Какво да правя когато хладилникът издава шум?

Обикновено в повечето шумове от хладилника, които могат да звучат необичайно, са обичайни и резултат от неговата работа. Разгледайте списъка по-долу, за да видите които от шумовете от хладилника са нормални и кои – не и вижте как да избягвате анормален шум.

Нормален шум и причини

 • Шум от компресора
Compressor noise

Звук

Цикъл

Причина

Хмм...

10 сек. ↓

Когато хладилникът работи, това е шумът, който се чува, когато спиращият компресор бързо вдигне оборотите в минута. 

(Това например е подобно на шума на двигателя, когато запалвате колата.)

Хмм...

пронизителен

2 мин. ↓

Шумът, генериран от автоматичната промяна на оборотите на компресора в зависимост от условията на експлоатация.

(зададена температура, вътрешна/външна температура, влажност и др.)

(Това например е подобно на промяната на шума на двигателя при промяна на скоростта.)

Хмм...

пронизителен

1 ден ↓

(Първоначална инсталация)

По време на първото включване на хладилника,

компресорът или вентилаторът се върти на висока скорост, за да понижи бързо температурата в хладилника и се чува сравнително силен шум.

(Например, когато колата се движи с висока скорост, шумът от двигателя е силен.)

Щракане

Непрекъснато

Това е основният шум по време на работа, когато вътрешните части на компресора се отварят и затварят. 

- Звукът се променя в зависимост от скоростта на въртене на компресора.

Трополене

10 сек. ↓

(Когато компресорът е изключен)

Шумът, който се чува, когато компресорът спре да се върти на висока скорост.

- Подобен е на накланянето напред при натискането на спирачката на автомобила.

 • Шум от вентилаторния електродвигател

Звук

Цикъл

Причина

Хмм...

пронизителен

10 сек. ↓

Когато хладилникът работи, това е шумът, който се чува, когато спиращият компресор бързо вдигне оборотите.

Хмм..., пиукане

Непрекъснато

Шум от въздушната струя, генерирана от въртенето на вентилаторния електродвигател.

- Има промяна в скоростта на въртене в зависимост от условията на експлоатация

(зададена температура, вътрешна/външна температура, влажност и др.) и звукът се променя.

 • Цикличен шум (тръба)

Звук

Цикъл

Причина

Пррррррр... Фсс...

Непрекъснато

Шумът от охлаждащия спрей.

- Шумът, генериран при впръскването на охлаждаща течност в голяма тръба от малка такава.

(основен принцип за охлаждане на хладилника)

 • Цикличен шум (изпарител)

Звук

Цикъл

Причина

Ръмжене,

шшш... врене

Непрекъснато

Шумът, генериран от преминаването на охлаждащата течност през тръбите във всяка част на хладилника.

 - Принципът е същият, като шума на вода, протичаща през тръбопровода/канализацията у дома. 

 • Други шумове

Звук

Цикъл

Причина

Пук!, пляк! Трак!

1 сек. ↓

(моментен)

Когато температурата в хладилника се промени, това е шумът, генериран от вътрешния компресор, тъй като той се разширява и свива.

 (Това е подобно например на шума от предния капак на колата, нещо като дзън!, когато изключите колата.)

 • Шум от изпарителя

Звук

Цикъл

Причина

Тракане от свличане

3 мин. ↓

(При размразяване)

Това е шумът, когато ледът се топи от стените при размразяване на охладителя. 

- Охлаждащата способност се подобрява, когато ледът бъде премахнат.

Дзън-дзън!

30 мин. ↓

(При размразяване)

Това е шум, генериран при размразяване на леда от вътрешния нагревател.

(Например, шумът от капеща студена вода върху горещ тиган.)

 • Шум от дренажния маркуч

Звук

Цикъл

Причина

Свистене като от камшик

Врата 

Отваряне/затваряне

Шумът от въздушната струя, размразяваща маркуча за водата.

- Когато вратата на хладилника е отворена или затворена, въздухът циркулира от и към хладилника. (За намаляване на усилието при отваряне на вратата) 

(Напр., вратата на стаята се затваря по-лесно, ако има отворен прозорец. Между прозорците се чува шум от вятъра.)

 • Шум от клапан

Звук

Цикъл

Причина

Тракане

3 сек. ↓

(периодично)

Това е шум от работата на клапана, който доставя охлаждаща течност към част от хладилника, където е необходимо охлаждане за поддържане на правилната температура във всяко отделение.

(Същият принцип се използва например при клапана за регулиране на газта за предотвратяване на пожари.)

Как да предотвратите шумовете

 • Уверете се, че хладилникът е нивелиран.

- Нивелирайте предните крака на хладилника при наклон от плюс/минус 10 – 15 градуса, хладилникът трябва да бъде наклонен назад. За да завъртите крачетата, можете да използвате плоска отвертка, която да поставите в жлеба на крачето. Завъртете я по посока на или обратна на часовниковата стрелка.

Pегулиране за нивелиране.
 • Затегнете пантата.

- Ако скоро сте сваляли вратата на хладилника, винтовете или гайките на пантата може да са се разхлабили. 

 

 • Оставете достатъчно пространство между хладилника и стената.

- Препоръчително е да има разстояние поне 5 см между гърба на хладилника и стената. 

Pазстояние между хладилника и стената.
 • Оставете достатъчно пространство в хладилника.

- Проверете дали стъклените контейнери, поставени на рафтовете, не вибрират.

 

 • Проверете за дали под или зад хладилника няма паднали предмети.

 

 • Изчакайте 24 часа.

- Когато сте проверили всички гореизброени стъпки, оставете хладилника поне за 24 часа. Ако след 24 часа шумът не спира, обадете се в сервиза на Samsung.

Благодарим Ви за обратната връзка