Каква е идеалната настройка на температурата на хладилника?

Идеалните настройки на температурата за фризера и за хладилника съответно са -19°C и 3°C (-2°F и 38°F). Ако температурата във фризера и хладилника е прекалено висока или прекалено ниска, ще бъде необходимо ръчно регулиране на температурата.

Как да настроите температурата

  • Фризер

 

- Задайте желаната температура между -15 и -23°C като натиснете бутона Freezer (Фризер).

- Настройката по подразбиране е -19°C и всеки път, когато натиснете бутона Freezer (Фризер), температурата се променя и се появява на дисплея.

БУтон freezer (фризер).
  • Хладилник

 

- Настройте желаната температура между 1 и 7°C като натиснете бутона Fridge (Хладилник)

- Настройката по подразбиране е 3°C и температурата се променя и появява на дисплея всеки път, когато натиснете бутона Fridge (Хладилник).

Бутон хладилник.

Забележка:

  • При някои модели бутоните за управление на температурата са обозначени с „Freezer Temp.“ (Темп. на фризера) и „Refrigerator Temp.“ (Темп. на хладилника). Те обаче контролират температурата по същия начин като описаните по-горе бутони.
  • Когато се покаже настройката на температурата, която искате, не докосвайте отново бутона на хладилника.

Стъпка 1. Плъзнете на началния екран и изберете изпълнимия модул Управление на хладилника.

Изпълним модул управление на хладилника.

Стъпка 2. Променете зададената температурата на хладилника, фризера и FlexZone.

Променете температурата от управление на хладилника.

Стъпка 1. Натиснете произволен бутон (<O или >), за да събудите дисплея.

- Възможно е тази стъпка да не важи за някои модели.

Стъпка 2. Натиснете O, за да изберете хладилника или фризера.

- Индикаторът на избраното отделение мига.

- Символът за градуси по Целзий (°C) не мига.

Стъпка 3. Натиснете или >, за да изберете желаната температура или функция.

- Вижте таблицата за възможностите за избор за всяко отделение.

Дисплей на rb7300t.

Благодарим Ви за обратната връзка