Какво трябва да направите, когато хладилникът не работи правилно?

Ако хладилникът не работи правилно, се препоръчва да проверите първо захранването. Ако няма проблем със захранването, но все още имате проблем с хладилника, прочетете следните съвети за отстраняване на неизправности.

Препоръчва се да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, ако проблемът не е решен след всичко, което сте могли да направите у дома.

Проверете пространството за монтаж

Хладилникът трябва да бъде поставен в зона с достатъчно пространство. Трябва да има минимум 10 сантиметра отзад до стената и от всяка страна и 5 сантиметра отгоре до тавана. Хладилникът трябва да бъде поставен на място, където да може да освобождава топлината. Ако хладилникът е блокиран, това може да му попречи да функционира правилно.

хладилникът трябва да бъде поставен на място с достатъчно пространство

Проверете дали хладилникът е нивелиран

Отворете вратата на хладилника на около 30 до 40 сантиметра и я пуснете. Вратата трябва да се затвори сама, но ако не го направи, трябва да проверите регулируемите винтове на крачетата, които се намират на предната долна страна на хладилника. 

Проверете също дали хладилникът е нивелиран Ако хладилникът не е регулиран правилно, това може да му попречи да работи добре.

проверете дали хладилникът е нивелиран

Поддържайте чиста задната страна на хладилника

Препоръчваме ви да използвате прахосмукачка, за да почиствате задната страна на хладилника веднъж или два пъти годишно. Важно е да поддържате зоната на компресора чиста от прах, за да предотвратите топлообмена. Проблемите, които може да бъдат причинени от наличието на прах на задната страна на хладилника, включват например образуването на лед или наличието на влага в хладилника и/или фризерното отделение и по-силен шум при работа.

поддържайте задната страна на хладилника чиста

Не поставяйте никакви продукти пред отворите за циркулация на въздуха

Отворите за циркулация на въздуха на системата No-Frost вътре в хладилника и фризера трябва да са чисти през цялото време. Настоятелно ви препоръчваме да не оставяйте никакви продукти пред тези отвори, тъй като под чекмеджетата за зеленчуци може да се появи вода или по задната стена може да се образува лед.

не поставяйте никакви продукти пред отворите за циркулация на въздуха

Проверете какъв е режимът на показване

Ако хладилникът не охлажда, но фризерът функционира правилно, трябва да проверите дали не е настроен в режим „Ваканция“ (ако тази опция е налична за вашия модел хладилник). Деактивирайте режима „Ваканция“ на екрана и направете справка в ръководството за повече информация.

деактивирайте режима „Ваканция“

Забележка:

  • Действителният дизайн на контролния панел на вашия модел може да е различен.
  • Това изображение е само пример на английски език, но се предлага на езика на вашата държава.

Моля, щракнете върху бутона за изпращане по-долу, за да приложите вашите отзиви. Благодаря ти за участието.

Благодарим Ви за обратната връзка