HERA W9

Dążenie do doskonałości

Jest to nowy, wysokiej jakości aparat USG przeznaczony do wykonywania badań u kobiet, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu pewności diagnostycznej i wydajności w opiece zdrowotnej.
Nowy system ultrasonograficzny HERA W9 łączy w sobie doskonałą technologię obrazowania z ergonomiczną konstrukcją w celu usprawnienia pracy.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania Crystal Architecture™ oraz najlepszych technologii przetwarzania obrazu, system HERA W9 pozwala uzyskać realistyczne obrazy o wysokiej rozdzielczości, zapewniające wyjątkową dokładność.

Jest to nowy, wysokiej jakości aparat USG przeznaczony do wykonywania badań u kobiet, zaprojektowany z myślą o zwiększeniu pewności diagnostycznej i wydajności w opiece zdrowotnej zapewnianej kobietom.
Video Alternative Text

Crystal Architecture™

Crystal Architecture™ to architektura obrazowania, która łączy CrystalBeam™ i CrystalLive™, oparta na głowicach S‑Vue Transducer™ i zapewniająca krystalicznie czysty obraz.

- CrystalBeam™ to nowa technologia kształtowania wiązki, która zapewnia wysoką rozdzielczość i zwiększoną jednorodność obrazowania.

- CrystalLive™ to nowoczesna technologia obrazowania ultrasonograficznego firmy Samsung z udoskonalonym przetwarzaniem obrazu 2D, renderowaniem 3D i przetwarzaniem sygnału kolorowego, oferująca wzbogaconą jakość obrazu i komfort pracy w złożonych przypadkach.

Crystal Architecture™ to architektura obrazowania, która łączy CrystalBeam™ i CrystalLive™, oparta na głowicach S‑Vue Transducer™ i zapewniająca krystalicznie czysty obraz.
pamięć GPU

Pamięć GPU*

dla szybkiego renderowania

Moc przetwarzania

Moc przetwarzania*

dla wysokiej jakości obrazów

* W porównaniu do modelu Samsung WS80A
Szybkość przesyłania danych

Szybkość przesyłania danych*

dla szybkiego odświeżania

CrystalBeam™

Nowe kształtowanie wiązki w celu tworzenia głębokiego obrazu

Technologia CrystalBeam™ wykorzystuje arbitralną transmisję fali, masywne kształtowanie wiązki równoległej oraz technologie syntetycznej przysłony, aby uzyskać szybsze odświeżanie i lepszą jednorodność obrazu.

Nowe kształtowanie wiązki w celu tworzenia głębokiego obrazu

CrystalLive™ 2D i dopplerowskie

Zaawansowane obrazy 2D i dopplerowskie przetwarzanie przy użyciu funkcji CrystalLive™

Funkcja CrystalLive™ pomaga przeprowadzić bardziej wiarygodną diagnostykę w oparciu o podstawowe obrazy 2D i wzbogacone obrazy dopplerowskie.
Do głównych zalet tej technologii należy zmniejszenie artefaktów typu „halo” w obrazach 2D.
Nowe metody przetwarzania sygnału dopplerowskiego o większej czułości pozwalają na dokładniejsze wykrywanie i wizualizację powolnego przepływu w strukturach mikronaczyniowych, przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.

ShadowHDR™

ShadowHDR™

Funkcja ShadowHDR™ selektywnie stosuje ultradźwięki o wysokiej i niskiej częstotliwości w celu identyfikacji zacienionych obszarów, takich jak głowa lub kręgosłup płodu, gdzie następuje tłumienie.

MV‑Flow™ MV‑Flow™ z LumiFlow™

MV‑Flow™ MV‑Flow™ z LumiFlow™

Funkcja MV‑Flow™ stanowi innowacyjną alternatywę dla trybu Power Doppler przy wizualizacji powolnego przepływu w strukturach mikronaczyniowych. Dzięki dużej liczbie klatek i zaawansowanemu filtrowaniu funkcja MV‑Flow™ zapewnia szczegółowy obraz przepływu krwi w odniesieniu do tkanek otaczających bądź patologii przy zwiększonej rozdzielczości przestrzennej.

LumiFlow™ S‑Flow™ z LumiFlow™

LumiFlow™ S‑Flow™ z LumiFlow™

LumiFlow™ to trójwymiarowa wizualizacja przepływu krwi, która pomaga intuicyjnie zrozumieć strukturę przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych.

CrystalLive™ 3D

Realistyczny opis wydajności 3D/4D

Funkcja CrystalLive™ w trybie 3D/4D zapewnia użytkownikom bardziej realistyczne obrazy o wysokiej rozdzielczości. Przewyższa ona konwencjonalne technologie obrazowania 3D pod względem wizualizacji drobnych struktur anatomicznych oraz efektów oświetlenia.

CrystalVue™

CrystalVue™

CrystalVue™ to zaawansowana technologia renderingu objętościowego, która zapewnia lepszą wizualizację zarówno struktur wewnętrznych, jak i zewnętrznych w jednym renderowanym obrazie z wykorzystaniem kombinacji intensywności, gradientu i pozycji.

RealisticVue™

RealisticVue™

Funkcja RealisticVue™ umożliwia prezentowanie struktur anatomicznych na obrazie 3D o wysokiej rozdzielczości, z wyjątkowym odwzorowaniem szczegółów i realistyczną percepcją głębi obrazu. Wybierany przez użytkownika kierunek źródła światła tworzy stopniowane cienie w celu lepszego uwidocznienia struktur anatomicznych.

HDVI™2.0

HDVI™2.0

HDVI™ to technologia renderowania objętościowego poprawiająca wizualizację krawędzi i drobnych struktur w danych objętościowych. Wyraźniejsze krawędzie i lepsze nasycenie obrazu pozwalają uzyskać większą szczegółowość wizualizacji w badaniach płodu.

Crystal Clear Cycle™

Zaangażowanie firmy Samsung w opiekę zdrowotną kobiet przez całe ich życie

Crystal Clear Cycle™ – zintegrowane rozwiązanie ukierunkowane na potrzeby zdrowotne kobiet – to zobowiązanie firmy Samsung do zapewnienia kobietom opieki zdrowotnej przez całe życie. Crystal Clear Cycle™ klasyfikuje najważniejsze wydarzenia związane ze zdrowiem kobiet na sześć etapów i dostarcza skuteczne rozwiązania diagnostyczne dla każdego z tych etapów.

Crystal Clear Cycle™

Obrazy kliniczne

MV‑Flow™ z LumiFlow™ (mózg płodu)

MV‑Flow™ z LumiFlow™
(mózg płodu)

BPD w trybie MV‑Flow™

BPD w trybie MV‑Flow™

Obraz macicy w trybie S‑Harmonic™

Obraz macicy w trybie S‑Harmonic™

LumiFlow™ (projekcja czterojamowa serca płodu)

LumiFlow™
(projekcja czterojamowa serca płodu)

Projekcja 4‑jamowa serca płodu

Projekcja 4‑jamowa serca płodu

9 standardowych projekcji serca płodu w trybie 5D Heart Color™

9 standardowych projekcji serca płodu w trybie 5D Heart Color™

Twarz płodu w trybie RealisticVue™

Twarz płodu w trybie RealisticVue™

Kręgosłup płodu w trybie CrystalVue™

Kręgosłup płodu w trybie CrystalVue™

Twarz płodu w trybie HDVI™

Twarz płodu w trybie HDVI™

FreeForm™

Najnowocześniejsza ergodynamika dla komfortu i produktywności

Styl FreeForm™ nawiązuje do nowego motywu wzornictwa firmy Samsung. Został on opracowany w celu zapewnienia bardziej komfortowego doświadczenia diagnostycznego poprzez zmniejszenie potrzeby przemieszczania się z jednego miejsca do drugiego. Naszym celem jest zapewnienie satysfakcjonującego środowiska pracy użytkownika poprzez uwzględnienie zasięgu ramion operatora, jak też wystarczającej ilości miejsca na kolana użytkownika.

Najnowocześniejsza ergodynamika dla komfortu i produktywności

Komfort pracy

Efektywna współpraca w czasie rzeczywistym, możliwość dostosowania do sposobu pracy

Uważamy, że doskonały system musi oferować użytkownikom warunki pracy zorientowane na klienta. Rozwiązanie to pozwala użytkownikom na współpracę, monitorowanie i edukację w czasie rzeczywistym niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Usprawnienie pracy w przypadku systemu HERA W9 ułatwia wykonywanie rutynowych badań poprzez ograniczenie liczby uderzeń klawiszy i łączenie wielu działań w jedno.

Szybkie ustawianie wstępne w celu łatwego wyboru ustawień głowicy

Szybkie ustawianie wstępne w celu łatwego wyboru ustawień głowicy

Dostosowanie panelu dotykowego do własnych preferencji

Dostosowanie panelu dotykowego do własnych preferencji

Przycisk kontekstowy zapewniający wygodny dostęp

Przycisk kontekstowy zapewniający wygodny dostęp

SonoSync™

Rozwiązanie do udostępniania obrazu w czasie rzeczywistym

SonoSync™ to rozwiązanie do udostępniania obrazu w czasie rzeczywistym, które umożliwia współpracę w zakresie prowadzenia pacjentów, jak też szkolenie lekarzy i ultrasonografistów. Ponadto, możliwości prowadzenia rozmów głosowych i umieszczania znaczników w czasie rzeczywistym zapewniają efektywną komunikację, a funkcja MultiVue pozwala na monitorowanie wielu obrazów ultrasonograficznych na jednym ekranie.

SonoSync™ to rozwiązanie do udostępniania obrazu w czasie rzeczywistym

* SonoSync™ to rozwiązanie do udostępniania obrazu, a nie rozwiązanie diagnostyczne.

Szybkie uruchamianie dzięki funkcji MobileSleep

Uruchamianie systemu z trybu uśpienia pozwala zaoszczędzić około 63% czasu w porównaniu z normalnym startem. Funkcja MobileSleep pozwala szybko przejść w tryb uśpienia, co ułatwia manewrowanie systemem.

Szybkie uruchamianie dzięki funkcji MobileSleep

Głowice

  • Głowice objętościowe
  • Głowice liniowe
  • Głowice konweksowe
  • Głowice endokawitarne
  • głowice kardiologiczne

Głowice objętościowe

Głowice liniowe

Głowice konweksowe

Głowice endokawitarne

głowice kardiologiczne

* Głowica ergonomiczna (CA1‑7S, EA2‑11AR, EA2‑11AV)

Nowa konstrukcja głowicy konweksowej z gładkim i smukłym uchwytem pomaga użytkownikom w łatwym i wygodnym wykonywaniu badań. Nowa głowica endokawitarna ułatwia naturalny uchwyt dzięki przesunięciu punktu maksymalnej szerokości bardziej do przodu, a także zwiększeniu długości uchwytu w celu zrównoważenia rozkładu ciężaru.

Zabezpiecz swoją praktykę

Bezpieczeństwo cybernetyczne w opiece zdrowotnej

Świadomi dzisiejszego cyberryzyka dostarczamy narzędzia przeznaczone do ochrony przed atakami cybernetycznymi, które mogą zagrozić bezcennym danym pacjentów i ostatecznie obniżyć jakość opieki medycznej.

Rozwiązania bezpieczeństwa cybernetycznego Samsung są oparte na przestrzeganiu triady ClA (confidentiality, integrity, availability – poufność, integralność i dostępność) i obejmują kompleksowe podejście do zapewnienia skutecznej ochrony w oparciu o następujące filary: zapobieganie włamaniom, kontrola dostępu i ochrona danych.

ikona zapobieganie włamaniom

Zapobieganie włamaniom

Narzędzia do ochrony przed zagrożeniami cybernetycznymi wynikającymi z ataków z zewnątrz:
- Narzędzia zapewniające bezpieczeństwo
(program antywirusowy i firewall)
- Bezpieczny system operacyjny

ikona kontrola dostępu

Kontrola dostępu

Wzmocniony nadzór umożliwiający śledzenie
dostępu do danych pacjentów:
- Zarządzanie kontami
- Rozszerzona ścieżka audytu

ikona ochrona danych

Ochrona danych

Funkcje szyfrowania w celu zabezpieczenia danych – zarówno nieużywanych, jak i przesyłanych:
- Szyfrowanie danych
- Bezpieczeństwo przesyłania