Nota Prawna

Samsung jest dostawcą informacji umieszczanych na tej stronie, prosimy zatem o respektowanie poniżej przedstawionych zasad.

Strona ta zawiera informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością firmy Samsung oraz firm Partnerskich współpracujących z Samsung ("Partnerzy"). Samsung inwestuje pieniądze, czas i wysiłek w rozwój tej strony i w informacje tu przedstawione. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o technologii firmy Samsung i Partnerów. Są one dostarczane w formie tekstu, grafiki, plików audio i video do pobrania, jak również linków/odsyłaczy. 

Prosimy, abyś nie polegał wyłącznie na informacjach zawartych na tej stronie w momencie podejmowania decyzji o zakupie produktu bądź jego sprzedaży lub innych transakcjach handlowych bądź finansowych. Prosimy zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte na tej stronie mogą być niekompletne i dość ogólnikowe, gdyż mają one jedynie informacyjny a nie prawnie wiążący. Nie są zatem ofertą handlową firmy Samsung w rozumieniu warunków sprzedaży konsumenckiej z dnia 1.01.2003r., ani przyrzeczeniem publicznym w myśl Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe dane techniczne prezentowanych produktów uzyskasz w punktach sprzedaży lub u naszych specjalistów.

Samsung na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w niniejszym serwisie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. W żadnym wypadku Samsung nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z niniejszego serwisu internetowego.

Mimo że możesz swobodnie pobrać informacje z tej strony i ze stron z nią bezpośrednio powiązanych, to Samsung zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Wszelkie prawa nieopisane w niniejszych zastrzeżeniach zastrzeżone są wprost. Nie masz prawa reprodukować, przesyłać, modyfikować ich w żaden sposób chyba, że na Twój osobisty prywatny użytek. Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.