Bỏ qua để vào phần nội dung

Bỏ qua để vào Trợ giúp Truy cập


Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Tính năng Bài viết Video Thư viện
Không hiển thị cửa sổ bật lên này trong ngày hôm nay.
Galaxy S5 Popup Layer
Close this window
My Life powered by Samsung Galaxy S5
Xem thêm
Open Galaxy S5 Key Visual

Các phần mềm hữu ích cho điện thoại di động

Hình ảnh của Phần mềm hữu ích cho Điện thoại hiển thị điện thoại thông minh, máy tính bảng Samsung

Hiển thị tất cả cho ĐTDĐ

Tìm software cập nhật, ứng dụng, và tin tức cho ĐTDĐ. Hơn nữa, hãy học cách chia sẻ âm nhạc, video, và hình ảnh giữa ĐTDĐ và cách thiết bị đầu ra khác, như máy tính và TV.

Tin tức cho điện thoại Samsung

Cách tốt nhất để cập nhật các phiên bản mới , phần mềm và những thông tin khác cho sản phẩm ĐTDĐ.

Samsung Kies

Hình ảnh hiển thị Samsung Kies hỗ trợ đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và điện thoại

Nâng cấp Software qua Kies

Hình ảnh hiển thị Samsung Kies, bạn có thể cập nhật thông qua Kies

S Note

Hình ảnh hiển thị S Note

Nâng cấp Software qua FOTA

Hình ảnh hiển thị Samsung FOTA, bạn có thể cập nhật phần mềm qua kết nối không dây

Samsung Smart Switch

Hình ảnh hiển thị Smart Switch

Samsung Dive

Hình ảnh hiển thị Samsung Dive hỗ trợ quản lí điện thoại từ xa giúp bạn bảo vệ thông tin cá nhân và theo dõi điện thoại

Samsung Kies Air

Hình ảnh hiển thị Samsung Kies Air hỗ trợ quản lí điện thoại từ trình duyệt web của máy tính thông qua Wi-Fi

Điện thoại Windows 7

Hình ảnh hiển thị Windows Phone 7

Samsung GALAXY Apps

Hình ảnh hiển thị Samsung Apps hỗ trợ bạn tìm kiếm và tải về ứng dụng, bao gồm trò chơi, tin tức, giao diện, mạng xã hội, định vị và nhìêu hơn nữa

Samsung KiesCast

Hình ảnh hiển thị Samsung Kies Cast là ứng dụng podcast dành cho điện thoại thông minh Samsung