Prečo moja práčka vibruje?

Máte pocit, že Vaša práčka vibruje a pere nahlas a je to pre Vás neznesiteľné? Nebojte, precíznejšia inštalácia tento problém často vyrieši.

Tu sú možné príčiny vibrácií:

  • Neboli odmontované prepravné skrutky.       
  • Miesto, kde sa práčka nachádza je nevhodné.
  • Nožičky nie sú správne nastavené.
  • Hmotnosť bielizne je veľmi veľká, alebo to spôsobuje nesprávna distribúcia bielizne.

Kontrolné kroky

1. Odstráňte prepravné skrutky

Prepravné skrutky, nachádzajúce sa na zadnej strane práčky, musia byť pred použitím odmontované.

Poznámka: Starostlivo si skrutky uchovajte pre prípad sťahovania!

Odstráňte prepravné skrutky z práčky
2. Vyberte pre práčku správne miesto

Práčka musí stáť na rovnom, čistom a hladkom povrchu.

Skontrolujte povrch pod práčkou

  • Skontrolujte gumu pod nožičkami: musí byť mäkká a zachovalá. Pokiaľ tomu tak nie je, doporučujeme tieto gumové koncovky vymeniť.
  • Skontrolujte tiež výšku nožičiek a nastavte ich. Potom ich starostlivo zamknite. Práčka by sa nemala nakláňať.
  • Zatlačte na každý roh práčky. Pokiaľ sa práčka akokoľvek pohybuje, je potrebné ďalšie nastavenie.

Poznámka: Kratšie nožičky znižujú vibrácie.

Upravte výšku nožičiek
3. Zistite množstvo a typ bielizne

Veľmi veľké, alebo malé množstvo bielizne môže mať vplyv na funkčnosť práčky. Doporučenú dávku bielizne môžete nájsť v manuále Vášho zariadenia.
 

  • Pokiaľ je dávka malá, môže byť cyklus otáčania oneskorený a vibrácie môžu byť väčšie (nevymeraná dávka). Doporučujeme prať viac bielizne naraz pre vyváženie bubna.
  • Pokiaľ je dávka bielizne preťažená, alebo nasáva veľa vody (napr. deky), znížte množstvo bielizne v práčke.
4. Skalibrujte Vaše zariadenie

Možnosť „Calibration“ umožňuje zariadeniu vypočítať presnú váhu bielizne. Kým stlačíte tlačidlo „Calibration“ (Kalibrácia) uistite sa, že je práčka prázdna.

1 Vypnite a znova zapnite práčku.
2 Stlačte a zároveň na 3 sekundy podržte „Temp.“ a „Delayed Off“. Potom budete v režime kalibrácie. Zobrazí sa správa „CB“.
3 Stlačte „Start/Pause“ (pre štart podržte) pre spustenie programu „Kalibrácia“.
4 Bubon sa bude otáčať po smere i v protismere hodinových ručičiek po dobu 3 minút.
5 Keď program skončí, zobrazí sa „0“ na displeji a práčka sa automaticky vypne. Teraz je práčka pripravená k použitiu.

Pokiaľ problémy aj naďalej pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať aby sme mohli v prípade potreby vykonať ďalšie kontroly.

Ďakujeme vám za vašu reakciu