SAMSUNGS PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR ESTORE

ALLMÄNT

Senast uppdaterad den: 8 september 2021

Omfattning

Samsung Electronics Nordic AB (Torshamnsgatan 48, PO Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, organisationsnummer 556445-4345, “Samsung”, “vi” “oss”, “vår”) vet hur viktigt integritet är för våra kunder, och vi strävar efter att vara tydliga om hur vi samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar dina personuppgifter.

 

Denna personuppgiftspolicy för eStore (”Personuppgiftspolicy”) är tillämplig på alla eStore-tjänster som Samsung tillhandahåller i Norden i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du vill läsa mer om hur Samsung Electronics Co., Ltd. och Samsung Electronics (UK) Limited samlar in, använder, lämnar ut, överför och lagrar personuppgifter, vänligen besök Samsungs globala sekretesspolicy här https://www.samsung.com/se/info/privacy/.

 

Vi informerar dig i Samsungs eStore-flöde om hur vi delar dina personuppgifter med tredje parts tjänsteleverantörer som agerar som en separat personuppgiftsansvarig och i så fall vänligen konsultera personuppgiftsansvariges personuppgiftspolicy för att lära dig mer om deras förfaranderegler avseende personuppgifter (som Samsung inte har något inflytande på).

Huvudpunkter i denna Personuppgiftspolicy

Nedan hittar du en sammanfattning av det huvudsakliga innehållet i denna Personuppgiftspolicy. För mer detaljerad information om hur vi behandlar din information, klicka på rubrikerna eller fortsätt läsa nedan.

 

           1. Hur vi samlar in dina personuppgifter

            2. Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem (syfte och laglig grund)

            3. Delning av dina personuppgifter

            4. Hur länge vi lagrar din information

            5. Internationell överföring av data

            6.Skyddet för dina personuppgifter

            7. Dina rättigheter

            8. Kontakta oss

 

Vanligtvis samlar vi in personuppgifter om dig när du köper en produkt via Samsung eStore. De personuppgifter vi samlar in om dig gäller dig och din beställning. Vi använder så få personuppgifter som möjligt för att hantera din beställning på ett tillfredsställande sätt och vi ser till att alla parter som deltar i eStore-flödet är betrodda partners. Genom att vi ingår i en global koncern av företag som delar globala system och plattformar, behöver vi dela personuppgifter med företag som är relaterade till Samsung Electronics Co., Ltd. genom ägande eller kontroll. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som beskrivs vidare i denna Personuppgiftspolicy.

Kontakta oss

European Data Protection Officer

Samsung Electronics (UK) Limited

Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

 

Du kan också kontakta oss på dataprotection.sena@samsung.com eller via vår dedikerade onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk.

Uppdateringar

Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar uppdateringar av denna Personuppgiftspolicy. Vi kommer att informera dig om förändringar i denna Personuppgiftspolicy som vi anser vara väsentliga genom en notis eller genom att mejla dig, om så är lämpligt. Den senaste versionen av denna Personuppgiftspolicy finns alltid tillgänglig här https://www.samsung.com/se/estore/privacy-policy. Du kan kontrollera datum för senaste uppdatering som är angivet i inledningen för att se när denna Personuppgiftspolicy senast uppdaterades.

 • 1. HUR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER

  När du köper en produkt via Samsung eStore behandlar vi vissa personuppgifter om dig, för att vi ska kunna administrera din beställning och leverera den rätta produkten till dig eller till det företag som du företräder. Vi behandlar personuppgifter som du ger direkt till oss via användningen av Samsung eStore.
 • Allmänt

  Vi samlar in information om dig och din order som är nödvändig för att behandla din beställning och för att göra ditt köp eller returnering så smidigt som möjligt, t.ex. ditt namn, kontaktuppgifter, information om betalning och din order, leveransuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, hemadress, inköpt produkt och tjänster, beställningsnummer etc.) och tekniska data (t.ex. IP-adress och cookies avseende placerade beställningar etc.).

  Vi använder den insamlade information i syfte att:

  - Göra det möjligt för vår betalningsleverantör Klarna (och för företag Collector) att tillhandahålla betalningslösningar som är nödvändiga för att uppfylla vårt kontrakt med dig när du köper eller returnerar en produkt via eStore. Samsung är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

  - Om du har valt att använda dig av betalningslösning via Collector, delas information om dig och din beställning också med Collector. Informationen används för att utföra bedrägeri-, penningtvätts- och andra kontroller och bedömningar som krävs för att uppfylla legala och regulatoriska krav enligt gällande lagstiftning. Collector Bank AB är personuppgiftsansvarig för denna behandling.

  - Arrangera leverans av de inköpta produkterna till dig för att uppfylla vårt kontrakt med dig.

  - Hantera och administrera din order internt för att uppfylla vårt avtal med dig eller för att följa gällande bokföringslagstiftning.

  - Säkerställa att våra tjänsteleverantörer tillhandahåller dig högkvalitativa tjänster för vår räkning. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse att säkerställa levernas av högkvalitativa tjänster inom Samsung eStore.

  - Skydda Samsung eStore mot cyberattacker genom att behandla teknisk data. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse för att skydda Samsung sStore mot cyberattacker.

  - Administrera, tillhandahålla och leverera kampanjer och speciella erbjudande från Samsung, om du har valt att delta i dessa.

  - Kontakta Upgrade+programanvändare avseende rätten att uppgradera sin mobilenhet.

  - Om du har samtyckt till att få reklam och annan marknadsföringsmaterial från nedan nämnda Samsungbolag, kommer vi (Samsung Electronics Nordic AB) att använda information om dig och din order för att förbättra vår online marknadsföring och personanpassa marknadsföringskommunikation till dig. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse att tillhandahålla och visa dig online annonser som är relevanta för dig och i förhållande till de Samsung produkter du äger eller tjänster du har köpt via eStore. Om du vill läsa mer om hur vi jobbar med personanpassad marknadsföring, vänligen besök vår personuppgiftspolicy som behandlar detta på https://www.samsung.com/se/info/privacy/personalized-marketing.

  - Förbättra din användarupplevelse på eStore. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse att analysera och vidare utveckla eStore platformen. För detta syfte använder vi de uppgifter som samlas in genom cookies om du har gett oss ditt samtycke till det via vår cookiebannern.

  - Ge dig support och kundservice om du gör en förfrågan, baserat på vårt legitima intresse att hjälpa dig med dina förfrågningar om din beställning via Samsung eStore.

  - Få internt försäljningsrapportering baserat på vårt legitima intresse att få kunskap om hur våra produkter säljer.Vi samlar och sammanställer dina personuppgifter för sådana ändamål.

  Samsung Electronics Co., Ltd. och Samsung Electronics (UK) Limited kommer att använda de personuppgifter som samlats in via Samsung eStore för marknadsföring, t.ex. för att tillhandahålla anpassade annonser, sponsrat innehåll och skicka reklamkampanjer med särskilt samtycke om så krävs. För mer information, vänligen besök Samsungs globala sekretesspolicy här https://www.samsung.com/se/info/privacy/.

  Valfria tjänster

  Utöver de allmänna syften som beskrivits ovan behandlar vi ytterligare information om dig om du utnyttjar någon av de valfria tjänster som tillhandahålls genom eStore. Behandlingen av dina personuppgifter för dessa valfria tjänster baseras på vårt legitima intresse av att erbjuda dig ytterligare tjänster, som du kan vara intresserad av och för att göra våra erbjudanden ännu mer attraktiva. De valfria tjänsterna är:

  Trade-in. Om du utnyttjar det trade in-alternativ som vi erbjuder via Samsung eStore, säljer du din enhet till våra trade-in partner och i gengäld får du en rabatt som automatiskt används vid köp av en ny Samsung produkt (enligt gällande villkor). De personuppgifter som vi samlar in i samband med trade-in behandlas och används av oss som personuppgiftsansvarig för att vi ska kunna tillhandahålla trade-in tjänsten som en del av ditt köp av produkter via Samsung eStore. Denna behandling är baserad på uppfyllandet av avtalet mellan dig och Samsung. Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att följa gällande bokföringslagstiftning samt för ändamål relaterade till hanteringen av våra leverantörer under en begränsad tidsperiod.

  Vi kommer också att dela information om dig och försäljning av din enhet med vår trade-in partner, t.ex. ditt namn och information om din enhet. Vi kommer dela bara sådan information som är nödvändig för vår trade-in partner för att denna ska kunna uppfylla sina lagstadgade krav, t.ex. krav avseende handel med begagnade varor. Vår trade-in partner är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter för detta ändamål i enlighet med egna förfaranderegler och personuppgiftspolicy (som Samsung inte har något inflytande på).

  Notera att du är ansvarig för att göra back-up och radera alla personuppgifter som finns på den enheten som du skickar till oss eller våra trade-in partner när du uppgraderar din enhet.

  Samsung Flex: Om du väljer det Samsung Flex-alternativ som vi erbjuder i eStore, kommer du att erbjudas att hyra (och efter en tid köpa loss) enheter från vår Samsung Flex-partner Foxway Finance AB (”Foxway”). Inom ramen för Samsung Flex har Samsung och Foxway ett gemensamt personuppgiftsansvar för de personuppgiftsbehandlingar som genomförs med anledning av programmet. Nedan beskrivs hur dina personuppgifter behandlas av Samsung inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret. För information om hur Foxway behandlar dina personuppgifter inom ramen för det gemensamma personuppgiftsansvaret, se Foxways personuppgiftspolicy här.

  När du väljer Samsung Flex i eStore kommer Foxway att samla in samma typ av personuppgifter som vi normalt samlar in när du gör ett köp via Samsung eStore (se ovan under Allmänt).

  Foxway kommer att dela dessa personuppgifter med Samsung för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig i vilket vi åtar oss att arrangera leverans av de köpta produkterna samt att hantera reklamationer och garantiåtaganden.

  Om du gör en förfrågan till Samsungs support kommer vi att behandla personuppgifter (t.ex. namn och övrig information kopplad till ditt ärende/förfrågan) för att uppfylla vårt avtal med dig i vilket vi åtar oss att tillhandahålla kundtjänst och supportservice för alla frågor och ärenden som rör Samsung Flex. Vidare kommer vi att dela information om dig med Foxway, i den mån det är nödvändigt för att vi, tillsammans med Foxway, ska kunna besvara din fråga eller ärende. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse att hjälpa dig med dina ärenden och förfrågningar som du skickar till Samsungs support.

  I slutet av leasningperioden kommer Samsung att skicka ett mejl för att påminna dig om att du behöver göra ett val avseende din leasade produkt. Denna behandling utförs med stöd av Samsungs och Foxways berättigade intresse av att påminna dig om att du har en möjlighet att göra ett val beträffande din leasade produkt.

  SAS Eurobonus. Om du utnyttjar möjligheten att lägga dina köp gjorda via Samsung eStore till ditt SAS Eurobonus-konto och därigenom få poäng på ditt SAS Eurobonus-konto, behandlar vi även ditt SAS Eurobonus-kontonummer. Denna tjänst hjälper dig att samla fler SAS Eurobonus-poäng när du gör köp via Samsung eStore enligt SAS Eurobonus leverantörs egna förfaranderegler (som Samsung inte har något inflytande på). Vi kommer också att behandla Eurobonus-kontot för att följa gällande bokföringslagstiftning samt för ändamål relaterade till hanteringen av våra leverantörer under en begränsad tidsperiod.

  Back-in-stock e-post. Om du använder alternativet för att få ett e-postmeddelande när en produkt som du efterfrågat på Samsung eStore åter finns i lager, kommer vi att behandla din e-postadress för detta ändamål. Denna behandling är baserad på vårt legitima intresse att informera dig, vid din prenumeration, att en produkt du är intresserad av att köpa, är tillgänglig igen för köp. E-postmeddelandet skickas endast en gång till dig och din e-postadress tas därefter bort från e-postdatabasen för back-in-stock.

  Samsung Care+. Om du vill ingå en Samsung Care+-försäkringsavtal med Allianz, behandlar vi personuppgifter som begärs i Samsung Care+-formulärfältet. Vi behandlar sådana personuppgifter på uppdrag av och enligt Allianzs instruktioner. Allianz kommer att behandla dina personuppgifter baserat på egna förfaranderegler (som Samsung inte har något inflytande på).

  Kampanjer och specialerbjudanden. Om du väljer att delta i en kampanj via Samsung eStore och som erbjuds av Samsung, kommer vi att samla in information om dig som beskrivs ovan (ditt namn, e-postadress och telefonnummer), din order (leveransadress, din enhets IMEI- eller serienummer) samt kampanjspecifik information (kampanj- eller aktiveringskod), om något, beroende på tillämpliga villkor för den specifika kampanjen som du deltar i. Om det är nödvädigt kan vi också använda samma typ av information som vi samlar in när du gör ett köp via Samsung eStore eller via tredje parter (t.ex. återförsäljare som du köpte din enhet hos) i syfte att skydda Samsungs rättigheter i förhållande till dig och för att vi ska kunna hantera eventuella produktreturer under en specifik kampanj i enlighet med tillämpliga villkor för den specifika kampanjen.

  Vi kan också samla in och använda din enhets IMEI- eller serienummer för att kunna ge dig tillgång till kampanjen. Om en kampanjkod kommer att behandlas av Samsung kommer det göras i syfte att dokumentera och matcha vilket IMEI- eller serienummer har använt vilken kampanjkod. Personuppgiftsbehandling i samband med ditt deltagande i kampanjer är baserad på vårt legitima intresse att (i) leverera tjänster, support och assistans i samband med kampanjer som du valt att delta i, och (ii) om nödvändigt säkerställa att kundupplevelsen av våra kampanjer är så bra som möjligt och eventuella problem löses, samt att kunna tillvarata Samsungs rättigheter såsom det beskrivs i tillämpliga villkor för den specifika kampanjen.

  Vi kan också behandla information om dig och din order som beskrivs ovan i syfte att administrera de kampanjer som du valt att delta i (inklusive eventuella produktreturer), att leverera dig kampanjprodukter, och om nödvändigt att kunna kontakta dig avseende den specifika kampanjen som du valt att delta i. Denna behandling av personuppgifter är baserad på uppfyllandet av avtalet mellan dig och Samsung (tillämpliga villkor för den specifika kampanjen).

  Utöver vad som framgår av avsnitt 3 nedan, kan vi också komma att dela dina personuppgifter med vår betrodda samarbetspartner som vi anlitar från tid till annan för att ansvara för logistiken och utskicken av kampanjprodukter, Veddesta Distributions AB.

  ***

  Om du inte lämnar de begärda personuppgifterna kommer du inte att kunna köpa en produkt via eStore eller använda de valfria tjänsterna eller ta emot marknadsföring när det är tillämpligt.
 • Vi kommer att dela dina personuppgifter internt inom vår verksamhet till berörda avdelningar (t.ex. vår kundtjänst, juridiskavdelningen, ekonomiavdelningen, tekniskaavdelningen och eStore-avdelningen) bara om det är nödvändigt för att uppfylla de ovan angivna ändamålen. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med följande enheter i den utsträckning som det är nödvändigt för att dessa enheter ska kunna hjälpa med att utföra de beskrivna aktiviteterna begränsat till de syften som beskriv i denna Personuppgiftspolicy.

  Dotterbolag. Dina personuppgifter kan delas med Samsungs dotterbolag i enlighet med syften beskrivna i denna Personuppgiftspolicy, främst med hänsyn till de globala system och plattformar som Samsung eStore använder sig av och som tillhandahålls av dotterbolag till Samsung. Med begreppet ”dotterbolag” avses företag kopplade till Samsung Electronics Co., Ltd. genom gemensamt ägande eller kontroll. Våra dotterbolag omfattar företag som heter Samsung Electronics. Dotterbolag kan också omfatta andra företag som är sammankopplade genom gemensamt ägande eller kontroll. För att läsa mer om förfaranderegler avseende personuppgifter hos Samsung Electronics Co., Ltd. som använder globala system och plattformar, vänligen besök Samsungs globala sekretesspolicy här https://www.samsung.com/se/info/privacy/.

  Om du har samtyckt till att få marknadsinformation från några av ovan angivna Samsungsenheter, kommer vi dela information om dig och din beställning gjord via Samsung eStore med Samsung Electronics (UK) Limited för marknadsföringssyfte och för att kunna skicka dig marknadskommunikation som Samsung Electronics (UK) Limited är personuppgiftsansvarig. Därutöver, såsom redan anges ovan, om du är en Upgrade+programanvändare, kommer vi att dela dina personuppgifter som vi samlade in inom ramen för Upgrade+programmet med Samsung Electronics (UK) Limited för att kunna skicka dig servismeddelande om när du är berättigad till att uppgradera din mobilenhet.

  Tjänsteleverantör. Vi kommer även att dela information om dig med noga utvalda företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, t.ex. leverantör av eStore platform och anslutna system och tjänster, betalningsleverantörer, logistik- och serviceleverantörer, kundtjänstcenter leverantörer.

  - Din information som är insamlad via Samsung eStore delas med leverantörerna av eStore-plattformen och anslutna system och tjänster.

  - Din information som möjliggör betalningar som ska genomföras av vår betalningsleverantör, Klarna Bank AB, kommer att delas med Klarna som också kommer att använda informationen för egna ändamål som en oberoende personuppgiftsansvarig enligt egna förfaranderegler (som Samsung inte har något inflytande på). För mer information, vänligen besök Klarnas hemsida på https://www.klarna.com/se/. Om du är B2B kund, din information kommer att delas med Collector Bank AB som också kommer att använda informationen för egna ändamål. Collector är personuppgiftsansvarig enligt egna förfaranderegler (som Samsung inte har något inflytande på). För mer information, vänligen besök Collectors hemsida på https://www.collector.se/.

  - För att underlätta leverans av din beställning, och om du valt att delta i en kampanj erbjuden av Samsung, underlätta leverans av kampanjprodukter såsom det beskrivs i tillämpliga villkor för den specifika kampanjen, kommer din information lämnas till relevanta logisitikpartners.

  - För kundservice och supportärende delas informationen med våra callcenter-leverantörer och vid behov med andra betrodda servicepartners, vår betalningsleverantörer och leverantören av vår plattform för tekniska returneringar.

  - Om du utnyttjar valfria tjänster på Samsung eStore som tillhandahålls av en tredje part kommer din relevanta data att delas med den relevanta tredje part som beskrivs ovan enligt egna förfaranderegler (som Samsung inte har något inflytande på). För mer information, vänligen besök deras hemsidor.

  Dessa enheter, om dem inte agerar som personuppgiftsansvariga, har genom avtalsbestämmelser begränsade möjligheter att använda din information för andra ändamål än att tillhandahålla tjänster åt oss.

  Partners avseende valfria tjänster. Vi kommer att dela personuppgifter med våra partners inom ramen för tillhandahållande av de valfria tjänster som beskrivs ovan i punkt 2 i denna Personuppgiftspolicy.

  Andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda våra Tjänster.

  Det kan finnas fall när vi lämnar ut din information till andra parter:

  - För att följa gällande lagstiftning eller för att ge upplysningar i en obligatorisk juridisk process (till exempel beslut om husrannsakan eller ett annat domstolsbeslut);

  - För att säkerställa eller upprätthålla efterlevnaden av de riktlinjer som styr Samsung eStore; och

  - För att skydda Samsung och våra respektive dotterbolags, affärspartners eller kunders rättigheter, egendom eller säkerhet.

  Andra parter i samband med företagstransaktioner. Vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning eller i händelse av konkurs.

  Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner. Förutom att vi kan lämna ut information på det sätt som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy kan vi dela information om dig med tredje part när du godkänner det eller när du så begär.
 • Vi kommer inte lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som informationen samlades in för:

  - När vi behandlar din information i samband med betalning eller fakturering, behåller vi sådan information så länge som krävs enligt gällande lagstiftning.

  - Vi behåller inte information som används för produktleverans och intern orderhantering längre än vad som krävs eller tillåts enligt gällande lagstiftning om preskription, konsumentskydd eller produktansvar.

  - Information som används för att säkerställa cybersäkerhet ska inte lagras längre än tre månader. Informationen som används för att ge dig en bättre användarupplevelse på Samsung eStore tas bort efter att relevanta cookies har upphört eller om du raderar dem tidigare.

  - Vi lagrar informationen som används för att tillhandahålla support och kundservice i enlighet med vår personuppgiftspolicy för kundservice, som du hittar på vår supportwebbplats.

  - Om du vill läsa om förfarandereglerna avseende datalagring hos Samsung Electronics Co., Ltd. och Samsung Electronics (UK) Limited, som använder globala Samsung-system och -plattformar och, där det är tillämpligt, tillhandahåller marknadsföringskommunikation (inklusive kommunikation till Upgrade+programanvändare), vänligen besök Samsungs globala sekretesspolicy här https://www.samsung.com/se/info/privacy/.

  För de valfria tjänsterna behåller vi din information för följande tidsperioder:

  - Trade-in: Dina personuppgifter lagras under en begränsad tidsperiod som är nödvändig för ändamål relaterade till vår hantering av våra leverantörer.

  - Samsung Flex: Dina personuppgifter lagras av Samsung under en tidsperiod som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet mellan dig och Samsung i förhållande till enheten som köps via Samsung Flex.

  - SAS Eurobonus: Din information lagras under en begränsad tidsperiod som är nödvändig för ändamål relaterade till vår hantering av våra leverantörer.

  - Back-in-stock e-post: Din e-postadress lagras tills den begärda produkten åter är i lager och du har skickats en e-postpåminnelse. Därefter raderas din e-postadress.

  - Samsung Care+: Vi lagrar personuppgifter endast under tidsperiod som Allianz instruerat oss om.

  - Kampanjer: Vi lagrar dina personuppgifter för att tillhandahålla vissa kampanjer upp till två år efter att kampanjen har avslutats. Dina personuppgifter relaterade till en specifik kampanj kommer att förstöras eller raderas från våra system när dessa inte längre behövs. Vänligen notera att detta inte inkluderar personuppgifter som kan lagras för nedan angivna ändamål.

  Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar och lagrar personuppgifter om dig i enlighet med följande logik:

  A) Åtminstone under den tidsperiod som informationen används för att uppfylla våra förpliktelser mot dig i den specifika kampanjen;

  B) Som krävs enligt lagstiftning, avtal eller andra reglerade skyldigheter;

  C) Bara så länge som det krävs för uppfyllandet av ändamål som personuppgifterna samlades in och behandlas för eller längre om det krävs enligt avtal, tillämplig lagstiftning, eller för statistiska ändamål eller lämpliga säkerhets åtgärder; eller

  D) Så länge som det krävs för att vi ska kunna tillvarata vårra rättigheter som beskrivs i villkor som tillämpas på den specifika kampanjen.
 • Vissa åtgärder, t.ex. hantering av beställningar i och underhåll av Samsung eStore-systemen och, om det är relevant, tillhandahållandet av marknadsföringskommunikation (inklusive kommunikation till Upgrade+programanvändare) kommer att innebära överföring av dina personuppgifter till Samsung Electronics Co., Ltd. (Korea) och Samsung Electronics (UK) Limited (Storbritannien). Vi vidtar lämpliga åtgärder i enlighet med gällande lagstiftning för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder inkluderar användningen av standardavtalsklausuler för att skydda överföringen av data utanför EU/EES.

  För mer information eller för att erhålla en kopia av gällande avtal, vänligen kontakta oss via dataprotection.sena@samsung.com.
 • Vi tar skyddet av dina personuppgifter på allvar och har inrättat lämpliga fysiska och tekniska åtgärder för att säkerställa skyddet för information som vi samlar in i samband med tjänsterna i eStore. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida, internetöverföring, datasystem eller trådlös anslutning helt säker.
 • Du har rätt att (i) begära information om vår behandling av dina personuppgifter, (ii) begära att vi rättar felaktigheter i dina personuppgifter, (iii) invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, samt (iv) att begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Du har också rätt att (v) återkalla ditt samtycke i de situationer när du har gett det. Enligt lagstiftning i vissa jurisdiktioner kan vi vägra att behandla din begäran om det sker orimligt ofta, kräver oproportionerlig teknisk ansträngning, riskerar andras integritet, är extremt opraktiskt eller för vilka åtkomst inte krävs enligt lokal lagstiftning. Om du vill begära åtkomst till din information kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com.
 • Om du har några frågor kan du kontakta oss på:

  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS

  Du kan även kontakta oss på dataprotection.sena@samsung.com eller via vår onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk. Om du vill utöva dina rättigheter att begära åtkomst till, rättelse, borttagning/radering, protestera, begränsa hantering eller överföring vänligen kontakta oss via vår dedikerade onlineportal på https://www.samsung.com/request-desk eller via den ovan angivna email adressen.

  Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här.