Защо страничните стени на хладилника Samsung загряват?

По време на процеса на производство на студен въздух хладилниците генерират топлина. За да охладят тази топлина, в двете външни стени на хладилника са монтирани тръби за разсейване на топлината, така че когато уредът работи, топлината да се генерира в страничните стени на хладилника.

Освен това, за поддържане на ниската температура вътре в хладилника, генерираната при периодичната работа на компресора топлина се разсейва чрез предната част и страните на хладилника и затова този феномен не е неизправност. 

Тръби за разсейване на топлината в страничните стени.

Предпазни мерки за предотвратяване на прегряването на хладилника

  • Разстояние между хладилника и стената

 

- Ако хладилникът е по-топъл отколкото трябва да бъде, това може да се дължи на разстоянието между хладилника и околната му среда.

- Уверете се, че отстрани и зад уреда има минимум 5 см свободно пространство и поне 2,5 см над него.

Pазстояние 5 см между хладилника и стените.
  • Проверете околната среда на хладилника

 

- Избягвайте пряката слънчева светлина върху хладилника.

- Не поставяйте никакви отоплителни електроуреди около хладилника.

- Не покривайте горната част на хладилника.

Избягвайте пряката слънчева светлина и не поставяйте отоплителни електроуреди около хладилника.
  • Почистване на гърба на хладилника

 

- Препоръчваме ви от време на време да почиствате гърба на хладилника.

- Изключете щепсела от стенния контакт, когато почиствате гърба на хладилника.

Почистване на гърба на хладилника.
  • Задайте правилната температура на хладилника

 

- Когато температурата на околната среда е висока, не задавайте прекалено ниска температура на хладилника. Като цяло е препоръчително да настроите температурата на охлаждане на 7℃ през лятото.

 

  • Правилно разпределение на храната

 

- Не съхранявайте прекалено много храна. Като цяло, най-добре е да не запълвате обема повече от 80%.

 

  • Не отваряйте вратата за дълго време или често

Забележка: 

  • По конкретно, много топлина може да бъде генерирана в горещо лято или по време на първоначалната инсталация и операцията на продукта, но не е неизправност, ако от вътрешността на хладилника излиза студен въздух. 
  •  Понякога стените на хладилника може да изглеждат по-топли от обикновено веднага след определен период на неактивност или след следпродажбено обслужване, но това се случва при процеса на циркулиране на газа и постепенно се променя до подобно ниво с постепенното спадане на температурата. 
  • Ако стените на хладилника е изключително гореща дори след като проверите описаното по-горе, свържете се със сервиз на Samsung.

Благодарим Ви за обратната връзка