Как се монтира водоснабдителната система на хладилника?

За да монтирате водоснабдителната система на хладилника, следвайте внимателно дадените инструкции. 

Забележка: Пълните инструкции за монтиране за всеки модел са включени в ръководството на потребителя и трябва да бъдат спазвани. Samsung уведомява потребителите, че не поема отговорност за повреди, произтичащи от неправилно свързани уреди и всички заявки за отстраняване на такива неизправности ще бъдат таксувани в пълен размер.

Свързване към водоснабдяването

Стъпка 1. Първо изключете главното водоснабдяване. 

Изключете главното водоснабдяване.

Стъпка 2. Намерете най-близката тръба за студена питейна вода и монтирайте тръбната скоба (A) и спирателния клапан (B).

Монтирайте тръбната скоба и спирателния клапан.

Стъпка 3. Свържете монтажния комплект за водоснабдяване (C) към спирателния кран (B).

Свържете монтажния комплект за водоснабдяване към спирателния кран.

Елементите, които трябва да закупите, за да осъществите свързването, са няколко. Може да намерите тези елементи да се продават като комплекти в местната железария.

Когато използвате медни тръби:

 • ¼” медна тръба
 • ¼” компресираща гайка (1 бр.)
 • Втулка (2 бр.)

Когато използвате пластмасови тръби:

 • ¼” пластмасова тръба → Формован край (крушка)
 • ¼” компресираща гайка (1 бр.)

Стъпка 1. Свържете битовата водопроводна система (A) към монтираната компресираща сглобка (B).

Свържете битовата водопроводна система към монтираната компресираща сглобка.

Ако използвате медна тръба, плъзнете компресиращата гайка (C) (не се предоставя) и втулката (не се предоставя) по медната тръба (не се предоставя), както е показано.

Плъзнете компресиращата гайка и втулката по медната тръба.

Ако използвате пластмасова тръба (B), поставете формования край (крушка) по пластмасовата тръба (B) в компресиращата сглобка.

Забележка: Не използвайте без формования край (крушка) на пластмасовата тръба (B).

Стъпка 2. Затегнете компресиращата гайка (B) върху компресиращата сглобка.

Забележка: Не затягайте прекалено компресиращата гайка (B).

Стъпка 3. Включете водата и проверете за течове. Ако откриете капки вода или течове в зоните на свързване, изключете главното водоснабдяване. Проверете зоните на свързване и, ако е необходимо, затегнете.

Стъпка 4. След като монтирате водопровода, промийте тръбата и филтъра, като натиснете и задържите лоста на дозатора за вода и поставите съд, за да съберете източената вода. Източете поне 2~3 галона (7~11 литра) вода, за да сте сигурни, че въздухът и всички замърсявания са отмити от системата.

Стъпка 5. След като промиете, тествайте налягането на водата, за да се уверите, че минималното налягане на водата достига поне 20 psi. Тествайте налягането на водата, като наливате вода в мерителна чашка в продължение на 10 секунди.

 • Ако се източи поне 5,75 унции (163 грама) вода, налягането на водата е над 20 psi.
 • Ако хладилникът е поставен в зона с ниско налягане на водата (под 20 psi), трябва да монтирате спомагателна помпа, която да компенсира ниското налягане.

Стъпка 6. След като включите хладилника, оставете ледогенератора да прави лед 1 до 2 дни. През този период изхвърлете първите 1 или 2 кофи с лед, които фризерът генерира, за да сте сигурни, че всички замърсявания са отстранени от водоснабдяването.

Забележка: 

 • Свързвайте водоснабдяването само към източник с питейна вода.
 • Ако трябва да поправите или разглобите водоснабдяването, отрежете 2,5 cm от пластмасовата тръба, за да сте сигурни, че ще получите плътна връзка без течове.
 • Когато промивате водоснабдяването за първи път, водата няма да се източи веднага от тръбите заради присъстващия в тях въздух.
 • Можете бързо да тествате водоснабдяването, използвайки хартиена чаша.
 • При нормални условия дозаторът за вода може да напълни чаша от 170 ml за около 10 секунди.
 • Ако държите лоста на дозатора повече от 3 минути и водата не тръгва, проверете дали клапанът за подаване на вода е отворен и дали към уреда се подава захранване.

Благодарим Ви за обратната връзка