Как да активирам демонстрационния режим на моя хладилник?

Демонстрационният режим (наричан и Изложбен режим, Режим с изключено охлаждане или режим „Магазин“) обикновено се използва в ситуации, където хладилникът е изложен в магазин за търговия на дребно. Това се прави с цел да позволи на потребителите свободно да разгледат продукта отвън и отвътре. В Демонстрационен режим хладилникът светва и изглежда сякаш работи. Функцията за охлаждане обаче е изключена и панелът за управление се включва, но не работи.

Ако няма охлаждане в хладилника или не можете да видите на дисплея знака „O FF“ или „OF OF“, проверете дали хладилникът не е в Демонстрационен режим. Ако искате да деактивирате демонстрационния режим, следвайте указанията по-долу.

Знак „OFF“ на дисплея при активиран демонстрационен режим.

Обикновен хладилник (с изключение на Family Hub)

Стъпка 1. Натиснете и задръжте едновременно бутон 1 и бутон 2 докато чуете звуков сигнал.

Натиснете 2 бутона.

Забележка: Бутони 1 и 2 – Местоположение на бутоните, отбелязано с 1 и 2 на изображението по-горе.

Стъпка 2. Ако демонстрационният режим не се изключва след описаната по-горе операция, натиснете и задръжте едновременно бутон 1бутон 2 и бутон 4 докато чуете звуков сигнал.

Натиснете 3 бутона.

Стъпка 3. Проверете текущата температура на дисплея, когато демонстрационният режим е деактивиран.

Забележка: Информацията на дисплея може да се различава в зависимост от страната и/или модела на хладилника, но местоположението на бутона, който трябва да бъде натиснат, е същото.

Family Hub

Стъпка 1. Натиснете „Приложения“, отворете приложението Управление на хладилника и след това натиснете Настройки на хладилника.

Приложение Управление на хладилника.

Стъпка 2. Натиснете Деактивиране на охлаждането и след това натиснете „Продължаване“.

Деактивиране на режим охлаждане.

Благодарим Ви за обратната връзка