Mångfald · Rättvisa · Inkludering

Mångfald · Rättvisa · Inkludering

Främja en mångfaldig
kultur för att skapa
en bättre framtid

Främja en mångfaldig
kultur för att skapa
en bättre framtid

Var dig själv, vi bygger en bättre morgondag

Vi på Samsung tror att innovation och tillväxt drivs av en inkluderande företagskultur och en mångfaldig personalstyrka.
Vårt mål är att skapa ett globalt team där alla känner sig inkluderade och har lika möjligheter och där medarbetarna inspireras att vara sig själva.
Tillsammans strävar vi efter att skapa en bättre morgondag för våra kunder, partner och vårt samhälle.

Medarbetare på Samsung

Eftersom våra medarbetare tillför Samsung olika erfarenheter och perspektiv,
gör de det möjligt för oss att bygga en bättre morgondag.

Resursgrupper för medarbetare (ERGs)

Via våra resursgrupper för medarbetare värdesätter vi en mångfaldig, inkluderande kultur som främjar innovation
Här utbyter människor idéer, lär sig av olikheter och förvandlar dem till tillgångar.

* På Samsung finns det olika ERGs efter kön, LGBTQ+, etnisk bakgrund, arbetande föräldrar och veteraner i olika regioner, inklusive USA, Europa, Latinamerika och Sydvästasien.

Initiative Highlights

Vi främjar en inkluderande teknisk miljö genom att
integrera olika DEI-insatser i vår verksamhet och våra produkter.

* Verksamma initiativprogram och -aktiviteter kan komma att ändras eller avbrytas beroende på omständigheterna för varje dotterbolag.

Erkännanden och utmärkelser

Sedan vi startade vår resa med kommunikation och engagemang för mer mångfald och inkludering,
har våra insatser erkänts av intresseorganisationer, regeringar och icke-statliga organisationer.