• Home /
  • Översikt | Tillgänglighet

Översikt | Tillgänglighet

Översikt för tillgänglighetsfunktioner

För att fortsätta att göra vår teknik tillgänglig för alla har Samsung utvecklat och tillämpat en rad olika tekniska lösningar. Med sin intuitiva, lättanvända design och tillgänglighet har Samsung gett alla möjlighet att på ett enkelt sätt använda teknik och dra fördel av nya spännande funktioner.

Tillgänglighet för mobil

Voice Assistant

När Voice Assistant är aktiverat avger din telefon röståterkoppling för att hjälpa användare med nedsatt syn. Under Självstudie kan du lära dig mer om de olika tillgängliga funktionerna och testa dem.

Universalomkopplare

Kontrollera pekskärmen genom att ansluta en extern dosa, genom att trycka på skärmen eller genom att använda huvud- och ansiktsrörelser.

Menyn Tillgänglighet visas. Den innehåller alternativ för Skärmläsare, Synlighetsförbättringar, Hörförbättringar, Interaktion och fingerfärdighet samt Avancerade inställningar.

Tillgänglighet för TV

Genväg till tillgänglighetsfunktioner

Du behöver bara använda ett klick på en skärmmeny för att du ska kunna visa eller justera TV:ns tillgänglighetsfunktioner.

Bild på QLED TV framifrån för användning av genvägen till tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighet för Wearables

Vibrerande klocka

Känn den aktuella tiden genom vibrationer genom att trycka på urtavlan med två fingrar.

En bild framifrån på Galaxy Watch som visar det aktiverade menyalternativet Vibrationsklocka.

Tillgänglighet för hem och vitvaror

Tillgänglig skärm

Funktionen tillgänglig skärm hjälper barn och personer i rullstol att använda Family Hub.

Bild framifrån på WR9900M