PRIVACY

VIKTIGA PUNKTER I SAMSUNGS SEKRETESSPOLICY

Samsung Electronics Co., Ltd. (som även kallas ”Samsung Electronics”, ”Samsung”, eller ”vi” i denna policy), med huvudkontor i Sydkorea, vet hur viktig sekretessen är för våra kunder. Vi vill säkerställa att du känner till hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i våra enheter och tjänster från Samsung, från mobiltelefoner och surfplattor till TV-apparater, hushållsapparater, onlinetjänster och mer.

Även om denna sekretesspolicy gäller alla våra tjänster, kommer vi även att vid behov tillhandahålla ytterligare information om sekretess relaterad till specifika tjänster..

ÖVERGRIPANDE OM PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller direkt, uppgifter om hur du använder våra tjänster och uppgifter från källor tillhörande tredje part. Vi använder dessa uppgifter för att förse dig med tjänster, förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan förbättra och personanpassa din upplevelse och för att utveckla de mest relevanta apparna och teknikerna samt innehållet till våra kunder. Vi använder också personuppgifter för att tillhandahålla personanpassad annonsering som skräddarsytts efter dina intressen, i enlighet med tillämplig lag.

DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan dela dina personuppgifter med Samsung Electronics dotterbolag, samt med företag som tillhandahåller tjänster på uppdrag av Samsung Electronics. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med betrodda partnerföretag, såsom leverantörer av mobiltjänster eller försäkringsbolag, som förser dig med produkter och tjänster du efterfrågar, samt information om produkter och tjänster du kan vara intresserad av. Vi kan också dela personuppgifter med brottsbekämpande myndigheter när det krävs enligt lag eller för att skydda Samsung Electronics och dess användare.

 • SAMSUNG SEKRETESSPOLICY

  Ikraftträdandedatum: 28 december 2022.

  Denna sekretesspolicy gäller för alla våra enheter och tjänster från Samsung, från mobiltelefoner, surfplattor, TV-apparater och hushållsapparater till de kundtjänster och online-tjänster vi tillhandahåller. I denna policy kommer vi att sammantaget kalla dessa enheter och tjänster för ”Tjänster”.

  Det är viktigt att du ofta går tillbaka till den här sidan för att se om det finns uppdateringar av sekretesspolicyn. Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy med jämna mellanrum för att återspegla ändringar i våra rutiner för personuppgifter i förhållande till Tjänsterna eller ändringar i tillämplig lag. Vi publicerar ett meddelande på vår webbplats eller på din enhet för att i förväg meddela dig om väsentliga ändringar i vår sekretesspolicy och anger högst upp i sekretesspolicyn när den senast uppdaterades. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att vara tillgänglig här: https://account.samsung.com/membership/terms/privacypolicy. Utöver denna sekretesspolicy, tillhandahåller Samsung också specifika sekretessmeddelanden relaterade till vissa produkter och tjänster. I händelse av någon avvikelse mellan villkoren i denna sekretesspolicy och i ett specifikt sekretessmeddelande, ska villkoren i det specifika sekretessmeddelandet ha företräde.

 • Samsung Electronics samlar in uppgifter från dig på flera olika sätt.


  Uppgifter som du tillhandahåller direkt

  Vissa Tjänster gör det möjligt för dig att skicka uppgifter direkt till oss. Till exempel:

  • När du skapar ett konto eller en profil hos oss ber vi om uppgifter som ditt namn, födelsedatum eller kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.
  • Om du beställer en produkt eller betald tjänst från oss ber vi om namn, adress, kontaktuppgifter samt leverans- och betalningsuppgifter för att behandla din beställning. Du kan även välja att spara dina betalningsuppgifter hos oss så att du lättare kan checka ut nästa gång.
  • För att ge dig svar när du kontaktar kundtjänst ber vi om vissa uppgifter för att bekräfta din identitet och den produkt du kontaktar oss om.
  • När du kommunicerar med vår kundtjänstpersonal eller andra överförs din kommunikation genom våra system.
  • Om du delar dina kontakter med oss kommer vi att samla in deras telefonnummer och andra kontaktuppgifter för att underlätta fildelning och meddelanden. Du kan stänga av eller begränsa dessa funktioner i inställningarna på dina enheter.


  Uppgifter om din användning av Tjänsterna

  Utöver de uppgifter du tillhandahåller samlar vi även in uppgifter om din användning av våra Tjänster via programvara på dina enheter och på andra sätt. Dessa uppgifter inkluderar:

  • Enhetsinformation: Din enhets hårdvara (såsom modellen och tillverkaren) och uppgifter om programvara (såsom som operativsystem och programvaruversioner), IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare (såsom mobil landskod, mobilnätskod, MAC-adress, IP-adress, serienummer, enhetsunika ID:n, annons-ID (t.ex. för mobila enheter, Google AD ID och Android ID och för Samsungs visuella visningsenheter, inklusive Samsung Smart TV, Personligt Tjänste-ID (Personalized Service ID (”PSID”)) och Tizens identifierare för annonser (Tizen Identifier for Advertising (”TIFA”))), telefonnummer, försäljningskod, åtkomstregistrering, cookies, pixlar och liknande tekniker (som beskrivs nedan i ”Cookies, webbfyrar och liknande tekniker”), prenumerationsuppgifter och inställningar för de enheter som du använder för att komma åt Tjänsterna.
  • Logguppgifter Uppgifter om diagnostik, teknik, fel och användning såsom tid och varaktighet för din användning av Tjänsterna, installerade Tjänster på dina enheter, sökord när du anger sökord i din enhet i samband med en viss Samsung-tjänst, alla uppgifter som lagras i cookies som vi har placerat på dina enheter och felrapporter och dumploggar.
  • Platsuppgifter: Uppgifter om närliggande Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster och, med ditt separata samtycke, din enhets GPS-signal kan överföras till oss när du använder vissa Tjänster. Dessutom kan, för vissa Tjänster, postnummer och härledda platser som använder IP-adresser, överföras till oss när du använder sådana Tjänster.
  • Röstuppgifter: Vi spelar in din röst och lagrar den på våra servrar när du aktiverar den här funktionen och använder röstkommandon för att styra en Tjänst. Detta behandlas i den separata sekretesspolicyn för Bixby. Vi spelar också in och lagrar inspelningar av din röst när du kontaktar vår kundtjänst. Observera att om vi arbetar med en tredjepartsleverantör av tjänster som tillhandahåller konverteringstjänster för tal-till-text eller supporttjänster på vårt uppdrag, kan denna leverantör också ta emot och lagra vissa röstkommandon i enlighet med avtalet som ingåtts mellan oss och den betrodda tredjepartsleverantören av tjänster.
  • Uppgifter från Samsung-tangentbord: De ord du skriver när du aktiverat ”Förutsedd text”. Denna funktion kan erbjudas i förbindelse med ditt Samsung account för att synkronisera data för användning på dina andra mobila enheter från Samsung. Du kan radera dessa data genom att gå till inställningarna för ”Förutsedd text”.


  Offentliga eller kommersiellt tillgängliga eller delade uppgifter

  Ibland samlar vi in offentliga eller kommersiellt tillgängliga uppgifter, inklusive uppgifter från sociala nätverk som du använder, och kombinerar dessa med andra uppgifter om dig så att vi kan förstå dina behov, intressen och preferenser på ett bättre sätt.


  Andra uppgifter som vi samlar in

  Vi samlar även in andra uppgifter om dig, dina enheter eller din användning av Tjänster som du samtycker till att skicka oss. Vi inhämtar ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag.


  Tredje parts analystjänster

  Via vissa Tjänster samlar vi över tid in personuppgifter som rör dina online-aktiviteter på webbplatser och anslutna enheter samt på tredje parters webbplatser, enheter, appar och andra funktioner och tjänster online. Vi använder analystjänster från tredje parter på Tjänsterna, till exempel Google Analytics och Adobe Analytics. De tjänsteleverantörer som administrerar dessa analystjänster hjälper oss att analysera din användning av Tjänsterna och förbättra dem. De uppgifter vi erhåller kan lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa leverantörer och andra relevanta tredje parter som använder uppgifterna (till exempel för att utvärdera användningen av Tjänsterna, hjälpa till att administrera Tjänsterna och diagnostisera tekniska problem). För mer information om Google Analytics, besök http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html och https://www.google.com/policies/privacy/partners/.


  Dina alternativ

  Du kan välja att inte ge oss vissa typer av uppgifter, till exempel uppgifter som begärs när du köper en produkt eller tjänst. I en del fall kan detta begränsa din möjlighet att använda vissa Tjänster. Vi ska göra vårt bästa att förklara dessa begränsningar när vi ber om dina uppgifter så att du kan fatta ett välgrundat beslut.

 • Vi använder uppgifterna som vi samlar in för följande ändamål:

  • För att hjälpa dig eller din enhet med registreringen för vår Tjänster.
  • För att tillhandahålla en Tjänst eller funktion som du begär.
  • För att tillhandahålla anpassat innehåll och personanpassade tjänster baserat på dina tidigare aktiviteter på våra Tjänster.
  • För att tillhandahålla personanpassade och/eller allmänna annonser, kampanjer och erbjudanden som kan intressera dig på våra Tjänster, webbplatser, tredje parts webbplatser och online-plattformar t.ex. sociala medier (i enlighet med tillämplig lag). Vi kommer endast att skicka dig personanpassade annonser, kampanjer och erbjudanden om du har gett ditt samtycke till att ta emot marknadskommunikation från Samsung.
  • För att tillhandahålla kampanjer och erbjudanden via direktreklam (t.ex. via e-post, push-meddelanden eller textmeddelanden), men endast efter ditt separata samtycke.
  • För att driva, utvärdera och förbättra vår verksamhet, inklusive för att utveckla och förbättra nya och befintliga produkter och tjänster, hantera och förbättra vår kommunikation, analysera våra Tjänster och vår kundbas (inklusive att genomföra marknadsundersökningar, fråga efter dina åsikter om våra produkter och tjänster, och utföra kundundersökningar, med ditt separata samtycke om så krävs) samt aggregera och anonymisera uppgifter.
  • För att tillhandahålla programvaruuppdateringar, underhållstjänster och support för dina enheter.
  • För att tillhandahålla kundsupport till dig så länge dina enheter omfattas av garantin.
  • Vi samlar in ditt IMEI- och serienummer för att säkerställa produktsäkerhet och för att förhindra bedrägeri när dina produkter inte längre omfattas av garantin.
  • För att verifiera din enhet för reparationer.
  • För att skydda Samsung Electronics eller våra dotterbolags, affärspartners eller kunders lagliga rättigheter och intressen, egendom eller säkerhet.
  • För att svara på dina förfrågningar, inklusive om dina personuppgifter.
  • För att skydda mot, identifiera och förhindra bedrägeri och annan kriminell aktivitet, anspråk och annat ansvar.
  • För att följa och verkställa tillämpliga juridiska krav, relevanta branschstandarder och våra policyer, däribland Samsungs sekretesspolicy.
  • För att analysera en defekt enhet som returneras till Samsung. Samsung vidtar åtgärder för att säkerställa att personuppgifter raderas från alla defekta enheter innan sådana enheter analyseras.
  Vi använder och kombinerar de uppgifter vi samlar in om dig från våra Tjänster, enheter eller andra källor för att ge dig en bättre upplevelse. Du kan till exempel spara de betalningsuppgifter du använde när du köpte något på vår webbplats så att du kan checka ut snabbare nästa gång du gör ett köp. Vi använder också de uppgifter du tillhandahåller direkt eller via andra källor, så som beskrivs ovan, för att tillhandahålla innehåll som du kanske gillar eller som du har personanpassat.


  Du har valmöjligheter för dina personuppgifter. Se avsnittet VILKA RÄTTIGHETER HAR DU? för mer information.


  Ej riktade annonser
  Vänligen observera att ditt val med avseende på intressebaserade eller personanpassade annonser (”riktade annonser”) inte kommer att påverka huruvida du får eller inte får generiska, grundläggande eller kontextuella typer av annonser (”ej riktade annonser”). som inte är specifikt baserade på de uppgifter vi beskriver för dig för att tillhandahålla riktade annonser för en viss Tjänst.

  För mobila enheter inkluderar uppgifterna vi använder för att visa annonser som inte är riktade tillämpliga app-uppgifter (t.ex. app-paket, version, namn och domän), enhetsuppgifter (t.ex. enhetstyp, tillverkare, operativsystem, version, uppgifter om skärm, telekommunikationsleverantör, land och språk) och enhetsidentifierare (t.ex. IP och annons-ID). Vi delar dessa personuppgifter med betrodda affärspartner (personuppgiftsansvariga) och betrodda tjänsteleverantörer (personuppgiftsbiträden) för att förse dig med annonser som inte är riktade, under förutsättning att lämpliga dataskyddsavtal finns på plats.

  Samsungs grundval för att behandla dessa begränsade uppgifter är vårt berättigade intresse av att visa annonser som inte är riktade. Dessa annonser kan vara mindre relevanta eftersom de inte är baserade på dina intressen.

  [Endast för invånare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)]


  Samsung behandlar personuppgifter för de ändamål som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund för behandling av personuppgifter omfattar följande behandling:

  (i) För att uppfylla våra löften till dig (fullgörande av avtal, artikel 6(1)(b) GDPR), såsom att tillhandahålla en Tjänst till dig.
  (ii) För att främja våra affärsintressen (berättigat intresse, artikel 6 (1)(f) GDPR) (t.ex. för att hantera vår relation med dig, förbättra din kundtjänstupplevelse och tillhandahålla generiska annonser), inklusive kommunikation på vår webbplats, tredje parters webbplatser och online-plattformar.
  (iii) För att följa lagar och rättsliga processer (artikel 6 (1)(c) GDPR).
  (iv) Med ditt samtycke (artikel 6 (1)(a) GDPR) (och artikel 9 när det gäller särskilda kategorier av personuppgifter) till exempel för att skicka direktreklam. När vi ber om ditt samtycke kommer vi att ge dig information om vilka uppgifter vi använder och hur du kan återkalla ditt samtycke. Alternativt kan du, för att återkalla ditt samtycke, kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet KONTAKTA OSS i denna sekretesspolicy.


  Som beskrivits ovan är Samsung Electronics personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För viss direktmarknadsföring och viss personanpassad reklam i Europa är Samsung Electronics (UK) Limited, som är beläget i Storbritannien, också personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Vissa av våra europeiska Samsung-dotterbolag behandlar också dina personuppgifter. I vissa situationer kommer de att agera som personuppgiftsansvarig, inklusive för kundtjänster och en del marknadsföringsaktiviteter. I de fall det europeiska dotterbolaget till Samsung är personuppgiftsansvarig, kan du läsa deras egen lokala sekretesspolicy på deras webbplats för att förstå hur de behandlar dina personuppgifter.

 • Vi lämnar ut dina uppgifter internt inom vår verksamhet, samt till följande aktörer, för de ändamål som beskrivs ovan.

  • Dotterbolag: Andra bolag inom Samsung Electronics-koncernen som vi kontrollerar eller äger.
  • Affärspartners: Partners som vi samarbetar med. Vi kan till exempel samarbeta med en bank så att du kan använda en av våra Tjänster för att göra snabbare och mer effektiva betalningar. Dessa affärspartner kontrollerar och hanterar dina personuppgifter.
  • Tjänstleverantörer: Noggrant utvalda företag som tillhandahåller tjänster för eller på uppdrag av oss, såsom företag som hjälper oss med reparationer, kundkontaktcenter, kundvårdsaktiviteter, reklam (inklusive personanpassad annonsering på våra webbplatser, tredje parts webbplatser, online-plattformar och plattformar för sociala medier), utför kundnöjdhetsundersökningar, fakturering eller som skickar e-post på uppdrag av oss. Även dessa leverantörer har åtagit sig att skydda dina uppgifter.
  • Andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda våra tjänster: Det kan till exempel bli nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter enligt lag, i en juridisk process eller efter ett domstolsbeslut. De kan också söka få dina uppgifter från oss för brottsbekämpande ändamål, nationell säkerhet, terrorismbekämpning eller annat som rör den allmänna säkerheten.
  • Andra parter i samband med företagstransaktioner : Vi kan lämna ut dina personuppgifter till en tredje part inom ramen för en fusion eller överlåtelse, ett uppköp eller en försäljning eller i händelse av konkurs.
  • Andra parter efter ditt samtycke eller enligt anvisning från dig : Utöver de utlämnanden som beskrivs i denna sekretesspolicy, delar vi dina personuppgifter med tredje parter när du separat samtycker till eller begär att vi gör det.

 • Vi tar dataskydd på allvar. Vi har infört fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att hålla de personuppgifter som vi samlar in säkra. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, är inga webbplatser, internetöverföringar, datorsystem eller trådlösa anslutningar helt säkra.

 • Din användning av våra Tjänster kan innebära överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter inom och utanför landet du bor i, i enlighet med denna policy. Framför allt kommer dina personuppgifter att överföras till Sydkorea.


  Dessutom kan din användning av Tjänsterna även involvera överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter till andra länder där så är nödvändigt. Sådana länder inkluderar, utan begränsning, länder i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, USA, Storbritannien, Schweiz, Kina, Singapore, Vietnam, Indien, Kanada, Mexiko, Filippinerna och Japan. För vissa länder har den Europeiska kommissionen beslutat att personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt. Du kan hitta en lista över dessa länder här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Observera att dataskyddslagstiftningen och andra lagar i länder som dina personuppgifter kan överföras till, kanske inte är lika omfattande som i ditt land. Vi kommer att vidta lämpliga åtgärder i enlighet med gällande lag för att säkerställa att dina personuppgifter förblir skyddade. Sådana åtgärder inkluderar användning av standardavtalsklausuler för att skydda överföringen av personuppgifter utanför EES och Storbritannien. Kontakta oss om du vill ha mer information eller få en kopia av standardavtalsklausulerna. Se avsnittet KONTAKTA OSS.

 • Dina personuppgifter tillhör dig. I enlighet med gällande lagstiftning har du rätt att be oss tillhandahålla information om vilka personuppgifter vi har samlat in och du kan be oss att radera dem eller korrigera eventuella felaktigheter. Du kan också be oss att begränsa behandlingen, delningen eller överföringen av dina personuppgifter, samt att förse dig med de personuppgifter som vi har samlat in om dig så att du kan använda dem för dina egna ändamål. Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du kan be oss tillhandahålla dina personuppgifter till dig eller en tredje part i ett maskinläsbart format. Du kan även invända mot att dina personuppgifter behandlas och återkalla ditt samtycke. Om du begär att vi raderar dina personuppgifter kan det emellertid leda till att du inte kan komma åt våra Tjänster. Vi kommer inte att radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behålla.


  Du har också rätt att invända mot behandling på grundval av berättigade intressen och att invända mot behandling för marknadsföringsändamål, inklusive profilering. Kontakta oss om du vill skicka in en begäran avseende dina rättigheter eller göra en förfrågan. Se avsnittet KONTAKTA OSS.

 • Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in. Detta innebär att uppgifterna kommer att förstöras eller raderas från våra system när de inte längre behövs.


  Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter baserat på följande logik:


  1. Under minst den tid som personuppgifterna används för att förse dig med en tjänst;
  2. Enligt gällande lagstiftning, ett avtal eller vad som krävs med hänsyn till våra lagstadgade förpliktelser;
  3. Endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in, behandlas eller längre om så krävs enligt avtal, gällande lagstiftning eller för statistiska ändamål och då med lämpliga skyddsåtgärder.

 • En del av innehållet, annonseringen och funktionerna i våra Tjänster tillhandahålls av tredje part. Dessa tredje parter kan använda cookies, webbfyrar, spårningspixlar och andra verktyg för att samla in uppgifter om din användning av dessa Tjänster. Dessa tredje parter kontrolleras inte direkt av Samsung, så vi rekommenderar att du ser till deras respektive sekretesspolicyer för kännedom om hur de använder dina uppgifter.


  För vissa appar och tjänster, inklusive sociala nätverk, tar vi emot och lagrar inloggningsuppgifter, såväl som andra uppgifter som du tillåter oss att ta emot när du ansluter till dessa appar och tjänster.

 • Vi kan, tillsammans med vissa tredje parter såsom innehållsleverantörer och annonsörer, också använda tekniker som kallas cookies, webbfyrar eller pixlar, såväl som andra verktyg (gemensamt kallade ”tekniker”) som överför uppgifter från din enhet till en server. Dessa tekniker kan bäddas in i online-innehåll, videor och annonser. De kan göra det möjligt för en server att få vissa typer av uppgifter från din enhet för att veta när du har tittat på ett visst innehåll eller en viss annons och se vilken tid och vilket datum du tittade på innehållet samt uppgifter om din enhet, inklusive din enhets IP-adress. Vi och tredje parter använder dessa tekniker för ändamål som att verifiera att innehåll och annonser har levererats och visats korrekt.

  Cookies


  Cookies är små filer som lagrar uppgifter på din dator, TV, mobiltelefon eller andra enheter. De gör det möjligt för företaget som placerade cookie-filen på din enhet att känna igen dig på olika webbplatser, tjänster, enheter och webbsessioner. Cookies har många användbara funktioner. Till exempel:

  • Cookies kan komma ihåg dina inloggningsuppgifter så att du inte behöver ange dem varje gång du loggar in på en tjänst.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att förstå vilka delar av våra Tjänster som är mest populära eftersom de hjälper oss att se vilka sidor och funktioner som besökare använder och hur mycket tid de tillbringar på sidorna. Genom att analysera dessa uppgifter får vi hjälp att anpassa Tjänsterna och ge dig en bättre upplevelse.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att komma ihåg vilka annonser du har sett så att du inte får se samma annons varje gång du använder en Tjänst.
  • Cookies hjälper oss och tredje parter att förse dig med relevant innehåll och reklam genom att samla in uppgifter om din användning av våra Tjänster och andra webbplatser och appar.

  Vi använder följande typer av cookies inom våra Tjänster:

  • Nödvändiga cookies: Gör det möjligt för dig att få de tjänster du begär via vår webbplats. Utan dessa cookies, kan Tjänster som du har begärt inte tillhandahållas. Nödvändiga cookies kan till exempel användas för att autentisera dig när du loggar in. Dessa cookies aktiveras automatiskt och kan inte stängas av eftersom de är nödvändiga för att våra Tjänster ska kunna fungera på ett effektivt sätt.
  • Prestandacookies: Gör det möjligt för oss att analysera våra Tjänsters prestanda och design och upptäcka fel. Till exempel kan vi med den här typen av cookie känna igen att du har använt en tjänst tidigare, och de visar vilka av våra appar som är mest populära genom att vi kan se vilka sidor besökarna öppnar oftast och hur mycket tid de tillbringar i varje app. Vi använder Google Analytics, Adobe och liknande analys-cookies för att åstadkomma detta.

   Denna typ av cookie är automatiskt inaktiverad och kan konfigureras enligt dina särskilda preferenser.
  • Funktionella och profileringscookies: Ger oss möjlighet att leverera en bättre användarupplevelse. Denna typ av cookie säkerställer till exempel att uppgifterna som visas vid ditt nästa besök på vår webbplats matchar dina användarpreferenser eller ditt Samsung account som du länkade från till en Tjänst. Denna typ av cookie är automatiskt inaktiverad och kan konfigureras enligt dina särskilda preferenser.
  • Marknadsföringscookies/riktade cookies: Gör det möjligt för oss och våra noggrant utvalda partner att personanpassa vår webbplats, leverera reklamtill dig eller kontakta dig direkt om du separat har samtyckt till sådan kommunikation, på ett sätt som är relevant för dig och som matchar dina intressen genom att, till exempel, använda uppgifter om Tjänster som du har öppnat via våra appar. Vi kan använda och kombinera dina cookie-data med de uppgifter vi samlar in om dig från andra källor för att ge dig en bättre upplevelse. Vi kan till exempel ge dig mer relevant direktmarknadsföring, men bara om du har samtyckt till att ta emot direktmarknadsföring.

   Vi kan komma att tillåta noggrant utvalda tredje parter att placera denna typ av cookie eller liknande tekniker för detta ändamål. Till exempel, och utan begränsning, använder vi Googles remarketing-taggar för att låta våra återförsäljarpartner marknadsföra produkter som du har tittat på, på vår webbplats. Du kan läsa mer om hur Google remarketing-taggar fungerar här: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/. Dessutom kan tredje parter som Facebook placera cookies för att spåra dig på tillämpliga webbplatser och på andra webbplatser.

   Vi kan också samarbeta med noggrant utvalda affärspartner för att gemensamt leverera annonsering. Detta kan innebära att kombinera cookie-data som samlats in från vår webbplats med data som samlats in av vår affärspartner. Beroende på vilka cookies du aktiverar kan vi också använda uppgifter som samlats in för att förstå våra kunders preferenser och för att påverka framtida reklamkampanjer inklusive hur vi väljer vem vi riktar vår marknadsföring till.

   Vi, och våra noggrant utvalda affärspartner, kan placera cookies när vi visar annonser för våra produkter eller tjänster på tredje parts webbplatser och om du klickar på dessa annonser, så att vi vet vilka webbplatser och annonser som våra kunder har sett och vilka annonser som har interagerats med. Vi och våra affärspartner använder endast dessa cookies om du ger ditt samtycke till operatören av den berörda tredje partens webbplats. Du kan justera dina preferenser i förhållande till dessa cookies på dessa tredje parters webbplatser. Vi kommer att använda denna typ av cookies i 13 månader.
  • Tredjepartscookies: Vår webbplats kan också visa innehåll från en tredje parts webbplats eller tjänst, vilket kan leda till att cookies från tredje parter lagras på din enhet. Du kan hantera dina preferenser för dessa tredjepartscookies på samma sätt som för Samsungs cookies. Se nedan för mer information om hur du hanterar dina preferenser. Vi kontrollerar inte hur dessa cookies lagras och används av dessa tredje parter, utan du bör läsa respektive tredje parts sekretesspolicy för mer information. För mer information om andra tjänsteleverantörer kan du kontakta oss genom att besöka vår supportsida för sekretess på https://www.samsung.com/request-desk.Denna typ av cookie är automatiskt inaktiverad och kan konfigureras enligt dina särskilda preferenser.

  Webbfyrar och pixlar

  Vi, och vissa tredje parter, använder tekniker som kallas för webbfyrar eller pixlar som skickar uppgifter från din enhet till en server. Webbfyrar kan bäddas in i online-innehåll, annonser, videor och e-postmeddelanden och kan göra det möjligt för en server att få vissa typer av uppgifter från din enhet för att veta när du har tittat på ett visst innehåll eller ett visst e-postmeddelande, och se tid och datum då du tittade på relevant innehåll samt din enhets IP-adress. Vi och vissa tredje parter använder webbfyrar för en rad olika ändamål, inklusive för att analysera användningen av våra Tjänster och, tillsammans med andra uppgifter, för att tillhandahålla innehåll och annonser som är mer relevanta för dig.

  Annan lokal lagring

  Vi och vissa tredje parter använder andra typer av lokala lagringstekniker, såsom lokala delade objekt (även kallade ”Flash-cookies”) och lokal HTML5-lagring, i förbindelse med våra Tjänster. Dessa tekniker liknar de cookies som beskrivits ovan. De lagras på dina enheter och kan användas för att lagra vissa uppgifter om dina aktiviteter och preferenser. Dessa tekniker kan dock använda andra delar av din enhet än de som standard-cookies använder, så du kanske inte kan kontrollera dem med vanliga webbläsarverktyg och inställningar. För information om hur du inaktiverar eller tar bort uppgifter som finns i lokala delade objekt, besök http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

  Cookies lagras inte längre än vad som behövs för att tillhandahålla den funktion som de används för. Detta kommer att variera beroende på den specifika Tjänsten. Till exempel kan en cookie för att autentisera inloggning lagras under en längre tid än en cookie som används för att låta dig lägga varor i en varukorg som gäst på vår webbplats.

  Så här hanterar du dina preferenser

  Där vi använder dessa tekniker på våra Tjänster kan du när som helst återkalla ditt samtycke eller ändra dina preferenser. Vissa tekniker är dock väsentliga eller nödvändiga för att driva Tjänsten och kan inte ändras. Gå till inställningar eller preferensmenyn för cookies på den relevanta Tjänsten eller på din enhet för mer information om hur du hanterar dessa alternativ.

 • Du kan kontakta oss om du vill uppdatera dina preferenser, korrigera dina uppgifter, skicka in en begäran eller ställa frågor till oss.


  Det enklaste sättet att kontakta oss på är via avsnittet support på https://www.samsung.com/.


  Du kan också kontakta oss på:

  Data Controller
  Samsung Electronics Co., Ltd.
  129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
  Suwon-si, Gyeonggi-do 16677, Republic of Korea


  [Endast för invånare inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)]


  Samsung Electronics har kontor över hela Europa. Därför kan vi se till att din begäran eller fråga hanteras av dataskyddsteam med säte i din region.


  Det enklaste sättet att kontakta oss är att besöka vår supportsida för sekretess på https://www.samsung.com/request-desk.


  Du kan också kontakta oss på:


  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK


  Du kan framföra ett klagomål till en relevant tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot gällande lag. Kontaktuppgifter för alla tillsynsmyndigheter i EU och EES finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Samsung Rewards