Какво да правя, ако дисплеят на хладилника не е коректен?

Ако дисплеят на хладилника често се изключва, в повечето случаи става въпрос за пестете на енергия, така че няма проблем. Ако панелът обаче не успява да заработи, е препоръчително да опитате да решите проблема както е описано по-долу.

Случаи, когато панелът на дисплея не може да заработи

  • Когато дисплеят е заключен

 

Стъпка 1. Натиснете бутона [Заключване/отключване] за повече от 3 секунди, за да преминете в състояние „отключено“. В случай на защита от деца, натиснете бутона Защита от деца за 5 секунди.

Стъпка 2. Проверете работата като натиснете бутона за управление на температурата.

Икони на заключено и отключено.
  • Когато хладилникът е в режим Шабат

 

В режим Шабат, бутоните, дисплеят и вътрешното осветление не работят. Хладилникът и фризерът обаче продължават да охлаждат.

Дисплей за режим шабат.

Стъпка 1. Ако вашият модел разполага с Автоматично контролно заключване, най-напред ще трябва да го отключите.

Стъпка 2. Натиснете и задръжте правилната комбинация от бутони от списъка по-долу (или вижте ръководството на потребителя) за 5 секунди, докато осветлението изгасне и се включи отново.

Предупреждение за отворена врата и Вода/лед

Фризер и Предупреждение за отворена врата

Бързо замразяване и Бързо охлаждане

 

  • Когато даден бутон от време на време не работи

 

Ако само даден бутон не работи, това може да се дължи на разстояние между контактите на бутона.

Натиснете и задръжте [Заключване/Отключване], за да преминете на „отключено“ и след това натиснете бутона със сила.

 

  • Когато дисплеят понякога изглежда потъмнял

 

Яркостта и цветовият модел на дисплея на хладилника може да се различава в зависимост от модела. Особено, ако цветът на вратата като цяло е бял, дисплеят може да изглежда размазан. Това не е неизправност, освен ако няма изгорял знак или не се вижда на дисплея.

 

  • Поради драстични колебания в електрозахранването (само за модела с френски врати)

 

Възможно е дисплеят на хладилника да не работи добре поради драстични колебания в електрозахранването.

Когато това се случи, екранът на хладилника ще показва 88 88.

 

- Ако дисплеят на хладилника показва 88 88 (само осмици) и все още охлажда изправно, изключете хладилника за 60 секунди и го включете отново.

- Ако дисплеят не се върне в нормалното си състояние след 2 минути, свържете се с оторизиран сервиз на Samsung.

Показване на 8888 на модел с френски врати.
  • Нулиране на дисплея (само за модела Family Hub)

 

Ако се сблъскате с ненормални показания на дисплея, опитайте да го нулирате. Това може да реши проблема.

Стъпка 1. Отворете дясната врата на хладилника и намерете капака на ключа в горния десен ъгъл на вратата.

Стъпка 2. Бутнете капака, за да откриете ключа за захранването. 

Избутване на капака.

Стъпка 3. Изключете ключа и го включете отново.

Изключете ключа и го включете отново.

Стъпка 4. Поставете капака на ключа отново на място, докато чуете щракване.

Забележка: Ако проблемът не се решава след като проверите описаното по-горе, свържете се с оторизиран сервиз на Samsung.

Благодарим Ви за обратната връзка