Personuppgiftspolicy för företagskunder

Ikraftträdande: 16-11-2021

Samsung Electronics Nordic AB (org. nr 556445-4345, Torshamnsgatan 48, P.O. Box 1235, 164 40 Kista, Sverige) (“Samsung”, “vi”, “oss” eller “vår”) vet hur viktig integritet är och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar din information. Denna Personuppgiftspolicy informerar om hur Samsung, i egenskap av personuppgiftsansvarig, samlar in, använder och delar dina personuppgifter i samband med att vi etablerar, underhåller och förbättrar vår relation med företagskunder.

Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig för alla våra B2B Samsung-enheter och tjänster, inklusive mobiltelefoner, surfplattor, TVs, apparater, onlinetjänster och mer, dessa benämns gemensamt för “Tjänster”. Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig för alla företag, eller individer från sådana företag som agerar i sin yrkesroll. 

 • VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKET SYFTE?

  Samsung samlar in och lagrar information om dig på olika sätt och för olika syften.


  Information som du tillhandahåller direkt

  Vissa Tjänster gör det möjligt för dig att ge oss information direkt. Till exempel:

  • När du skapar ett konto eller en profil hos oss, engagerar dig med oss på en mässa eller deltar i våra evenemang, kan vi be om information som till exempel ditt namn, födelsedatum eller e-postadress.
  • Om du beställer en produkt eller en betald tjänst från oss kan vi be om ditt namn, adress, kontaktuppgifter samt leverans- och betalningsinformation för att kunna behandla din beställning.
  • För att svara på dina förfrågningar när du kontaktar kundtjänst kan vi behöva information för att verifiera din identitet och den aktuella produkten.
  • När du kommunicerar med vår kundtjänstpersonal eller andra medarbetare kommer din kommunikation att överföras via våra system.
  • Om du delar dina kontakter kommer vi att samla in deras telefonnummer och andra kontaktuppgifter för att underlätta fildelning och meddelanden. Du kan stänga av eller begränsa dessa funktioner under Inställningar på dina enheter.

  Information om din användning av Tjänsterna

  Utöver den information du tillhandahåller oss direkt samlar vi in information om din användning av våra Tjänster genom programvara på dina enheter och på andra sätt. Vi samlar in:

  • Enhetsinformation: Din hårdvarumodell, enhetens hårdvaruinformation, IMEI-nummer och andra unika enhetsidentifierare, telefonnummer, serienummer, försäljningskod, accessloggar, aktuell programvaruversion, MCC (mobillandskod), MNC (mobilnätverkskod), MAC-adress, IP-adress, cookies, pixlar, prenumerationsinformation, operativsystemversioner och inställningar för enheterna du använder för att få tillgång till Tjänsterna.
  • Logginformation: Diagnostisk-, teknisk-, fel- och användningsinformation. Till exempel vid vilken tidpunkt och hur länge du använder tjänsterna, vilka frågor och termer du anger när du söker på enheten i anslutning till en specifik Samsung-tjänst och all information som lagras i våra cookies på dina enheter.
  • Platsinformation: Din enhets GPS-signal eller information om närbelägna Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster som kan sändas till oss när du använder vissa tjänster och aktiverar lokaliseringsfunktionen.
  • Röstinformation: Inspelningar av din som röst som vi gör och sparar på våra servrar när du använder röstkommandon för att styra en tjänst eller när du kontaktar vår kundtjänst. Observera att om vi arbetar med en tredjepartsleverantör som levererar tal-till-text-konverteringstjänster på uppdrag av oss, kan leverantören ta emot och lagra vissa röstkommadon i enlighet med kontraktet mellan oss och vår tredjepartsleverantör.
  • Samsung Tangentbordsinformation: Orden du skriver när funktionen Textförutsägelse har aktiverats. Funktionen kan erbjudas i samband med ditt Samsung-konto för att synkronisera data för användning på dina andra mobila enheter från Samsung. Du kan rensa informationen via inställningarna för Textförutsägelse.
  • Visningsinformation: Nätverk, kanaler, webbplatser som du har besökt och program som du har tittat på via dina enheter samt hur länge du har tittat på dem.
  • Annan information: Annan information om din användning av tjänsterna, till exempel vilka appar du använder, vilka webbplatser du besöker och hur du interagerar med innehåll som erbjuds via en tjänst.

  Annan information vi samlar in

  Vi kan också samla in annan information om dig, dina enheter eller din användning av Tjänsterna. Vi kan kombinera denna information med övrig information om dig så att vi bättre kan förstå dina behov, intressen och preferenser.

  Information du tillhandahåller indirekt

  För att förbättra vår marknadsföringsräckvidd kan vi få personuppgifter om dig från tredjepartskällor (dvs. andra företag), till exempel ditt förnamn, efternamn, jobbtitel, företagstelefonnummer, företagsepost, företagsnamn och företagsadress. Sådana tredje parter inkluderar:

  • Databasleverantörer Samsung kommer att säkerställa att databasleverantören som ursprungligen samlade in denna information har en giltig rättslig grund att dela informationen med oss. Samsung kommer också att säkerställa att databasleverantören följer tillämpliga dataskyddslagar för att tillhandahålla oss din information.
  • Offentlig och kommersiellt tillgänglig information Vi kan samla in dina personuppgifter från offentliga och kommersiellt tillgängliga källor, förutsatt att mottagandet av sådan information sker i enlighet med tillämpliga lagar.
  • Sociala medier Vi kan också samla in dina personuppgifter från de sociala nätverk du använder när du valt att ansluta till dessa webbplatser.

  Du bör alltid läsa tredje parts integritetsmeddelanden, särskilt när du ger samtycke till marknadsföring samt för att få en allmän förståelse för deras dataskydds- och sekretessförfaranden.


  Analystjänster från tredje part

  Genom vissa webbplatser kan vi komma att samla in personuppgifter om dina onlineaktiviteter över tid på webbsidor och anslutna enheter samt på tredje parts webbplatser, enheter, appar och andra onlinefunktioner och tjänster. Vi kan använda analystjänster från tredjepart i våra Tjänster, till exempel Adobe Audience Manager och Oracle Eloqua. Tjänsteleverantörerna som administrerar dessa analystjänster hjälper oss att analysera din användning av Tjänsterna och förbättra Tjänsterna. Informationen vi erhåller kan lämnas ut till eller samlas in direkt av dessa leverantörer och andra relevanta tredje parter som använder informationen i syfte att till exempel utvärdera användningen av Tjänsterna, hjälpa till att administrera Tjänsterna och diagnostisera tekniska problem. För mer information om Adobe Audience Manager och Oracle Eloqua, vänligen besök https://www.adobe.com/se/privacy/policy.html och https://www.oracle.com/legal/privacy/services-privacy-policy.html#1-1.

 • Vi använder informationen vi samlar in i syfte att:

  • Hjälpa dig registrera dig på våra mässor eller evenemang.
  • Hjälpa dig eller din enhet att registrera dig för våra Tjänster.
  • Tillhandahålla en begärd Tjänst eller funktion.
  • Tillhandahålla anpassat innehåll och personliga tjänster baserat på din tidigare aktivitet på våra Tjänster.
  • Tillhandahålla anpassade kampanjer och erbjudanden som kan intressera dig på våra webbplatser, tredjeparts webbplatser och onlineplattformar som till exempel sociala medier.
  • Tillhandahålla kampanjer och erbjudanden via direktmarknadsföring, men endast när du har gett oss ditt separata samtycke.
  • Analysera våra produkter och tjänster för att hjälpa oss att bättre förstå våra B2B-kunder så att vi kan erbjuda dig mer relevant kommunikation, tjänster och upplevelser.
  • Fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och genomföra B2B-kundenkäter, med ditt separata samtycke om så krävs.
  • Tillhandahålla programvaruuppdateringar, underhållstjänster och support för dina enheter.
  • Följa gällande lagstiftning och juridiska processer.
  • Skydda Samsung Electronics och våra respektive dotterbolags, affärspartners och kunders rättigheter, egendom och säkerhet.
  Vi använder och kombinerar information som vi samlar in om dig via våra Tjänster, enheter eller andra källor så att vi kan erbjuda dig en bättre upplevelse. Du kan till exempel använda dina uppgifter från ditt Samsungkonto för mer än bara Tjänsten du har registrerat dig för, utan även för andra Tjänster som använder Samsungkonton. Vi använder också informationen som du tillhandahåller oss direkt eller som vi får via andra källor som beskrivs ovan för att erbjuda dig innehåll som kan intressera dig eller som du har personanpassat.


  Samsung behandlar personuppgifter för de syften som beskrivs ovan. Samsungs rättsliga grund för behandling av personuppgifter beskrivs nedan:

  Att hålla vårt löfte till dig
  (fullgörande av avtal)
  GDPR Artikel 6(1)(b)
  • Hjälpa dig att registrera dig på våra mässor eller evenemang.
  • Hjälpa dig eller din enhet att registrera dig för våra Tjänster.
  • Tillhandahålla en begärd Tjänst eller funktion.
  Med ditt samtycke
  (samtycke)
  GDPR Artikel 6(1)(a)
  • Tillhandahålla anpassat innehåll och personliga tjänster baserat på din tidigare aktivitet på våra Tjänster.
  • Tillhandahålla anpassade kampanjer och erbjudanden som kan intressera dig på våra webbplatser, tredjeparts webbplatser och onlineplattformar som till exempel sociala medier.
  • Tillhandahålla kampanjer och erbjudanden via direktmarknadsföring, men endast när du har gett oss ditt separata samtycke.
  Att främja våra affärsintressen
  (berättigat intresse)
  GDPR Artikel 6(1)(f)
  • Analysera våra produkter och tjänster för att hjälpa oss att bättre förstå våra B2B-kunder så att vi kan erbjuda dig mer relevant kommunikation, tjänster och upplevelser.
  • Fråga dig om dina åsikter om våra produkter och tjänster och genomföra B2B-kundenkäter, med ditt separata samtycke om så krävs.
  • Tillhandahålla programvaruuppdateringar, underhållstjänster och support för dina enheter.
  • Skydda Samsung Electronics och våra respektive dotterbolags, affärspartners och kunders rättigheter, egendom och säkerhet.
  För att följa lagar, myndighetsföreskrifter och rättsliga processer
  GDPR Artikel 6(1)(c)
  • Följa tillämpliga lagar och regulatoriska-, administrativa- eller domstolsbeslut
 • Vi kommer att dela din information med följande enheter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att dela branschrelevant kommunikation:

  • Dotterbolag: Andra företag inom Samsung Electronics-koncernen som Samsung Electronics Co., Ltd. kontrollerar eller äger.
  • Tjänstleverantörer: Noga utvalda företag som tillhandahåller tjänster till eller på uppdrag av oss, till exempel företag som hjälper oss att genomföra B2B-kundnöjdhetsundersökningar eller fakturering, eller skickar e-postmeddelanden för vår räkning. Dessa leverantörer är också förpliktade att skydda din information.
  • Andra parter i enlighet med gällande lagstiftning eller om det är nödvändigt för att skydda våra tjänster: Det kan till exempel vara nödvändigt enligt lag, rättsligt förfarande eller beslut från statliga myndigheter att lämna ut dina uppgifter. Myndigheter och domstolar kan också begära dina uppgifter från oss med anledning av brottsbekämpande ändamål, nationell säkerhet, anti-terrorism eller andra frågor som är relaterade till allmän säkerhet.
  • Andra parter i samband med företagstransaktioner: Vi kan lämna ut din information till tredje part inom ramen för en sammanslagning eller överlåtelse, förvärv eller försäljning, eller i händelse av konkurs.
  • Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner: Utöver den delning som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy kan vi dela information om dig med tredje parter när du separat samtycker till det eller begär sådan delning.

 • Vi tar dataskydd på stort allvar. Vi har infört fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att hålla de personuppgifter vi samlar in säkra. Observera dock att även om vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, är inga webbplatser, internetöverföringar, datorsystem eller trådlösa anslutningar helt säkra.

 • Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in. Det innebär att dina personuppgifter kommer att förstöras eller raderas i våra system när de inte längre behövs.

  Vi vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att vi behandlar och behåller information om dig utifrån följande logik:

  1. Åtminstone under den tid uppgifterna används för att tillhandahålla en Tjänst.
  2. Så länge det krävs enligt lag, kontrakt eller lagstadgade skyldigheter.
  3. Endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de samlas in och behandlas eller längre om så krävs enligt avtal, tillämplig lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga säkerhetsåtgärder.


  Om du har prenumererat på att ta emot marknadskommunikation kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge ditt samtycke är giltigt, eller tills du återkallar ditt samtycke. Vi kommer att kontakta dig för att uppdatera ditt samtycke om vi gör förändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på de sätt som anges i avsnittet KONTAKTA OSS nedan, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som har genomförts baserat på samtycket innan det återkallades.

  Ditt tillhandahållande av personuppgifter genom ovanstående metoder för samarbete med Samsung, antingen direkt eller indirekt, kommer att inkludera överföring, lagring och behandling av dina personuppgifter till eller i andra länder; sådana länder inkluderar, utan begränsning, länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Storbritannien, Sydkorea, och Japan. Alla internationella överföringar av personuppgifter är föremål för rättsliga krav för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och så som du kan förvänta dig. Sådana åtgärder inkluderar användning av standardavtalsklausuler för att skydda överföringen av personuppgifter utanför EES. För mer information eller för att erhålla en kopia av standardavtalsklausulerna, se avsnittet KONTAKTA OSS i denna Personuppgiftspolicy.

 • Du kan be oss att tillhandahålla information om vilka personuppgifter vi har samlat in om dig och du kan be oss att radera dem eller korrigera eventuella felaktigheter. Du kan också be oss att begränsa behandlingen, delningen eller överföringen av dina personuppgifter, samt be oss att tillhandahålla de personuppgifter som vi har samlat in om dig så att du kan använda dem för egna ändamål. Du kan välja att inte ge oss viss information, till exempel information som begärs som en del av registreringen till ett Samsung-evenemang. I vissa fall kan detta begränsa korrektheten i den kommunikation eller lösning som vi tillhandahåller dig som relaterar till ditt yrke. Vi kommer att göra vårt bästa för att förklara dessa begränsningar när vi begär din information så att du kan fatta ett välgrundat beslut. Vi kommer inte att radera uppgifter som vi enligt lag är skyldiga att behålla.


  Kontakta oss om du vill skicka in en begäran avseende dina rättigheter eller göra en förfrågan. Se avsnittet KONTAKTA OSS.

 • Du kan kontakta oss för att utöva dina ovannämnda rättigheter, skicka in en begäran eller ställa frågor.

  Samsung Electronics har kontor över hela Europa, så vi kan försäkra dig om att din begäran eller förfrågan kommer att behandlas av ett dataskyddsteam i din region.

  Du kontaktar oss enklast genom vår supportsida för dataskydd på www.europe-samsung.com/gdpr/webform/se.


  Du kan också kontakta oss på:

  European Data Protection Officer
  Samsung Electronics (UK) Limited
  Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS


  Du kan skicka in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter bryter mot tillämplig lagstiftning. Kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter inom EU finns på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 • Denna Personuppgiftspolicy kan uppdateras regelbundet för att återspegla ändringar i vår sekretesspraxis med avseende på vår verksamhet eller ändringar i tillämplig lag. Datumet för senaste uppdatering visas högst upp i denna Personuppgiftspolicy. För det fall vi uppdaterar Personuppgiftspolicyn kommer vi att meddela dig i förväg om ändringar som vi anser vara väsentliga genom att publicera ett meddelande på relevanta Tjänster eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig där så är lämpligt.