Prečo moja práčka vibruje?

Máte pocit, že Vaša práčka vibruje a pere nahlas a je to pre Vás neznesiteľné? Nebojte, precíznejšia inštalácia tento problém často vyrieši.

Tu sú možné príčiny vibrácií:

  • Neboli odmontované prepravné skrutky.       
  • Miesto, kde sa práčka nachádza je nevhodné.
  • Nožičky nie sú správne nastavené.
  • Hmotnosť bielizne je veľmi veľká, alebo to spôsobuje nesprávna distribúcia bielizne.

Kontrolné kroky

Prepravné skrutky, nachádzajúce sa na zadnej strane práčky, musia byť pred použitím odmontované.

Poznámka: Starostlivo si skrutky uchovajte pre prípad sťahovania!

Odstráňte prepravné skrutky z práčky

Práčka musí stáť na rovnom, čistom a hladkom povrchu.

Skontrolujte povrch pod práčkou
  • Skontrolujte gumu pod nožičkami: musí byť mäkká a zachovalá. Pokiaľ tomu tak nie je, doporučujeme tieto gumové koncovky vymeniť.
  • Skontrolujte tiež výšku nožičiek a nastavte ich. Potom ich starostlivo zamknite. Práčka by sa nemala nakláňať.
  • Zatlačte na každý roh práčky. Pokiaľ sa práčka akokoľvek pohybuje, je potrebné ďalšie nastavenie.

Poznámka: Kratšie nožičky znižujú vibrácie.

Upravte výšku nožičiek

Veľmi veľké, alebo malé množstvo bielizne môže mať vplyv na funkčnosť práčky. Doporučenú dávku bielizne môžete nájsť v manuále Vášho zariadenia.
 

  • Pokiaľ je dávka malá, môže byť cyklus otáčania oneskorený a vibrácie môžu byť väčšie (nevymeraná dávka). Doporučujeme prať viac bielizne naraz pre vyváženie bubna.
  • Pokiaľ je dávka bielizne preťažená, alebo nasáva veľa vody (napr. deky), znížte množstvo bielizne v práčke.

Možnosť „Calibration“ umožňuje zariadeniu vypočítať presnú váhu bielizne. Kým stlačíte tlačidlo „Calibration“ (Kalibrácia) uistite sa, že je práčka prázdna.

1 Vypnite a znova zapnite práčku.
2 Stlačte a zároveň na 3 sekundy podržte „Temp.“ a „Delayed Off“. Potom budete v režime kalibrácie. Zobrazí sa správa „CB“.
3 Stlačte „Start/Pause“ (pre štart podržte) pre spustenie programu „Kalibrácia“.
4 Bubon sa bude otáčať po smere i v protismere hodinových ručičiek po dobu 3 minút.
5 Keď program skončí, zobrazí sa „0“ na displeji a práčka sa automaticky vypne. Teraz je práčka pripravená k použitiu.

Pokiaľ problémy aj naďalej pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať aby sme mohli v prípade potreby vykonať ďalšie kontroly.

Ďakujeme vám za vašu reakciu