Always on. Always performing.

Besök Samsungs Virtual Control Room Experience

Dagens beslutsfattare söker sätt att övervaka många informationsströmmar mer effektivt

Presentera en klar och självsäker visuell upplevelse

Under många år har kontrollrum fungerat som kritiska informationscentrum för olika organisationer runt om i världen. En avgörande element i ett välfungerande kontrollrum är den senaste skärmtekniken. För att kunna övervaka flera informationsflöden effektivt måste beslutsfattare ha tillgång till klar och tydlig information, med optimala detaljnivåer för bästa resultat. Det är också viktigt att alla skärmar fungerar utan avbrott för tillförlitlighet och operativ effektivitet som är avgörande för en verksamhetskritisk miljö.

Det Samsung erbjuder

Samsungs heltäckande utbud av professionella skärmar är byggda för kontrollrum. Från storskaliga LED-skyltar och Videoväggar synliga i hela rummet till fantastisk detaljrikedom på QLED 8K-skyltar och ultrabreda högupplösta skärmar, får personalen tillgång till tekniken som krävs för att utföra arbetsuppgifterna.

Resurser