Смяна на филтъра за вода

За да намалите риска от щети върху собствеността ви, причинени от наводнение, не използвайте обикновени филтри за вода във вашия хладилник Samsung. Използвайте само филтри за вода с марката Samsung.
 

Samsung не носи правна отговорност за всякакъв вид щети, включително, но не само, щети върху собствеността, причинени от изтичане на вода от употребата на обикновен филтър за вода. Хладилниците Samsung са проектирани да работят само с филтри за вода Samsung.
 

Лампата за филтъра става червена, за да ви уведоми, че е време да смените касетата с филтъра за вода. За да ви осигури необходимото време да се сдобиете с нов филтър, червената светлина се появява малко преди капацитетът на сегашния филтър да свърши. Навременната смяна на филтъра ви осигурява най-свежата и чиста вода от хладилника ви.  
 

Следвайте тези стъпки, за да смените филтъра за вода: 

1 Завъртете филтъра за вода на 90˚ обратно на часовниковата стрелка.
Завъртете филтъра за вода на 90˚ обратно на часовниковатастрелка
2 Издърпайте филтъра за вода от гнездото на филтъра.
Издърпайте филтъра за вода от гнездото на филтъра
3 Поставете новия филтър за вода в гнездото на филтъра.
Поставете новия филтър за вода в гнездото на филтъра
4 Завъртете новия филтър за вода на 90˚ по часовниковата стрелка.
Завъртете новия филтър за вода на 90˚ по часовниковата стрелка
5 Според упътването за клиенти за вашият модел натиснете необходимите бутони за ресет на индикатора на филтъра. Цветът на индикатора се променя от червен в изключен.

Забележка:

Възможно е поставената нова филтърна касета за вода да причини кратко изтичане на вода на силна струя от автомата. Причината за това е събралият се въздух в тръбата. Това не би трябвало да причини проблем във функционирането.
 

Когато смените филтъра, възможно е малко вода да потече по дъното на хладилника. Това се случва само за кратко, затова забършете водата и го използвайте.

Моля, изберете бутона, с който да изпратите Вашата обратна връзка към нас. Благодарим Ви за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка