SAMSUNGS ALLMÄNNA KÖPVILLKOR FÖR KONSUMENTER (E-HANDEL)

Dessa villkor ("Köpvillkor") gäller för samtliga köpeavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"), organisationsnummer 556445-4345, registreringsnummer för mervärdesskatt SE556445434501, telefonnummer 08- 55 50 57 00, e-postadress shop.se@samsung.com , Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista (Box 1235, 164 28 Kista), samsung.com/se/info/contactus.html , när du handlar på Samsungs webbplats www.samsung.com/se ("Webbplatsen"). Bestämmelserna i exempelvis konsumentköplagen (1990:932), lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler och personuppgiftslagen (1998:204) samt i förekommande fall andra tvingande lagar tillämpas på samtliga köp konsumenter gör via Webbplatsen. Vid eventuell motstridighet mellan sådana tillämpliga lagar och dessa Köpvillkor äger lagarna företräde.


Om du i samband med köp använder dig av vår inbytestjänst (dvs. byter in din befintliga produkt och erhåller en rabatt på din nya Samsungprodukt), tillämpas särskilda bestämmelser om bland annat rabatt, pris och ångerrätt, utöver övriga bestämmelser i dessa Köpvillkor. Dessa särskilda bestämmelser har vi samlat under ett gemensamt avsnitt sist i dessa Köpvillkor, se ”Samsungs inbytestjänst”.


Villkor för Samsung Upgrade+: I den mån du i samband med köp använder dig av Samsung Upgrade+ tillämpas särskilda bestämmelser om bland annat betalning/finansiering och byte till senare Samsungmodeller (i) istället för vad som anges nedan om betalning och återbetalning (t.ex. i samband med utövad ångerrätt) och (ii) utöver övriga bestämmelser i dessa Köpvillkor. De särskilda bestämmelserna för Samsung Upgrade+ finner du här.

(Uppdaterad version 2019-10-10)