Put your rawcode here

HERA W9

Dążenie do doskonałości

Jest to nowy, wysokiej jakości aparat USG przeznaczony do wykonywania badań u kobiet, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu pewności diagnostycznej i wydajności w opiece zdrowotnej.
Nowy system ultrasonograficzny HERA W9 łączy w sobie doskonałą technologię obrazowania z ergonomiczną konstrukcją w celu usprawnienia pracy.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania Crystal Architecture™ oraz najlepszych technologii przetwarzania obrazu, system HERA W9 pozwala uzyskać realistyczne obrazy o wysokiej rozdzielczości, zapewniające wyjątkową dokładność.

Video Alternative Text Video Alternative Text

Crystal Architecture™

Crystal Architecture™ to architektura obrazowania, która łączy CrystalBeam™ i CrystalLive™, oparta na głowicach S‑Vue Transducer™ i zapewniająca krystalicznie czysty obraz.

- CrystalBeam™ to nowa technologia kształtowania wiązki, która zapewnia wysoką rozdzielczość i zwiększoną jednorodność obrazowania.

- CrystalLive™ to nowoczesna technologia obrazowania ultrasonograficznego firmy Samsung z udoskonalonym przetwarzaniem obrazu 2D, renderowaniem 3D i przetwarzaniem sygnału kolorowego, oferująca wzbogaconą jakość obrazu i komfort pracy w złożonych przypadkach.

CrystalBeam™

Nowe kształtowanie wiązki w celu tworzenia głębokiego obrazu

Technologia CrystalBeam™ wykorzystuje arbitralną transmisję fali, masywne kształtowanie wiązki równoległej oraz technologie syntetycznej przysłony, aby uzyskać szybsze odświeżanie i lepszą jednorodność obrazu.

CrystalLive™ 2D i dopplerowskie

Zaawansowane obrazy 2D i dopplerowskie przetwarzanie przy użyciu funkcji CrystalLive™

Funkcja CrystalLive™ pomaga przeprowadzić bardziej wiarygodną diagnostykę w oparciu o podstawowe obrazy 2D i wzbogacone obrazy dopplerowskie.
Do głównych zalet tej technologii należy zmniejszenie artefaktów typu „halo” w obrazach 2D.
Nowe metody przetwarzania sygnału dopplerowskiego o większej czułości pozwalają na dokładniejsze wykrywanie i wizualizację powolnego przepływu w strukturach mikronaczyniowych, przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.

CrystalLive™ 3D

Realistyczny opis wydajności 3D/4D

Funkcja CrystalLive™ w trybie 3D/4D zapewnia użytkownikom bardziej realistyczne obrazy o wysokiej rozdzielczości. Przewyższa ona konwencjonalne technologie obrazowania 3D pod względem wizualizacji drobnych struktur anatomicznych oraz efektów oświetlenia.

Crystal Clear Cycle™

Zaangażowanie firmy Samsung w opiekę zdrowotną kobiet przez całe ich życie

Crystal Clear Cycle™ – zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na potrzeby zdrowotne kobiet – to zobowiązanie firmy Samsung do zapewnienia kobietom opieki zdrowotnej przez całe życie. Crystal Clear Cycle™ klasyfikuje najważniejsze wydarzenia związane ze zdrowiem kobiet na sześć etapów i dostarcza skuteczne rozwiązania diagnostyczne dla każdego z tych etapów.

Obrazy kliniczne

FreeForm™

Najnowocześniejsza ergodynamika dla komfortu i produktywności

Styl FreeForm™ nawiązuje do nowego motywu wzornictwa firmy Samsung. Został on opracowany w celu zapewnienia bardziej komfortowego doświadczenia diagnostycznego poprzez zmniejszenie potrzeby przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcjonującego środowiska pracy użytkownika poprzez uwzględnienie zasięgu ramion operatora, jak też wystarczającej ilości miejsca na kolana użytkownika.

Komfort pracy

Efektywna współpraca w czasie rzeczywistym, możliwość dostosowania do sposobu pracy

Uważamy, że doskonały system musi oferować użytkownikom warunki pracy zorientowane na klienta. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom na współpracę, monitorowanie i edukację w czasie rzeczywistym niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Usprawnienie pracy w przypadku systemu HERA W9 ułatwia wykonywanie rutynowych badań poprzez ograniczenie liczby uderzeń klawiszy i łączenie wielu działań w jedno.

SonoSync™

Rozwiązanie do udostępniania obrazu w czasie rzeczywistym

SonoSync™ to rozwiązanie do udostępniania obrazu w czasie rzeczywistym, które umożliwia współpracę w zakresie prowadzenia pacjentów, jak też szkolenie lekarzy i ultrasonografistów. Ponadto, możliwości prowadzenia rozmów głosowych i umieszczania znaczników w czasie rzeczywistym zapewniają efektywną komunikację, a funkcja MultiVue pozwala na monitorowanie wielu obrazów ultrasonograficznych na jednym ekranie.

* SonoSync™ to rozwiązanie do udostępniania obrazu, a nie rozwiązanie diagnostyczne.

Szybkie uruchamianie dzięki funkcji MobileSleep

Uruchamianie systemu z trybu uśpienia pozwala zaoszczędzić około 63% czasu w porównaniu z normalnym startem. Funkcja MobileSleep pozwala szybko przejść w tryb uśpienia, co ułatwia manewrowanie systemem.

Głowice

* Głowica ergonomiczna (CA1‑7S, EA2‑11AR, EA2‑11AV)

Nowa konstrukcja głowicy konweksowej z gładkim i smukłym uchwytem pomaga użytkownikom w łatwym i wygodnym wykonywaniu badań. Nowa głowica endokawitarna ułatwia naturalny uchwyt dzięki przesunięciu punktu maksymalnej szerokości bardziej do przodu, a także zwiększeniu długości uchwytu w celu zrównoważenia rozkładu ciężaru.

Zabezpiecz swoją praktykę

Bezpieczeństwo cybernetyczne w opiece zdrowotnej

Świadomi dzisiejszego cyberryzyka dostarczamy narzędzia przeznaczone do ochrony przed atakami cybernetycznymi, które
mogą zagrozić bezcennym danym pacjentów i ostatecznie obniżyć jakość opieki medycznej.

Rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego Samsung są oparte na przestrzeganiu triady ClA (confidentiality, integrity,
availability – poufność, integralność i dostępność) i obejmują kompleksowe podejście do zapewnienia skutecznej ochrony w
oparciu o następujące filary: zapobieganie włamaniom, kontrola dostępu i ochrona danych.