Mångfald och inkludering

Mångfald och inkludering

Främja en mångfaldig
kultur för att skapa
en bättre framtid

Främja en mångfaldig kultur för att skapa en bättre framtid

Två män och två kvinnor med olika etnisk bakgrund sträcker sig över ett bord och gör high five och ler. Två män och två kvinnor med olika etnisk bakgrund sträcker sig över ett bord och gör high five och ler.

Var dig själv, vi bygger en bättre morgondag

På Samsung tror vi att innovation och tillväxt drivs av en inkluderande företagskultur och en arbetsstyrka med mångfald.
Vi strävar efter att skapa ett globalt team där alla känner att de tillhör gemenskapen och har lika möjligheter, som kan inspirera våra talanger att vara sig själva.
Tillsammans bygger vi en bättre morgondag för våra kunder, partners och samhället.

Medarbetare på Samsung

Eftersom våra medarbetare tillför Samsung olika erfarenheter och perspektiv, gör de det möjligt för oss att bygga en bättre morgondag.

Resursgrupper för medarbetare (Employee Resources Groups, ERG)

Vi anser att främjandet av mångfald är avgörande för fortsatt innovation. Nätverksgrupper för mångfald håller nu på att upprättas som medarbetare kommer kunna ansluta sig till, för att främja yrkesmässig utveckling och skapa en inkluderande kultur.

* På Samsung finns det olika ERG:er som kön, HBTQA+, ras, arbetande föräldrar, veteraner osv. i olika regioner

Till vänster, ett kollage av kvinnliga Samsung-medarbetare som lyfter en hand som en gest av solidaritet. Till höger, ett gruppfoto av gruppen Women in Technology på Samsung (WITS). Under bilderna visas logotyperna för olika organisationer, inklusive Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung och Samsung Leaders of Tomorrow. Till vänster, ett kollage av kvinnliga Samsung-medarbetare som lyfter en hand som en gest av solidaritet. Till höger, ett gruppfoto av gruppen Women in Technology på Samsung (WITS). Under bilderna visas logotyperna för olika organisationer, inklusive Next Generation Leaders, Military Appreciation Group, Equality Alliance, Galaxy of Black Professionals, Women in Samsung Electronics, Veterans Community, Working Parents, Women Plus, Women in Technology at Samsung och Samsung Leaders of Tomorrow.

Andra initiativ

Vi driver många olika program inom mångfald och inkludering (D&I) för att främja en inkluderande arbetsplatskultur.

Utbildning och utveckling

Vi ger våra medarbetare möjlighet att driva förändring både hos Samsung och bredare i samhället.

På Samsung ger vi våra medarbetare utvecklingsmöjligheter för att bli de bästa och mest inkluderande ledarna. Detta inkluderar att bygga en medvetenhet som breddar perspektiv och omdefinierar tankesätt för ökad objektivitet samt att öva på inkludering för att främja innovation.

 • Förändra tankemönster

  Förstå värdet av
  mångfald inom
  ett team

 • Skapa medvetenhet

  Att inse vikten
  av mångfald och inkludering
  ur ett affärsperspektiv

 • Inkludering av praktik

  Utveckla mångfaldiga
  och inkluderande
  relationer för att leda
  förändring

 Ett foto av en grupp medarbetare som deltar i en utbildningssession i ett ljust kontorsutrymme. Ett foto av en grupp medarbetare som deltar i en utbildningssession i ett ljust kontorsutrymme.
Ledarnivå Personlig nivå Teamnivå
Guide för teamledare att skapa en inkluderande företagskultur med mångfald som ledord Att lära sig
om sig själv
och andra
Utveckla mångfaldiga
och
inkluderande
relationer

Kvinnor på Samsung

Vi är fast beslutna att främja nästa generation kvinnliga ledare genom att stödja kvinnliga talanger som utmärker sig inom sina områden.

Globala kvinnor

2010

2015

2020

Totalt (%)※ exkl. operatorer

20.3

25.0

28.6

Befattning

Tekniker
(%)

14.2

16.6

18.0

Försäljning och märkning
(%)

27.5

28.9

31.5

Ledarskap

Executive-chefer
(%)

1.4

4.5

6.6

Chefer
(%)

8.3

12.4

15.3

Befattning

Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020. Overall; 39.0% in 2010, 45.6% in 2015, 37.3% in 2020. Job function. Tech; 14% in 2010, 17% in 2015, 18% in 2020. Sales and Marketing; 28% in 2010, 29% in 2015, 32% in 2020.

Tekniker(%)

Försäljning och märkning(%)

Ledarskap

Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020. Leadership. Executives; 1.4% in 2010, 4.5% in 2015, 6.6% in 2020. Managers; 8.3% in 2010, 12.4% in 2015, 15.3% in 2020.

Executive-chefer(%)

Chefer(%)

Externt erkännande och utmärkelser

Vår satsning på mångfald har redan påbörjats.