HERA W10

Przełom w obrazowaniu

HERA W10, pierwszy model platformy HERA, skuteczniej wspomaga diagnostykę dzięki intuicyjnym wizualizacjom, precyzyjnym funkcjom analitycznym i bezproblemowej obsłudze. Jest to nasze zaangażowanie na rzecz położnictwa i ginekologii w celu wspomagania opieki zdrowotnej kobiet poprzez ciągłe dążenie do tworzenia nowych możliwości w diagnostyce ultrasonograficznej.

᠎
Video Alternative Text

Unikatowe funkcje

᠎

Obrazy kliniczne

image

MV-Flow™ z LumiFlow™
(mózg płodu)

image

MV-Flow™ z LumiFlow™
(pępowina)

image

MV-Flow™ - przepływy w mózgu płodu przekrój TT (Trans Thalamic)

image

Pępowina
– obraz w S-Flow™

image

Profil płodu
– obraz w CrystalVue™

image

Stopa płodu
– obraz w RealisticVue™

image

Twarz płodu w 3D

image

Dłoń płodu w AmbientLight

image

12-tygodniowy płód
– obraz w S-Harmonic™

Crystal Architecture™

Crystal Architecture™ – architektura obrazowania, która łączy technologie CrystalBeam™ i CrystalLive™,
oparta na głowicach S-Vue™. Zapewnia doskonałą jakość obrazowania i krystalicznie czysty obraz.

᠎

• CrystalBeam™ to nowa technologia kształtowania wiązki, która zapewnia wysoką rozdzielczość i zwiększoną jednorodność obrazów.

• CrystalLive™ to nowoczesna technologia obrazowania ultrasonograficznego Samsung z udoskonalonym przetwarzaniem obrazu 2D, renderowaniem 3D i przetwarzaniem sygnału dopplerowskiego, oferująca doskonałą jakość obrazu i sprawną pracę w złożonych przypadkach.

image

Pamięć GPU

dla szybkiego renderowania*

image

Moc przetwarzania

dla wysokiej jakości obrazów*

* W porównaniu do modelu Samsung WS80A
image

Szybkość przesyłania danych

dla szybkiego odświeżania*

CrystalBeam™

CrystalBeam™ to nowa technologia kształtowania wiązki, która zapewnia wysoką rozdzielczość i zwiększoną jednorodność obrazów.

᠎

CrystalLive™ 2D

Doskonały obraz 2D uzyskany dzięki CrystalLive™

CrystalLive™ pomaga przeprowadzić bardziej wiarygodną diagnostykę w oparciu o podstawowy obraz 2D. Do głównych zalet uzyskiwanych obrazów 2D należą: eliminacja cieni akustycznych, zmniejszenie artefaktów typu „halo” oraz zapobieganie obszarom rozmytego obrazu.

image

ShadowHDR™

ShadowHDR™ to kluczowa funkcja selektywnie stosująca fale ultradźwiękowe o wysokiej i niskiej częstotliwości, która pozwala na obrazowanie obszarów znajdujących się w cieniu akustycznym. Jest szczególnie przydatna w regionach o wysokim stopniu tłumienia ultradźwięków, takich jak głowa lub kręgosłup płodu.

image

HQ-Vision™

Funkcja HQ Vision™ zapewnia większą wyrazistość dzięki poprawieniu jakości obrazów ultrasonograficznych, które są nieznacznie rozmyte w porównaniu z obrazem rzeczywistym tkanek.

image

ClearVision™

Funkcja ClearVision™ zapewnia wyraźniejsze uwidocznienie granic tkanek dzięki zastosowaniu filtra redukcji szumów i generowaniu wyraźnych obrazów 2D. Redukuje artefakt typu „halo”, który pojawia się, gdy kontur tkanki jest wzmocniony, a także eliminuje szum na granicach tkanek.

CrystalLive™ 3D

Realistyczne obrazowanie 3D/4D

Technologia CrystalLive™ zaimplementowana w trybie 3D/4D zapewnia bardziej realistyczne obrazy o najwyższej rozdzielczości. Pozwala zwizualizować anatomię w trybie 3D z bardziej realistyczną percepcją głębi, a także umożliwia jednoczesne wizualizowanie struktur wewnętrznych i zewnętrznych.

image

CrystalVue™

CrystalVue™ to zaawansowana technologia renderingu objętościowego, która zapewnia lepszą wizualizację zarówno struktur wewnętrznych, jak i zewnętrznych w jednym renderowanym obrazie z wykorzystaniem kombinacji intensywności, gradientu i pozycji.

image

RealisticVue™

Funkcja RealisticVue™ umożliwia prezentowanie struktur anatomicznych na obrazie 3D o wysokiej rozdzielczości z wyjątkowym odwzorowaniem szczegółów i realistyczną percepcją głębi obrazu. Wybierany przez użytkownika kierunek źródła światła tworzy stopniowane cienie w celu lepszego uwidocznienia struktur anatomicznych.

image

HDVI™2.0

Technologia renderowania objętościowego HDVI™ poprawia wizualizację granic tkanek i drobnych struktur w danych objętościowych. Wyraźniejsze krawędzie i poprawione nasycenie obrazu pozwalają uzyskać większą szczegółowość wizualizacji w badaniach położniczych.

CrystalLive™ Color

Wizualizacja dynamiki przepływów

Wydajność trybu dopplerowskiego funkcji CrystalLive™ została poprawiona w celu wyraźnego zobrazowania hemodynamiki przepływu krwi. Większa czułość pozwala dokładniej wykrywać obwodowe naczynia krwionośne, przepływ krwi w mikrokrążeniu, a także objętość powolnego przepływu krwi.

image

LumiFlow™

LumiFlow™ to trójwymiarowa wizualizacja przepływu, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.

image

MV-Flow™

Funkcja MV-Flow™ to innowacyjna alternatywa dla trybu Power Doppler przy wizualizacji powolnego przepływu w strukturach mikronaczyniowych. Zapewnia szczegółowy obraz przepływu w odniesieniu do tkanek otaczających bądź patologii przy zwiększonej rozdzielczości przestrzennej.

image

S-Flow™

S-Flow™, technologia obrazowania w trybie kierunkowego Power Dopplera, pomaga w wykrywaniu nawet obwodowych naczyń krwionośnych. Umożliwia dokładną diagnostykę, szczególnie w trudnych badaniach.

Crystal Clear Cycle™

Zaangażowanie firmy Samsung w opiekę zdrowotną kobiet


Crystal Clear Cycle™ to zintegrowane rozwiązanie w zakresie problemów zdrowotnych kobiet, zapewniające opiekę zdrowotną na każdym etapie życia. Klasyfikuje najważniejsze wydarzenia związane ze zdrowiem jako przynależne do jednego z sześciu etapów i dostarcza skuteczne rozwiązania diagnostyczne dla każdego z nich.

image

BiometryAssist™

Półautomatyczna technologia pomiarów biometrycznych BiometryAssist™ umożliwia szybkie i dokładniejsze pomiary w celu szybkiego określenia rozwoju płodu przy zachowaniu spójności pomiędzy badaniami.

image

5D CNS+™

Funkcja 5D CNS+™ wykorzystuje inteligentną nawigację do wykonania 6 pomiarów z 3 projekcji poprzecznych mózgu płodu, aby zwiększyć powtarzalność pomiarów i usprawnić organizację pracy.

image

5D Limb Vol.™

5D Limb Vol.™ to półautomatyczne narzędzie do szybkiego i dokładnego pomiaru objętości ramienia lub uda. Wraz z wcześniej zmierzoną biometrią (BPD, AC) umożliwia wyliczenie szacowanej masy płodu z uwzględnieniem objętości, a nie długości kończyny.

FreeForm™

Ergonomia na najwyższym poziomie

Styl FreeForm™ został opracowany w celu zapewnienia bardziej komfortowego badania poprzez ograniczenie konieczności przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Zwiększamy wygodę pracy zapewniając szeroki zakres ustawień położenia panelu sterowania i uwzględniając przy tym zasięg ramion operatora. Zapewnia to także wystarczająco dużo miejsca na kolana użytkownika.

᠎

Mechanizm poruszania panelu sterowania

Wewnętrzne badania wykazały, że mechanizm poruszania panelu sterowania firmy Samsung zmniejsza obciążenie ramion o około jedną trzecią w porównaniu z poprzednim modelem. Dzieje się tak, ponieważ użytkownicy mają więcej miejsca w pobliżu obszaru panelu sterowania, co przekłada się na mniej powtarzających się obciążeń podczas wielu godzin wykonywania badań. Użytkownicy mogą teraz jednocześnie wysuwać panel sterowania i go rotować.

᠎

Najwyższy komfort
i efektywność

Możliwość dostosowania do sposobu pracy

Uważamy, że doskonały system musi oferować warunki pracy zorientowane na użytkownika. Użytkownicy systemu HERA W10 mogą dostosować ustawienia diagnostyczne w oparciu o spersonalizowany protokół. Zapewnia to sprawniejszy proces badania i lepszą organizację pracy.

image

Szybkie ustawianie wstępne umożliwiające łatwy wybór ustawień głowicy

Użytkownik może jednym dotknięciem aktywować najczęściej używane kombinacje głowicy i jej ustawień wstępnych. Funkcja szybkich ustawień wstępnych zwiększa wydajność, aby ułatwić wykonywanie badań przez cały dzień.

image

Dostosowanie panelu dotykowego do własnych preferencji

Oferujący możliwość personalizacji interfejs ekranu dotykowego pozwala użytkownikowi przenieść często używane funkcje na pierwszą stronę, dzięki czemu może on skupić się na pacjencie, nie na urządzeniu.

image

Przyciski kontekstowe zapewniające wygodny dostęp do różnych funkcji

W zależności od wybranych przez użytkownika elementów kontroli wymagane funkcje diagnostyczne mogą zostać przypisane przyciskom na panelu sterowania w celu uproszczenia wyboru menu.

MobileSleep

Funkcja szybkiego uruchamiania

Uruchamianie urządzenia z trybu uśpienia pozwala zaoszczędzić około 63% czasu w porównaniu z normalnym startem. Funkcja MobileSleep pozwala szybko przejść w tryb uśpienia, co ułatwia transport systemu.

᠎

Przetworniki

  • Głowice objętościowe
  • Głowice liniowe
  • Głowice konweksowe
  • Głowice endokawitarne
  • głowice kardiologiczne

Głowice objętościowe

Głowice liniowe

Głowice konweksowe

Głowice endokawitarne

głowice kardiologiczne

Zabezpiecz swoją praktykę

Bezpieczeństwo cybernetyczne w opiece zdrowotnej

Świadomi dzisiejszego cyberryzyka dostarczamy narzędzia przeznaczone do ochrony przed atakami cybernetycznymi, które mogą zagrozić bezcennym danym pacjentów i ostatecznie obniżyć jakość opieki medycznej.

Rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego Samsung są oparte na przestrzeganiu triady ClA (confidentiality, integrity, availability – poufność, integralność i dostępność) i obejmują kompleksowe podejście do zapewnienia skutecznej ochrony w oparciu o następujące filary: zapobieganie włamaniom, kontrola dostępu i ochrona danych.

image

Zapobieganie włamaniom

Narzędzia do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi wynikającymi z ataków z zewnątrz:
- Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo
(program antywirusowy i firewall)
- Bezpieczny system operacyjny

image

Kontrola dostępu

Wzmocniony nadzór umożliwiający śledzenie
dostępu do danych pacjentów:
- Zarządzanie kontami
- Rozszerzona ścieżka audytu

image

Ochrona danych

Funkcje szyfrowania w celu zabezpieczenia danych, zarówno nieużywanych, jak i przesyłanych:
- Szyfrowanie danych
- Bezpieczeństwo przesyłania