TV dostopnost

TV dostopnost TV dostopnost

Vizija

Glasovni vodnik

Glasovni vodnik omogoča, da televizor prebere besedilo na zaslonu in vas glasovno obvesti o izbrani glasnosti, trenutnem kanalu in programu. Obenem naglas prebere besedilo, prikazano v elektronskem vodniku po programih (Electronic Programme Guide oz. EPG). Glasovni vodnik deluje z vsakim menijem na TV-ju, po lastnem okusu pa lahko prilagodite tudi višino in ton glasu.

Sprednji pogled na QLED TV – Glasovni vodnik Sprednji pogled na QLED TV – Glasovni vodnik

Zvočni opis

Zvočni opis (Audio Description oz. AD) je storitev, ki jo zagotavljajo številni programi v Združenem kraljestvu in ki vključuje predvajanje dodatnega zvočnega zapisa, ki za boljše razumevanje besedno opisuje prizore.

Sprednji pogled na QLED TV – Glasovni vodnik Sprednji pogled na QLED TV – Glasovni vodnik

Visoki kontrast

Način visokega kontrasta TV konfigurira tako, da vse menije prikaže na neprosojnem črnem ozadju in v beli ali rumeni pisavi. Ta način zagotavlja največji možni kontrast in vidnost besedila, hkrati pa je izjemno uporaben pri vsakršni okvari vida.

Sprednji pogled na QLED TV – Visoki kontrast Sprednji pogled na QLED TV – Visoki kontrast

Povečava

Povečava omogoča ogled pomembnih elementov na zaslonu s povečanim učinkom.

Sprednji pogled na QLED TV – Povečava Sprednji pogled na QLED TV – Povečava

Učenje z daljinskim
upravljalnikom

Učenje z daljinskim upravljalnikom je nova funkcija, pri kateri vam TV v načinu učenja pomaga zagotoviti kar najboljšo izkušnjo ogleda. V tem načinu vam TV pomaga tako, da vam ob vsakem pritisku na gumb daljinskega upravljalnika pove, čemu gumb služi. Zahvaljujoč tej funkciji se lahko slepe ali slabovidne osebe hitro naučijo razporeditve in namena gumbov na daljinskem upravljalniku brez motenja delovanja TV-ja.

Sprednji pogled na QLED TV – Učenje z daljinskim upravljalnikom Sprednji pogled na QLED TV – Učenje z daljinskim upravljalnikom

Učenje zaslonskih menijev

Seznanite se z meniji na TV zaslonu. Ko funkcijo vključite, vam bo TV pojasnil strukturo in funkcije izbranih menijev.

Sprednji pogled na QLED TV – Učenje zaslonskih menijev Sprednji pogled na QLED TV – Učenje zaslonskih menijev

Lestvica sivin

Barvo TV zaslona lahko spremenite na črno-bel ton in s tem izostrite robove, zabrisane zaradi barv.

Sprednji pogled na QLED TV – Lestvica sivin Sprednji pogled na QLED TV – Lestvica sivin

Zamenjava barv

Za lažje branje lahko zamenjate barvi besedila in ozadja na TV zaslonu.

Sprednji pogled na QLED TV – Zamenjava barv Sprednji pogled na QLED TV – Zamenjava barv

SeeColors

SeeColors aplikacija na zaslonih Samsung QLED TV-jev barvno slepim osebam omogoča ogled celotnega spektra barv.

Sprednji pogled na QLED TV – SeeColors Sprednji pogled na QLED TV – SeeColors

Sluh

Zvok z več izhodi

Zvok z več izhodi vam omogoča fleksibilnost konfiguriranja TV zvoka pri povezavi z Bluetooth slušalkami. Zvok lahko usmerite na več naprav z neodvisnimi gumbi za upravljanje glasnosti. Če ima član vaše družine težave s sluhom in mora TV vsebino poslušati skozi lastne slušalke, funkcija zvoka z več izhodi to omogoči brez samodejnega izklopa zvoka iz TV zvočnikov.

Sprednji pogled na QLED TV – Zvok z več izhodi Sprednji pogled na QLED TV – Zvok z več izhodi

Podnapisi

Podnapisi so na voljo za skoraj vse TV programe Združenega kraljestva. Dialog je vidno prikazan kot besedilo na TV zaslonu.

Sprednji pogled na TV – Podnapisi Sprednji pogled na TV – Podnapisi

Povečava znakovnega jezika

Povečava znakovnega jezika za gluhe in naglušne osebe samodejno prepozna in poveča območje z znakovnim jezikom. Določite lahko območje z znakovnim jezikom in prilagodite povečavo. Slabovidne osebe lahko to funkcijo uporabijo tudi za povečavo poljubnega območja zaslona.

Na TV-ju se predvajajo novice v živo. Novice prevaja tolmač znakovnega jezika. Zaslonsko okno s tolmačem se samodejno poveča, da ga lahko gledalci bolje vidijo. Na TV-ju se predvajajo novice v živo. Novice prevaja tolmač znakovnega jezika. Zaslonsko okno s tolmačem se samodejno poveča, da ga lahko gledalci bolje vidijo.

Telesne okvare

Gumb za nastavitve ponavljanja

Pritisnite in zadržite gumb na daljinskem upravljalniku za izvedbo neprekinjenih operacij in njihovo upočasnitev. Ta funkcija je uporabna za upočasnitev neprekinjenih operacij spreminjanja kanalov/glasnosti ali za upočasnitev premikanja elementov na vodoravnih ali navpičnih seznamih.

Na simuliranem TV zaslonu, na katerem se predvaja TV-oddaja, je odprto okno gumba za nastavitve ponavljanja. Med premikanjem skozi meni je mogoče vklopiti in izklopiti gumb za upočasnitev ponavljanja. Intervale ponavljanja je mogoče prilagoditi v podmeniju. Na simuliranem TV zaslonu, na katerem se predvaja TV-oddaja, je odprto okno gumba za nastavitve ponavljanja. Med premikanjem skozi meni je mogoče vklopiti in izklopiti gumb za upočasnitev ponavljanja. Intervale ponavljanja je mogoče prilagoditi v podmeniju.

Splošno

Bližnjice za dostopnost

Bližnjice za dostopnost predstavljajo preprost način dostopa do zaslonskega menija, ki je samo dotik stran in na katerem si lahko ogledate ali prilagodite stanje funkcij TV dostopnosti. Večino funkcij dostopnosti na vašem TV-ju lahko aktivirate tako, da pritisnete in zadržite gumb ali na pametnem daljinskem upravljalniku ali prek menija za dostopnost v nastavitvah sistema.

 Sprednji pogled na QLED TV – Bližnjice za dostopnost  Sprednji pogled na QLED TV – Bližnjice za dostopnost