Ako na práčke vyčistiť tesnenie bubna a dvierok?

Čistenie vnútra bubna práčky je jednou z najdôležitejších vecí k zachovaniu kvality Vašej obľúbenej bielizne aj práčky. Naviac sa tak vyhnete baktériám a nečistotám. Ak chcete zachovať výkon práčky a odstrániť všetky baktérie, čistite bubon min. raz za mesiac.

Čistenie bubna pomocou vstavanej funkcie

 

Funkcia ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+ je cyklus samočistenia, ktorý odstraňuje plesne a nečistoty, ktoré sa môžu vo vnútri bubna nahromadiť. Tým bude práčka udržovaná v čistote, aby sa zabránilo zhoršeniu kvality a predĺžila sa životnosť práčky. Doporučujeme tento cyklus vykonávať pravidelne, aby ste bubon vyčistili tak, že z neho odstránite baktérie. Normálne pracie cykly (Eco Tub clean, Clean Tub) sú zhodné s funkciou ECO DRUM CLEAN.

●    Tento cyklus ohrieva vodu medzi 60 °C a 70 °C, a tiež odstraňuje nahromadené nečistoty z gumového tesnenia dvierok. 

●    Pripomenutie čistenia ECO DRUM CLEAN+ bliká na ovládacom paneli jeden krát za 40 vypraných práčiek.

●    Doporučujeme vykonávať cyklus ECO DRUM CLEAN+ pravidelne. Pokiaľ dôjde k poplachu, vyčistite tiež filter nečistôt.

●    Funkciu Delay End môžete použiť len s cyklom ECO DRUM CLEAN.

●    Počas programu ECO DRUM CLEAN je teplota vody nastavená na 70 °. Teplotu vody nie je možné zmeniť.

●    Nikdy nepoužívajte program ECO DRUM CLEAN, pokiaľ je v práčke bielizeň. To môže mať za následok poškodenie bielizne alebo môže vzniknúť problém s práčkou.

 

Postupy čistenia

Krok 1. Stlačte tlačidlo Napájania.

Krok 2. Otočením tlačidla cyklov vyberte program ECO DRUM CLEAN.

Krok 3. Stlačením tlačidla Start/Stop spustíte cyklus ECO DRUM CLEAN. 

obrazky

Poznámka:

●    Design panela displeja sa môže líšiť v závislosti na type modela.

●    Tento obrázok je v angličtine, ale je k dispozícii i vo Vašom jazyku.

 

Varovanie týkajúce sa použitia čistiaceho prostriedka v cykle ECO DRUM CLEAN

Pri použití cyklu ECO DRUM CLEAN môžete bubon čistiť bez čistiaceho prostriedka

Pokiaľ chcete použiť čistiaci prostriedok pre dosiahnutie lepších výsledkov, postupujte presne podľa nižšie uvedených krokov.

Existujú dva typy bubnových čistiacich prostriedkov: práškové a tekuté. K čisteniu bubna použite doporučený čistiaci prostriedok.

●    Ak chcete použiť tekutý čistiaci prostriedok, vložte ho do priečinka pre hlavné pranie, tam kam vkladáte prací rostriedok.

●    Pretože použitím čistiaceho prostriedka, ktorý obsahuje chlórové bielidlo, môžete zafarbiť produkt, používajte len prostriedky, ktoré obsahujú kyslíkové bielidlo.

●    Doporučujeme používať len 10% množstva čistiaceho prostriedka, ktorý doporučuje aj výrobca čistiacich prostriedkov. 

 

Poznámka: Nikdy v cykle Eco Drum Clean nepoužívajte bežný prací prostriedok. 


 

Funkcia automatického alarmu ECO DRUM CLEAN

●    Pokiaľ si po praní všimnete, že je potrebné vyčistiť bubon, objaví sa po dobu 60 minút obrazovka alarmu ECO DRUM CLEAN. V takom prípade vyberte bielizeň a spustením cyklu ECO DRUM CLEAN vyčistite bubon.

●    Pokiaľ nespustíte cyklus ECO DRUM CLEAN, obrazovka alarmu ECO DRUM CLEAN sa bude naďalej zobrazovať po ďalších 5 pracích cykloch.

●    Pokiaľ po 6 praniach nespustíte cyklus ECO DRUM CLEAN, výstražná obrazovka ECO DRUM CLEAN sa už nezobrazí.

●    Upozorňujeme, že to neznamená, že by sa s práčkou vyskytol nejaký problém.

●    Aj keď funkcia autoalarmu ECO DRUM CLEAN obvykle pracuje raz za mesiac, frekvencia sa môže líšiť v závislosti na tom, ako často sa práčka používa.

Pravidelne čistite dvierka a ich tesnenie

Bubnová práčka by mala skontrolovať gumové tesnenie nainštalované pozdĺž okraja dvierok. Je to tak preto, že v mnohých prípadoch dochádza k tvorbe plesní v dôsledku hromadenia vody v gumovom tesnení. Po očistení tesnenia mäkkou kefkou a kuchynskou utierkou je potrebné nechať dvierka otvorené, pokiaľ voda nevyschne. Použite mäkkou handričku s neabrazívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Do práčky nestriekajte vodu.

 

●    Otvorte dvierka práčky a odstráňte z práčky oblečenie či iné predmety.

●    Skontrolujte, či je sivé tesnenieme dzi otvorom dverí a bubnom znečistené.

●    Vytiahnite tesnenie, aby ste prehliadli všetky oblasti pod tesnením a skontrolovali tak, či tu nie sú cudzie predmety.

●    Plochu tesnenia utrite mäkkou kefkou, kuchynskou utierkou alebo vlhkou handričkou.

●    Pokiaľ ju potrebujete čistiť čistiacim prostriedkom, pomiešajte tekuté chlórové bielidlo a teplú vodu z kohútika.

●    Plochu utrite zriedeným roztokom pomocou handričky.

●    Po očistení, oblasti dôkladne utrite suchou handričkou a nechajte ju uschnúť.

obrazky

Poznámka:

●    Použite gumové rukavice a pre správne použitie si prečítajte pokyny výrobcu bielidla.

●    Tesnenie dvierok sa môže zdeformovať pri použití chlórového bielidla alebo iných čistiacich prostriedkov. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu