Medycyna ludzka

Odkryj rozwiązania, które mają wpływ na postęp medycyny

Ultrasonografy w diagnostyce ogólnej

Technologie w diagnostyce ogólnej

image

ClearVision™

Eliminuje niepożądany szum plamkowy, zapewniając doskonałą rozdzielczość kontrastową i wyraźniejsze obrazowanie krawędzi, co przekłada się na niezrównaną wyrazistość obrazu.

image

S-Harmonic™

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Poprzez redukowanie szumów sygnału funkcja S‑Harmonic™ zapewnia większą jednolitość obrazów ultrasonograficznych.

image

E-Strain™

E-Strain™ został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiego i łatwego obliczenia stosunku współczynnika elastyczności między dwoma obszarami ROI. Wystarczy wskazać dwa cele ROI, aby otrzymywać dokładne, spójne wyniki i podejmować świadome decyzje.

image

S-Detect™ dla piersi

Funkcja, która analizuje wybrane zmiany w badaniu ultrasonograficznym piersi i przedstawia wyniki analizy, stosując system BI-RADS ATLAS* (Brest Imaging-Reporting and Data System, Atlas) w celu zapewnienia standaryzowanego wyniku, oraz wspomaga diagnostykę przy usprawnionej organizacji pracy.

*Zarejestrowany znak towarowy ACR i wszystkie prawa zastrzeżone ACR.

Poznaj dedykowane produkty

RS85 Prestige

Nowe, wyjątkowe doświadczenie w diagnostyce i wsparcie profesjonalistów

Ultrasonograf RS85 zawiera zintegrowane rozwiązania, zaprojektowane w celu zaoferowania specjalistom najlepszych narzędzi diagnostycznych. Zapewnia niezrównaną jakość obrazowania, zaawansowaną sztuczną inteligencję oraz wygodny, ulepszony panel sterowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
᠎

HS60

Beyond Experience™ to zintegrowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zaoferowaniu specjalistom medycznym nowego, wyjątkowego doświadczenia w diagnostyce, gwarantującego doskonałe obrazowanie, zaawansowaną inteligencję i wydajną organizację pracy. A wszystko po to, aby zapewnić opiekę skupioną wokół potrzeb pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
᠎

Ultrasonografy w kardiologii

Technologie w kardiologii

image

Strain+

Strain+ umożliwia wyświetlenie zmierzonych wyników w projekcji Bull's Eye, przedstawiającej motoryczność lewej komory serca wraz z oceną asynchronii poszczególnych segmentów.

image

Stress Echo

Pakiet Stress Echo obejmuje analizę oraz ocenę ruchów ścian komory serca. Protokoły obejmują: wysiłkowe, farmakologiczne, rozkurczowe, jak też dowolnie programowane Stress Echo.

image

Arterial Analysis™

Funkcja Arterial Analysis™ pozwala wykryć zmiany czynnościowe w naczyniach krwionośnych, dostarczając m.in. wyniki pomiarów sztywności oraz grubości kompleksu intima‑media. Ponieważ zmiany czynnościowe pojawiają się wcześniej niż nieprawidłowości morfologiczne, technologia ta umożliwia wczesne wykrywanie chorób sercowo‑naczyniowych.

image

S‑Harmonic™

Ta nowa technologia obrazowania harmonicznego zapewnia wyraźniejszy obraz – zarówno w polu bliskim, jak i dalekim. Poprzez redukowanie szumów sygnału funkcja S‑Harmonic™ zapewnia większą jednolitość obrazów ultrasonograficznych.

Poznaj dedykowane produkty

HS50

Prosty, ale mocny. Praktyczny wybór dla lepszego obrazowania

Ultrasonograf Samsung HS50 to najbardziej racjonalne rozwiązanie – zapewnia lepsze obrazowanie i usprawnia pracę. Poznaj inny poziom obrazowania z wykorzystaniem zaawansowanych technologii firmy Samsung opartych na platformie S-Vision™

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Większe możliwości - poszerz granice diagnostyki przy pomocy ultrasonografu HS60.

HS40

Zaawansowane technologie obrazowania firmy Samsung zapewniają niezwykle szczegółowe obrazy w celu zwiększenia pewności diagnostycznej, nawet w przypadku trudnych pacjentów.

dowiedz się więcej
᠎

Ultrasonografy w ginekologii i położnictwie

Technologie w ginekologii i położnictwie

image

CrystalLive™

Zaawansowany mechanizm przetwarzania obrazu.

image

CrystalVue™

CrystalVue™ to zaawansowana technologia renderingu objętościowego, która zapewnia lepszą wizualizację zarówno struktur wewnętrznych, jak i zewnętrznych w jednym renderowanym obrazie z wykorzystaniem kombinacji intensywności, gradientu i pozycji.

image

3D XI

Obejmująca pakiet doskonałych aplikacji do obrazowania (widok wielowarstwowy, widok skośny i XI VOCAL) funkcja 3D XI oferuje precyzyjną kontrolę nad manipulacją danymi objętościowymi 3D/4D w celu poprawy dokładności diagnostycznej.

image

Realistic Vue™

Funkcja Realistic Vue™ umożliwia prezentowanie struktur anatomicznych na obrazie 3D o wysokiej rozdzielczości z wyjątkowym odwzorowaniem szczegółów i realistyczną percepcją głębi obrazu. Wybierany przez użytkownika kierunek źródła światła tworzy stopniowane cienie w celu lepszego uwidocznienia struktur anatomicznych.

Poznaj dedykowane produkty

HS40

Twój codzienny standard efektywności

Ultrasonograf HS40 wykorzystuje zaawansowane technologie firmy Samsung, wcześniej stosowane tylko w aparatach klasy premium. Znacznie lepsze możliwości wizualizacji zapewniają skuteczną i efektywną diagnostykę.

dowiedz się więcej
᠎

HS60

Ultrasonograf HS60 firmy Samsung wykorzystuje zintegrowane rozwiązanie łączące wysokiej jakości obrazowanie z zaawansowanymi funkcjami wspomagającymi diagnostów w podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji.

dowiedz się więcej
᠎