Miljö

Miljö

PlanetFirst

PlanetFirst

En panoramabild av en ung flicka som cyklar längs en smal stig mitt på ett grönskande fält. En panoramabild av en ung flicka som cyklar längs en smal stig mitt på ett grönskande fält.

Värdesystem för miljöledning

Samsung Electronics lade grunden för sin hållbarhetsstrategi för 2000-talet i Samsungs miljödeklaration 1992. Sedan dess har vi gått från passiv efterlevnad av miljöförordningar och -lagar till att även aktivt initiera projekt och initiativ kopplat till hållbarhet. En hälsosam miljö är avgörande för allas framtid.

Filosofi

Vi strävar till att bidra till en bättre framtid för människor,
djur, och miljön genom affärspraxis som respekterar
människor och natur..

Vision

Vi erbjuder nya upplevelser till kunder genom innovativa
miljömedvetna produkter och tekniker, och leder det globala
samhällets hållbara framtid.

Klimatkrisen hotar hela världen. Vår respons inkluderar att minimera utsläpp och öka användning av förnybar energi

Klimatåtgärder

Agera nu för en framtid med lägre koldioxidutsläpp

En panoramabild av en bergig grön skog vid kanten av en stilla sjö. En panoramabild av en bergig grön skog vid kanten av en stilla sjö.

Samsung Electronics prioriterar miljön och innovativa produkter för att säkerställa att de är lätta att återvinna när de är uttjänta.

Produkter med miljömedvetna egenskaper

Utformade för en bättre framtid

En man sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och en smartphone. Han skissar upp en design på papper med en penna och tittar på datorskärmen och ler. En man sitter vid ett skrivbord med en bärbar dator och en smartphone. Han skissar upp en design på papper med en penna och tittar på datorskärmen och ler.

Genom innovativ teknik strävar vi efter att tillverka bättre produkter med färre resurser och hitta sätt att återanvända avfall och uttjänta produkter

Resurseffektivitet

Mot en bättre framtid: Våra hållbarhetsstrtegier

En närbild av en persons händer som arbetar på de inre delarna av en demonterad smartphone med en metallpincett. En närbild av en persons händer som arbetar på de inre delarna av en demonterad smartphone med en metallpincett.

Vi strävar till en bättre miljö i vårt arbete – på våra arbetsplatser och på andra platser. Genom att hitta omfattande lösningar och vidta förebyggande åtgärder vill vi upprätthålla miljömedvetna anläggningar. Utanför våra egna anläggningar samarbetar vi med lokala samhällen bland annat för att bevara den biologiska mångfalden i ekosystemet

Arbetsplatser

Bidra till en
bättre miljö

En kvinna sitter i en fåtölj i ett stort luftigt kontorsutrymme som är inrett med växter och en frodig vägg med vinstockar och grönska. En kvinna sitter i en fåtölj i ett stort luftigt kontorsutrymme som är inrett med växter och en frodig vägg med vinstockar och grönska.

Vårt hållbarhetsarbete styrs av våra miljöprinciper

Miljödata

Ladda ner våra policyer och riktlinjer för att uptäcka mer

Texten lyder ”Miljödata: Ladda ner våra policyer och riktlinjer för att lära dig mer” mot en blå bakgrund. Texten lyder ”Miljödata: Ladda ner våra policyer och riktlinjer för att lära dig mer” mot en blå bakgrund.