Zjednodušenie ovládania televízora

Zjednodušenie prístupu k televízoru Zjednodušenie prístupu k televízoru

Zrak

Hlasový sprievodca

Funkcia Hlasový sprievodca v televízore prečíta zobrazený text divákovi a poskytuje slovný popis vybratého nastavenia hlasitosti, aktuálneho kanála a informácií o programe. Taktiež nahlas prečíta text zobrazený elektronickým programovým sprievodcom (EPG). Hlasový sprievodca funguje v každej ponuke v televízore a umožňuje vám tiež nastaviť výšku a tón hlasu hlasového sprievodcu podľa svojich predstáv.

Pohľad na QLED TV s funkciou Hlasový sprievodca Pohľad na QLED TV s funkciou Hlasový sprievodca

Zvukový popis

Službu zvukového popisu (ktorá sa označuje aj ako AD) poskytuje mnoho televíznych programov v Spojenom kráľovstve. V rámci tejto služby sa vysiela ďalšia zvuková stopa so slovným popisom scény, ktorá napomáha pochopenie scény.

Pohľad na QLED TV spredu so službou zvukového popisu Pohľad na QLED TV spredu so službou zvukového popisu

Vysoký kontrast

V režime vysokého kontrastu sa budú všetky ponuky televízora zobrazovať s nepriehľadným čiernym pozadím a bielym alebo žltým písmom. Tým sa dosahuje maximálny kontrast a viditeľnosť textu. Táto funkcia je mimoriadne užitočná najmä pre používateľov, ktorí trpia nejakým zrakovým postihnutím.

Pohľad na QLED TV spredu s režimom vysokého kontrastu Pohľad na QLED TV spredu s režimom vysokého kontrastu

Zväčšenie

Funkcia zväčšenia vám umožňuje zväčšiť (alebo priblížiť) dôležité prvky zobrazené na obrazovke.

Pohľad na QLED TV s funkciou zväčšenia Pohľad na QLED TV s funkciou zväčšenia

Zoznámenie sa
s diaľkovým ovládačom

Nová funkcia zoznámenia sa s diaľkovým ovládačom aktivuje v televízore režim výučby, v ktorom sa naučíte naplno využiť možnosti televízora. V tomto režime vám televízor pri každom stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači povie, na čo stlačené tlačidlo slúži. Vďaka tejto funkcii sa môžu používatelia so zrakovým postihnutím alebo nevidiaci používatelia rýchlo naučiť pozíciu a funkciu tlačidiel na diaľkovom ovládači bez narušenia normálnej funkčnosti televízora.

Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zoznámenia sa s diaľkovým ovládačom Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zoznámenia sa s diaľkovým ovládačom

Zoznámenie sa s ponukovými obrazovkami

Spoznajte ponuky na obrazovke televízora. Keď aktivujete túto funkciu, váš televízor vám povie, aká je štruktúra a funkcia vybratých ponúk.

Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zoznámenia sa s ponukovými obrazovkami Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zoznámenia sa s ponukovými obrazovkami

Čiernobiele zobrazenie

Aktivovaním čiernobieleho zobrazenia na obrazovke televízora môžete eliminovať rozostrenie okrajov, ku ktorému dochádza pri farebnom zobrazení.

Pohľad na QLED TV s čiernobielym zobrazením Pohľad na QLED TV s čiernobielym zobrazením

Inverzia farieb

Invertovaním farby písma a pozadia zobrazeného na obrazovke televízora môžete zlepšiť čitateľnosť zobrazeného textu.

Pohľad na QLED TV spredu s inverziou farieb Pohľad na QLED TV spredu s inverziou farieb

Aplikácia SeeColors

Aplikácia SeeColors umožňuje divákom s poruchami vnímania farieb vidieť celé farebné spektrum na obrazovkách televízorov Samsung QLED TV.

Pohľad na QLED TV spredu s aplikáciou SeeColors Pohľad na QLED TV spredu s aplikáciou SeeColors

Sluch

Zvukový výstup do viacerých zariadení

Funkcia zvukového výstupu do viacerých zariadení umožňuje flexibilne nakonfigurovať zvukový výstup televízora, keď sú k nemu pripojené Bluetooth slúchadlá. V takejto situácii môžete nastaviť, aby sa zvuk smeroval do viacerých zariadení, pričom hlasitosť možno nezávisle nastaviť pre každé z nich. Vďaka funkcii zvukového výstupu do viacerých zariadení zostane zvuk z reproduktorov televízora zapnutý, aj keď niektorý z divákov musí používať svoje vlastné slúchadlá v dôsledku poruchy sluchu.

Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zvukového výstupu do viacerých zariadení Pohľad na QLED TV spredu s funkciou zvukového výstupu do viacerých zariadení

Titulky

Titulky sú v Spojenom kráľovstve k dispozícii pre takmer všetky televízne programy. Keď je aktivovaná táto funkcia, na obrazovke televízora sa dialógy zobrazujú vo forme textu.

Pohľad na QLED TV spredu s titulkami Pohľad na QLED TV spredu s titulkami

Priblíženie znakovej reči

Funkcia priblíženia znakovej reči automaticky rozpozná a zväčší časť obrazovky, v ktorej je zobrazený tlmočník do znakovej reči, pre divákov s poškodením sluchu. Táto funkcia umožňuje určiť časť obrazovky, v ktorej sa nachádza tlmočník do posunkovej reči, a nastaviť úroveň zväčšenia. Diváci so zrakovým postihnutím si môžu pomocou tejto funkcie taktiež priblížiť požadovanú časť obrazovky.

Na obrazovke televízora sa prehráva živé vysielanie správ. Správy sú tlmočené do znakovej reči tlmočníkom.  Časť obrazovky s tlmočníkom bola automaticky zväčšená, aby diváci zreteľnejšie videli tlmočníka. Na obrazovke televízora sa prehráva živé vysielanie správ. Správy sú tlmočené do znakovej reči tlmočníkom.  Časť obrazovky s tlmočníkom bola automaticky zväčšená, aby diváci zreteľnejšie videli tlmočníka.

Telesné postihnutia

Nastavenia opakovania funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

Dlhým stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači môžete vykonať súvislú operáciu a znížiť rýchlosť opakovania tejto operácie. Je to užitočné najmä vtedy, ak chcete znížiť rýchlosť zmeny hlasitosti alebo výberu kanála alebo spomaliť posun položiek vo vodorovnom alebo zvislom zozname.

Zobrazené okno nastavení opakovania funkcie tlačidiel diaľkového ovládača na simulovanej obrazovke televízora, na ktorej sa prehráva televízna relácia. Pomalé opakovanie funkcie tlačidiel možno zapnúť a vypnúť v ponuke. Vo vedľajšej ponuke možno nastaviť intervaly opakovania. Zobrazené okno nastavení opakovania funkcie tlačidiel diaľkového ovládača na simulovanej obrazovke televízora, na ktorej sa prehráva televízna relácia. Pomalé opakovanie funkcie tlačidiel možno zapnúť a vypnúť v ponuke. Vo vedľajšej ponuke možno nastaviť intervaly opakovania.

Všeobecné

Skratky funkcií zjednodušenia ovládania

Skratky funkcií zjednodušenia prístupu umožňujú stlačením jediného tlačidla zobraziť ponuku, v ktorej môžete skontrolovať alebo upraviť nastavenia funkcií zjednodušenia prístupu k televízoru. Väčšinu funkcií zjednodušenia prístupu k televízoru môžete aktivovať dlhým stlačením tlačidla <HLASITOSŤ> alebo <STLMIŤ> na diaľkovom inteligentnom ovládači alebo z ponuky funkcií zjednodušenia prístupu v systémových nastaveniach.

 Pohľad na QLED TV spredu so skratkami funkcií zjednodušenia prístupu  Pohľad na QLED TV spredu so skratkami funkcií zjednodušenia prístupu