Ako správne nabíjať zariadenie Galaxy Z Flip pomocou bezdrôtovej nabíjačky

Telefón s plnou obrazovkou, ktorý sa dá zložiť, aby sa zmestil do vášho vrecka a s revolučným flexibilným displejom, je vybavený technológiou bezdrôtového nabíjania.
Okrem tejto technológie zariadenie obsahuje aj sofistikovaný systém duálnej batérie, ktorý funguje ako jedna batéria, čím inteligentne napája váš telefón.

Správny spôsob nabíjania vášho zariadenia Galaxy Z Flip

Pred bezdrôtovým nabíjaním batérie najskôr zariadenie zložte a položte stred zadnej strany zariadenia do strednej časti bezdrôtovej nabíjačky, ako je to zobrazené na obrázku nižšie, čím zabezpečíte správne spojenie.
 

Ak používate bezdrôtovú nabíjačku so stojanom, zariadenie Galaxy Z Flip sa nemusí dať bezpečne upevniť na nabíjačke alebo sa nemusí správne nabiť. Používajte tiež bezdrôtové nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung. Ak používate iné bezdrôtové nabíjačky, batéria sa nemusí správne nabiť.

obrázok zariadenia umiestneného na nabíjaciu podložku

Ako zabrániť tomu, aby sa zariadenie nezošmyklo z bezdrôtovej nabíjacej podložky

Ak zariadenie Galaxy Z Flip nie je umiestnené do stredu bezdrôtovej nabíjacej podložky, môže sa počas nabíjania zošmyknúť z nabíjačky. Pred bezdrôtovým nabíjaním batérie najskôr zariadenie zložte a upravte ho tak, aby bolo v správnej polohe, a aby nabíjacia cievka na zadnej strane zariadenia Galaxy Z Flip smerovala do strednej časti bezdrôtovej nabíjačky, ako je to zobrazené na obrázku vyššie. Taktiež sa uistite, že zariadenie je bezpečne upevnené na nabíjačke.

Správny spôsob používania funkcie Wireless PowerShare

Môžete nabíjať iné zariadenia (certifikované smartfóny WPC Qi a nositeľné zariadenia značky Samsung) pomocou batérie zariadenia Galaxy Z Flip dokonca aj vtedy, keď ho nabíjate. Ak chcete dosiahnuť správne nabíjanie, počas nabíjania nepresúvajte ani nepoužívajte žiadne zo zariadení. Energia nabitá do druhého zariadenia môže byť menšia ako množstvo energie vynaložené z vášho zariadenia Galaxy Z Flip.
 

Ak nabíjate druhé zariadenie a súčasne nabíjate svoje zariadenie Galaxy Z Flip, v závislosti od typu používanej nabíjačky sa rýchlosť nabíjania môže spomaliť alebo sa zariadenie nemusí nabiť správne. V závislosti od podmienok alebo okolitého prostredia zariadenia môže tiež dôjsť k výkyvom v rýchlosti alebo efektívnosti nabíjania.
PowerShare sa zastaví, aby zabránil vybitiu batérie zariadenia Galaxy Z Flip, keď úroveň batérie klesne pod určitú úroveň.

Pozor:

  • V závislosti od typu príslušenstva alebo použitého krytu nemusí funkcia Wireless PowerShare fungovať správne.
  • Odporúča sa, aby ste pred používaním tejto funkcie odstránili všetko príslušenstvo a kryt.
  • Ak je medzi zariadeniami cudzí materiál, ako napríklad prach alebo tekutiny, odstráňte ich a skúste to ešte raz.

Ako aktivovať funkciu Wireless PowerShare a nabíjať iné certifikované zariadenia.
 

Krok 1. Otvorte panel s oznámeniami.
Krok 2. Potiahnite prstami smerom nadol.
Krok 3. Klepnutím na položku Wireless PowerShare ju aktivujte.
 

Umiestnite druhé zariadenia do strednej časti vášho zariadenia tak, aby k sebe smerovali zadnými stranami.
 

Zariadenie má vstavaný magnet a v závislosti od zariadenia je poloha bezdrôtovej nabíjacej cievky odlišná a preto z dôvodu hladkého spojenia je dôležité upraviť polohu oboch zariadení tak, ako je to zobrazené na obrázku nižšie. Ak sa dve zariadenia umiestnia do inej polohy alebo iným smerom ako je znázornené, z dôvodu magnetických síl sa zariadenie môže skĺznuť.

zariadenia používajúce funkciu Wireless PowerShare

Pozor:

  • Umiestnite druhé zariadenie do strednej časti zariadenia Galaxy Z Flip tak, aby k sebe smerovali zadnými stranami.
  •  Zadná strana zariadenia Galaxy Z Flip je oblasť bez fotoaparátu a obrazovky krytu.

Ďakujeme vám za vašu reakciu