Smart switch

Flytta data
snabbt och enkelt
med Smart Switch


Innehållet på din tidigare telefon eller surfplatta – favoritfoton, kontakter, kalenderhändelser, anteckningar, enhetsinställningar med mera
– stannar hos dig när du byter till en ny Samsung Galaxy.

Olika appikoner visas på en gammal smartphone. Ikonerna dyker upp på skärmen och flyger till höger, mot en Galaxy Flip5 som är vänd åt sidan och halvvägs öppen. Galaxy Flip5 tar in ikonerna och stängs. Sedan vänder sig Galaxy Flip5 framåt och öppnas och visar processen för överföring av data på skärmen. Den visar en överföring av över fyra tusen bilder, med en inläsningscirkel som visar att överföringshastigheten går upp till 100 %. Överst visas texten Håll dina telefoner nära varandra för att hålla anslutningen, medan texten Behåll skärm på visas för att fungera som en påminnelse. Slutligen visas den gamla smartphonen och nya Galaxy Flip5 tillsammans. Olika appikoner dras ut ur den gamla smartphonen och trycks sedan in i Galaxy Flip5. Ikonen för appen Smart Switch visas på skärmen på Galaxy Flip5. Olika appikoner visas på en gammal smartphone. Ikonerna dyker upp på skärmen och flyger till höger, mot en Galaxy Flip5 som är vänd åt sidan och halvvägs öppen. Galaxy Flip5 tar in ikonerna och stängs. Sedan vänder sig Galaxy Flip5 framåt och öppnas och visar processen för överföring av data på skärmen. Den visar en överföring av över fyra tusen bilder, med en inläsningscirkel som visar att överföringshastigheten går upp till 100 %. Överst visas texten Håll dina telefoner nära varandra för att hålla anslutningen, medan texten Behåll skärm på visas för att fungera som en påminnelse. Slutligen visas den gamla smartphonen och nya Galaxy Flip5 tillsammans. Olika appikoner dras ut ur den gamla smartphonen och trycks sedan in i Galaxy Flip5. Ikonen för appen Smart Switch visas på skärmen på Galaxy Flip5.

* Överföringsbara data kan variera beroende på enhetens operativsystem (Android eller iOS), OS-version och/eller anslutningsalternativ.

Varför Samsung Smart Switch?


Smart Switch överför smidigt flera typer av data till din nya Samsung Galaxy från olika enheter på det sätt som fungerar bäst för dig.

Till vänster finns två smartphones och en surfplatta. Till höger finns Galaxy-telefonen som tar emot data via Smart Switch. I mitten finns en pilliknande ikon som indikerar att data överförs från tidigare enheter till en ny Galaxy. Till vänster finns två smartphones och en surfplatta. Till höger finns Galaxy-telefonen som tar emot data via Smart Switch. I mitten finns en pilliknande ikon som indikerar att data överförs från tidigare enheter till en ny Galaxy.

Flytta data från ett annat operativsystem

Oavsett om du kommer från en annan Galaxy, iOS eller annan Android-enhet kan de data du bryr dig om nu enkelt överföras till din nya Galaxy.

* Kontrollera tekniska krav för Smart Switch-kompatibla enheter i avsnittet Vanliga frågor.

Två smartphones visas. Mellan enheterna finns USB-kabel, Wi-Fi, ikoner för lagringsenhet och bärbar dator. I mitten ansluter de två enheterna för att indikera att data kan överföras via olika alternativ. Två smartphones visas. Mellan enheterna finns USB-kabel, Wi-Fi, ikoner för lagringsenhet och bärbar dator. I mitten ansluter de två enheterna för att indikera att data kan överföras via olika alternativ.

Växla på många olika sätt

Smart Switch låter dig välja mellan många alternativ för att ansluta dina enheter – USB-kabel, trådlös anslutning, lagringsenhet till dator med mera.

* Tillgängliga anslutningsalternativ kan variera beroende på enhetens operativsystem, tillverkare eller tillgänglighet för expanderbar lagring.

En smartphone visar skärmen Välj data att överföra. Telefonen omges av olika appikoner, vilket indikerar vilken typ av data som kan överföras via Smart Switch. En smartphone visar skärmen Välj data att överföra. Telefonen omges av olika appikoner, vilket indikerar vilken typ av data som kan överföras via Smart Switch.

Migrera olika typer av data med Switch

Smart Switch migrerar olika typer av filer till din nya Galaxy, inklusive foton, videor, anteckningar, kalenderhändelser och till och med enhetsinställningar.

* Överföringsbara data kan variera beroende på enhetens operativsystem (Android eller iOS), OS-version och/eller anslutningsalternativ.

Hur du överför

Redo att överföra data? Förbered först din tidigare enhet och välj sedan det föredragna sättet att ansluta din nya Samsung Galaxy.

Vilken är din tidigare enhet?

GALAXY

Hur vill du ansluta?
Använd Wi-Fi eller en USB-kabel
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på båda enheterna. Appen är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store.

Smart Switch körs när enheter är laddade till minst 20 % för att säkerställa säker dataöverföring.

Två smartphones visas. Båda visar appikonen för Smart Switch. Data överförs från den vänstra telefonen till den högra telefonen.
Steg 1: Lansering

Öppna Smart Switch-appen på din nya Galaxy-enhet. Tryck på Ta emot data och tryck sedan på Galaxy.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 2: Anslut

Välj en trådlös anslutning eller använd en USB-kabel för att ansluta din gamla enhet till din nya Galaxy-enhet.

 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas en trådbunden anslutning eftersom det är snabbare. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom anslutning till en laddare inte är tillgänglig under sådan överföring.
 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas en trådbunden anslutning eftersom det är snabbare. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom anslutning till en laddare inte är tillgänglig under sådan överföring.
Steg 3: Välj

Välj de data du vill överföra. När du är redo att starta trycker du på Överför.

Steg 4: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Säkerhetskopiering och återställning från extern lagringsenhet
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på dina enheter. Appen är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store.

Sätt sedan i microSD-kortet eller anslut USB-lagringsenheten till din Galaxy-telefon eller surfplatta.

Till vänster finns en extern lagringsikon. Till höger finns en smartphone som visar Smart Switch-appens ikon. Data överförs mellan de två enheterna.
Steg 1: Lansering

Starta Smart Switch-appen på telefonen och tryck på SD-kortikonen i det övre högra hörnet.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 2: Välj

Tryck på SD-kort under Säkerhetskopiera till och välj de data du vill säkerhetskopiera från din gamla enhet.

 • * Om det inte finns tillräckligt med utrymme på din externa lagringsenhet kan du behöva avmarkera vissa objekt. Eller så kan du rensa den externa lagringsenheten för att få tillräckligt med utrymme för att data ska kunna överföras
 • * Om det inte finns tillräckligt med utrymme på din externa lagringsenhet kan du behöva avmarkera vissa objekt. Eller så kan du rensa den externa lagringsenheten för att få tillräckligt med utrymme för att data ska kunna överföras
Steg 3: Säkerhetskopiera

Följ instruktionerna på skärmen. När du är klar trycker du på Klar och tar sedan bort den externa lagringsenheten från den gamla enheten.

Steg 4: Anslut

Sätt sedan in den externa lagringsenheten i den nya Galaxy-enheten för att ta emot data. Starta Smart Switch-appen och tryck på SD-kortikonen.

Steg 5: Återställ

Tryck på Återställ. Välj vad du vill återställa och tryck sedan på Nästa.

Steg 6: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Nästa och sedan på Klar när den är klar.

Säkerhetskopiering och återställning från PC eller Mac
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på dina enheter.

Appen för Galaxy-telefon eller surfplatta är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store. För Smart Switch PC-appen, ladda ner och installera den på din Windows PC eller Mac.

Hämtningslänk för Smart Switch PC:

 • * Smart Switch körs när enheter är laddade till minst 20 % för att säkerställa säker dataöverföring.
Tre enheter visas, alla tre visar Smart Switch-appens ikon. Till vänster finns en smartphone, i mitten finns en bärbar dator och till höger finns en ny smartphone. Data överförs från den tidigare smarttelefonen till den bärbara datorn först och flyttas sedan från den bärbara datorn till den nya smarttelefonen.
 • * Smart Switch körs när enheter är laddade till minst 20 % för att säkerställa säker dataöverföring. .
Steg 1: Anslut och starta

Anslut din tidigare telefon eller surfplatta till datorn med en USB-kabel.
På datorn startar du Smart Switch-appen och trycker på Säkerhetskopiera för att spara data från den gamla enheten.

Steg 2: Välj vad du vill säkerhetskopiera

Välj de data du vill säkerhetskopiera. "Välj alla" är standardalternativet, men du kan avmarkera vissa objekt om du vill. Om du klickar på en kategori kan du välja specifika objekt i den kategorin. Tryck på Säkerhetskopiera när du är redo.

Steg 3: Säkerhetskopiera

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Steg 4: Anslut och återställ

Anslut sedan din nya Galaxy-enhet till datorn med en USB-kabel.
Starta Smart Switch på datorn och tryck på Återställ för att överföra data till den nya enheten.

Steg 5: Välj vad du vill återställa

Välj de data du vill återställa och tryck på Återställ.

Steg 6: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på OK när återställningen är klar.

IOS

How would you like to connect?
Använd en USB-kabel
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på Galaxy-enheten. Appen är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store. Du behöver inte installera appen på en iOS-enhet.

Kontrollera om båda enheterna är korrekt laddade innan du ansluter med en USB-kabel eftersom anslutning till en laddare inte är tillgänglig under överföringen.

Två smartphones visas. Telefonen till höger visar appikonen för Smart Switch. Data överförs från den vänstra telefonen till den högra telefonen
Steg 1: Lansering

Starta Smart Switch-appen på din nya Galaxy-enhet. Tryck på Ta emot data och tryck sedan på iPhone/iPad.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 2: Anslut

Använd en Lightning-till-USB-C- eller USB-C-till-USB-C-kabel för att ansluta din tidigare iOS-enhet till din nya Galaxy-enhet. Om du använder en vanlig USB-A-kabel som laddningskabel kan du använda OTG-adaptern för att ansluta till USB-C-porten.

När varningen ”Lita på den här datorn?” visas på din iPhone eller iPad trycker du på ”Lita på”.

 • * OTG-adapter säljs separat
 • * OTG-adapter säljs separat
Steg 3: Välj

Välj de data du vill överföra. När du är redo att starta trycker du på Överför.

Steg 4: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Ytterligare tips

Du kan också överföra dina WhatsApp-chattar och foton på din iOS-enhet till din nya Samsung Galaxy.

Vidta följande steg:

 1. 1. När du väljer data som ska överföras väljer du ”WhatsApp” under App-menyn och trycker på Överför.
 2. 2. Skanna QR-koden och tryck på Start på din iPhone.
 • * Kräver den senaste versionen av WhatsApp på iOS-enhet.
 • * WhatsApp-chatthistorik kan endast överföras innan du loggar in på WhatsApp på den nya enheten. Om du loggar in på WhatsApp före migreringen eller innan Smart Switch har överfört data, kan appdata inte överföras.
 • * Requires the latest version of WhatsApp on iOS device.
 • * WhatsApp chat history can be transferred only before signing into WhatsApp on the new device. If WhatsApp is logged in before migration or before Smart Switch is done transferring the data, then the app data cannot be transferred.
Använd Wi-Fi
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på båda enheter. Appen kommer förinstallerad på nya Galaxy-enheter men kan även laddas ner från Galaxy Store. Ladda ner Smart Switch-appen från Apples App Store och installera den på din gamla iPhone eller iPad.

Smart Switch körs när enheter är laddade till minst 20 % för att säkerställa säker dataöverföring.

Hämtningslänk för Smart Switch mobil:

Två smartphones med lite avstånd mellan varandra. Smart Switch-logotypen visas på båda skärmarna. En pil börjar från smartphonen till vänster och reser till smartphonen till höger, vilket indikerar överföring av data.
Steg 1: Start

Starta Smart Switch-appen på din nya Galaxy-enhet. Tryck på ”Ta emot data” och tryck sedan på ”iPhone/iPad”.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på din Galaxy-telefon eller -surfplatta genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på din Galaxy-telefon eller -surfplatta genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 2: Anslut

Tryck på ”Överför trådlöst” för att ansluta din iOS-enhet till din nya Galaxy-enhet.

 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas det att du använder en trådbunden anslutning, eftersom den kan överföra en större mängd data samtidigt. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom det inte är tillgängligt att ansluta till en laddare under en sådan överföring.
 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas det att du använder en trådbunden anslutning, eftersom den kan överföra en större mängd data samtidigt. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom det inte är tillgängligt att ansluta till en laddare under en sådan överföring.
Steg 2: Anslut

Ladda ner Smart Switch-appen genom att trycka på ”Hämta Smart Switch på din iPhone eller iPad” och skanna QR-koden.

Steg 2: Anslut

Öppna Smart Switch-appen på din iPhone eller iPad och tryck på ”Överför trådlöst”.
Skanna sedan QR-koden på din nya Samsung Galaxy-telefon.

Steg 3: Välj

Välj de data du vill överföra. När du är redo att starta trycker du på ”Överför”.
Du kan överföra dina kontakter, kalendrar, bilder och videor.

Steg 4: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

 • * Håll Smart Switch öppen på din iPhone eller iPad under överföring
 • * Håll Smart Switch öppen på din iPhone eller iPad under överföring
Överför säkerhetskopierade iTunes-data (Finder) från PC eller Mac
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på dina enheter.

Appen för Galaxy-telefon eller surfplatta är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store. För Smart Switch PC-appen, ladda ner och installera den på din Windows PC eller Mac.

Hämtningslänk för Smart Switch PC:

En laptop och en smartphone visas. Båda visar appikonen för Smart Switch. Data överförs från datorn till telefonen.
Steg 1: Säkerhetskopiera

Se till att alla dina senaste data är redo för Smart Switch genom att säkerhetskopiera din iOS-enhet med iTunes (Finder) på din PC eller Mac.

Steg 2: Anslut

Anslut telefonen till datorn med en USB-kabel. Starta Smart Switch på datorn och tryck på Återställ.

Steg 3: Återställ

Välj iTunes (Finder) säkerhetskopieringsdata som du vill återställa och tryck på Återställ.

Steg 4: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Flytta iCloud-dataa
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på din Galaxy-telefon eller surfplatta. Appen är förinstallerad men kan även hämtas från Galaxy Store.

Smart Switch körs när enheter är minst 20 % laddade för att säkerställa en säker dataöverföring.

iCloud-ikonen och en smartphone som visar Smart Switch-appen visas. Data överförs från iCloud till telefonen.
Steg 1: Synkronisera med iCloud

Se till att alla dina senaste data är redo för Smart Switch genom att synkronisera din iOS-enhet till iCloud.

 1. 1. På din iPhone eller iPad, gå till Inställningar, tryck på ditt namn och tryck sedan på iCloud. Tryck sedan på Visa alla.
 2. 2. Välj Foton och aktivera Synkronisera denna iPhone (eller iPad).
 3. 3. Gå tillbaka till iCloud och välj iCloud Drive och aktivera sedan Synkronisera denna iPhone (eller iPad).
 4. 4. Gå tillbaka till iCloud och aktivera Sidor, Nummer och Keynote.
 5. 5. Gå tillbaka till iCloud och välj Anteckningar och aktivera sedan Synkronisera denna iPhone (eller iPad).
 6. 6. Gå tillbaka till iCloud och aktivera Kontakter, Kalendrar och Påminnelser.
Steg 2: Starta

På din nya enhet startar du Smart Switch-appen och trycker på Ta emot data. Tryck sedan på iPhone/iPad.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 3: Anslut

Tryck på Hämta data från iCloud istället. Ange ditt Apple-ID eller e-postadress och lösenord och tryck på Logga in på iCloud.

Steg 4: Välj

Välj de iCloud-data du vill överföra och tryck sedan på Överför.

Steg 5: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Other Android

How would you like to connect?
Använd Wi-Fi eller en USB-kabel
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på båda enheterna. Appen är förinstallerad på den nya Galaxy-enheten men kan även hämtas från Galaxy Store eller Google Play Store.

Smart Switch körs när enheter är laddade till minst 20 % för att säkerställa säker dataöverföring.

Två smartphones visas. Båda visar appikonen för Smart Switch. Data överförs från telefonen till vänster till telefonen till höger
Steg 1: Lansering

Starta Smart Switch-appen på din nya Galaxy-telefon och tryck på Ta emot data. Tryck sedan på Galaxy/Android.

 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
 • * Du hittar Smart Switch-appen på Galaxy-telefonen eller surfplattan genom att navigera till Samsung-mappen på App-skärmen eller gå till Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
Steg 2: Anslut

Välj en trådlös anslutning eller använd en USB-kabel för att ansluta din gamla enhet till din nya Galaxy-telefon.

 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas en trådbunden anslutning eftersom det är snabbare. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom anslutning till en laddare inte är tillgänglig under sådan överföring.
 • * Om du har en stor mängd data att överföra rekommenderas en trådbunden anslutning eftersom det är snabbare. Se till att dina enheter är korrekt laddade i förväg eftersom anslutning till en laddare inte är tillgänglig under sådan överföring.
Steg 3: Välj

Välj de data du vill överföra. När du är redo att starta trycker du på Överför.

Steg 4: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Säkerhetskopiering och återställning från extern lagringsenhet
Innan du börjar

Se till att du har den senaste versionen av Smart Switch-appen installerad på dina enheter. Appen är förinstallerad på den nya Galaxy-enheten men kan även hämtas från Galaxy Store eller Google Play Store.

Sätt sedan i microSD-kortet eller anslut USB-lagringsenheten till din gamla enhet.

Tre enheter visas, alla tre visar Smart Switch-appens ikon. Till vänster finns en smartphone, i mitten finns en bärbar dator och till höger finns en ny smartphone. Data överförs från den tidigare smarttelefonen till den bärbara datorn först och flyttas sedan från den bärbara datorn till den nya smarttelefonen.
Steg 1: Lansering

Starta Smart Switch-appen på din gamla enhet och tryck på SD-kortikonen i det övre högra hörnet. Tryck sedan på SD-kort under Säkerhetskopiera till.

 • * Smart Switch-appen kan laddas ner från Galaxy Store eller Google Play Store.
 • * The Smart Switch app is downloadable from Galaxy Store or Google Play Store.
Steg 2: Välj och säkerhetskopiera

Välj de data du vill säkerhetskopiera och tryck på Nästa. När överföringen är klar trycker du på Klar.

 • * Om det inte finns tillräckligt med utrymme på din externa lagringsenhet kan du behöva avmarkera vissa objekt. Eller så kan du rensa den externa lagringsenheten för att få tillräckligt med utrymme för att data ska kunna överföras
 • * Om det inte finns tillräckligt med utrymme på din externa lagringsenhet kan du behöva avmarkera vissa objekt. Eller så kan du rensa den externa lagringsenheten för att få tillräckligt med utrymme för att data ska kunna överföras
Steg 3: Anslut

Sätt sedan i ett SD-kort eller anslut en USB-lagringsenhet till din nya Galaxy-telefon. Starta Smart Switch-appen och tryck på SD-kortikonen i det övre högra hörnet.

Steg 4: Återställ

Tryck på Återställ. Välj vad du vill återställa och tryck sedan på Nästa.

Steg 5: Överföring

Överföringen börjar inom kort. Tryck på Klar när den är klar.

Se hur enkelt det är att byta


Överför enkelt dina Watch-appar, teman, inställningar och mer till din nya Samsung Galaxy-enhet.
Välj bara dina klockdata i dataalternativen när du överför med Smart Switch.

* Den här funktionen är tillgänglig på Wear OS med Android 13 OS (T OS) och högre, och både gamla och nya telefoner måste ha GMS v23.15.17 eller högre. Galaxy Watch måste vara ansluten till användarens gamla telefon. Både användarens gamla telefon och nya telefon måste vara inloggade på samma Samsung account och Google account.

Vanliga frågor och svar

 • Kontrollera de tekniska kraven nedan för Smart Switch-kompatibla enheter.

  Telefon/surfplatta
  Phone and Tablet
  Galaxy/Android iOS
  Android OS 4.3 or later versions iOS 5.0 or later versions
  - When using Wi-Fi, Smart Switch is supported on iOS 12 or later versions.
  Dator för säkerhetskopiering och återställning
  PC for backup and restore
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later versions
  - If Microsoft Media Feature Pack is not
  installed on your PC, download it from here
  MacOS X 10.9 or later versions
 • På Smart Switch kan du välja vilken enhet du vill överföra data från och se vilka typer av data som kan överföras. Om din tidigare enhet är en Samsung Galaxy-modell kan du överföra nästan allt, inklusive alla dina meddelanden, multimediainnehåll, Wi-Fi-inställningar och till och med dina startskärmsinställningar.
  Se nedan för mer information om vilka typer av data som Smart Switch kan överföra.

  Types of data the Smart Switch transfers(Android Devices to Galaxy)
  item Android Devices → Galaxy
  Galaxy → Galaxy
  Wi-Fi Direct / Cable
  Other → Galaxy
  Wi-Fi / Cable
  Contact Contacts (including photos) Transferable Transferable
  Messages SMS, MMS Transferable Transferable
  Gallery Photos Transferable Transferable
  Music Music (DRM-free content) Transferable Transferable
  Playlists Transferable Transferable
  Videos Videos (DRM-free content) Transferable Transferable
  Documents PPT, XLS, DOC, PDF Transferable Transferable
  Calls Call log Transferable Transferable
  Missed calls Transferable Transferable
  Call block list Transferable Non-transferable
  Alarm/Time Alarm time, On/Off, Other settings Transferable Non-transferable
  World clock list Transferable Non-transferable
  Voice memos Voice recordings, Memo files Transferable Non-transferable
  Internet Bookmark, Most visited sites Transferable Transferable
  Calendar Schedule Transferable (Device content only) Transferable (Device content only)
  Memos Memo content, Date Transferable Non-transferable
  Home Home layout
  (icon positions, app folders, etc.)
  Transferable Non-transferable
  Installed apps (folder) Transferable Transferable
  App data transfer (may vary by app) Transferable Non-transferable
  Home/Lock screen Image Transferable Non-transferable
  Settings Basic Settings
  (Keyboard, Ringtone, Accessibility, Language, B/T, Notification, ETC)
  Transferable Non-transferable
  Timeout Transferable Transferable
  Dark mode Transferable Transferable
  NFC Transferable Transferable
  Location Transferable Transferable
  Vibration Feedback Transferable Transferable
  Wearable Watch Transferable Transferable
  • * Överföringsbar datalista kan ändras utan föregående meddelande.
  • * Vissa uppgifter kan inte överföras, t.ex. men inte begränsat till skrivskyddade kontakter, nödvarningar, tillfälliga meddelanden, meddelanden som inte kunde skickas, kalender från synkroniserade konton, chatthistorik eller andra uppgifter som skyddas av tredjepartsleverantörens policy, krypterade eller DRM-skyddade (Digital Rights Management) mediefiler eller personliga appdata, bakgrundsbilder (förinstallerade och Galaxy-teman).
 • Om din gamla enhet är en iOS-modell kan du fortfarande överföra alla dina kontakter, texter och mediafiler. Vissa iOS-appar kanske inte överförs, men Smart Switch rekommenderar liknande appar för din nya Galaxy-enhet.
  Se nedan för mer information om vilka typer av data som Smart Switch kan överföra.

  Types of data the Smart Switch transfers(iOS Devices to Galaxy)
  Item iOS → Galaxy
  iCloud Cable PC Wireless
  Contact Contacts (including photos) Transferable Transferable Transferable Transferable
  Messages SMS, MMS Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  iMessages Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Photos Taken photos/ Download photos Transferable Transferable Transferable Transferable
  Music Music (include D/L) (DRM-free content) N/A Transferable N/A Non-transferable
  Playlists N/A Transferable N/A Non-transferable
  Videos Recorded videos & DRM-free content Transferable Transferable Transferable Transferable
  Documents Pages/Keynotes/Numbers Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  PPT, XLS, DOC, PDF Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Calls Call log (including Facetime) Non-transferable Non-transferable Non-transferable Non-transferable
  Missed calls Non-transferable Non-transferable Non-transferable Non-transferable
  Call block list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Alarm/Time Alarm time, On/Off, Other settings Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  World clock list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Voice memos Voice memo titles, Files Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Internet Bookmarks, Reading list Non-transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Calendar Schedule Transferable Transferable Transferable Transferable
  Memo Memo content, Dates Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  Reminders Reminder list Transferable Transferable Transferable Transferable
  Home Installed apps (folders) Non-transferable Partially transferable Partially transferable Non-transferable
  Home layout Non-transferable Transferable Non-transferable Non-transferable
  Home/Lock screen Image Transferable Transferable Transferable Non-transferable
  • * Överföringsbar datalista kan ändras utan föregående meddelande.
  • * Vissa uppgifter kan inte överföras, t.ex. men inte begränsat till skrivskyddade kontakter, nödvarningar, tillfälliga meddelanden, meddelanden som inte kunde skickas, kalender från synkroniserade konton, chatthistorik eller andra uppgifter som skyddas av tredjepartsleverantörens policy, krypterade eller DRM-skyddade (Digital Rights Management) mediefiler eller personliga appdata, bakgrundsbilder (förinstallerade och Galaxy-teman).
  • * Under Hem - Installerade appar (mappar) - Kabel: Kostnadsfria appar som matchar iOS-appar installeras automatiskt (exklusive appdata).
  • * Under Hem - Installerade appar (mappar) - PC: Endast applistan visas (automatisk installation stöds inte).
 • Smart Switch är redan förinstallerad på de flesta av de nyare Samsung Galaxy-telefonerna eller surfplattorna.
  Du hittar den på startskärmen eller i Inställningar > Konton och säkerhetskopiering > Smart Switch.
  På äldre eller andra Android-enheter kan du behöva ladda ner den från Galaxy Store eller Google Play Store.

  Om du använder en dator (Windows PC eller Mac) och vill säkerhetskopiera från en gammal enhet eller återställa till en ny enhet kan du hämta Smart Switch PC-appen direkt från länken nedan.

  Länk för att ladda ner Smart Switch
 • För Android-enheter måste Smart Switch vara installerade på båda enheterna. För iOS-enheter måste appen vara installerad när data överförs trådlöst, men den behövs inte när data överförs via en trådbunden anslutning eller iCloud. För mer information, se avsnittet ”Hur man överför” för de olika överföringsmetoderna.

 • Nej. Smart Switch tar inte bort något innehåll från någon av enheterna. När överföringen är klar kommer data att finnas på båda enheterna.

 • Nej, när överföringen börjar kan du utföra andra uppgifter på din enhet. På den nya Samsung Galaxy-enheten sveper du ner snabbinställningspanelen från toppen av skärmen för att visa överföringsförloppet.


  Anm: Vid överföring av data är multitasking tillgängligt men rekommenderas inte.
  Men när du överför data från en iOS-enhet till en Galaxy-enhet via en trådlös anslutning ska du inte stänga av skärmen eller gå till startskärmen på din iPhone eller iPad. Multitasking är inte tillgängligt när data överförs trådlöst från en iOS-enhet.

 • Nej. Enheter från andra märken kan endast skicka data via Smart Switch, medan Samsung Galaxy-enheter både kan skicka och ta emot data med Smart Switch.

 • Med Smart Switch PC installerad på din PC eller Mac kan du göra följande:

  1. 1. Säkerhetskopiera data från din tidigare Samsung Galaxy-enhet till datorn och återställa data till din nya Galaxy-enhet.
  2. 2. Återställa säkerhetskopierade iTunes-data till din nya Galaxy-enhet.
  3. 3. Få uppmaningar om att uppdatera enhetens programvara och visa alternativ för uppdateringar.
  4. 4. För Windows PC, visa Outlook Sync-menyn och synkronisera Outlook-data på din Windows-dator till din telefon. För Mac, visa Sync-menyn och synkronisera kontakt-/kalenderdata på din Mac till din telefon.
 • På skärmen Smart Switch är "Välj alla" standardalternativet, men du kan helt enkelt avmarkera de objekt du inte vill överföra.

VARFÖR GALAXY

Livet öppnar upp sig med Galaxy

Öppenhet är vad vi tror på. Samsung Galaxy skapades för att skapa möjligheter. Ju färre gränser världen har, desto längre kan vi alla gå.

Smartphone

Galaxy S23 | S23+ | S23 Ultra

Bak- och framsida av en Galaxy S23 Ultra-smartphone. Bak- och framsida av en Galaxy S23 Ultra-smartphone.
Smartphone

Galaxy Z Flip5

Två Galaxy Z Flip5 smartphones är placerade bredvid varandra. En telefon är helt öppen, står upprätt och vänd för att visa baksidan. Den andra telefonen öppnas halvvägs och sitter upprätt och visar telefonens huvudskärm på insidan. Två Galaxy Z Flip5 smartphones är placerade bredvid varandra. En telefon är helt öppen, står upprätt och vänd för att visa baksidan. Den andra telefonen öppnas halvvägs och sitter upprätt och visar telefonens huvudskärm på insidan.
Smartphone

Galaxy Z Fold5

En Galaxy Z Fold5 smartphone viks upp och vinklas för att stå upprätt. Den vrids runt för att visa skärmen på framsidan och baksidan samtidigt. En Galaxy Z Fold5 smartphone viks upp och vinklas för att stå upprätt. Den vrids runt för att visa skärmen på framsidan och baksidan samtidigt.
Tablet

Galaxy Tab S9 Ultra

En Galaxy Tab S9 Ultra tablet visar ett abstrakt flerfärgsmönster på skärmen. Bakom den vänds en annan Galaxy Tab S9 Ultra om för att visa baksidan med sina två inbyggda kameror. En Galaxy Tab S9 Ultra tablet visar ett abstrakt flerfärgsmönster på skärmen. Bakom den vänds en annan Galaxy Tab S9 Ultra om för att visa baksidan med sina två inbyggda kameror.