Put your rawcode here

HS40

Technologia CrystalLive™

CrystalLive™ to nowoczesna technologia obrazowania ultrasonograficznego Samsung z udoskonalonym przetwarzaniem obrazu 2D i przetwarzaniem sygnału dopplerowskiego, oferująca doskonałą jakość obrazu i sprawną organizację pracy w złożonych przypadkach.

Doskonała jakość obrazu

Precyzyjne i wygodne rozwiązania
interwencyjne

System RS85 Prestige oferuje szeroką gamę precyzyjnych narzędzi do łączenia technik obrazowania, zabiegów wykonywanych
pod kontrolą obrazową oraz innych dedykowanych zastosowań ułatwiających wykonywanie procedur interwencyjnych.

S‑Detect™ dla piersi

Funkcja, która analizuje wybrane zmiany w badaniu ultrasonograficznym piersi i przedstawia wyniki analizy, stosując system BI‑RADS ATLAS* (Breast Imaging-Reporting and Data System, Atlas) w celu zapewnienia standaryzowanego wyniku, oraz wspomaga diagnostykę przy usprawnionej organizacji pracy.

* Zarejestrowany znak towarowy ACR i wszystkie prawa zastrzeżone przez ACR.

* Zarejestrowany znak towarowy ACR i wszystkie prawa zastrzeżone przez ACR.

E-Strain™

E-Strain™ został zaprojektowany w celu umożliwienia szybkiego i łatwego obliczenia stosunku współczynnika elastyczności między dwoma obszarami ROI. Wystarczy wskazać dwa cele ROI, aby otrzymywać dokładne, spójne wyniki i podejmować świadome decyzje.

ElastoScan™

ElastoScan™ to diagnostyczna technika ultradźwiękowa służąca do obrazowania elastyczności tkanek. Analizuje sztywność tkanek, a wyniki prezentuje na kolorowych obrazach.

AutoIMT+

Auto IMT+™ to narzędzie przesiewowe do analizy potencjalnego ryzyka wystąpienia udaru mózgu i chorób serca. Pozwala na łatwy pomiar grubości kompleksu intima-media, zarówno w ścianie przedniej, jak i tylnej tętnicy szyjnej wspólnej poprzez kliknięcie jednego przycisku.

NeedleMate+™

NeedleMate+™ poprawia wizualizację igły w trakcie wkłuć, by ułatwić wykonywanie zabiegów interwencyjnych, takich jak np. blokady nerwów. Wyższa dokładność i wydajność diagnostyki są możliwe dzięki dodatkowemu ugięciu wiązki ultradźwiękowej.

Obrazowanie panoramiczne

Obrazowanie panoramiczne umożliwia wyświetlanie rozszerzonego pola widzenia, dzięki czemu użytkownicy mogą oceniać duże obszary, które nie mieszczą się w jednym widoku w przypadku standardowego obrazowania. Obrazowanie panoramiczne umożliwia również skanowanie kątowe przy rejestracji danych z głowicy liniowej.

Obrazy kliniczne

Kompleksowy wybór głowic

Zabezpiecz swoją praktykę

Samsung Healthcare Cybersecurity