Ekološki prihvatljivi radni pogoni

Ekološki prihvatljivi radni pogoni

Naši ekološki prihvatljivi
radni pogoni rade u
skladu s prirodom

Naši ekološki prihvatljivi
radni pogoni rade u
skladu s prirodom

Svim radnim pogonima kompanije Samsung Electronics dodijeljen je certifikat sistema upravljanja okolinom i one stoga praktikuju eko-upravljanje. Međutim, naše zalaganje u pogledu očuvanja okoline ne odnosi se samo na radne pogone. U svim svojim radnim pogonima prepoznajemo ekološke probleme i pronalazimo rješenja. Identifikacijom korijena problema i poduzimanjem preventivnih radnji u cjelokupnom sistemu radnog pogona garantujemo da ta rješenja nisu tek privremena ili da je „premalo toga učinjeno prekasno“. U međuvremenu smo izvan radnih pogona svesrdno angažovani u radovima za očuvanje bioraznolikosti s lokalnim zajednicama kako bismo očuvali ekosistem.

Prakticiramo održivo ekološko upravljanje u svim radnim pogonima

Kako bi mogla praktikovati eko-upravljanje, kompanija Samsung Electronics upravljala je radnim pogonima na osnovu međunarodnih standarda za upravljanje okolinom.

Uređen radni pogon kompanije Samsung s drvećem, cvijećem, žbunjem i travnjacima nasuprot vedrog plavog neba. Uređen radni pogon kompanije Samsung s drvećem, cvijećem, žbunjem i travnjacima nasuprot vedrog plavog neba.

Ključni pokazatelji uspješnosti ekološki prihvatljivih radnih pogona

Stopa certifikovanja sistema upravljanja okolinom

Postignuto

100%

do 2019.
godine

* 36 globalnih proizvodnih lokacija s certifikatima ISO 14001 i
OHSAS 18001

Neprestano težimo smanjenju emisija stakleničkih gasova

Postoje radnje koje se mogu poduzeti na nivou kompanije kako bismo se suprotstavili klimatskim promjenama. Jedna takva mjera je objektivno i transparentno mjerenje aktuelne izvedbe i otkrivanje potencijala za interna poboljšanja. U tom smislu, Samsung Electronics godišnje provjerava stvarne emisije stakleničkih gasova putem treće strane. Pored toga, na osnovu dijagnoza internih ispitivača, tražimo načine za smanjenje emisija i neprekidno poduzimamo mjere za napredak. Jedno područje za smanjenje stakleničkih gasova na koje smo stalno usmjereni je smanjenje emisija fluorisanih gasova, što značajno utječe na globalno zatopljenje. To je dovelo do značajnog napretka, naročito u proizvodnji poluprovodnika.

Status smanjenja akumuliranih fluorisanih gasova
na lokacijama kompanije Samsung u Koreji

Grafikon u obliku stubova pokazuje status smanjenja akumuliranih fluorisanih gasova na lokacijama kompanije Samsung u Koreji i grafikon u obliku kolača pokazuje smanjenje emisije stakleničkih gasova 2019. godine. Status smanjenja akumuliranih fluorisanih gasova (jedinica: 10.000 tona CO2eq). 374 2016. godine, 561 2017. godine, 750 2018. godine, 938 2019. godine.
Grafikon u obliku stubova pokazuje status smanjenja akumuliranih fluorisanih gasova na lokacijama kompanije Samsung u Koreji i grafikon u obliku kolača pokazuje smanjenje emisije stakleničkih gasova 2019. godine. Status smanjenja akumuliranih fluorisanih gasova (jedinica: 10.000 tona CO2eq). 374 2016. godine, 561 2017. godine, 750 2018. godine, 938 2019. godine.

2019 godine smanjenje emisija stakleničkih gasova

Smanjenje emisija stakleničkih gasova. Proširenje upotrebe obnovljive energije; 36%. Obrađeni fluorisani staklenički gasovi, 35%. Uvođenje energetski efikasnih objekata; 12%. Unapređenje efikasnosti proizvodnog procesa; 9%. Povećanje efikasnosti objekata; 7%. Ostalo; 0,4%. Poboljšanje osvjetljenja 0,1%.
Smanjenje emisija stakleničkih gasova. Proširenje upotrebe obnovljive energije; 36%. Obrađeni fluorisani staklenički gasovi, 35%. Uvođenje energetski efikasnih objekata; 12%. Unapređenje efikasnosti proizvodnog procesa; 9%. Povećanje efikasnosti objekata; 7%. Ostalo; 0,4%. Poboljšanje osvjetljenja 0,1%.

Strogo upravljanje hemijskim tvarima u skladu s lokalnim zakonima i internim propisima

U cilju sprečavanja potencijalnih nesreća do kojih može doći prilikom upravljanja hemikalijama, sistematično upravljano svakom fazom od kupovine do odlaganja. Naši zaposlenici koji rukuju hemikalijama u svakom radnom pogonu moraju izvršiti preliminarnu procjenu hemikalije prije kupovine. Registriramo i koristimo hemikalije nakon što su procijenjene kao prikladne za upotrebu. Nakon upotrebe, hemijski
otpad se odlaže na siguran način kroz posebne postupke za obradu hemijskog otpada.

A diagram of the 5-step process for management of chemical substances, Phase 1, Preliminary chemical evaluation system. Step 1, Preliminary chemical evaluation. Request from the relevant department, Preliminary review by experts based on material safety data sheet (MSDS), chemical warranty letters, and letters of confirmation (LOC). Deliberation on review outcomes, which results in approval for use or disapproval. Review the optimum management process by analysing hazardousness and danger to the environment, health and safety (EHS). Step 2, Purchase. Phase 2, Inventory System. Step 3, Warehouse registration (place of use). Step 4, Use (inventory management). Step 5, Disposal.

Kako bismo održali Zemlju zdravom, podržavamo inicijative za očuvanje biodiverziteta

Rukovodstvo i zaposlenici kompanije Samsung Electronics učestvuju u aktivnostima usmjerenim na očuvanje zdravlja ekosistema. Samsung Electronics se slaže s osnovnom idejom aktivnosti očuvanja biodiverziteta, provodi kampanje za promociju svijesti o njegovoj važnosti i potiče aktivno učešće našeg rukovodstva i zaposlenika u tim aktivnostima.

Politika očuvanja biodiverziteta kompanije Samsung Electronics

Naša filozofija

Samsung Electronics prepoznaje prednosti i važnost ekosistema i biodiverziteta.
U cilju što većeg smanjenja efekata koji štete biodiverzitetu, aktivno učestvujemo u inicijativama za zaštitu ekosistema.

Planovi rada

 • Svi zaposlenici prepoznaju
  očuvanje biodiverziteta kao
  jednu od ključnih vrijednosti
  upravljanja okolišem.

 • Pristup i analiza uticaja
  proizvoda
  na ekosistem i biodiverzitet
  kroz cijeli
  životni vijek i težnja
  ka smanjenjem
  svih negativnih uticaja.

 • Davanje prioriteta regijama s
  velikim vrijednostima biodiverziteta
  na svim radnim pogonima
  u Koreji i inostranstvu te
  poduzimanje radnji za
  očuvanje biodiverziteta koje su u
  skladu s lokalnim potrebama.

 • Stalna komunikacija sa
  zaposlenicima, lokalnim
  zajednicama, NVO i drugim
  zainteresovanim stranama te
  pružanje doprinosa jačanju
  napora lokalnih zajednica u
  vezi s očuvanjem
  biodiverziteta.

Zaštita staništa ugroženih vrsta

Utvrdili smo koje su to ugrožene vrste i njihova staništa u regijama u kojima se nalaze naše proizvodne lokacije rada te provodimo kampanje za očuvanje biodiverziteta s relevantnim organizacijama, kao što su lokalne zajednice te javne i akademske ustanove.

Ugrožene vrste u blizini radnih pogona u Koreji

 • Suwon City

  • Vodozemci

   1

 • Yongin City

  • Vodozemci

   2

  • Insekti

   1

 • Hwaseong City

  • Ptice

   12

  • Vodozemci

   2

  • Insekti

   1

  • Biljke

   2

 • Asan City

  • Ptice

   5

  • Vodozemci

   2

  • Ostalo

   1

 • Gwangju City

  • Sisari

   2

  • Ptice

   1

  • Ribe

   1

  • Insekti

   1

  • Biljke

   2

 • Gumi City

  • Sisari

   1

  • Ptice

   1

  • Ribe

   1

  • Insekti

   1

  • Biljke

   2

  • Ostalo

   1

Očuvanje daurskog ždrala – obnavljanje močvarnog područja Jaepyeong (Jaedurumi + Haepyeong)

Lokacija rada kompanije Samsung Electronics u Gumiju u provinciji Gyeongsangbuk-do je 2013. godine postala prva lokacija rada u Koreji koja je sklopila partnerstvo za očuvanje bioraznolikosti s centralnim i lokalnim tijelima državne vlasti te univerzitetima. Od tada smo podržali umjetnu oplodnju dvaju parova ugroženih daurskih ždralova (Korejska prirodna baština br. 203) dovedenih iz Nizozemske. U aprilu 2016. godine, Institut za istraživanje ptičje okoline uspješno je proveo proces izlijeganja ptica. Time će se pomoći ponovno uspostaviti ekosistem močvarnog područja Haepyeong, staništa za ptice selice, a ovaj čin također predstavlja velik doprinos očuvanju biodiverziteta.

Očuvanje obalnih pješčanih dina

Na svojoj lokaciji rada Onyang u provinciji Chungcheongnam-do od 2008. godine smo sarađivali s Uredom za očuvanje riječnog sliva Geum u svrhu očuvanja obalnih pješčanih dina koje su stanište dviju ugroženih vrsta, kineske čaplje i mongolskog guštera. Trenutno u gradu Boyreongu podržavamo aktivnosti kao što su čišćenje okeana, uklanjanje invazivnih stranih biljki te zaštita pješčane dine Sohwang, dok u Asanu podržavamo stvaranje staništa miskantusa.

Iskorjenjivanje stranih vrsta ribe/biljaka

Naše lokacije rada Giheung i Hwaseong u provinciji Gyeonggi-do svake godine provode aktivnosti očuvanja ekosistema na vodenim tokovima Osan i Woncheonri i iskorjenjuju strane vrste, hrane divlje životinje i pokreću kampanje za zaštitu okoline.