījumu izvēlnē atlasītas digitālo subtitru opcijas

3. darbība. Atlasiet Digitālo subtitru opcijas, lai mainītu subtitru lielumu, subtitru fona krāsu un subtitru fonta krāsu.

Digitālo subtitru opciju izvēlnē atlasītais lielums

Vai raidsabiedrību nodrošinātie slēptie subtitri un atklātie subtitri pārklājas vai apgrūtina jūsu skatīšanās pieredzi? Veiciet tālāk norādītās darbības, lai atdalītu abu veidu subtitru izvietojumu.

  • Atklātie subtitri: iepriekš iekļauti saturā. Jūs nevarat tos ieslēgt vai izslēgt.
  • Slēptie subtitri: varat tos ieslēgt vai izslēgt. 

1. darbība. Tālvadības pultī nospiediet sākuma pogu un dodieties uz Iestatījumi.

2. darbība. Atlasiet Vispārīgi > Pieejamība > Subtitru iestatījumi.

3. darbība. Iespējojiet opciju Atsevišķi slēptie subtitri. 

Iespējojiet opciju Atsevišķi slēptie subtitri

Piezīme. Šo funkciju var aktivizēt tikai tad, ja tiek atbalstīti digitālie slēptie subtitri.

Ir viegli atiestatīt slēpto subtitru iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem. Veiciet tālāk norādītās darbības. 

1. darbība. Tālvadības pultī nospiediet sākuma pogu un dodieties uz Iestatījumi

2. darbība. Atlasiet Vispārīgi > Pieejamība > Subtitru iestatījumi.

3. darbība. Sadaļā Digitālo subtitru opcijas atlasiet Atgriezties pie noklusējuma iestatījumiem.

Digitālo subtitru opciju izvēlnē atlasīta opcija "Atgriezties pie noklusējuma iestatījumiem"

Piezīme.

  • Ja radušās problēmas ar Samsung Smart TV, vienmēr pārbaudiet, vai nav pieejami jauni programmatūras atjauninājumi, jo tie var novērst radušos problēmu.
  • Ierīces ekrānuzņēmumi un izvēlnes var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa un programmatūras versijas.

Neatradi, ko meklēji? Dodies uz Samsung Community – savējo kopienu!
Šajā platformā uzzināsi jaunumus, saņemsi risinājumus, varēsi iesaistīties diskusijās ar Samsung ekspertiem un tehnoloģiju entuziastiem un saņemt padomus par savas Samsung ierīces lietošanu.

Paldies par jūsu atsauksmēm