Kako uporabljati HDMI ARC na pametnem televizorju Samsung?

HDMI je standardni priključek za zvok in sliko. Ta standard uporabljajo zvočne naprave in tudi projektorji. Za boljšo zvočno izkušnjo lahko na pametni televizor s kablom HDMI priključite zvočno napravo. ARC (Audio Return Channel, povratni zvočni kanal) je posebna funkcija certificiranih hitrih kablov HDMI, po katerih je mogoče zvok poslati tudi nazaj k oddajniku.

Kaj je HDMI ARC?Večina televizorjev Samsung podpira funkcijo HDMI, imenovano Audio Return Channel (povratni zvočni kanal). HDMI ARC je zasnovan za zmanjšanje števila kablov, s katerimi je televizor povezan z zunanjim sistemom domačega kina ali zvočniško letvijo. Zvočni signal lahko potuje v smeri zvočnikov in tudi v nasprotni smeri, kar izboljša kakovost zvoka in skrajša zakasnitev.

 

Tako vam torej na zvočnik, združljiv s tehnologijo HDMI ARC, ni treba priključiti še drugega kabla. Če želite televizor povezati z zvočnikom, ki podpira ARC, potrebujete kabel različice HDMI 1.4 ali novejše. Funkcija HDMI ARC je na voljo samo na določenih vratih televizorja oziroma stikalne plošče One Connect Box, zunanji zvočniki pa morajo biti z njo združljivi. Morda boste morali za vklop kontrolnikov HDMI ARC prilagoditi tudi nastavitve zunanjih zvočnikov.

Razlika pri HDMI ARC

Oblike zvočnih zapisov, ki jih podpira tehnologija HDMI ARC:

 • PCM (2 kanala)
 • Dolby Digital (up to 5.1 channel)Dolby Digital (do 5.1 kanalov)
 • DTS Digital Surround (do 5.1 kanalov)

Opomba: DTS je na voljo samo na modelih, izdanih pred letom 2018.

Kako priključiti kabel HDMI


Izvedite spodnje korake, da pametni televizor priključite na zvočnik:

 

1. korak: Pripravite kabel HDMI

2. korak: Kabel priključite na vrata HDMI IN (ARC) na televizorju.

3. korak: Priključite ga še se na vrata HDMI OUT (TV-ARC) zvočnika, s katerim želite povezati televizor.

4. korak: Vključite zvočnike, ki so povezani s televizorjem.

5. korak: Zvok s televizorja bo slišen na zunanjih zvočnikih.

Priklop kabla HDMI

Anynet+ (HDMI CEC) je pri zvočniških letvah in sistemih za domači kino Samsung aktiviran že tovarniško. Če naprava ni zvočniška letev oziroma sistem za domači kino Samsung, boste morali preveriti, ali je na pametnem televizorju aktivirana funkcija Anynet+ (HDMI-CEC). 

 

 • Za pametne televizorje serij T/Q, R/Q, N/Q in M/Q (iz leta 2017)

       Domov > Nastavitve > Splošno > Upravljanje zunanjih naprav > Anynet+ (HDMI CEC)

 • Za pametne televizorje serije K (2016)

       Domov > Nastavitve > Sistem > Napredne nastavitve > Anynet+ (HDMI-CEC)

 • Za pametne televizorje do serije J (2015)

       Meni > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC)

Opomba:

 • Za uporabo eARC mora biti na pametnem televizorju omogočena funkcija Anynet+ (HDMI-CEC).
 • Če uporabljate neodobreni kabel, lahko pride do napake.
 • Vrata HDMI na zadnji strani televizorja ali stikalne plošče One Connect Box so označena z ARC.
 • Večina stikalnih plošč One Connect Box ima vrata HDMI-ARC (to so običajno tretja vrata HDMI).

Odpravljanje težav s priključkom HDMIČe imate pri uporabi funkcije ARC/eARC težave, najprej odstranite vse zunanje naprave (sprejemnike STB, OTT itd.), ki so priključene na televizor, in znova poskusite s predvajanjem. Nekatere zunanje naprave morda niso povsem združljive s specifikacijami priključka HDMI, to pa lahko povzroči težave. Če imate še vedno težavo, preverite naslednje.

V meniju nastavitev na televizorju je treba omogočiti protokole HDMI-CEC. Televizorji Samsung kličejo protokol Anynet+ HDMI-CEC.

 

Pot do menija za vklop funkcije Anynet+ bo približno takšna:

1. korak: Pritisnite gumb DOMOV na daljinskem upravljalniku in izberite Nastavitve.

Meni nastavitev za Domov

2. korak: Na zaslonu z nastavitvami izberite splošni meni in upravitelja zunanjih naprav.

Splošni upravitelj zunanjih naprav

3. korak: V meniju Upravitelj zunanjih naprav poiščite možnost Anynet+ (HDMI-CEC) in na daljinskem upravljalniku pritisnite Enter, da Anynet+ vklopite.

Anynet HDMA-CEC

Če uporabljate zvočniško letev ali sistem domačega kina drugega proizvajalca, preverite, ali je aktivirana funkcija HDMI CEC ali ARC. Nato vhodni vir za zvočnik preklopite na HDMI ARC.

 

Glede na serijo pametnega televizorja prilagodite naslednje nastavitve, da se bo zvok predvajal prek zvočnika:

 • Pametni televizor iz leta 2017 (serije T/Q, R/Q, N/Q in M/Q)

       Odprite Domov > Nastavitve > Zvok > Zvočni izhod. Na seznamu izberite sprejemnik (HDMI)

 

 • Pametni televizor iz leta 2016 (serija K)

       Odprite Domov > Nastavitve > Zvok > Nastavitve zvočnika. Na seznamu izberite sprejemnik (HDMI)

 

 • Pametni televizor iz leta 2015 (serija J)

       Odprite meni > Zvok > Seznam zvočnikov. Na seznamu izberite sprejemnik (HDMI)

 

 • Pametni televizor iz let 2013–2014 (seriji F/H)

       Odprite meni > Zvok > Nastavitve zvočnikov. Zvočni izhod na televizorju nastavite na sprejemnik.

 

 • Pametni televizor iz let 2011–201 (seriji D/E)

       Meni > Sistem > Anynet+ (HDMI-CEC) Funkcijo sprejemnika nastavite na Vklop. 

Če televizor ne oddaja zvoka ali prihaja do nestalnih prekinitev, poslušate pa vsebine z naprave, ki je povezana s kablom HDMI, je eden najpreprostejših vzrokov za težavo v kablu nizke kakovosti. Menjava kabla s takim višje kakovosti sicer ni vedno preprosta ali praktična, zato imajo pametni televizorji Samsung nastavitev, s pomočjo katere je mogoče prilagoditi način, kako televizor sprejema signal HDMI, in tako izboljšati združljivost s tem kablom.

Pojdite na Meni > Podpora> Samodiagnostika > Informacije o signalu > Zgodovina signala > Nivo zakasnitve HDMI in izberite eno od možnosti:

(Modeli od leta 2020: Meni > Podpora > Vzdrževanje naprave > Samodiagnoza > Informacije o signalu > Zgodovina signala > Raven zakasnitve HDMI)

 

 • Osnovna: To je privzeta nastavitev pri običajni uporabi.
 • Počasna 1: Ta možnost doda majhno zakasnitev pred odločitvijo, da kabel HDMI ne pošilja signala.
 • Počasna 2: Ta možnost doda večjo zakasnitev.

 

Če to možnost nastavite na Počasna 1 ali 2, boste izboljšali kakovost signala pri kablu HDMI nižje kakovosti, stranski učinek tega pa je, da se bo zakasnitev pojavila tudi pri spremembi vira.

Če kabel HDMI ARC priključite na zvočniško letev in so vse nastavitve pravilne, ta pa kljub temu ne deluje, lahko z v nadaljevanju opisanimi koraki ponastavite tudi nastavitve naprave.

1. korak: Izklopite televizor in zvočniško letev. (Stanje pripravljenosti)

2. korak: Pritisnite in pridržite gumba za zvečanje (+) in zmanjšanje (–) glasnosti na daljinskem upravljalniku za vsaj 5 sekund, tako da se prikaže »INIT«.

3. korak: Televizor in zvočniško letev vklopite.

4. korak: Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb Domov. Izberite Nastavitve in zvočni izhod nastavite na zvočniško letev.

5. korak: Na sprednjem zaslonu se bo prikazalo obvestilo »TV ARC«, nato pa se bo predvajal zvok televizorja.

Opomba: Zaslonski posnetki naprave in menijev so le primeri in so v angleščini, so pa na voljo tudi v jeziku vaše države.

Hvala za vaše mnenje