Pri používaní zariadenia Galaxy Z Flip vykonajte príslušné bezpečnostné opatrenia

Zariadenie Galaxy Z Flip je prvý smartfón s nekonečným ohybným displejom založenom na technológii Ultra Thin Glass.  

Keďže toto zariadenie je vyrobené s použitím ohybného skleneného materiálu, na poskytovanie maximálneho výkonu vyžaduje špeciálnu starostlivosť a údržbu. 

Ak budete dodržiavať dôležité tipy uvedené nižšie, budete môcť svoje skladacie zariadenie udržiavať v takom stave, aby vyzeralo a fungovalo skvele. 

Nestláčajte obrazovku tvrdým alebo ostrým predmetom

Neodporúča sa, aby ste vyvíjali tlak na hlavnú obrazovku alebo tlačili na obrazovku alebo šošovku predného fotoaparátu tvrdými alebo ostrými predmetmi, ako je napríklad pero alebo necht.
Vezmite na vedomie, že nadmerná sila alebo tlak pomocou nástroja na hlavnej obrazovke, môže mať za následok poškrabanie alebo poškodenie ochrannej vrstvy na skle Ultra Thin Glass. Na obrazovku vždy klepnite jemne, aby ste ju nepoškodili.

obrázok vo formáte GIF znázorňujúci stláčanie zariadenia

Pozor: V závislosti od typu škrabancov alebo poškodenia nemusí byť oprava krytá zárukou, čo môže mať za následok dodatočné náklady na opravu.

Zariadenie neotvárajte tak, že vložíte prst medzi obrazovku

obrázok vo formáte GIF znázorňujúci otváranie zariadenia

Otváranie zariadenia vložením prsta medzi obrazovku môže mať za následok poškrabanie alebo prepichnutie obrazovky.
Odporúča sa, aby ste zariadenie otvorili tak, že podržíte jeho okraj.

Odstránenie všetkých cudzích predmetov medzi obrazovkou

Keď zariadenie skladáte, neumiestňujte na hlavnú obrazovku žiadne objekty, ako sú napríklad kreditné karty, mince alebo kľúče. Obrazovka sa môže poškodiť.
Zariadenie predtým, ako ho vložíte do tašky alebo ho odložíte, najskôr zložte. Uistite sa, že zariadenie neodkladáte nezložené, pretože je riziko, že iný predmet by mohol poškriabať alebo prepichnúť obrazovku.

Obrázok kariet alebo mincí umiestnených na hlavnú obrazovku zariadenia
Ďalšie tipy ohľadne starostlivosti a udržiavania vášho telefónu v dobrom stave

Zachovávajte bezpečnú vzdialenosť medzi vašim zariadením a predmetmi, ktoré obsahujú magnety.

Magnetické predmety, ako napríklad kreditné karty, prístupové karty, palubné lístky alebo parkovacie lístky, sa môžu poškodiť alebo znefunkčniť magnetmi v zariadení.
 

Zariadenie môže tiež ovplyvniť lekárske prístroje, ako sú napríklad kardiostimulátory alebo implantovateľné kardioverter defibrilátory.  Ak používate akýkoľvek z týchto lekárskych prístrojov, udržujte svoj telefón v bezpečnej vzdialenosti a pred jeho používaním sa poraďte so svojim lekárom.

Nedovoľte, aby sa do zariadenia dostali akékoľvek kvapaliny alebo malé predmety.
Zariadenie Galaxy Z Flip nie je vodotesné ani prachotesné.
Dotyková obrazovka môže prestať fungovať vo vlhkom prostredí, alebo ak je vystavená vode.

Pre vyššiu ochranu sa odporúča ponechať fóliu na obrazovke.
Na obrazovku nelepte žiadne ďalšie fólie ani nálepky.
Na ochranu hlavnej obrazovky pred nárazmi používajte len ochranné fólie schválené spoločnosťou Samsung.

Ďakujeme vám za vašu reakciu