Miljödata

Miljödata

Ladda ner våra
policyer och
riktlinjer för att
uptäcka mer

Ladda ner våra policyer och riktlinjer för att uptäcka mer

En grupp människor arbetar tillsammans runt ett runt bord, leende med bärbara datorer och tryckta bilder av stapeldiagram. En grupp människor arbetar tillsammans runt ett runt bord, leende med bärbara datorer och tryckta bilder av stapeldiagram.

Regler och riktlinjer

Certifieringar för produkter och arbetsplatser

Produkters miljöpåverkan

  • Resultat av livscykelanalys (LCA)
    600 KB