Čo mám robiť, keď sa práčka nenaplní alebo nevypustí?

V prípade, že sa Vaša práčka nenaplní alebo nevypustí, může to byť spôsobené upchatým filtrom alebo skrútenou hadicou. Nižšie uvedené pokyny sú dobrým sprievodcom pri riešení niektorých najbežnejších problémov súvisiacich s vypustením alebo napustením vody, vrátane čistenia filtrov. Súčasne sú nižšie uvedené pokyny s najčastejšími problémami. Pokiaľ problém pretrváva, kontaktujte prosím zákaznícke servisné stredisko. (Nižšie uvedené pokyny sa môžu vzťahovať len na niektoré modely.)

Skontrolujte základné možnosti práčky


Pokiaľ práčka nepracuje, skontrolujte, či sú dvierka pevne zatvorené. Práčka by mala byť zapojená a zapnutá. Uistite sa tiež, že ventil zdroja vody je úplne pripojený a zapnutý.

Skontrolujte správne pripojenie hadice teplej a studenej vody

Na zadnej strane práčky sú dva typy vodnej hadice (teplá a studená) a musia byť pripojené k príslušnému ventilu. Skontrolujte tiež, či nie sú prívodné hadice teplej a studenej vody zauzlované a oba ventily sú úplne otvorené, a že hadicový filter nemá vo vnútri žiadne problémy.

Na displeji skontrolujte chybový kód


●    Občas sa môžu zobraziť chybové kódy 4C (4E) z dôvodu zablokovania zásuvky zásobníka.

●    Najčastejším dôvodom je problém s om vody, zablokovanou alebo zalomenou prívodnou hadicou. V tejto situácii práčka vypúšťa po dobu 3 minút a tlačidlo napájania nebude funkčné. V takom prípade vyčistite filter nečistôt a sieťový filter.

●    Chyby 4C (4E) však môžu byť tiež spôsobené chybným ventilom pre prívod vody, tlakom vody, chybnou inštaláciou vodnej hadice, chybným snímačom hladiny vody, chybnou hadicou vzduchu, chybným kontaktom konektora, chybnou základnou doskou a pod.

●    Preto sa doporučuje kontaktovať zákaznícke servisné stredisko, pokiaľ problém nie je vyriešený ani potom, čo ste urobili všetko, čo ste mohli. 

Čistenie filtrov práčky


Pre vyriešenie problémov s prítokom a odtokom vody sa doporučuje na práčke vyčistiť filtre. Na výrobku sú dva typy filtrov, jeden je vo vnútri vodnej hadice a

druhy je filter na nečistoty na spodnej strane práčky.

 

Ako vyčistiť sieťový filter vo vodnej hadici 

Pri demontáži pripojenia teplej vody dbajte zvýšenej opatrnosti, aby ste predišli možnému zraneniu. (Pred čistením filtrov prívodnej hadice vypnite kohútik prívodu teplej a studenej vody.) Po dokončení čistenia opäť zapnite kohútik a uistite sa, že sú spoje vodotesné.

 

Krok 1. Odskrutkujte hadicu a vytiahnite sieťový filter.

 

obrazek

Krok 2. Pomocou kliešťov jemne vytiahnite filter z konca hadice.

obr

Krok 3. Opláchnite filter pod vodou. Okrem filtra tiež očistite vnútornú a vonkajšiu stranu závitového konektora.

obr

Krok 4. Zatlačte filter späť na svoje miesto.

obr

Krok 5. Zaskrutkujte hadicu späť.

obr

 

Ako vyčistiť filter nečistôt

 

Overte si, že filter nečistôt nie je upchatý. Pokiaľ potrebujete vyčistiť filter nečistôt, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

 

Krok 1. Otvorte kryt filtra nečistôt.

obr

Krok 2. Vyberte biely vypúšťací uzáver z tiesňovej vypúšťacej hadice a vypustite vodu do vhodnej nádoby.

obr

Krok 3. Potom, čo voda prestane vytekať, odstráňte filter nečistôt tak, že ho otočíte proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho.

obr

Krok 4. Vyčistite filter mäkkou kefkou.

obr

Krok 5. Skontrolujte a vyčistený filter znova vložte zatlačením a otáčaním po smere hodinových ručičiek, pokiaľ nie je zaistený. Znovu nainštalujte viečko hadice tiesňového vypúšťania a zaistite ho.

obr

Krok 6. Nasaďte kryt späť do otvorov v spodnej časti otvora prístupového panela a zatlačte alebo sklopte do hornej časti.

obr

Poznámka:

●    Prístupový kryt filtra nečistôt môžete otvoriť vložením mince alebo kľúča do slota nad prístupovým panelom a zľahka ho otvoriť.

●    Pred otvorením krytu, umiestnite pod neho uterák alebo kýblik, aby ste zabránili úniku vody. 

Ďakujeme vám za vašu reakciu