Sjukhus är verksamhetskritiska miljöer och tydlig och koncis kommunikation är avgörande för att säkerställa att rätt information levereras vid rätt tidpunkt

Samsungs skyltlösningar för hälso- och sjukvård är anpassade efter behoven hos alla slags vårdinrättningar

Från navigering i anläggningar till donationsskyltar och vårdavdelningar finns det en mängd användningsfall för sjukhus där en genomslagskraftig skyltlösning kan leverera de sofistikerade verktyg som behövs för snabb och effektiv kommunikation inom hela anläggningen.

Det Samsung erbjuder

Samsung är den ledande globala leverantören av digitala skyltlösningar och erbjuder en omfattande portfölj av skyltlösningar för en mängd olika användningsområden, inklusive navigering, väntområden, entré, vårdavdelningar, konferensrum, läkarrum och patientrum.

Resurser